Tunsberg

Live statistikk

Litt om aktiviteten inne på nettskolen i dag og siste 14 dager. Se også forklaringer nederst på siden.
Antall studenter innlogget i dag: 26
Antall lærere innlogget i dag: 1
Antall leverte oppgaver totalt: 51 531
Antall oppgaver levert i dag: 2
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: 4
Antall quiz utført i dag: 4
Antall quiz utført totalt: 45 372
Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: 3,4
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: 75
Antall aktive artikler totalt: 5631
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks):
Antall vurderinger er: 218324
4,97
Antall søkeord i ordboken: 2710
Antall oppslag i ordboken: 286 828
Antall behandleroppføringer: 76
Antall visninger behandleroppføringen : 210 807

Aktivitet inne på nettskolen

søndag 01.10.2023
snitt
Leste artikler: 86 86
Artikler markert som ferdig: 10 10
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

lørdag 30.09.2023, 1 dag siden
snitt
Leste artikler: 404 245
Artikler markert som ferdig: 102 56
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

fredag 29.09.2023, 2 dager siden
snitt
Leste artikler: 483 324
Artikler markert som ferdig: 116 76
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

torsdag 28.09.2023, 3 dager siden
snitt
Leste artikler: 823 449
Artikler markert som ferdig: 194 106
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

onsdag 27.09.2023, 4 dager siden
snitt
Leste artikler: 752 510
Artikler markert som ferdig: 255 135
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

tirsdag 26.09.2023, 5 dager siden
snitt
Leste artikler: 773 554
Artikler markert som ferdig: 190 144
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 1 0,17

mandag 25.09.2023, 6 dager siden
snitt
Leste artikler: 429 536
Artikler markert som ferdig: 81 135
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0,14

søndag 24.09.2023, 7 dager siden
snitt
Leste artikler: 186 492
Artikler markert som ferdig: 62 126
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0,12

lørdag 23.09.2023, 8 dager siden
snitt
Leste artikler: 173 457
Artikler markert som ferdig: 54 118
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0,11

fredag 22.09.2023, 9 dager siden
snitt
Leste artikler: 268 438
Artikler markert som ferdig: 102 117
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0,1

torsdag 21.09.2023, 10 dager siden
snitt
Leste artikler: 586 451
Artikler markert som ferdig: 95 115
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 1 0,18

onsdag 20.09.2023, 11 dager siden
snitt
Leste artikler: 317 440
Artikler markert som ferdig: 106 114
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0,17

tirsdag 19.09.2023, 12 dager siden
snitt
Leste artikler: 542 448
Artikler markert som ferdig: 194 120
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0,15

mandag 18.09.2023, 13 dager siden
snitt
Leste artikler: 470 449
Artikler markert som ferdig: 229 128
Oppdaterte artikler: 1 0,07
Helt nye artikler: 0 0,14

søndag 17.09.2023, 14 dager siden
snitt
Leste artikler: 322 441
Artikler markert som ferdig: 74 124
Oppdaterte artikler: 0 0,07
Helt nye artikler: 0 0,13

Forklaringer:

Antall studenter/lærere Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang.
Gjennomsnitt rating på artikler: Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet.
Ordbok: Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet.
Leste artikler: Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker.
Artikler markert som ferdig:

Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt.

Det å markere en artikkel som ferdig kan være nyttig som motivasjonsfaktor, man er ett steg nærmere å fullføre det man har startet på.

Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler.

Innleverte oppgaver: Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt.
Oppdaterte artikler: Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem.
Helt nye artikler: Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum.

Historiske tall

fredag 01.05.2020, 360 dager snitt
snitt
Leste artikler: 352 210
Artikler markert som ferdig: 100 71
Innleverte oppgaver: 4 8
Oppdaterte artikler: 2 2,12
Helt nye artikler: 4 1,26

15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.
© 2023 Tunsberg Medisinske Skole