Tunsberg
Glemt passord?

Live statistikk

Litt om aktiviteten inne på nettskolen i dag og siste 14 dager. Se også forklaringer nederst på siden. Mye aktivitet er et tegn på at det foregår mye læring.
Antall studenter innlogget i dag: 52
Antall lærere innlogget i dag: 3
Antall leverte oppgaver totalt: 40 314
Antall oppgaver levert i dag: 6
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: 0
Antall quiz utført i dag: 6
Antall quiz utført totalt: 37 934
Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: 3,3
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: 61
Antall aktive artikler totalt: 3252
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks):
Antall vurderinger er: 93276
4,96
Antall søkeord i ordboken: 2352
Antall oppslag i ordboken: 234 993
Antall behandleroppføringer: 60
Antall visninger behandleroppføringen : 97 463

Aktivitet inne på nettskolen

lørdag 28.11.2020
snitt
Leste artikler: 179 179
Artikler markert som ferdig: 29 29
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

fredag 27.11.2020, 1 dag siden
snitt
Leste artikler: 608 394
Artikler markert som ferdig: 66 48
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 1 0,5

torsdag 26.11.2020, 2 dager siden
snitt
Leste artikler: 693 493
Artikler markert som ferdig: 110 68
Oppdaterte artikler: 1 0,33
Helt nye artikler: 7 2,67

onsdag 25.11.2020, 3 dager siden
snitt
Leste artikler: 671 538
Artikler markert som ferdig: 173 94
Oppdaterte artikler: 0 0,25
Helt nye artikler: 0 2

tirsdag 24.11.2020, 4 dager siden
snitt
Leste artikler: 617 554
Artikler markert som ferdig: 145 105
Oppdaterte artikler: 0 0,2
Helt nye artikler: 1 1,8

mandag 23.11.2020, 5 dager siden
snitt
Leste artikler: 746 586
Artikler markert som ferdig: 180 117
Oppdaterte artikler: 0 0,17
Helt nye artikler: 0 1,5

søndag 22.11.2020, 6 dager siden
snitt
Leste artikler: 689 600
Artikler markert som ferdig: 135 120
Oppdaterte artikler: 0 0,14
Helt nye artikler: 0 1,29

lørdag 21.11.2020, 7 dager siden
snitt
Leste artikler: 383 573
Artikler markert som ferdig: 98 117
Oppdaterte artikler: 0 0,12
Helt nye artikler: 0 1,12

fredag 20.11.2020, 8 dager siden
snitt
Leste artikler: 600 576
Artikler markert som ferdig: 164 122
Oppdaterte artikler: 0 0,11
Helt nye artikler: 1 1,11

torsdag 19.11.2020, 9 dager siden
snitt
Leste artikler: 705 589
Artikler markert som ferdig: 171 127
Oppdaterte artikler: 0 0,1
Helt nye artikler: 0 1

onsdag 18.11.2020, 10 dager siden
snitt
Leste artikler: 563 587
Artikler markert som ferdig: 267 140
Oppdaterte artikler: 1 0,18
Helt nye artikler: 3 1,18

tirsdag 17.11.2020, 11 dager siden
snitt
Leste artikler: 566 585
Artikler markert som ferdig: 231 147
Oppdaterte artikler: 0 0,17
Helt nye artikler: 2 1,25

mandag 16.11.2020, 12 dager siden
snitt
Leste artikler: 612 587
Artikler markert som ferdig: 214 153
Oppdaterte artikler: 0 0,15
Helt nye artikler: 0 1,15

søndag 15.11.2020, 13 dager siden
snitt
Leste artikler: 421 575
Artikler markert som ferdig: 162 153
Oppdaterte artikler: 0 0,14
Helt nye artikler: 0 1,07

lørdag 14.11.2020, 14 dager siden
snitt
Leste artikler: 323 558
Artikler markert som ferdig: 151 153
Oppdaterte artikler: 0 0,13
Helt nye artikler: 1 1,07

Forklaringer:

Antall studenter/lærere Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang.
Gjennomsnitt rating på artikler: Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet.
Ordbok: Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet.
Leste artikler: Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker.
Artikler markert som ferdig:

Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt.

Det å markere en artikkel som ferdig kan være nyttig som motivasjonsfaktor, man er ett steg nærmere å fullføre det man har startet på.

Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler.

Innleverte oppgaver: Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt.
Oppdaterte artikler: Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem.
Helt nye artikler: Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum.

Historiske tall

fredag 01.05.2020, 360 dager snitt
snitt
Leste artikler: 352 210
Artikler markert som ferdig: 100 71
Innleverte oppgaver: 4 8
Oppdaterte artikler: 2 2,12
Helt nye artikler: 4 1,26

15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.
© 2020 Tunsberg Medisinske Skole