Tunsberg

Personvern

Troverdighet, sikkerhet og åpenhet er viktig i vår behandling av personopplysninger.

Skolen er underlagt en rekke lover og bestemmelser som begrenser og regulerer vår bruk av personopplysninger. I Norge er det datatilsynet som kontrollerer at lover og forskrifter blir fulgt. 

1. juli 2018 ble EUs forordning for personvern norsk lov, og vi har retningslinjer og rutiner som oppfyller disse kravene. 

Hva vi bruker personopplysninger til?

Vi bruker personopplysninger for å administrere ditt kundeforhold, fakturering, bestillinger, registrering av studieprogresjon, arbeidsoppgaver, eksamen etc. Personopplysninger er helt nødvendig for å kunne bruke våre tjenester, samt at vi skal kunne utstede vitnemål og kursbevis. Opplysningene brukes også for å kunne gi deg relevant informasjon om våre tjenester. 

Som hovedregel utleveres ikke registrert data, e-postadresser til noen. E-postadresser eller annen persondata skal kun brukes i aktivitet direkte knyttet til skolens egne aktiviteter. 

Det er noen unntak: 

  • Våre studenter ved fagskoleutdanning i biopati. Her er vi lovpålagt å oversende data til DBH, til bruk i statistikk og til bruk for Lånekassen. 
  • Dersom en student får støtte av NAV til et studium (NAV betaler), så er vi pliktig til å informere NAV om studieprogresjon.
  • I tillegg kan det være andre tjenester hvor vi må overføre noen opplysninger. Eksempel på dette er EasyMed. I slike tilfeller vil du eksplisitt kunne bestemme om du vil at vi overførerer opplysninger, og hvilke opplysninger det er. Vi har databehandleravtale med alle slike tjenester hvor vi utveksler personopplysninger. 

Det er dessverre ikke mulig å være student uten at vi registrerer personopplysninger, men vi registrerer kun nødvendig informasjon. 

Hvem er ansvarlig for databehandling og sikkerhet?

Det er rektor ved skolen som har ansvar for at bruk av persondata og datasikkerhet, og at gjeldende lover og forskrifter følges. 

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger skjer på en sikker måte, er det kun administrasjon som har tilgang til informasjonen du gir oss. Lærer har kun tilgang til den informasjon som er nødvendig for at de skal kunne utføre sitt arbeid. 

Hvor lenge lagrer vi persondata? 

Persondata blir i utgangspunktet lagret i evig tid. Dette for at du som student skal kunne hente ut nytt vitnemål dersom du mister det. Unntak er persondata som ikke er nødvendig til dette formål. Dette kan være registreringer som ikke er fullført, og data som ikke er nødvendig for å kunne skrive ut vitnemål. Slike data blir slettet etter 5 år. 

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du selv korrigere noe av informasjonen via linken endre profil inne på skolen. Du kan kontakte administrasjon for å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg. Du kan også kontakte administrasjon hvis du ønsker å få slettet alle personopplysninger, men vil da ikke ha krav på nytt kursbevis eller lignende i fremtiden. Vi kan ikke slette lovpålagt informasjon som er nødvendig for registrering til regnskap, DBH eller Lånekassen. 

Videoopptak av undervisning

Når det gjøres video- og lydopptak av undervisning kan det være mulig å identifisere enkeltstudenter. Da gjelder personopplysningsloven, og Tunsberg trenger derfor hjemmel for opptak. Vi har anledning til å foreta opptak av undervisningen dersom det er i allmenhetens interesse. Studenter som ønsker å reservere seg må da selv sørge for at man ikke blir gjenkjennbar på opptaket. Personvernerklæringen for denne behandlingen finner du når du logger inn på skolen og skal bli med på første undervisning via video. Du må samtykke til bruk av video i undervisningen. 

Når det gjøres opptak vil du se dette tydelig på skjermen. Hvis du ikke ønsker å være med på opptak kan du endre ditt navn, slå av video og mute mikrofonen. Opptak blir kun delt med andre i din klasse. Opptak blir slettet innen 1 år etter at utdanningen er fullført. Unntaket er undervisning som er åpne for andre, her skal du samtykke for å delta på videoopptak. Du kan i etterkant be om å bli slettet fra opptak, ved å kontakte skolen..

Opptak lagres på en dedikert server som oppfyller krav jfr. GDPR. 

Besøk på skolens nettsider

Når du besøker skolens åpne nettsider registreres din IP-adresse. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Opplysningene bruker vi til å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. 

Våre nettsider benytter også såkalte cookies (informasjonskapsler). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder.

Vi bruker også anonymisert statistikk for å lage bedre brukeropplevelser. Verktøyene vi benytter er Google Analythics og Facebook. 

I tillegg benytter vi oss av annonsestyring via Google Adwords og Facebook. Her tilstreber vi oss på å gi hver bruker annonser som er relevante og nyttige. 

Vi sender også ut nyhetsbrev, og tilstreber å gi deg som mottaker nyttig og relevant informasjon. 


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole