Timeplan

Dette er en åpen versjon av timeplanen, og skal kun brukes til du har fått tilgang til nettskolen hvor du vil finne en komplett timeplan for din utdanning. Denne versjonen vil ikke inneholde all informasjon eller link til zoom.

Kostholdsveileder

Dato Innhold Lærer
22.08.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 7
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
28.08.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 1
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
11.09.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 8
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
13.09.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 2
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
04.10.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 9
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
09.10.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 3
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
24.10.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 10
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
30.10.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 4
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
08.11.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 11
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
14.11.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 5
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
30.11.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 12
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
06.12.2023
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 6
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
11.01.2024
19:00-20:00
Zoom-møte tema 1
Sted: Zoom-kafé 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
22.01.2024
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 7
Sted: Zoom-kafé 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
06.02.2024
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 1
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
13.02.2024
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 1
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
21.02.2024
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 8
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
07.03.2024
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 2
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
18.03.2024
19:00-20:00
Zoom-møte tema 9
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
02.04.2024
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 3
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
17.04.2024
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 10
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
02.05.2024
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 4
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
07.05.2024
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 11
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
23.05.2024
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 6
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
30.05.2024
19:00-20:00
Zoom-møte Tema 12
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted