Tunsberg
Glemt passord?

Live statistikk

Litt om aktiviteten inne på nettskolen i dag og siste 14 dager. Se også forklaringer nederst på siden. Mye aktivitet er et tegn på at det foregår mye læring.
Antall studenter innlogget i dag: 2
Antall lærere innlogget i dag: 0
Antall leverte oppgaver totalt: 38 739
Antall oppgaver levert i dag: 0
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: 0
Antall quiz utført i dag: 1
Antall quiz utført totalt: 36 686
Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: 3,3
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: 58
Antall aktive artikler totalt: 2690
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks):
Antall vurderinger er: 71486
4,95
Antall søkeord i ordboken: 2338
Antall oppslag i ordboken: 226 506
Antall behandleroppføringer: 58
Antall visninger behandleroppføringen : 73 900

Aktivitet inne på nettskolen

lørdag 04.07.2020
snitt
Leste artikler: 7 7
Artikler markert som ferdig: 1 1
Oppdaterte artikler: 0 0
Helt nye artikler: 0 0

fredag 03.07.2020, 1 dag siden
snitt
Leste artikler: 382 194
Artikler markert som ferdig: 103 52
Oppdaterte artikler: 9 4,5
Helt nye artikler: 1 0,5

torsdag 02.07.2020, 2 dager siden
snitt
Leste artikler: 375 255
Artikler markert som ferdig: 84 63
Oppdaterte artikler: 9 6
Helt nye artikler: 0 0,33

onsdag 01.07.2020, 3 dager siden
snitt
Leste artikler: 359 281
Artikler markert som ferdig: 151 85
Oppdaterte artikler: 1 4,75
Helt nye artikler: 0 0,25

tirsdag 30.06.2020, 4 dager siden
snitt
Leste artikler: 422 309
Artikler markert som ferdig: 118 91
Oppdaterte artikler: 6 5
Helt nye artikler: 0 0,2

mandag 29.06.2020, 5 dager siden
snitt
Leste artikler: 380 321
Artikler markert som ferdig: 63 87
Oppdaterte artikler: 1 4,33
Helt nye artikler: 2 0,5

søndag 28.06.2020, 6 dager siden
snitt
Leste artikler: 430 336
Artikler markert som ferdig: 85 86
Oppdaterte artikler: 0 3,71
Helt nye artikler: 2 0,71

lørdag 27.06.2020, 7 dager siden
snitt
Leste artikler: 211 321
Artikler markert som ferdig: 59 83
Oppdaterte artikler: 0 3,25
Helt nye artikler: 0 0,62

fredag 26.06.2020, 8 dager siden
snitt
Leste artikler: 202 308
Artikler markert som ferdig: 70 82
Oppdaterte artikler: 0 2,89
Helt nye artikler: 0 0,56

torsdag 25.06.2020, 9 dager siden
snitt
Leste artikler: 305 307
Artikler markert som ferdig: 115 85
Oppdaterte artikler: 0 2,6
Helt nye artikler: 0 0,5

onsdag 24.06.2020, 10 dager siden
snitt
Leste artikler: 339 310
Artikler markert som ferdig: 78 84
Oppdaterte artikler: 45 6,45
Helt nye artikler: 34 3,55

tirsdag 23.06.2020, 11 dager siden
snitt
Leste artikler: 190 300
Artikler markert som ferdig: 77 84
Oppdaterte artikler: 3 6,17
Helt nye artikler: 8 3,92

mandag 22.06.2020, 12 dager siden
snitt
Leste artikler: 453 312
Artikler markert som ferdig: 98 85
Oppdaterte artikler: 1 5,77
Helt nye artikler: 0 3,62

søndag 21.06.2020, 13 dager siden
snitt
Leste artikler: 246 307
Artikler markert som ferdig: 95 86
Oppdaterte artikler: 0 5,36
Helt nye artikler: 0 3,36

lørdag 20.06.2020, 14 dager siden
snitt
Leste artikler: 178 299
Artikler markert som ferdig: 96 86
Oppdaterte artikler: 0 5
Helt nye artikler: 0 3,13

Forklaringer:

Antall studenter/lærere Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang.
Gjennomsnitt rating på artikler: Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet.
Ordbok: Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet.
Leste artikler: Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker.
Artikler markert som ferdig:

Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt.

Det å markere en artikkel som ferdig kan være nyttig som motivasjonsfaktor, man er ett steg nærmere å fullføre det man har startet på.

Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler.

Innleverte oppgaver: Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt.
Oppdaterte artikler: Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem.
Helt nye artikler: Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum.

Historiske tall

fredag 01.05.2020, 360 dager snitt
snitt
Leste artikler: 352 210
Artikler markert som ferdig: 100 71
Innleverte oppgaver: 4 8
Oppdaterte artikler: 2 2,12
Helt nye artikler: 4 1,26

15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.
© 2020 Tunsberg Medisinske Skole