Tunsberg
Glemt passord?

Styret

Styret er skolens øverste organ. Det har det overordnede ansvaret for drift og pedagogisk utvikling av skolen.

Styrets leder er rektor Truls Isaksen.

I styret sitter også Fride Aasen, Jens Veiersted, Signy Skåre, Frank Tømmervik, Kevin-Andre Hansen Svenske samt leder av studentutvalget .

Her kan du lese om hva som er styret oppgaver.
 
Klageorgan
Skolens klageorgan behandler eventuelle klager som ikke blir løst av administrasjonen, og består av en representant fra styret, en studentrepresentant og en ekstern representant.


© 2021 Tunsberg Medisinske Skole