Tunsberg

Eksamensprotokoll

Her finner du alle dine eksamenskarakterer. Vi sender e-post til alle kandidater med en gang sensur er klar. Eventuell klage sendes skriftlig til skolen. Du finner informasjon om dette i skolens forskrift.

e-post:
Passord:
 
NB! Samme e-post og passord som tidligere

Dine obligatoriske oppgaver

Her kan du se alle dine obligatoriske oppgaver med svar fra lærer, også etter at du ikke lenger har tilgang til nettskolen.
e-post:
Passord:
 
NB! Samme e-post og passord som tidligere

Karakterskala

Eksamenskarakteren kan enten være bestått /ikke bestått, eller etter en karakterskala fra A-F. Hva som brukes på ditt studium er beskrevet på studieinformasjonen og inne på eksamenssiden til den aktuelle eksamen.

Bokstav Betegnelse Generell beskrivelse
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D Nokså God En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

(im = ikke møtt)


© 2023 Tunsberg Medisinske Skole