Tunsberg
Glemt passord?

Live statistikk

Litt om aktiviteten inne på nettskolen i dag og siste 14 dager. Se også forklaringer nederst på siden. Mye aktivitet er et tegn på at det foregår mye læring.
Antall studenter innlogget i dag: 104
Antall lærere innlogget i dag: 19
Antall leverte oppgaver totalt: 38 889
Antall oppgaver levert i dag: 8
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: 10
Antall quiz utført i dag: 11
Antall quiz utført totalt: 36 870
Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: 3,3
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: 59
Antall aktive artikler totalt: 3074
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks):
Antall vurderinger er: 74632
4,95
Antall søkeord i ordboken: 2342
Antall oppslag i ordboken: 227 469
Antall behandleroppføringer: 58
Antall visninger behandleroppføringen : 78 267

Aktivitet inne på nettskolen

torsdag 06.08.2020
snitt
Leste artikler: 597 597
Artikler markert som ferdig: 84 84
Oppdaterte artikler: 4 4
Helt nye artikler: 6 6

onsdag 05.08.2020, 1 dag siden
snitt
Leste artikler: 493 545
Artikler markert som ferdig: 84 84
Oppdaterte artikler: 6 5
Helt nye artikler: 5 5,5

tirsdag 04.08.2020, 2 dager siden
snitt
Leste artikler: 480 523
Artikler markert som ferdig: 77 82
Oppdaterte artikler: 0 3,33
Helt nye artikler: 2 4,33

mandag 03.08.2020, 3 dager siden
snitt
Leste artikler: 519 522
Artikler markert som ferdig: 116 90
Oppdaterte artikler: 0 2,5
Helt nye artikler: 0 3,25

søndag 02.08.2020, 4 dager siden
snitt
Leste artikler: 339 486
Artikler markert som ferdig: 150 102
Oppdaterte artikler: 0 2
Helt nye artikler: 0 2,6

lørdag 01.08.2020, 5 dager siden
snitt
Leste artikler: 103 422
Artikler markert som ferdig: 27 90
Oppdaterte artikler: 1 1,83
Helt nye artikler: 1 2,33

fredag 31.07.2020, 6 dager siden
snitt
Leste artikler: 158 384
Artikler markert som ferdig: 41 83
Oppdaterte artikler: 0 1,57
Helt nye artikler: 4 2,57

torsdag 30.07.2020, 7 dager siden
snitt
Leste artikler: 230 365
Artikler markert som ferdig: 55 79
Oppdaterte artikler: 0 1,38
Helt nye artikler: 0 2,25

onsdag 29.07.2020, 8 dager siden
snitt
Leste artikler: 352 363
Artikler markert som ferdig: 132 85
Oppdaterte artikler: 0 1,22
Helt nye artikler: 7 2,78

tirsdag 28.07.2020, 9 dager siden
snitt
Leste artikler: 485 376
Artikler markert som ferdig: 167 93
Oppdaterte artikler: 5 1,6
Helt nye artikler: 1 2,6

mandag 27.07.2020, 10 dager siden
snitt
Leste artikler: 434 381
Artikler markert som ferdig: 280 110
Oppdaterte artikler: 1 1,55
Helt nye artikler: 1 2,45

søndag 26.07.2020, 11 dager siden
snitt
Leste artikler: 308 375
Artikler markert som ferdig: 99 109
Oppdaterte artikler: 0 1,42
Helt nye artikler: 0 2,25

lørdag 25.07.2020, 12 dager siden
snitt
Leste artikler: 126 356
Artikler markert som ferdig: 42 104
Oppdaterte artikler: 0 1,31
Helt nye artikler: 0 2,08

fredag 24.07.2020, 13 dager siden
snitt
Leste artikler: 135 340
Artikler markert som ferdig: 28 99
Oppdaterte artikler: 0 1,21
Helt nye artikler: 0 1,93

torsdag 23.07.2020, 14 dager siden
snitt
Leste artikler: 122 325
Artikler markert som ferdig: 68 97
Oppdaterte artikler: 0 1,13
Helt nye artikler: 0 1,8

Forklaringer:

Antall studenter/lærere Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang.
Gjennomsnitt rating på artikler: Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet.
Ordbok: Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet.
Leste artikler: Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker.
Artikler markert som ferdig:

Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt.

Det å markere en artikkel som ferdig kan være nyttig som motivasjonsfaktor, man er ett steg nærmere å fullføre det man har startet på.

Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler.

Innleverte oppgaver: Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt.
Oppdaterte artikler: Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem.
Helt nye artikler: Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum.

Historiske tall

fredag 01.05.2020, 360 dager snitt
snitt
Leste artikler: 352 210
Artikler markert som ferdig: 100 71
Innleverte oppgaver: 4 8
Oppdaterte artikler: 2 2,12
Helt nye artikler: 4 1,26

15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.
© 2020 Tunsberg Medisinske Skole