Tunsberg
Glemt passord?

Om skolen

Skolens logo symboliserer de fagområdene vi jobber med. Her finner du Askelepios stav som symbol for de medisinske fag. Yin og Yang for naturmedisin og urter som symbol for våre ernæringsfag.
Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største skoler innen helse og ernæring. Over 800 studenter tar årlig kurs og studier hos oss. Vi har mer enn 20 dyktige og engasjerte lærere som hjelper deg til å nå dine mål.

Vår visjon

Vi gjør Norge friskere!

Våre verdier

Skolens verdier er sammenfattet i ordet LYTTE. Det å lytte med oppriktig interesse er helt grunnleggende i all kommunikasjon. Vi forsøker å være: 
Løsningsorienterte
Ydmyke
Troverdige
Trivelige
Engasjerte


Skolens verdier forteller oss hva vi kan forvente oss av hverandre, og hva du som student kan forvente deg av skolens ansatte. Vi ønsker også at verdiene skal bli viktige for deg som student, og gi deg holdninger som vil være viktig i ditt arbeid innen helse.

Våre mål

Skolen har som mål å utdanne terapeuter med høy kompetanse innen medisinske fag, naturmedisin og ernæring. Studentene skal oppnå kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å lykkes som terapeuter.

Vi skal:
  • Utdanne naturterapeuter med høy teoretisk og praktisk kompetanse.
  • Skape fokus på ernæringens betydning for helsen.
  • Bidra til naturmedisinens utbredelse, tilgjengelighet og aksept i samfunnet.
  • Benytte de til enhver tid beste pedagogiske metoder og løsninger, slik at det skapes et godt og effektivt læringsmiljø.
  • Stimulere til forskning og utviklingsarbeid innen naturterapi, og skape en bevissthet rundt betydningen av dokumentasjon.
  • Jobbe aktivt med kvalitetssikring i alle ledd.
  • Ha et utdanningssystem som bygger bro mellom skolemedisin og naturmedisin.
  • Være en miljøbevisst organisasjon, som påvirker miljøet på en positiv måte.

© 2018 Tunsberg Medisinske Skole