Tunsberg

Live statistikk

Litt om aktiviteten inne på nettskolen i dag og siste 14 dager. Se også forklaringer nederst på siden.
Antall studenter innlogget i dag: 2
Antall lærere innlogget i dag: 0
Antall leverte oppgaver totalt: 54 631
Antall oppgaver levert i dag: 0
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: 0
Antall quiz utført i dag: 0
Antall quiz utført totalt: 47 186
Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: 3,4
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: 81
Antall aktive artikler totalt: 6014
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks):
Antall vurderinger er: 247078
4,97
Antall søkeord i ordboken: 2744
Antall oppslag i ordboken: 297 946
Antall behandleroppføringer: 78
Antall visninger behandleroppføringen : 233 500

Aktivitet inne på nettskolen

torsdag 13.06.2024
snitt
Leste artikler: 1 1
Artikler markert som ferdig: 0 0
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

onsdag 12.06.2024, 1 dag siden
snitt
Leste artikler: 461 231
Artikler markert som ferdig: 71 36
Oppdaterte artikler: 3 1,5
Helt nye artikler: 1 0,5

tirsdag 11.06.2024, 2 dager siden
snitt
Leste artikler: 670 377
Artikler markert som ferdig: 35 35
Oppdaterte artikler: 1 1,33
Helt nye artikler: 0 0,33

mandag 10.06.2024, 3 dager siden
snitt
Leste artikler: 466 400
Artikler markert som ferdig: 101 52
Oppdaterte artikler: 0 1
Helt nye artikler: 0 0,25

søndag 09.06.2024, 4 dager siden
snitt
Leste artikler: 216 363
Artikler markert som ferdig: 75 56
Oppdaterte artikler: 0 0,8
Helt nye artikler: 0 0,2

lørdag 08.06.2024, 5 dager siden
snitt
Leste artikler: 191 334
Artikler markert som ferdig: 36 53
Oppdaterte artikler: 0 0,67
Helt nye artikler: 0 0,17

fredag 07.06.2024, 6 dager siden
snitt
Leste artikler: 238 320
Artikler markert som ferdig: 51 53
Oppdaterte artikler: 0 0,57
Helt nye artikler: 0 0,14

torsdag 06.06.2024, 7 dager siden
snitt
Leste artikler: 870 389
Artikler markert som ferdig: 57 53
Oppdaterte artikler: 0 0,5
Helt nye artikler: 0 0,12

onsdag 05.06.2024, 8 dager siden
snitt
Leste artikler: 786 433
Artikler markert som ferdig: 69 55
Oppdaterte artikler: 0 0,44
Helt nye artikler: 0 0,11

tirsdag 04.06.2024, 9 dager siden
snitt
Leste artikler: 449 435
Artikler markert som ferdig: 107 60
Oppdaterte artikler: 0 0,4
Helt nye artikler: 0 0,1

mandag 03.06.2024, 10 dager siden
snitt
Leste artikler: 640 453
Artikler markert som ferdig: 99 64
Oppdaterte artikler: 0 0,36
Helt nye artikler: 0 0,09

søndag 02.06.2024, 11 dager siden
snitt
Leste artikler: 621 467
Artikler markert som ferdig: 75 65
Oppdaterte artikler: 0 0,33
Helt nye artikler: 0 0,08

lørdag 01.06.2024, 12 dager siden
snitt
Leste artikler: 357 459
Artikler markert som ferdig: 98 67
Oppdaterte artikler: 0 0,31
Helt nye artikler: 0 0,08

fredag 31.05.2024, 13 dager siden
snitt
Leste artikler: 366 452
Artikler markert som ferdig: 57 66
Oppdaterte artikler: 0 0,29
Helt nye artikler: 1 0,14

torsdag 30.05.2024, 14 dager siden
snitt
Leste artikler: 325 444
Artikler markert som ferdig: 68 67
Oppdaterte artikler: 0 0,27
Helt nye artikler: 0 0,13

Forklaringer:

Antall studenter/lærere Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang.
Gjennomsnitt rating på artikler: Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet.
Ordbok: Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet.
Leste artikler: Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker.
Artikler markert som ferdig:

Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt.

Det å markere en artikkel som ferdig kan være nyttig som motivasjonsfaktor, man er ett steg nærmere å fullføre det man har startet på.

Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler.

Innleverte oppgaver: Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt.
Oppdaterte artikler: Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem.
Helt nye artikler: Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum.

Historiske tall

fredag 01.05.2020, 360 dager snitt
snitt
Leste artikler: 352 210
Artikler markert som ferdig: 100 71
Innleverte oppgaver: 4 8
Oppdaterte artikler: 2 2,12
Helt nye artikler: 4 1,26

15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.
© 2024 Tunsberg Medisinske Skole