Tunsberg
Glemt passord?

Live statistikk

Litt om aktiviteten inne på nettskolen i dag og siste 14 dager. Se også forklaringer nederst på siden. Mye aktivitet er et tegn på at det foregår mye læring.
Antall studenter innlogget i dag: 186
Antall lærere innlogget i dag: 16
Antall leverte oppgaver totalt: 39 531
Antall oppgaver levert i dag: 23
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: 12
Antall quiz utført i dag: 17
Antall quiz utført totalt: 37 413
Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: 3,3
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: 61
Antall aktive artikler totalt: 3175
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks):
Antall vurderinger er: 83224
4,96
Antall søkeord i ordboken: 2348
Antall oppslag i ordboken: 230 409
Antall behandleroppføringer: 60
Antall visninger behandleroppføringen : 84 592

Aktivitet inne på nettskolen

onsdag 30.09.2020
snitt
Leste artikler: 879 879
Artikler markert som ferdig: 184 184
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

tirsdag 29.09.2020, 1 dag siden
snitt
Leste artikler: 778 828
Artikler markert som ferdig: 243 214
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

mandag 28.09.2020, 2 dager siden
snitt
Leste artikler: 1060 906
Artikler markert som ferdig: 228 218
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 1 0,33

søndag 27.09.2020, 3 dager siden
snitt
Leste artikler: 723 860
Artikler markert som ferdig: 195 212
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0,25

lørdag 26.09.2020, 4 dager siden
snitt
Leste artikler: 425 773
Artikler markert som ferdig: 94 189
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 5 1,2

fredag 25.09.2020, 5 dager siden
snitt
Leste artikler: 536 734
Artikler markert som ferdig: 193 190
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 4 1,67

torsdag 24.09.2020, 6 dager siden
snitt
Leste artikler: 708 730
Artikler markert som ferdig: 308 206
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 2 1,71

onsdag 23.09.2020, 7 dager siden
snitt
Leste artikler: 562 709
Artikler markert som ferdig: 164 201
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 3 1,88

tirsdag 22.09.2020, 8 dager siden
snitt
Leste artikler: 714 709
Artikler markert som ferdig: 208 202
Oppdaterte artikler: 1 0,11
Helt nye artikler: 1 1,78

mandag 21.09.2020, 9 dager siden
snitt
Leste artikler: 614 700
Artikler markert som ferdig: 203 202
Oppdaterte artikler: 0 0,1
Helt nye artikler: 1 1,7

søndag 20.09.2020, 10 dager siden
snitt
Leste artikler: 461 678
Artikler markert som ferdig: 231 205
Oppdaterte artikler: 0 0,09
Helt nye artikler: 0 1,55

lørdag 19.09.2020, 11 dager siden
snitt
Leste artikler: 246 642
Artikler markert som ferdig: 128 198
Oppdaterte artikler: 0 0,08
Helt nye artikler: 1 1,5

fredag 18.09.2020, 12 dager siden
snitt
Leste artikler: 450 627
Artikler markert som ferdig: 147 194
Oppdaterte artikler: 0 0,08
Helt nye artikler: 3 1,62

torsdag 17.09.2020, 13 dager siden
snitt
Leste artikler: 376 609
Artikler markert som ferdig: 101 188
Oppdaterte artikler: 0 0,07
Helt nye artikler: 1 1,57

onsdag 16.09.2020, 14 dager siden
snitt
Leste artikler: 479 601
Artikler markert som ferdig: 147 185
Oppdaterte artikler: 0 0,07
Helt nye artikler: 0 1,47

Forklaringer:

Antall studenter/lærere Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang.
Gjennomsnitt rating på artikler: Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet.
Ordbok: Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet.
Leste artikler: Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker.
Artikler markert som ferdig:

Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt.

Det å markere en artikkel som ferdig kan være nyttig som motivasjonsfaktor, man er ett steg nærmere å fullføre det man har startet på.

Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler.

Innleverte oppgaver: Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt.
Oppdaterte artikler: Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem.
Helt nye artikler: Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum.

Historiske tall

fredag 01.05.2020, 360 dager snitt
snitt
Leste artikler: 352 210
Artikler markert som ferdig: 100 71
Innleverte oppgaver: 4 8
Oppdaterte artikler: 2 2,12
Helt nye artikler: 4 1,26

15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.
© 2020 Tunsberg Medisinske Skole