Tunsberg
Glemt passord?

Live statistikk

Litt om aktiviteten inne på nettskolen i dag og siste 14 dager. Se også forklaringer nederst på siden. Mye aktivitet er et tegn på at det foregår mye læring.
Antall studenter innlogget i dag: 13
Antall lærere innlogget i dag: 0
Antall leverte oppgaver totalt: 41 311
Antall oppgaver levert i dag: 5
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: 0
Antall quiz utført i dag: 2
Antall quiz utført totalt: 38 743
Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: 3,3
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: 61
Antall aktive artikler totalt: 3362
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks):
Antall vurderinger er: 107720
4,96
Antall søkeord i ordboken: 2391
Antall oppslag i ordboken: 240 476
Antall behandleroppføringer: 60
Antall visninger behandleroppføringen : 111 074

Aktivitet inne på nettskolen

fredag 26.02.2021
snitt
Leste artikler: 68 68
Artikler markert som ferdig: 16 16
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

torsdag 25.02.2021, 1 dag siden
snitt
Leste artikler: 1063 566
Artikler markert som ferdig: 247 132
Oppdaterte artikler: 1 0,5
Helt nye artikler: 2 1

onsdag 24.02.2021, 2 dager siden
snitt
Leste artikler: 832 654
Artikler markert som ferdig: 186 150
Oppdaterte artikler: 0 0,33
Helt nye artikler: 2 1,33

tirsdag 23.02.2021, 3 dager siden
snitt
Leste artikler: 856 705
Artikler markert som ferdig: 224 168
Oppdaterte artikler: 0 0,25
Helt nye artikler: 0 1

mandag 22.02.2021, 4 dager siden
snitt
Leste artikler: 648 693
Artikler markert som ferdig: 138 162
Oppdaterte artikler: 0 0,2
Helt nye artikler: 0 0,8

søndag 21.02.2021, 5 dager siden
snitt
Leste artikler: 396 644
Artikler markert som ferdig: 147 160
Oppdaterte artikler: 0 0,17
Helt nye artikler: 0 0,67

lørdag 20.02.2021, 6 dager siden
snitt
Leste artikler: 326 598
Artikler markert som ferdig: 87 149
Oppdaterte artikler: 0 0,14
Helt nye artikler: 0 0,57

fredag 19.02.2021, 7 dager siden
snitt
Leste artikler: 499 586
Artikler markert som ferdig: 96 143
Oppdaterte artikler: 0 0,12
Helt nye artikler: 0 0,5

torsdag 18.02.2021, 8 dager siden
snitt
Leste artikler: 709 600
Artikler markert som ferdig: 262 156
Oppdaterte artikler: 0 0,11
Helt nye artikler: 1 0,56

onsdag 17.02.2021, 9 dager siden
snitt
Leste artikler: 569 597
Artikler markert som ferdig: 207 161
Oppdaterte artikler: 0 0,1
Helt nye artikler: 1 0,6

tirsdag 16.02.2021, 10 dager siden
snitt
Leste artikler: 897 624
Artikler markert som ferdig: 281 172
Oppdaterte artikler: 0 0,09
Helt nye artikler: 2 0,73

mandag 15.02.2021, 11 dager siden
snitt
Leste artikler: 506 614
Artikler markert som ferdig: 200 174
Oppdaterte artikler: 2 0,25
Helt nye artikler: 4 1

søndag 14.02.2021, 12 dager siden
snitt
Leste artikler: 271 588
Artikler markert som ferdig: 90 168
Oppdaterte artikler: 0 0,23
Helt nye artikler: 0 0,92

lørdag 13.02.2021, 13 dager siden
snitt
Leste artikler: 319 568
Artikler markert som ferdig: 75 161
Oppdaterte artikler: 0 0,21
Helt nye artikler: 0 0,86

fredag 12.02.2021, 14 dager siden
snitt
Leste artikler: 543 567
Artikler markert som ferdig: 233 166
Oppdaterte artikler: 1 0,27
Helt nye artikler: 1 0,87

Forklaringer:

Antall studenter/lærere Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang.
Gjennomsnitt rating på artikler: Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet.
Ordbok: Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet.
Leste artikler: Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker.
Artikler markert som ferdig:

Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt.

Det å markere en artikkel som ferdig kan være nyttig som motivasjonsfaktor, man er ett steg nærmere å fullføre det man har startet på.

Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler.

Innleverte oppgaver: Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt.
Oppdaterte artikler: Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem.
Helt nye artikler: Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum.

Historiske tall

fredag 01.05.2020, 360 dager snitt
snitt
Leste artikler: 352 210
Artikler markert som ferdig: 100 71
Innleverte oppgaver: 4 8
Oppdaterte artikler: 2 2,12
Helt nye artikler: 4 1,26

15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.
© 2021 Tunsberg Medisinske Skole