Tunsberg

Live statistikk

Litt om aktiviteten inne på nettskolen i dag og siste 14 dager. Se også forklaringer nederst på siden.
Antall studenter innlogget i dag: 133
Antall lærere innlogget i dag: 13
Antall leverte oppgaver totalt: 49 697
Antall oppgaver levert i dag: 21
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: 20
Antall quiz utført i dag: 8
Antall quiz utført totalt: 44 236
Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: 3,4
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: 73
Antall aktive artikler totalt: 5203
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks):
Antall vurderinger er: 200391
4,97
Antall søkeord i ordboken: 2679
Antall oppslag i ordboken: 280 009
Antall behandleroppføringer: 74
Antall visninger behandleroppføringen : 193 768

Aktivitet inne på nettskolen

torsdag 30.03.2023
snitt
Leste artikler: 434 434
Artikler markert som ferdig: 87 87
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

onsdag 29.03.2023, 1 dag siden
snitt
Leste artikler: 711 572
Artikler markert som ferdig: 109 98
Oppdaterte artikler: 2 1
Helt nye artikler: 2 1

tirsdag 28.03.2023, 2 dager siden
snitt
Leste artikler: 684 610
Artikler markert som ferdig: 177 124
Oppdaterte artikler: 0 0,67
Helt nye artikler: 0 0,67

mandag 27.03.2023, 3 dager siden
snitt
Leste artikler: 578 602
Artikler markert som ferdig: 91 116
Oppdaterte artikler: 0 0,5
Helt nye artikler: 0 0,5

søndag 26.03.2023, 4 dager siden
snitt
Leste artikler: 576 597
Artikler markert som ferdig: 117 116
Oppdaterte artikler: 0 0,4
Helt nye artikler: 0 0,4

lørdag 25.03.2023, 5 dager siden
snitt
Leste artikler: 284 544
Artikler markert som ferdig: 120 117
Oppdaterte artikler: 0 0,33
Helt nye artikler: 0 0,33

fredag 24.03.2023, 6 dager siden
snitt
Leste artikler: 414 526
Artikler markert som ferdig: 65 109
Oppdaterte artikler: 0 0,29
Helt nye artikler: 0 0,29

torsdag 23.03.2023, 7 dager siden
snitt
Leste artikler: 416 512
Artikler markert som ferdig: 118 110
Oppdaterte artikler: 0 0,25
Helt nye artikler: 0 0,25

onsdag 22.03.2023, 8 dager siden
snitt
Leste artikler: 414 501
Artikler markert som ferdig: 165 117
Oppdaterte artikler: 1 0,33
Helt nye artikler: 1 0,33

tirsdag 21.03.2023, 9 dager siden
snitt
Leste artikler: 714 522
Artikler markert som ferdig: 172 122
Oppdaterte artikler: 0 0,3
Helt nye artikler: 0 0,3

mandag 20.03.2023, 10 dager siden
snitt
Leste artikler: 558 526
Artikler markert som ferdig: 128 123
Oppdaterte artikler: 1 0,36
Helt nye artikler: 0 0,27

søndag 19.03.2023, 11 dager siden
snitt
Leste artikler: 574 530
Artikler markert som ferdig: 274 135
Oppdaterte artikler: 0 0,33
Helt nye artikler: 0 0,25

lørdag 18.03.2023, 12 dager siden
snitt
Leste artikler: 291 511
Artikler markert som ferdig: 101 133
Oppdaterte artikler: 0 0,31
Helt nye artikler: 0 0,23

fredag 17.03.2023, 13 dager siden
snitt
Leste artikler: 296 496
Artikler markert som ferdig: 120 132
Oppdaterte artikler: 0 0,29
Helt nye artikler: 1 0,29

torsdag 16.03.2023, 14 dager siden
snitt
Leste artikler: 333 485
Artikler markert som ferdig: 87 129
Oppdaterte artikler: 0 0,27
Helt nye artikler: 2 0,4

Forklaringer:

Antall studenter/lærere Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang.
Gjennomsnitt rating på artikler: Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet.
Ordbok: Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet.
Leste artikler: Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker.
Artikler markert som ferdig:

Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt.

Det å markere en artikkel som ferdig kan være nyttig som motivasjonsfaktor, man er ett steg nærmere å fullføre det man har startet på.

Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler.

Innleverte oppgaver: Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt.
Oppdaterte artikler: Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem.
Helt nye artikler: Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum.

Historiske tall

fredag 01.05.2020, 360 dager snitt
snitt
Leste artikler: 352 210
Artikler markert som ferdig: 100 71
Innleverte oppgaver: 4 8
Oppdaterte artikler: 2 2,12
Helt nye artikler: 4 1,26

15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.
© 2023 Tunsberg Medisinske Skole