Timeplan

Dette er en åpen versjon av timeplanen, og skal kun brukes til du har fått tilgang til nettskolen hvor du vil finne en komplett timeplan for din utdanning. Denne versjonen vil ikke inneholde all informasjon, fravær eller link til zoom.

Grunnmedisin del 1
For å se del 2 må du velge det faget (se Dine fag)

Dato Innhold Lærer
17.01.2023
19:00-20:30
Grunnmedisin del 1 Tema 0 + Tema 1 Fra celler til vev
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Helge Skåtun
08.02.2023
19:00-20:30
Grunnmedisin del 1 Tema 2 Sirkulasjon og respirasjon
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Helge Skåtun
07.03.2023
19:00-20:30
Grunnmedisin del 1 Tema 3 Nervesystemet og bevegelse
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Helge Skåtun
28.03.2023
19:00-20:30
Grunnmedisin del 1 - Tema 4 Fordøyelse, nyre, hormoner og forplantningen
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Helge Skåtun
24.04.2023
19:00-20:30
Tema 5: Immunsystemet og generell mikrobiologi
Sted: Zoom-møte 
NB Link til Zoom finner du i timeplanen inne på skolen
Oddveig Myhre