Tunsberg
Glemt passord?


Optimal trening og ernæring del 1

Kenn Hallstensen har hatt ansvar for ernæring i Strømsgodset og i Odd Grenland.

Ønsker du å lære hvordan du kan få maksimalt utbytte av treningen?

Optimal trening handler om å stimulere musklene og kroppen på en slik måte at du får maksimalt utbytte av treningen. En viktig del av dette er å øke utskillelsen av de oppbyggende hormonene og begrense utskillelsen av stresshormonene. Hvilken næring du tar til deg, og i tillegg når du spiser i forhold til treningstidspunkt, er med på å påvirke disse hormonene. 

I løpet av dette studiet vil du lære hvordan du ved hjelp av riktig ernæring, individuelt tilpasset trening, restitusjon, stressregulering og bruk av enkelte kosttilskudd, vil oppnå optimale resultater på prestasjon og kroppssammensetning.

Etter fullført studium:
 • kan du forskjellen på fett, karbohydrater og protein, og hvor de finnes
 • kan du lese og forstå innholdsfortegnelsen på ulike matvarer, samt regne ut hvordan fordelingen av makronæringsstoffer er i ulike matvarer 
 • vet du hva som skal til for å lykkes med en omlegging til et animalskdominert kosthold
 • kan du planlegge og gjennomføre kostholdsomleggingen til et animalskdominert kosthold, samt komponere gode måltider
 • forstår du hvordan du skal oppnå optimal blodsukkerbalanse, og hvordan trening påvirker kroppssammensetningen
 • kan du velge og sette sammen effektive treningsprogram basert på et evolusjonært perspektiv
 • har du kunnskap om hvilke tider det er best å spise på, hvordan matinntaket bør fordeles gjennom dagen og hvilke matvarer som bidrar til overskudd og god sult- og metthetskontroll
 • har du kunnskap om hvordan mat og drikke påvirker kroppen i forbindelse med trening, hva og når man bør spise og drikke før, under og etter trening og konkurranse
 
Optimal trening og ernæring del 2 
Gjennomført del 1 gir deg mulighet til å starte på del 2. Etter bestått del 2 vil du få vitnemål med tittelen "Veileder i optimal trening og ernæring".

Les mer om optimal trening og ernæring del 2Etter endt studie skal du ha tilegnet deg gode kunnskaper og ferdigheter om hvordan du oppnår optimalt treningsutbytte gjennom tilpasset trening, ernæring og utvalgte tilskudd.

Vi legger stor vekt på praktiske og konkrete råd som vil gi deg bedre treningsresultater.

Optimal trening og ernæring er et deltidsstudie og består av fire temaer. Hvert tema gjennomføres på 2-4 uker. Du bør sette av 5-10 timer i uken til studiet.

Du har tilgang i ca. 6 måneder slik at det er mulig å legge inn noe ferie. Du kan også forlenge studiet (kr 800 pr 6 måneder).

Studiets oppbygging og innhold:
 

1. Grunnleggende ernæring
 • Lære om de tre makronæringsstoffene protein, karbohydrater og fett med fokus på betydningen ved trening og konkurranse.
 • Optimal blodsukker- og hormonkontroll.
 • Hvordan spise og trene for lavere fettprosent.
 • Hvordan unngå insulinresistens og nedsatte resultater.
2. Planlegging og problemer
 • Hvordan gjennomføre livsstil- og kostholdsforandringer.
 • Hvilke utfordringer kan oppstå etter omleggingen.
 • Hvordan takle eventuelle utfordringer/tilpasningsvansker.
 • Oppskrifter og treningsprogrammer.
3. Optimal trening
 • Treningsapparater som vil gi resultater.
 • Tips om ulike øvelser.
 • Treningens effekt på vekten.
 • Hvorfor overvektige kan oppleve trening som negativt.
 • Lære om fordeler med kaostrening og hvordan dette gjennomføres.
 • Lære hvorfor rolig og moderat fysisk aktivitet skal utgjøre hoveddelen av treningen.
 • Treningsprogram bygd på et evolusjonært perspektiv.
4. Optimal konkurranse
 
 • Hvordan forberede kroppen på konkurranse.
 • Hva du bør spise før, under og etter konkurransen.
 • Du vil lære om hvordan du bruke karbohydrater positivt i en konkurransesituasjon.
 • Forskjeller i ernæring mellom ulike typer idrett.

Målgruppen er deg som ønsker å lære om trening og ernæring for å få maksimalt utbytte av treningen, best mulig fettprosent og yte bedre i konkurranse. Det er også et studium for deg som ønsker å lære om dette for å kunne veilede andre, men vi anbefaler da at du fortsetter på del 2.

Studiet passer også godt for deg som allerede kan mye om trening og kosthold, men som ønsker en faglig oppdatering. Dette kan være:

 • Personlig trenere (PT)
 • Kostholdsveiledere
 • Ernæringsterapeuter
 • Trenere i masseidrett og toppidrett
 • Fysioterapeuter, naprapater, osteopater


Opptakskrav
Studiet er åpent for alle.

Undervisningen foregår som et nettstudium. Studiet er delt opp i fire temaer.

Til hvert tema skal du sende inn en skriftlig besvarelse. Innsendingsoppgavene blir rettet av lærer med godkjent/ikke godkjent og eventuelle kommentarer.

I tillegg er det til hvert tema en quiz som rettes automatisk.

Alle oppgaver og quizzer må være godkjent for å bestå studiet og få vitnemål.

Du har også tilgang til et eget diskusjonsforum hvor du kan stille spørsmål og få svar fra lærer eller andre studenter.

Hva kan jeg jobbe med etter endt studium?
Dette studiet gir deg som jobber med trening og helse en grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom trening og ernæring.

Hvis du jobber eller har planer om å jobbe som veileder/trener innen idrett og/eller ernæring, anbefaler vi også at du fortsetter på optimal trening og ernæring del 2.


© 2019 Tunsberg Medisinske Skole