Timeplan

Dette er en åpen versjon av timeplanen, og skal kun brukes til du har fått tilgang til nettskolen hvor du vil finne en komplett timeplan for din utdanning. Denne versjonen vil ikke inneholde all informasjon eller link til zoom.

Kostholdsveileder

Dato Innhold Lærer
04.01.2023
19:00-20:00
Zoom-møte tema 7
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
09.01.2023
19:00-20:00
Eksamensforberedelse
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
23.01.2023
19:00-20:00
Zoom-møte tema 8
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
14.02.2023
19:00-20:00
Zoom-møte tema 9
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
16.02.2023
09:00-16:00
Kostholdsveiledersamling tema 7
Sted: Tønsberg Rom 1
Jens Veiersted
17.02.2023
09:00-16:00
Kostholdsveiledersamling tema 8
Sted: Tønsberg Rom 1
Jens Veiersted
18.02.2023
09:00-16:00
Kostholdsveiledersamling tema 9
Sted: Tønsberg Rom 1
Jens Veiersted
08.03.2023
19:00-20:00
Zoom-møte tema 10
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
27.03.2023
19:00-20:00
Zoom-møte tema 11
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
19.04.2023
19:00-20:00
Zoom-møte tema 12
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted
20.04.2023
09:00-16:00
Kostholdsveiledersamling tema 10
Sted: Tønsberg Rom 1
Jens Veiersted
21.04.2023
09:00-16:00
Kostholdsveiledersamling tema 11
Sted: Tønsberg Rom 1
Jens Veiersted
22.04.2023
09:00-16:00
Kostholdsveiledersamling tema 12
Sted: Tønsberg Rom 1
Jens Veiersted
06.06.2023
19:00-20:00
Forberedelse til eksamen
Sted: Zoom-kafé 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Jens Veiersted