Tunsberg
Glemt passord?

Live statistikk

Litt om aktiviteten inne på nettskolen i dag og siste 14 dager. Se også forklaringer nederst på siden.
Antall studenter innlogget i dag: 123
Antall lærere innlogget i dag: 15
Antall leverte oppgaver totalt: 43 564
Antall oppgaver levert i dag: 23
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: 16
Antall quiz utført i dag: 15
Antall quiz utført totalt: 40 431
Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: 3,3
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: 65
Antall aktive artikler totalt: 3877
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks):
Antall vurderinger er: 136159
4,96
Antall søkeord i ordboken: 2493
Antall oppslag i ordboken: 252 401
Antall behandleroppføringer: 61
Antall visninger behandleroppføringen : 137 759

Aktivitet inne på nettskolen

fredag 17.09.2021
snitt
Leste artikler: 483 483
Artikler markert som ferdig: 86 86
Oppdaterte artikler: 1 1
Helt nye artikler: 1 1

torsdag 16.09.2021, 1 dag siden
snitt
Leste artikler: 819 651
Artikler markert som ferdig: 153 120
Oppdaterte artikler: 2 1,5
Helt nye artikler: 0 0,5

onsdag 15.09.2021, 2 dager siden
snitt
Leste artikler: 817 706
Artikler markert som ferdig: 172 137
Oppdaterte artikler: 0 1
Helt nye artikler: 6 2,33

tirsdag 14.09.2021, 3 dager siden
snitt
Leste artikler: 520 660
Artikler markert som ferdig: 165 144
Oppdaterte artikler: 0 0,75
Helt nye artikler: 0 1,75

mandag 13.09.2021, 4 dager siden
snitt
Leste artikler: 540 636
Artikler markert som ferdig: 147 145
Oppdaterte artikler: 0 0,6
Helt nye artikler: 1 1,6

søndag 12.09.2021, 5 dager siden
snitt
Leste artikler: 308 581
Artikler markert som ferdig: 94 136
Oppdaterte artikler: 0 0,5
Helt nye artikler: 2 1,67

lørdag 11.09.2021, 6 dager siden
snitt
Leste artikler: 189 525
Artikler markert som ferdig: 25 120
Oppdaterte artikler: 0 0,43
Helt nye artikler: 0 1,43

fredag 10.09.2021, 7 dager siden
snitt
Leste artikler: 514 524
Artikler markert som ferdig: 146 124
Oppdaterte artikler: 0 0,38
Helt nye artikler: 8 2,25

torsdag 09.09.2021, 8 dager siden
snitt
Leste artikler: 598 532
Artikler markert som ferdig: 166 128
Oppdaterte artikler: 0 0,33
Helt nye artikler: 0 2

onsdag 08.09.2021, 9 dager siden
snitt
Leste artikler: 395 518
Artikler markert som ferdig: 158 131
Oppdaterte artikler: 1 0,4
Helt nye artikler: 1 1,9

tirsdag 07.09.2021, 10 dager siden
snitt
Leste artikler: 322 500
Artikler markert som ferdig: 94 128
Oppdaterte artikler: 0 0,36
Helt nye artikler: 0 1,73

mandag 06.09.2021, 11 dager siden
snitt
Leste artikler: 603 509
Artikler markert som ferdig: 236 137
Oppdaterte artikler: 0 0,33
Helt nye artikler: 0 1,58

søndag 05.09.2021, 12 dager siden
snitt
Leste artikler: 348 497
Artikler markert som ferdig: 133 137
Oppdaterte artikler: 0 0,31
Helt nye artikler: 0 1,46

lørdag 04.09.2021, 13 dager siden
snitt
Leste artikler: 219 477
Artikler markert som ferdig: 97 134
Oppdaterte artikler: 0 0,29
Helt nye artikler: 1 1,43

fredag 03.09.2021, 14 dager siden
snitt
Leste artikler: 353 469
Artikler markert som ferdig: 197 138
Oppdaterte artikler: 0 0,27
Helt nye artikler: 1 1,4

Forklaringer:

Antall studenter/lærere Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang.
Gjennomsnitt rating på artikler: Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet.
Ordbok: Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet.
Leste artikler: Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker.
Artikler markert som ferdig:

Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt.

Det å markere en artikkel som ferdig kan være nyttig som motivasjonsfaktor, man er ett steg nærmere å fullføre det man har startet på.

Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler.

Innleverte oppgaver: Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt.
Oppdaterte artikler: Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem.
Helt nye artikler: Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum.

Historiske tall

fredag 01.05.2020, 360 dager snitt
snitt
Leste artikler: 352 210
Artikler markert som ferdig: 100 71
Innleverte oppgaver: 4 8
Oppdaterte artikler: 2 2,12
Helt nye artikler: 4 1,26

15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.
© 2021 Tunsberg Medisinske Skole