Vilkår for oppstart og avmelding


Regler for avmelding er definert i skolens reglement § 3.6 samt vilkår beskrevet her.

Når du melder deg på studiet får du automatisk tilgang til faktura. Du får tilgang til nettskolen så snart første faktura er betalt, dersom ikke annet er beskrevet i studieinformasjonen. Oppstart er definert som den datoen du får tilgang til studiet.


1. Avmelding før oppstart:
  • Avmeldingsgebyret før oppstart er kr 500,-

2. Avmelding etter oppstart:
  • Du kan melde dag av studiet innen 14 dager etter oppstart. Avmeldingsgebyret etter oppstart er kr 1000,-
  • Ved avmelding senere enn 14 dager etter oppstart, er du forpliktet til å betale hele studieavgiften.


Angrerettskjema

Se også skolens reglement (lastes ned som pdf-dokument).