Tunsberg

Tunsbergdagene 2024

Dato: 5-7 april 2024
Varighet: 2 dager
Sted: Drammen + Nett og opptak
Nett-TV: Kr 890 
Vilkår for oppstart og avmelding

Det er ikke lenger mulig å bestille tilgang til opptak fra Tunsbergdagene, men bestiller du Høstkonferansen er det inkludert de fleste foredrag fra Tunsbergdagene og de fleste fra tidligere Høstkonferanser. 

Neste Tunsbergdagene blir våren 2025

 

Er du opptatt av naturlig helse? Vil du lære mer om hvordan kosthold, livsstil, miljø og dine tanker påvirker din helse?

Du kan enten delta på nett (Nett-TV) eller delta i Drammen.

I år vil det bli spesiell fokus på hjernen, stress og det å ha overskudd og energi. Du vil lære hvordan mat, tilskudd og enkle øvelser kan bedrer hjernehelsen. Det som er bra for hjernen, er bra for hele kroppen - så dette blir nyttig for alle. 

Kongressen er denne gangen i samarbeid med Mat & atferd, som er Nordens eneste pasientorganisasjon som fremmer sammenhengen mellom ernæring og psykisk helse. 

På Tunsbergdagene vil du få:

 • Lave priser og god mat!
 • Et sterkt faglig program hvor du lærer noe nytt og nyttig, av dyktige forelesere.
 • Du som deltar i Drammen vil også få en goodie-bag, og premier (blant annet til de som bestiller tidlig).
 • Spennende og varierte utstillere og du skal få god tid til å besøke dem og benytte deg av gode tilbud. 

Kongressen er i Drammen på Hotel River Station (2 min å gå fra togstasjonen). Vi har god rabatt på overnatting (rabattkode etter at du er påmeldt).

 • Du velger selv hvilke dager du ønsker å være med. 
 • Lunsj er inkludert, det er også mulig å bestille middag.
BONUS: Meld deg på nå og få umiddelbar tilgang til: 
 
 • Opptak av alle foredrag fra forrige kongress og flere andre tidligere kongresser (ca. 40 opptak)
 • NB! Du vil også få opptak fra denne kongressen inkludert foredragene fredag 5. april (ca. 2 timer)

 

NB! Kongressen er åpen for alle. Du må ikke være eller ha vært student ved Tunsberg for å delta.
Med forbehold om enkelte endringer. 

Hele fredagen er med lege Audun Myskja, og blir en praktisk workshop hvor du lærer mange av de teknikkene som Audun har lang erfaring med. Det vil kun bli filmet/opptak fra ca. 2 timer på fredagen. Resten er workshop hvor de av deltakerne som ønsker det, kan være med mer aktivt. Pga. av personvern vil vi derfor ikke filme den delen. 

Har du bestilt lørdag og/eller søndag eller Nett-TV vil du kunne se foredragene fra denne dagen live + opptak

Fredag 5. april 

08:45 - 09:15
Registrering 

NB! Møt opp i god tid

09:15 - 12:15

 

Foredrag/workshop med Audun Myskja

Hele fredagen er med lege Audun Myskja. Det blir en blanding av foredrag og workshop/øvelser. 

Audun vil gi deg en grundig opplæring i det autonome nervesystemet, som er kroppen og sinnets grunnregulering. Det er spesielt viktig for å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner som blant annet kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse.

Han vil vise i praksis de mange skjulte og subtile måtene autonom lås kan oppstå, og hva vi kan gjøre for å gjenopprette autonom balanse, blant annet gjennom bevegelse.

Det vil bli mye fokus på vaugsnervens funksjon, der inaktiv vagus kan annulere de beste dietter og tilskuddspakker.

 • Hva skal til for å styrke vagusfunksjon?
 • Pust - knuse myter («pust dypt med magen») og vise hvordan kan lese pusten og hjelpe klienten til å åpne kroppens diafragmasystem på naturlige og enke måter, med garantert resultat.
 • Flytsystemet: Kronisk inflammasjon - hva de fleste ikke vet om hva som virker for gjenopprette flyt og sirkulasjon.
 • Traumer - hva er de, hvordan opptrer de og hvilke metoder kan du lære som er trygge, effektive og gir varige resultater.

12:15 - 13:15 Lunsj 

Lunsj er inkludert for alle deltakere

13:15 - 16:00 
Audun fortsetter med foredrag/workshop

19:00 Middag for de som har bestilt dette.
På fredagen blir det buffet. 

Lørdag 6. april

08:00 - 09:00
Registrering og utstillerbesøk

09:00 - 09:15
Velkommen

09:15 - 10:00 

 

Terje Varpe

Traumebehandling med soneterapi

Mange mennesker lider av traumer. En del tilstander kan ha et traume som årsak og vil kunne blokkere for helbredelse. En rekke av disse traumene er pasienten selv ikke klar over og derfor ikke søker behandling for disse. De vil nødvendigvis heller ikke være lett å få avdekket under en anamnese. Andre traumer kan pasienten være klar over, men tenker ikke over at det kan være traumer som ligger bak plagene de har.

Et traume er «en hendelse eller vedvarende betingelser som overvelder personens kapasitet til å integrere den emosjonelle opplevelsen, og som oppleves som en trussel mot eget, eller nære andres, liv eller kroppslige integritet.»

Du vil lære: 

 • Hvorfor en traume kan være den underliggende årsaken til en kronisk sykdom/lidelse, og derfor også må behandles.
 • Hvordan soneterapi benyttes for å få jobbe med traumer.
10:00 - 10:15 Pause

10:15 - 11:00 

 

Maren Kvalvaag-Westad

Mikronæringsstoffer og cellemiljøet

Kroppen vår består av omtrent 40 tusen milliarder celler. De aller fleste celler har en svært høy aktivitet hvor de produserer, endrer og bryter ned ulike stoffer, også kalt metabolismen.

I tillegg har de andre oppgaver som blant annet bevegelse, cellefornyelse, energiproduksjon og kommunikasjon med andre celler. Alle cellens oppgaver er avhengig av et godt cellemiljø, som igjen er avhengig av en rekke makro- og mikronæringsstoffer.

Hvis det er mangel på næringsstoffer, eller en ubalanse vil dette føre til at cellene ikke fungerer optimalt. Det vi spiser påvirker cellene direkte. Vi kan derfor si at har cellene det bra så har vi det bra. Dette gjelder også hjernen! Kan det være slik at våre tanker påvirkes av mangel på næringsstoffer og ubalanser?

Du vil lære om:

 • Viktige fettsyrer, vitaminer og mineraler som er essensielle for et godt cellemiljø
 • Hvordan disse næringsstoffene påvirker cellene og hvordan mangel på disse i stor grad gir oss de livsstilssykdommene de fleste dør av i dag  
 • Hvordan  kan du bruke fettsyrer, vitaminer og mineraler i kostbehandling av ulike mentale utfordringer slik som søvnproblemer og ADHD

Maren Kvalvaag-Westad har en mastergrad i ernæring fra Høgskolen i Oslo og Akershus med hovedfokus på småbarnsernæring. 

Hun er også utdannet Kostholdsveileder fra Tunsberg Medisinske Skole og driver sitt eget firma der hun tilbyr kostholdsveiledning.

Maren er kvalitetsansvarlig for kosttilskuddselskapet SanOmega, hvor hun driver med utvikling av kosttilskudd og utarbeiding av fagtekster. Jobben innebærer en stor del formidling og undervisning av fagkunnskap på ernæringsområdet.  I tillegg er Maren redaktør for nettmagasinet Caluna. 

Les intervju med Maren på vår blogg

11:00 - 11:30 Pause

11:30 - 12:15 

Fotograf: Caroline Roka

Erik Hexeberg

Er det mer enn hva du spiser som har betydning for utvikling av diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom?

Hvilken mat vi spiser har stor betydning for blodsukker og fettstoffer i blodet, men kroppen kan også selv lage både sukker og fettstoffer. Det er derfor viktig å se på hva som styrer denne egenproduksjonen. 

 • Hvordan påvirker mentalt og fysisk stress kroppens blodsukkerproduksjon og risikoen for hjerte og karsykdom?
 • Hvilken sammenheng er det mellom psykisk sykdom og diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom?
 • Hvordan kan vi påvirke kroppens egenproduksjon av sukker og fett?

12:15 - 13:30 Lunsj og utstillerbesøk

Lunsj er inkludert for alle deltakere

13:30 - 14:15

 

Oddveig Myhre

Få bedre hjerne-helse ved bruk av aminosyrer!

Sykdommer relatert til hjernen er et økende problem i samfunnet og vi ser at kosthold spiller en større rolle enn tidligere trodd.

Et godt kosthold, og ikke minst en god fordøyelse, er viktig for at kroppen skal kunne lage nevrotransmittere, hormoner og andre signaler som hjernen trenger. Dette kan ta lang tid og derfor er det fint å vite at med riktig bruk av aminosyrer kan man oppnå resultater fortere.

I dette foredraget vil du lære om hvilke aminosyrer som kan redusere symptomer av blant annet depresjon og hvordan man kan bedre søvnen (kun rundt 30 % av søvnproblemer skyldes melatonin mangel!).

Vi skal også se på aminosyrer i relasjon til stress og hvordan med noen enkle triks kan «lure» hjernen til å slappe av.  Her vil du også lære om nyere forskning som viser at aminosyrer kan spille en større rolle i nevrologiske sykdommer som blant annet Alzheimers.

14:15 - 15:15 Pause og utstillerbesøk

15:15 - 16:00 

 

Jens Veiersted

Jern – Hva kan du lese ut av blodprøvene?

Jernmangel er av mange regnet som et aktuelt problem i befolkningen, spesielt for kvinner i fertil alder. Men stadig flere stiller spørsmålet om dette faktisk er relevant og om utfordringen faktisk er motsatt. Er problemet heller at vi har for mye jern i kroppen.

I motsetning til hva de fleste tror, vil blodprøvene du kan ta hos fastlegen for å undersøke jernstatus, i de fleste tilfelle ikke gi et fullgodt svar.

I dette foredraget går vi gjennom de tilgjengelige blodprøvene og forklarer hva de måler og hvordan vi kan tolke dem. Prøvene de fleste får målt for vurdering av jernstatus, hemoglobin og ferritin, blir behandlet spesielt.

Men viser de faktisk hva status i kroppen er? Kanskje er kriteriene for å vurdere jernstatus ufullstendige og bør suppleres med andre målinger som kan gi oss et bedre bilde av situasjonen. Dette er spesielt viktig før vi anbefaler jerntilskudd.

16:00 - 16:15 Pause

16:15 - 17:00 

John Petter Fagerhaug, psykolog

En av Norges mest populære forelesere vil holde et garantert minneverdig foredrag med tittelen "Stereotypisk kommunikasjon - en reise i forskjellene mellom kvinner og menn i kommunikasjon". 

Han kommer også til å snakke litt om hvordan dette påvirker måten man jobber med pasienter. 

17:45 - 19:00 
19:00 - Middag for de som har bestilt dette

Søndag 7. april

08:30 - 09:15
Registrering og utstillerbesøk

09:15 - 10:00 

 

Iver Mysterud

Håp ved demens og Alzheimers sykdom
Hva alle bør vite, men som man sjelden leser om i mediene

Alzheimers sykdom er den hyppigste demenssykdommen. Det foregår omfattende forskning på medikamenter hvis mål er å forsinke utviklingen av denne sykdommen. Mediebildet domineres av store oppslag om medikamentell behandling, gjerne framstilt som banebrytende gjennombrudd.

Det som oftest glimrer med sitt fravær i mediene, er et fokus på årsaker til Alzheimers sykdom. Siden det ikke kan antas å ha skjedd store genendringer de siste tiårene, vil det være miljøfaktorer i samspill med genetisk sårbarhet som er det sentrale for å forklare hvorfor Alzheimers sykdom oppstår.

I foredraget gis en oversikt over årsakshypoteser for sentrale miljøfaktorer som bidrar til Alzheimers sykdom. Dette dreier seg om miljøfaktorer som mennesket i sitt mer opprinnelige miljø som jegere og sanker ikke eller i liten grad ble eksponert for. Det er evolusjonært sett nye miljøfaktorer som ser ut til å forårsake utviklingen av Alzheimers sykdom.

I foredraget vil Mysterud gjøre rede for nyere forskning og klinisk erfaring omkring sykdommen. Det er mye den enkelte kan gjøre på egen hånd og i samråd med lege/terapeut for å forebygge eller motvirke sykdomsprosessen.

Du vil lære om: 

 • Hvilke faktorer i kostholdet som øker risikoen for demens. 
 • Hvordan kostholdet kan legges om for å motvirke sykdomsprosessen. 
 • Hvilke tilskudd som er aktuelle
 • At infeksjoner i hjernen er del av sykdomsprosessen
 • At en rekke typer miljøgifter kan være del av årsaksbildet
 • At stråling fra blant annet trådløs kommunikasjon kan være del av drivkraften
 • Betydningen av omfattende testing og skreddersydd behandling (funksjonell medisin)
 • At effektiv behandling bør omfatte å korrigere så mange årsaker og ubalanser som mulig på en gang, kombinert med mosjon, stressreduksjon og et aktivt sosialt liv.
 • At det trengs mer forskning for å forstå sykdomsprosessen, men at det foreligger mer enn nok kunnskap og erfaring til å sette inn effektive tiltak
10:00 - 10:15 Pause

10:15 - 11:00

 

Psykolog Eirin Winje

Atferdsedringer i praksis

Endring av atferd er en kompleks prosess som krever mer enn motivasjon, kunnskap og positiv tenkning. I dette foredraget vil en erfaren psykologspesialist dele innsikt og strategier for å hjelpe terapeuter å veilede sine klienter gjennom dette.

Foredraget vil fokusere på hvordan man kan hjelpe klienter til å identifisere og møte indre reaksjonsmønstre som ofte hindrer atferdsendring, samt mer bevisst velge tilnærminger til de utfordringene livet byr på. Det vil også gi praktiske råd om hvordan man kan bidra til å redusere følelser av skyld og skam, som ofte er knyttet til mislykkede forsøk på endring.

Her er noen av de viktigste læringspunktene:

 • Kjennetegn på indre, automatiske reaksjonsmønstre, som ikke lenger er nyttige
 • Hvordan man kan evaluere eksterne situasjoner og interne reaksjoner for å kunne respondere på nyttige måter
 • Øvelser som styrker vår evne til å mer bevisst velge våre responser til ytre hendelser og indre reaksjoner
 • Teknikker som kan hjelpe klienten til å akutt stå i vanskelige situasjoner
 • Teknikker som over tid kan bidra til å endre de automatiske reaksjonene slik at personen kan velge atferd mer i tråd med egne verdier.

Foredraget vil også inkludere konkrete eksempler og psykologiske tips og triks for å hjelpe klienter til å bruke disse metodene. Dette vil være nyttig i jobben som terapeut/veileder, men vil også med fordel kunne brukes av deg selv, på deg selv, for å øve opp en stadig mer mental fleksibilitet til å møte indre reaksjoner og ytre situasjoner.

Les intervju med Eirin på vår blogg

11:00 - 11:30 Pause

11:30 - 12:15 

Psykolog Eirin Winje

Atferdsedringer i praksis

Eirin fortsetter sitt foredrag/workshop

12:15 - 13:30 Lunsj og utstillerbesøk

Lunsj er inkludert for alle deltakere

13:30 - 14:15

 

Fride Aasen

Urter som er spesielt nyttige for å balansere og styrke hjernen, og motvirke de negative effektene av stress

Det å behandle plager og lidelser ved hjelp av medisinske planter, er sammen med ernæringsterapi den mest brukte behandlingsmetoden vi kjenner til innen tradisjonell medisin.

Til tross for at mange kjente legemidler er basert på aktive stoffer fra planter, er det en fundamental forskjell på det å administrere en enkelt kjemisk substans, slik som man gjør innen den konvensjonelle medisinen, i forhold til det å innta den samme substansen sammen med resten av planten - som anvendes innen tradisjonell urtemedisin.

Hvorfor denne forskjellen? Enhver plante er et komplekst system bestående av mange kjemiske stoffer, men dette er ikke forenelig med de vanligste metodene for moderne forskning. Forskning er ikke komfortabel med for mange variabler, og ender ofte opp med å foreskrive et enkelt stoff.

Vi mener at dette ikke er den mest effektive måten å anvende urtemedisin på. Kroppen kan ikke sammenlignes med en enkelt tone, men mange interaktive komponenter som fungerer sammen som et symfoniorkester (synergi). Dette må avspeiles i den måten vi behandler på.

Synergi er en viktig hypotese innen blant annet urtemedisin når det gjelder kjemisk kompleksitet. Dette er noe som oppstår når resultatet av en kjemisk blanding er større enn den matematiske summen til hver og en av dem. Sagt på en annen måte, det er en samarbeidende eller muliggjørende effekt mellom enkeltkomponenter – med det formål å oppnå et bedre resultat.

Vi finner at det ofte misforstås hvorfor urteplanter virker, spesielt hvis man kun ser på hva de inneholder av næringsstoffer. De mest effektive funksjonene til planter kommer fra fytokjemikalier (metabolitter) som man kaller sekundære metabolitter. Primære metabolitter er grunnleggende for livet til plantene, og består av enzymer, proteiner, fettstoffer, karbohydrater og klorofyll.

Det virker ikke som om planten selv har bruk for de sekundære metabolittene for å opprettholde liv, men de kan ha noe å si for plantens overlevelse i det miljøet de lever.

Fytokjemikalier er kjemiske forbindelser i urteplanter som påvirker kroppens fysiologi, uten direkte ernæringsmessig betydning. De kan ha egenskaper som antioksidanter, adaptogener, være antibakterielle, betennelsesdempende, astringerende, tonifiserende, avslappende m.m.

I dette foredraget skal vi se på hvordan urtenes egenskaper kan gi oss en bedre forståelse av hvorfor urter kan påvirke psyken vår, motstandskraft overfor stress, hukommelse m.m.

Her er noen spennende urter vi skal fokusere på når det gjelder egenskaper, funksjon og kombinasjonsmuligheter.

 • Asparagus racemosus
 • Bacopa monnieri
 • Eleutherococcus senticosus
 • Glycyrrhiza glabra
 • Ginkgo biloba
 • Panax ginseng
 • Rhodiola rosea
 • Schisandra chinensis
 • Withania somnifera
 • Valeriana officinalis

14:15 - 14:45

Jens Veiersted

Hvordan bruke tester fra fastlegen i din praksis.
Tester pasienten kan ta hos fastlegen koster bare egenandel. Hvis vi kan benytte dem for å vise behandlingseffekt, er det nyttig for å motivere pasienten. Vi skal  i dette foredraget se på noen av de viktigste testene og hvordan vi kan benytte dem i vår praksis.

14:45 - 15:15 

 

Jens Veiersted

Metylering – det står om liv og død

Metylering er en livsviktig prosess som forgår, etter sigende, ca. en milliard ganger i sekundet i kroppen vår. Fordi prosessen kan påvirkes av næringsstoffer vi kan gi pasienten, er kunnskap om måling og vurdering av status, bruk av næringsstoffene i behandling og effekten på sykdom, spesielt viktig for deg som er terapeut.

I prinsippet er metylering svert enkelt, det er kun overføring av en metylgruppe, CH3, ved hjelp av en gruppe enzymer, metyl transferase.

Metylering påvirker mange av cellenes funksjoner. En av de viktigste oppgavene metylering har, er å regulere genuttrykket. Genene våre er knyttet opp til proteiner, histoner, som styrer hvilke deler av genet som gjøres tilgjengelig for kopiering og derved bestemmer hvilket protein som produseres. Histonene styres av flere stoffer, blant annet metyl som lukker genet og acetyl som åpner. Dette er en del av den epigenetiske påvirkningen av genuttrykket vårt.

I foredraget vil vi se på blant annet:

 • hvordan vi kan måle metyleringsstatus
 • hva vi kan gjøre for å rette opp i ubalanser
 • hvordan vi kan vurdere hvilke næringsstoffer som påvirker genuttrykket
 • hvilken effekt de ulike næringsstoffene kan ha i arbeidet med pasienter
15:15 - 15:30 Avsluttning

Noen anbefalinger

...
«Jeg opplevde et fantastisk sosialt, faglig miljø under Terapeutdagene 2022. Man får treffe studenter, lærere, terapeuter med lang erfaring, og foredragsholdere. Alle klare til å slå en prat. Jeg lærte masse og ble veldig inspirert til å fortsette min vei til å bli terapeut. Anbefales på det sterkeste! »
Benat Uribarrena
Student på Fagskole biopati
...
«Terapautdagane i 2022 var fagnyttig og sosialt. Utruleg kjekt å treffa kollegaer frå ulike fagmiljø. Eg var nyutdanna Kosthaldveiledar, og følte meg godt tatt i mot, og inkludert i både det faglege og det sosiale miljøet. Takk for fine dagar. »
Alvhild Bidne
Kostholdsveileder
...
«Det var fantastisk å delta på Terapeutdagene i 2022! Mye nytt og spennende å lære. Variert program. Og så fint at alle var sammen hele helgen, det ga mulighet til å snakke tettere med foreleserne, knytte kontakter, og skape et bedre miljø for alternative terapeuter. Forelesningene var lagt opp på en måte slik at også ikke-terapeuter kan ha nytte av helgen. I tillegg var maten helt sjukt digg! Jeg gleder meg til å delta i 2023! »
Jenny Elizabeth Gjerlow
Biopat TMS
...
«Givende, interessant, faglig påfyll, travelt og sosialt. Trivelig å treffe andre terapeuter når man ellers er mye alene. »
Vår Lænn
TCM Aromatisk fysiopat
...
«Terapeutdagene er en super arena å møtes, både faglig og sosialt. På Terapeutdagene 2022 var det så mange blide og glade mennesker, og alltid noen å snakke med. Dette arrangementet er noe jeg gleder meg til å komme tilbake til!!! »
Linda Rahbek
REG Homeopraktiker MNLH og Naturterapeut
...
«Det er en investering i min egen utvikling som terapeut og en investering i min bedrift å være med på Terapeutdagene. Godt å føle at man har gode kollegaer, både gamle kjente og nye. »
Anne-Mette Eriksen Hjemaas
Naturterapeut
«Vi deltok på Terapeutdagene i 2022 og hadde interessante dager, med en fin balanse mellom foredrag og workshops. Det ble gode gjensyn med flinke terapeuter i en meget flott sosial setting. Hotelloppholdet svarte til forventningene mht både forpleining og innkvartering. »
Ellen Jerven og Per E. Ågren
...
«Utrolig hyggelig å møte så mange flotte terapeuter og utstillere! En slik konferanse er veldig viktig for å bygge relasjoner og øke samarbeidet innenfor naturmedisin. »
Oddveig Myhre
Naturopathic Doctor
...
«Terapeutdagene i Tønsberg leverte foredrag på høyt faglig nivå, og presenterte oss foredragsholdere med bred erfaring og unik kompetanse. Det var forfriskende dager, nydelig mat og mange gode samtaler - dette anbefales! »
Jan Mesicek
Eier av Forlaget Lille Måne
 Skriv en ny anbefaling!

HOVEDSPONSOR: San Omega

SanOmega AS er en norsk kvalitetsprodusent av merkevarene SanOmega, SanMagnesium, inSANe C8 og SanBiota.

Effektivt, enkelt og velsmakende

Siden 2011 har SanOmega, med sin kompromissløse kvalitet og norske opprinnelse levert trygge og effektive produkter, via sin nettbutikk og engroshandel, til personer som ønsker en optimal helse. Enten du trener mye eller lever et normalt liv, ønsker SanOmega med sine spesialtilpassede produkter å gi deg god helse hele livet. Produktene egner seg spesielt godt ved ulike betennelsestilstander og ved energi- og konsentrasjonsproblematikk. SanOmega AS ønsker å gi deg nøkkelen til et godt cellemiljø. 

Les mer på sanomega.as

HOVEDSPONSOR: Au Naturel

Au Naturel, Inc. Norway importerer og markedsfører vitaminer, mineraler, urter, fettsyrer, melkesyre-produkter og eteriske oljer av ypperste kvalitet. Bedriften er en av Norges ledende leverandører av naturprodukter til den norske helsekostfaghandel og terapeuter.

Au Naturel (UK), Inc. Norway baserer sin virksomhet på kvalitet i alle ledd. Det betyr følgende:

 • Vi tilbyr produkter av ypperste kvalitet og renhet. Alle merkene vi fører er produsert og kvalitetssikret etter de strengeste standarder. Dette gjøres for at du skal kunne stole på at produktene er trygge og virker som angitt.
 • Vi tilstreber å ha stor tverrfaglig kompetanse, og har ansatte med tradisjonell medisinsk bakgrunn så vel som ansatte med bakgrunn fra alternativ behandling. I tillegg har vi et stort nettverk av fagpersoner fra ulike miljøer som benyttes som rådgivere og kursholdere. Du skal være trygg på at du får svar når du kontakter oss.
 • Opplæring av ansatte i helsekostfaghandel og terapeuter er en sentral del av vår virksomhet. Dette gjør vi for å sikre at du blir anbefalt produkter tilpasset dine behov.

Les mer om oss på www.solaray.no

NDS (Engholmgruppen)

Engholm NDS Nutrition ApS er et familieeid helsekostselskap grunnlagt i 1997. Før 1997 bestemte vi oss sammen med Eric Llewellyn for å sette sammen den absolutt beste og mest naturidentiske vitamin- og mineralserien vi kunne. 

Eric hadde i mange år jobbet med produksjon av nesten 100 % naturidentiske kosttilskudd, som ble produsert etter naturens egne prinsipper. Disse kosttilskuddene ble til NDS – Nutrient Delivery System – Naturens eget leveringssystem. 

Vi har siden tilført effektive probiotika, blomsteressenser produsert i henhold til Dr Bachs originale produksjonsmetoder, dvs. i forholdet 1:240 (Dr Bachs essenser er IKKE homøopatiske) og de effektive produktene fra Laboratoires Le Stum.

Les mer på engholmnds.no

Helsekostsentralen

Helsekostsentralen AS ble stiftet i 1998 og importerer og selger kosttilskudd av topp kvalitet.

Vår hovedleverandør og samarbeidspartner er East Park Research.

De har fokus på god helse med et godt immunforsvar og en god tarmflora.

Våre hovedprodukter er East Park Olivenbladekstrakt og East Park Probiotic.

Vi fører også blant annet produkter fra Laboratoires Le Stum.

Vi selger våre produkter både i Helsekostbutikker og til terapeuter og privatpersoner.

Les mer på vår nettside helsekostsentralen.no

Marianne Rømen demonstrerer to ulike produkter

Alpha-Stim er mikrostrømbehandling til hjemme- og klinikkbruk. Alpha-Stim gir trygg og effektiv behandling av angst, depresjon, søvnproblemer og smerter.

Det patenterte bølgemønsteret får hjernen til å produsere alfabølger samt at det regulerer/modulerer nerveimpulser. 40 års forskning og utvikling, og 5 års garanti på apparatene. Prøv apparatet på standen. www.alpha-stim.no

OmegaQuant leverer blodanalyser fra fullblod ved hjelp av en enkelt bloddråpe, og alle testene kan gjøres hjemme eller på klinikk.

Bloddråpen sendes til Skottland og analysesvar kommer på e-post. OmegaQuant er utviklet av ledende forskere og brukes i studier av omega-3. Se utvalget av tester på standen. www.omegaquant.no

 


EU BioTek

EU BioTek representerer det amerikanske laboratoriet US BioTek Laboratories, og selger og markedsfører alle deres tilgjengelige tester i Europa.

Representert av Linda Rahbek som er utdannet naturterapeut fra Tyskland. Helt siden 2005 år hun har jobbet spesifikt med matintoleranse, har hun holdt kurs og foredrag i inn- og utland, for ulike behandlergrupper og leger / barneleger.

Tilbyr matintoleransetester, og cellestoffskifte- og miljøgifttest

Linda er også lærer på skolens kurs i Matintoleranse, som er obligatorisk dersom du ønsker å jobbe med testing av matintoleranse. 

På Tunsbergdagene kan du be henne fortelle mer om kurset, og hvordan man som terapeut kan jobbe med tester og hvorfor dette er viktig. 

Epinutrics

 

https://www.epinutrics.com/NO_index.html

 

Centropix

Centropix er en Bioteknologi bedrift fra Liechtenstein.

Vår behandlingsenhet «Kloud» bidrar til å aktivere alle molekyler i kroppen med forebyggende virkning.

Teknologien PEMA som er basert på elektromagnetisk aktiveringsenergi, kom i markedet i 1998 og har fått nytt patent og nytt signal 2020.

Personen bak teknologien, Prof. Wolf Kafka (tidligere instituttleder for avdeling for fysikk, Max Planck Institut i München) er med i utviklingsteamet hos Centropix for Kloud.

Samarbeidet med Prof. Kafka har resultert i nyeste spissteknologi innen dette området.

Terapienheten «Kloud» er kabelfri og app-styrt.

centropix.com

Arnika

Arnika er kjent som terapeutenes faghandel med egne rabatter og salgsmulighet for terapeuter. Vår kompetanse, og store utvalg trygge produkter innen helsekost, homeopatiske legemidler, økologiske produkter, urter, supermat, eteriske oljer, naturlig hygiene og kroppspleie, zero waste med mer. Naturlig helse til beste for både mennesker og miljø!

Les mer: arnika.no

 

 

Tokay 

Tokay AS er et firma som holder til på Lierstranda i nærheten av Drammen. Etablert i 2009. Vi er tre ansatte med lang erfaring fra helsekostbransjen.

Produktene vi markedsfører på det Norske markedet er fortrinnsvis kosttilskudd. Noen av varemerkene er: Bio Life, Marcus Rohrer Spirulina, Perozin, Better You, Vita Biosa m.fl.

Les mer: Behealthy.no

iTeraCare

iTeraCare er et banebrytende frekvensapparat som passer i absolutt alle hjem.
Terahertz teknologien i apparatet er blant verdens mest avanserte.
Disse frekvensene ligger i samme område som våre friske celler. Derfor får kroppen

hjelp av frekvensene til å aktivere og reparere celler og rense og avgifte sirkulasjons-
systemet, (energibaner, blod- og lymfeårer).

Alt på en trygg og behagelig måte.
Drikkevannet blir strukturert når vi blåser på det og kroppen nyter godt av et vann
som tas opp på en mye bedre måte enn ustrukturert vann
Et hvert hjem trenger en iTeraCare. Den gjør underverker for absolutt alle, både
mennesker, dyr og planter.

Sulforaplus

SulforaPlus er et økologisk og helt naturlig kosttilskudd som inneholder hele brokkolispirer og naturlige enzymer, og ingen fyllstoffer eller tilsetningsstoffer.


De hele spirene er rike på næring og aktiverer et høyt innhold av den kraftige antioksidanten sulforafan.


2 kapsler SulforaPlus inneholder sulforafan tilsvarende 100 gram friske brokkolispirer eller 5-10 kg brokkoli.


SulforaPlus er utviklet og produseres i Norge. Vår produksjonsmetode beskytter næringsstoffene og de viktige aktive ingrediensene i spirene. Resultatet er stabilt og høyt innhold av sulforafan.


Forskning viser at sulforafan kan bidra til optimalisering av mange ulike funksjoner i kroppen ved blant annet å aktivere proteinet Nrf2, som videre kan påvirke utrykket av over 200 spesifikke gener på positiv måte. Så langt er det publisert over 3000 forskningsartikler om sulforafan fra brokkolispirer. Les mer her


Produktet er godkjent for kliniske studier, og benyttes til dette formålet for å analysere
effektene av sulforafan.


Les mer på sulforaplus.no

Epidemis

Alle Epinutrics produktene er formulert fra 100% naturlige urter og mineraler. Dette gjør at cellene gjenkjenner dette som mat, og sammen med vår patenterte ingrediens «Medis», fører dette til et opptak på 10X målt på cellenivå!

Les mer mer på Helsegevinst.no

Vi synes at det er viktig å resirkulere opptak fra tidligere kongresser så mye som mulig. Det er veldig mye nyttig kunnskap som har blitt fomidlet på våre kongresser, og nå kan du se på de du har lyst på fra du melder deg på og helt frem til 15. juli.

Du vil blant annet kunne se på foredrag om: Anti-aging, histaminintoleranse, FMT-behandling, samarbeid, tørre øyne, kreftbehandling (flere foredrag), CBD, biopati, coaching, diabetes, HRV, miljøgifter/avgiftning (flere foredrag), urtemedisin (flere foredrag), naturmedisin, atferdsproblematikk, søvnané, markedsføring, matintoleranse, allergi og sitronsyre (E330),  evolusjon, hjernetåke, sukkeravhengighet, testing av organiske syrer, omega 6:3 balansen og inflammasjon, atopisk eksem, holistisk tannbehandling, biopati og virusinfeksjoner, muggsoppforgiftning, øreakupunktur, statiner, candida, vektnedgang, stoffskifte, binyrer og stress, magesyre.

Når du bestiller Tunsbergdagene 2024, logger inn på skolen og kan da se følgende opptak med en gang. Se bilder av noen av foredragene under. 

Opptak fra Webinar med Dag Tveiten fra Lab1 13. mars

Hvordan kan proteiner og peptider fra mat påvirke mental/psykisk helse?

 

Opptak fra Jubileumskongressen 2023

Du får tilgang til videoene vist på bilder under + noen flere med en gang du melder deg på årets kongress!

 

Opptak fra Tunsbergdagene 2023

Nett-TV: kr 890,- 

Nett-TV kr 890

I Drammen: 

 • Seminaravgift  inkludert lunsj kr 1350 pr dag.
 • Middag kr 690 pr dag (ikke inkludert drikke)

Opptak er inkludert

 • Alle som er påmeldt får tilgang til opptak fra foredrag fra hele kongressen.
 • Du får også tilgang til opptak fra foredragene på Jubileumskongressen og utvalgte foredrag fra Tunsbergdagene 2022 og 2023. De får du tilgang til med en gang du melder deg på.
 • Opptakene kan du se på helt til 15. juli 2024 
© 2024 Tunsberg Medisinske Skole