Tunsberg
Glemt passord?

Informasjon for lærere

På denne siden finner du praktisk informasjon om hva du skal gjøre før, under og etter undervisning ved skolen.

Denne siden er for timelærere og forelesere som har oppdrag av kortere varighet.

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger, men vi er alltid på utkikk etter dyktige fagpersoner. Send gjerne din CV og en åpen søknad til post@tunmed.no
 

Hva skal du gjøre før din undervisning?

 • Du skal ha mottatt avtale med læringsutbyttebeskrivelse (LUB) for undervisningen og tilsendt studieplan. Avtalen skal signeres og returneres skolen.
 • Lese igjennom skolens visjoner, verdier og mål.
 • Du skal lage et undervisningsopplegg basert på studiets LUB.  Ta gjerne kontakt med administrasjonen eller hovedlærer hvis du har spørsmål underveis.
 • I undervisningsopplegget bør det oppgis hvilke forberedelser studentene skal gjøre i forkant av undervisningen.

Litt om selve undervisningen

 • Praktisk nytteverdi skal være hovedfokus i undervisningen. Dette betyr at det skal vektlegges hva studentene sitter igjen med av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse utifra LUB. 
 • Vi mener læringsutbytte er høyest når studenten aktiviseres. Varier derfor undervisningen med diskusjoner, oppgaver, gruppearbeid, studentpresentasjoner/fremføringer, caseoppgaver, demonstrasjoner, video, rollespill ol.
 • Ofte vil det bli gjort videoopptak av undervisningen, slik at studenter kan repetere i etterkant. Det kan også være at noen av studentene følger via Webinar. Det er viktig at du gjentar eventuelle spørsmål, siden lyd fra studenter i klasserommet ikke blir tatt opp. Les mer om webinar nederst på siden.

Reklame

 • Det er som en hovedregel ikke tillatt å reklamere for enkeltprodukter, tjenester og/eller enkelte leverandører. 
 • Der hvor omtale av produkter/tjenester forekommer, bør man der det er mulig vise til ulike leverandører.
 • Reklame for egne produkter skal alltid unngås hvis ikke annet er avtalt skriftlig med administrasjonen (f.eks. ved leverandørdager).

 Evaluering

 • Etter undervisningen bør du reflektere over hva dere har oppnådd. Alle studier evalueres jevnlig av studentene, men egenevaluering er også viktig.
 • Still deg selv spørsmålene «Hva kunne jeg gjort bedre?» og «Oppfylte vi LUB?». Men kanskje ble undervisningen bedre selv om du ikke oppfylte alle læringsutbyttene, men tok tak i noe som var mer aktuelt og nyttig som dukket om der og da.

Hva finnes av AV-utstyr?

I både Tønsberg og Asker er alle klasserom utstyrt med projektor. Vi ønsker normalt ikke å bruke overhead (kan fremskaffes ved forvarsel).

Alle klasserom er utstyrt med "Whiteboard". Det skal kun benyttes egen tusj (tilgjengelig i klasserom).

Spesielt for Tønsberg

 • Skolen overfører mye av undervisningen live (video, lyd, PowerPoint). Det gjør det mulig for studenter som ikke er tilstede å følge undervisningen direkte. Det gjøres opptak av sendingene som studentene kan benytte til repetisjon.
 • Dette betyr at du ikke bruker egen PC/MAC men leverer presentasjonen på en minnepinne for opplasting på systemet. Instruksjon i bruken blir gitt på skolen. Se forøvrig avsnittet om Webinar om de spesielle kravene til presentasjonene.


Spesielt for Asker
Du kan koble til din PC/mac med HDMI-kontakt eller RGB-kontakt.

 

 

Annen praktisk informasjon

 

 

 • Du må sette deg inn i skolens branninstruks og gjøre deg kjent med bygningens rømningsveier. Oversikt over dette finnes på kjøkkenet.
 • Studentene skal bruke innesko
 • Pass på at lys er slukket og dører alle dører/vinduer er lukket og låst når du forlater undervisningslokalet.
 • Komfyr og oppvaskmaskin ol. er slått av.
 • Du må sette på alarm etter at undervisningen er ferdig.


Praktisk informasjon spesielt for Asker

 • Takvinduene må ikke benyttes når det er kuldegrader eller snø.
 • Det må ikke benyttes stearinlys eller annet som kan gi røyk (grunnet alarmsystem).

 

Mer om Webinar

Hvis du skal undervise for ernæringsterapeutene eller et forelese på et annet webinar/samling så er det en del spesielle forhold som du må ta hensyn til.

I vårt Webinarsystem så vises bilder fra en PowerPoint sammen med video og lyd. Mange studenter følger live hjemmefra, og det blir i tillegg gjort opptak. I vårt webinarsystem blir PowerPoint-filen lastet opp og gjort om på, for å kunne vises på systemet.

For at det skal fungere optimalt må du passe på følgende: 

 

 

 • I PowerPoint så må du bruke de innebygde plassholderne for overskrifter, dvs. ikke lage egne tekstbokser for dette.
 • Du må være forsiktig med bruk av animasjoner og andre effekter. Har du dette må dette testes i forveien for å se om de fungerer på systemer.
 • Du kan bruke bilder, men video og lyd må eventuelt testes og lastet opp ved siden av.
 • Du må sende hovedlærer eller administrasjonen din PowerPoint i forveien, slik at vi kan teste. Send det inn tidlig slik at det er god tid til å gjøre eventuelle endringer.
 • Skolens har en dedikert PC som kun blir brukt til webinar. Du vil derfor ikke se presentasjonen (som normalt) på din egen skjerm, og bør derfor ha skrevet ut manus på forhånd.

 


© 2021 Tunsberg Medisinske Skole