Tunsberg

Om skolen

Skolens logo symboliserer de fagområdene vi jobber med. Her finner du Askelepios stav som symbol for de medisinske fag. Yin og Yang for naturmedisin og urter som symbol for våre ernæringsfag.

Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største skoler innen helse og ernæring. Over 800 studenter tar årlig kurs og studier hos oss. Vi har mer enn 20 dyktige og engasjerte lærere som hjelper deg til å nå dine mål.

Vi er en offentlig godkjent fagskole. Fokus på kvalitet, at vi jobber både med pedagogikk og faglig innhold, har mange lærere og et styre med 8 styremedlemmer, og lokal klagenemd, betyr økt sikkerhet for deg som student slik at du skal få den utdanningen du er påmeldt.

Vi ønsker en verden hvor helse oppnås gjennom naturlig mat og naturlige behandlingsmetoder.

Våre verdier

Skolens verdier er sammenfattet i ordet LYTTE. Det å lytte med oppriktig interesse er helt grunnleggende i all kommunikasjon. Vi forsøker å være: 

Løsningsorienterte
Ydmyke
Troverdige
Trivelige
Engasjerte


Skolens verdier forteller oss hva vi kan forvente oss av hverandre, og hva du som student kan forvente deg av skolens ansatte. Vi ønsker også at verdiene skal bli viktige for deg som student, og gi deg holdninger som vil være viktig i ditt arbeid innen helse.

Våre mål

Skolen har som mål å utdanne terapeuter med høy kompetanse innen medisinske fag, naturmedisin og ernæring. Studentene skal oppnå kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å lykkes som terapeuter.

Vi skal:

 • Utdanne naturterapeuter med høy teoretisk og praktisk kompetanse.
 • Skape fokus på ernæringens betydning for helsen.
 • Bidra til naturmedisinens utbredelse, tilgjengelighet og aksept i samfunnet.
 • Benytte de til enhver tid beste pedagogiske metoder og løsninger, slik at det skapes et godt og effektivt læringsmiljø.
 • Stimulere til forskning og utviklingsarbeid innen naturterapi, og skape en bevissthet rundt betydningen av dokumentasjon.
 • Jobbe aktivt med kvalitetssikring i alle ledd.
 • Ha et utdanningssystem som bygger bro mellom konvensjonell vestlig medisin og naturmedisin.
 • Være en miljøbevisst organisasjon, som påvirker miljøet på en positiv måte.

Våre lærere 

Skolen har ca. 20 lærere som har som oppgave å gjøre din studietid så bra som mulig. De bruker mye tid på å følge opp hver enkelt student og holde de ulike fagene oppdatert. I tillegg har vi et stort antall forelesere som er innom skolen i løpet av et skoleår. Bildet under er fra Fagdager for lærere, som vi arrangerer en til to ganger pr år. I tillegg deltar alle lærere på en intern pedagogisk utdanning. 

 

Administrasjon

I administrasjonen er vi fem ansatte som jobber for at du som student skal få best mulig studieopplevelse. Kontortid er vanligvis 9-16 mandag til fredag, men vi svarer også utenom dette sporadisk på e-post og messenger. 

 • Yvette Christiansen er vår kontormedarbeider og tar seg av daglig kontakt med studenter
 • Truls Isaksen er rektor og pedagogisk ansvarlig
 • Fride Aasen er ansvarlig for avdelig Asker og studentklinikken
 • Frank Tømmervik jobber som videoprodusent

© 2024 Tunsberg Medisinske Skole