Tunsberg
Glemt passord?

Live statistikk

Litt om aktiviteten inne på nettskolen i dag og siste 14 dager. Se også forklaringer nederst på siden.
Antall studenter innlogget i dag: 100
Antall lærere innlogget i dag: 23
Antall leverte oppgaver totalt: 46 460
Antall oppgaver levert i dag: 7
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: 4
Antall quiz utført i dag: 11
Antall quiz utført totalt: 42 525
Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: 3,4
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: 75
Antall aktive artikler totalt: 4319
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks):
Antall vurderinger er: 170429
4,97
Antall søkeord i ordboken: 2552
Antall oppslag i ordboken: 267 630
Antall behandleroppføringer: 67
Antall visninger behandleroppføringen : 170 910

Aktivitet inne på nettskolen

tirsdag 16.08.2022
snitt
Leste artikler: 365 365
Artikler markert som ferdig: 56 56
Oppdaterte artikler: 5 5
Helt nye artikler: 1 1

mandag 15.08.2022, 1 dag siden
snitt
Leste artikler: 372 368
Artikler markert som ferdig: 109 82
Oppdaterte artikler: 0 2,5
Helt nye artikler: 0 0,5

søndag 14.08.2022, 2 dager siden
snitt
Leste artikler: 199 312
Artikler markert som ferdig: 57 74
Oppdaterte artikler: 0 1,67
Helt nye artikler: 0 0,33

lørdag 13.08.2022, 3 dager siden
snitt
Leste artikler: 120 264
Artikler markert som ferdig: 25 62
Oppdaterte artikler: 0 1,25
Helt nye artikler: 0 0,25

fredag 12.08.2022, 4 dager siden
snitt
Leste artikler: 199 251
Artikler markert som ferdig: 29 55
Oppdaterte artikler: 0 1
Helt nye artikler: 0 0,2

torsdag 11.08.2022, 5 dager siden
snitt
Leste artikler: 276 255
Artikler markert som ferdig: 71 58
Oppdaterte artikler: 0 0,83
Helt nye artikler: 7 1,33

onsdag 10.08.2022, 6 dager siden
snitt
Leste artikler: 213 249
Artikler markert som ferdig: 32 54
Oppdaterte artikler: 0 0,71
Helt nye artikler: 1 1,29

tirsdag 09.08.2022, 7 dager siden
snitt
Leste artikler: 178 240
Artikler markert som ferdig: 25 50
Oppdaterte artikler: 0 0,62
Helt nye artikler: 0 1,12

mandag 08.08.2022, 8 dager siden
snitt
Leste artikler: 161 231
Artikler markert som ferdig: 48 50
Oppdaterte artikler: 0 0,56
Helt nye artikler: 0 1

søndag 07.08.2022, 9 dager siden
snitt
Leste artikler: 146 223
Artikler markert som ferdig: 79 53
Oppdaterte artikler: 0 0,5
Helt nye artikler: 0 0,9

lørdag 06.08.2022, 10 dager siden
snitt
Leste artikler: 194 220
Artikler markert som ferdig: 42 52
Oppdaterte artikler: 0 0,45
Helt nye artikler: 0 0,82

fredag 05.08.2022, 11 dager siden
snitt
Leste artikler: 150 214
Artikler markert som ferdig: 30 50
Oppdaterte artikler: 0 0,42
Helt nye artikler: 0 0,75

torsdag 04.08.2022, 12 dager siden
snitt
Leste artikler: 242 217
Artikler markert som ferdig: 94 54
Oppdaterte artikler: 0 0,38
Helt nye artikler: 0 0,69

onsdag 03.08.2022, 13 dager siden
snitt
Leste artikler: 231 218
Artikler markert som ferdig: 31 52
Oppdaterte artikler: 0 0,36
Helt nye artikler: 0 0,64

tirsdag 02.08.2022, 14 dager siden
snitt
Leste artikler: 235 219
Artikler markert som ferdig: 42 51
Oppdaterte artikler: 0 0,33
Helt nye artikler: 2 0,73

Forklaringer:

Antall studenter/lærere Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang.
Gjennomsnitt rating på artikler: Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet.
Ordbok: Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet.
Leste artikler: Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker.
Artikler markert som ferdig:

Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt.

Det å markere en artikkel som ferdig kan være nyttig som motivasjonsfaktor, man er ett steg nærmere å fullføre det man har startet på.

Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler.

Innleverte oppgaver: Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt.
Oppdaterte artikler: Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem.
Helt nye artikler: Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum.

Historiske tall

fredag 01.05.2020, 360 dager snitt
snitt
Leste artikler: 352 210
Artikler markert som ferdig: 100 71
Innleverte oppgaver: 4 8
Oppdaterte artikler: 2 2,12
Helt nye artikler: 4 1,26

15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.
© 2022 Tunsberg Medisinske Skole