Tunsberg

Studentombud

Studentombud Gunnar Pedersen

Et studentombud kan hjelpe deg i saker du opplever som vanskelig. Studentombudet er rådgivende og uavhengig bistandsperson som gir studentene råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet har taushetsplikt. Studentombudets rolle er å påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet fungerer som et supplement til øvrige systemer og rutiner for veiledning og oppfølging, og der du føler at du ikke når frem. 

Vårt studentombud er Gunnar Pedersen

Han har jobbet deltid som polaritetsterapeut siden 2003, og har vært medlem av styret i NNH og er nå medlem av kontrollkomiteen i NNH. I tillegg har han vært Dommer i Forliksrådet i perioden 2017 – 2020, så han er godt kjent med å både tolke regler og finne løsninger på problemer. Se kontaktinfo.


© 2023 Tunsberg Medisinske Skole