Tunsberg
Glemt passord?

Live statistikk

Litt om aktiviteten inne på nettskolen i dag og siste 14 dager. Se også forklaringer nederst på siden.
Antall studenter innlogget i dag: 58
Antall lærere innlogget i dag: 13
Antall leverte oppgaver totalt: 42 713
Antall oppgaver levert i dag: 1
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: 6
Antall quiz utført i dag: 3
Antall quiz utført totalt: 39 773
Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: 3,3
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: 63
Antall aktive artikler totalt: 3568
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks):
Antall vurderinger er: 127033
4,96
Antall søkeord i ordboken: 2464
Antall oppslag i ordboken: 248 597
Antall behandleroppføringer: 61
Antall visninger behandleroppføringen : 129 822

Aktivitet inne på nettskolen

fredag 25.06.2021
snitt
Leste artikler: 137 137
Artikler markert som ferdig: 20 20
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

torsdag 24.06.2021, 1 dag siden
snitt
Leste artikler: 552 344
Artikler markert som ferdig: 125 72
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

onsdag 23.06.2021, 2 dager siden
snitt
Leste artikler: 524 404
Artikler markert som ferdig: 174 106
Oppdaterte artikler: 2 0,67
Helt nye artikler: 0 0

tirsdag 22.06.2021, 3 dager siden
snitt
Leste artikler: 543 439
Artikler markert som ferdig: 164 121
Oppdaterte artikler: 5 1,75
Helt nye artikler: 0 0

mandag 21.06.2021, 4 dager siden
snitt
Leste artikler: 599 471
Artikler markert som ferdig: 203 137
Oppdaterte artikler: 0 1,4
Helt nye artikler: 0 0

søndag 20.06.2021, 5 dager siden
snitt
Leste artikler: 376 455
Artikler markert som ferdig: 98 131
Oppdaterte artikler: 0 1,17
Helt nye artikler: 1 0,17

lørdag 19.06.2021, 6 dager siden
snitt
Leste artikler: 277 430
Artikler markert som ferdig: 59 120
Oppdaterte artikler: 0 1
Helt nye artikler: 0 0,14

fredag 18.06.2021, 7 dager siden
snitt
Leste artikler: 464 434
Artikler markert som ferdig: 154 125
Oppdaterte artikler: 0 0,88
Helt nye artikler: 0 0,12

torsdag 17.06.2021, 8 dager siden
snitt
Leste artikler: 529 445
Artikler markert som ferdig: 204 133
Oppdaterte artikler: 0 0,78
Helt nye artikler: 2 0,33

onsdag 16.06.2021, 9 dager siden
snitt
Leste artikler: 798 480
Artikler markert som ferdig: 153 135
Oppdaterte artikler: 0 0,7
Helt nye artikler: 0 0,3

tirsdag 15.06.2021, 10 dager siden
snitt
Leste artikler: 502 482
Artikler markert som ferdig: 181 140
Oppdaterte artikler: 0 0,64
Helt nye artikler: 0 0,27

mandag 14.06.2021, 11 dager siden
snitt
Leste artikler: 1153 538
Artikler markert som ferdig: 133 139
Oppdaterte artikler: 0 0,58
Helt nye artikler: 0 0,25

søndag 13.06.2021, 12 dager siden
snitt
Leste artikler: 703 551
Artikler markert som ferdig: 157 140
Oppdaterte artikler: 0 0,54
Helt nye artikler: 0 0,23

lørdag 12.06.2021, 13 dager siden
snitt
Leste artikler: 401 540
Artikler markert som ferdig: 57 134
Oppdaterte artikler: 0 0,5
Helt nye artikler: 0 0,21

fredag 11.06.2021, 14 dager siden
snitt
Leste artikler: 508 538
Artikler markert som ferdig: 45 128
Oppdaterte artikler: 0 0,47
Helt nye artikler: 2 0,33

Forklaringer:

Antall studenter/lærere Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang.
Gjennomsnitt rating på artikler: Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet.
Ordbok: Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet.
Leste artikler: Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker.
Artikler markert som ferdig:

Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt.

Det å markere en artikkel som ferdig kan være nyttig som motivasjonsfaktor, man er ett steg nærmere å fullføre det man har startet på.

Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler.

Innleverte oppgaver: Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt.
Oppdaterte artikler: Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem.
Helt nye artikler: Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum.

Historiske tall

fredag 01.05.2020, 360 dager snitt
snitt
Leste artikler: 352 210
Artikler markert som ferdig: 100 71
Innleverte oppgaver: 4 8
Oppdaterte artikler: 2 2,12
Helt nye artikler: 4 1,26

15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.
© 2021 Tunsberg Medisinske Skole