Timeplan

Dette er en åpen versjon av timeplanen, og skal kun brukes til du har fått tilgang til nettskolen hvor du vil finne en komplett timeplan for din utdanning. Denne versjonen vil ikke inneholde all informasjon, fravær eller link til zoom.

2023-2024

Dato Innhold Lærer
12.03.2024
18:30-19:30
Workshop: Markedsføring og lansering av kurs
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Yvette Christiansen
Truls Isaksen
16.04.2024
18:30-19:30
Avslutning med oppsummering og diskusjon
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Yvette Christiansen
Truls Isaksen
24.04.2024
19:00-20:00
Velkommen nytt kurs + workshop 1
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Yvette Christiansen
Truls Isaksen
21.05.2024
19:00-20:00
Workshop 2
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Yvette Christiansen
Truls Isaksen
19.06.2024
19:00-20:00
Workshop 3
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Yvette Christiansen
Truls Isaksen
19.08.2024
19:00-20:00
Workshop 4
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Yvette Christiansen
Truls Isaksen
16.09.2024
19:00-20:00
Workshop 5
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Yvette Christiansen
Truls Isaksen
07.10.2024
19:00-20:00
Workshop 6
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Yvette Christiansen
Truls Isaksen