Tunsberg
Glemt passord?

Junicel Schønning

Junicel er utdannet lege og var uteksaminert i 2014 fra Universitetet i Lublin, Polen.
Nå er hun under spesialisering i allmennmedisin og arbeider som fastlege ved Annen Etasje Legesenter i Sandefjord. Hun har erfaring med legearbeid fra egen allmennpraksis, sykehus, legevakt, sykehjem, rusavdeling og helsestasjon for barn.
Før medisinstudiene gjennomførte hun grunnmedisin som la grunnlaget for videre studier.
Hos oss er hun lærer på grunnmedisin.© 2020 Tunsberg Medisinske Skole