Timeplan

Dette er en åpen versjon av timeplanen, og skal kun brukes til du har fått tilgang til nettskolen hvor du vil finne en komplett timeplan for din utdanning. Denne versjonen vil ikke inneholde all informasjon, fravær eller link til zoom.

Terapeutisk grunnutdanning kull 2022
Skoleåret 2022-2023

Dato Innhold Lærer
01.09.2022
19:00-20:30
Velkommen til TG 1

Velkommen til studiene, praktisk informasjon og introduksjon av Terapeutisk Grunnutdanning. 

Sted: Zoom 
Oddveig Myhre
Jens, Fride, Helge, Børge, Truls
06.09.2022
19:00-20:00
Helsecoaching Tema 1: Introduksjon til faget

Vi tar en gjennomgang av fagstoffets oppbygging og oppgaver. Spørsmål fra studentene.

Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Børge Fagerli
23.09.2022
16:00-20:00
Samling 1: Naturmedisin Tema 3 - Introduksjon til naturmedisin

Medisinens historie. Naturmedisinens helhetsteori og grunnprinsipper. Behandlingsstrategi innen naturmedisin. Naturmedisin og forskning.

De første to år vil alle samlinger være på Hotel Klubben i Tønsberg, og er inkludert lunsj. NB! Bruk bookingkode: TUNMED så vil du få lavere priser på overnatting. 

Sted: Klubben Scene
Fride Aasen
24.09.2022
09:00-17:00
Samling 1: Tema 1 - Introduksjon til Helsecoaching

Grunnleggende motivasjonsteorier. Coaching ut fra førsteordens prinsipper: coaching vs terapeutrollen. de grunnleggende ferdighetene. Struktur på en coachingsamtale.

Sted: Klubben Scene
Børge Fagerli
25.09.2022
09:00-16:00
Samling 1: Tema 2 - Intro til ELM

I Ernæring, livsstil og miljø (ELM) ser vi på tre store faktorer som påvirker helse: hva vi får i oss av næringsstoffer, hva slags livsstiler vi har og i hvilket miljø lever vi i. Miljø kan være det fysiske, men også det mentale og psykiske miljøet. 

Sted: Klubben Scene
Oddveig Myhre
27.09.2022
19:00-20:00
Tema 1: Helsecoaching - Oppsummering

Oppsummering av tema 1, spørsmål om oppgaver, quiz og diskusjon.

Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Børge Fagerli
04.10.2022
19:00-20:30
Tema 2: Intro til ELM

Oppsummering av tema 2, spørsmål om oppgaver, quiz og diskusjon om temaet. 

Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Oddveig Myhre
11.10.2022
19:00-20:00
Tema 3: Introduksjon til naturmedisin

Oppsummering av tema 3, spørsmål om oppgaver, quiz og diskusjon om temaet.

Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Fride Aasen
18.10.2022
19:00-20:30
Tema 4: Grunnmedisin. Celler, vev og biokjemi

Introduksjon av Tema 4 

Sted: Zoom 
Helge Skåtun
01.11.2022
19:00-20:30
Tema 4: Grunnmedisin. Celler, vev og biokjemi - Oppsummering
Sted: Zoom 
Helge Skåtun
07.11.2022
19:00-20:30
Tema 5: Grunnmedisin. Sirkulasjon og respirasjon

Intro til tema 5 

Sted: Zoom 
Helge Skåtun
24.11.2022
19:00-20:30
Tema 5: Grunnmedisin. Sirkulasjon og respirasjon - Oppsummering
Sted: Zoom 
Helge Skåtun
29.11.2022
19:00-20:30
Tema 6: Grunnmedisin. Nervesystemet og bevegelse - Introduksjon
Sted: Zoom 
Helge Skåtun
13.12.2022
19:00-20:30
Tema 6: Grunnmedisin. Nervesystemet og bevegelse, oppsummering
Sted: Zoom 
Helge Skåtun
03.01.2023
19:00-20:00
Tema 7: ELM- Matkunnskap

Introduksjon til matkunnskap og matkvalitet. Hva vet vi om mat og kvaliteten på maten vi spiser? Vi skal se på hvordan mat blir produsert og hvordan man kan evaluere kvaliteten på det vi spiser. 

Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Oddveig Myhre
10.01.2023
19:00-20:00
Tema 8 - Helsecoaching

Vi åpner Tema 8 og går mer i dybden på coachingens prosess og gjennomføring:

  • Coachingsamtalens struktur 
  • Motiverende Intervju
  • Kommunikasjonsferdigheter
  • Målsetting
  • Vaner
  • Komfortsone og Strekksone
  • Attribusjonsteori
  • Resiliens
Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Børge Fagerli
17.01.2023
19:00-20:00
Tema 7: ELM - Matkunnskap

Oppsummering av ELM: Matkunnskap, spørsmål om oppgaver, quiz og diskusjon.

Sted: Zoom 
Oddveig Myhre
27.01.2023
16:00-20:00
Samling 2: Tema 8 - Helsecoaching
Sted: Klubben Scene
Børge Fagerli
28.01.2023
09:00-17:00
Samling 2: Tema 8 - Helsecoaching
Sted: Klubben Scene
Børge Fagerli
29.01.2023
09:00-15:00
Samling 2: Grunnmedisin. Tema 9 - Fordøyelse, nyrer og forplantning
Sted: Klubben Scene
Helge Skåtun
31.01.2023
19:00-20:00
Tema 8: Helsecoaching. Oppsummering

Oppsummering av tema 8, spørsmål om oppgaver, quiz og diskusjon.

Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Børge Fagerli
13.02.2023
19:00-20:30
Tema 9: Grunnmedisin. Fordøyelse, nyrer og forplantning - Oppsummering
Sted: Zoom 
Helge Skåtun
28.02.2023
19:00-20:30
Tema 10: Grunnmedisin. Introduksjon til Immunologi
Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Oddveig Myhre
14.03.2023
19:00-20:30
Tema 10: Grunnmedisin. Introduksjon til mikrobiologi
Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Oddveig Myhre
27.03.2023
13:00-17:00
Samling 3: Grunnmedisin. Tema 10 - Immunologi og mikrobiologi

Oppsummering, lære om observasjon av pasienter  ("lese pasienten") og caser av Tema 10

Sted: Klubben Scene
Oddveig Myhre
28.03.2023
09:00-16:00
Samling 3: Naturmedisin. Tradisjonell Kinesisk Medisin

Vi gjennomgår de viktigste prinsippene innen TKM, teorien om yin og yang, organenes funksjonskrets og de 5 elementer. Etiologi og de 8 prinsipper,

Sted: Klubben Scene
Fride Aasen
11.04.2023
19:00-20:00
Tema 11: Naturmedisin

Hvordan kombinere prinsippene innen TKM med vestlig naturmedisin.

Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Fride Aasen
25.04.2023
19:00-20:00
Tema 11: Naturmedisin

Oppsummering av tema 11, spørsmål om oppgaver, quiz og diskusjon om temaet.

Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Fride Aasen
09.05.2023
19:00-20:00
Tema 12: ELM - Næringsstoffene Fordøyelse

Vi skal gå gjennom de viktigste næringsstoffene, hvor de finnes i maten og hvilke oppgaver de har.

Du har lært om fordøyelsen i grunnmedisin. Her skal vi se på noen av de problemene som kan oppstå i fordøyelsen og hva vi kan gjøre med det. Vi skal også se på matvarereaksjoner som er en omfattende og komplisert problemstilling.

Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
22.05.2023
19:00-20:00
Tema 12: ELM Oppsummering

Oppsummering av ELM: Næringsstoffene og fordøyelse, spørsmål om oppgaver, quiz og diskusjon.

Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
25.05.2023
19:00-20:30
Eksamensforberedelser

Informasjon om eksamen - grunnmedisin 1. 

Sted: Zoom 
NB Link til zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Oddveig Myhre
Helge Skåtun