Tunsberg

Fokus på miljøet

Fokus på miljøet

Skolen har pr dags dato et relativt lite klimafotavtrykk. Men vi ønsker at avtrykket skal bli enda mindre. Vi ønsker å oppnå dette ved å blant annet: 

  • Vi produserer og sender ut svært lite reklamemateriell. Studentene skal kunne finne det meste av informasjon på våre nettsider. Faktura sendes ikke via post, men leses elektronisk. Det eneste som alltid sendes ut via post er vitnemål. Der hvor vi bruker papir har vi valgt resirkulert papir. 
  • Siden mye av vår virksomhet foregår via Internett, betaler vi også CO2-kvoter for den energien som brukes til både nettsiden og bruken av den. Reduksjon av CO2-utslipp, skjer bla.a. ved installasjon av nye, vedvarende energikilder (eksempelvis vindmøller), samt deltagelse i kontrollerte, CO2-reduserende prosjekter.
  • Vår undervisningsmodell gir også mindre utslipp av klimagasser. En del studier undervises kun via Internett, mens andre skjer som en kombinasjon av klasseromsundervisning og nettskole. Skriftlig eksamen foregår også mange steder i landet (og utlandet), slik at studentene skal unngå unødvendig reising. 
  • Mye av vår møtevirksomhet foregår via webkonferanser for å unngå unødvendig reise. Der hvor vi må reise forsøker vi å velge de minst forurensende metodene, f.eks. elbil eller tog. 
  • Såpe og andre vaskemidler skal være miljøvennlige.
  • Vi velger økologiske eller biodynamiske produkter der hvor det er mulig. 

 


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole