Vilkår for oppstart og avmelding


Regler for avmelding er definert i skolens reglement § 3.6 samt vilkår beskrevet her.

Betaling av påmeldinsgavgift sikrer deg studieplass. Du vil fortsatt ha mulighet til avmelding, men dette medfører da økonomiske forpliktelser for deg.

1. Påmeldingsavgift
Etter at du har bestilt studieplass, må du betale påmeldingsavgift. Denne blir ikke refundert dersom du ikke ønsker å benytte studieplassen.

2. Studieavgift
Studieavgift kan enten betales i ett avdrag eller deles opp i flere delbetalinger. Studieavgift gjelder for ett studieår om gangen.

3. Avmelding innen 3 uker før oppstart
Du er forpliktet til å betale påmeldingsavgiften.

4. Avmelding etter 3 uker før oppstart
Du er forpliktet til å betale påmeldingsavgiften og studieavgift tilsvarende ett semester.

5. Avmelding etter oppstart
Ved avmelding etter oppstart er du forpliktet til å betale for påbegynt semester.

Et semester regnes som påbegynt dersom skolen ikke har mottatt melding om avmelding innen tre uker før oppstart av semesteret.Angrerettskjema

Se også skolens reglement (lastes ned som pdf-dokument).