Tunsberg
Glemt passord?

Studentombud

Et studentombud kan hjelpe deg i saker du opplever som vanskelig. Studentombudet er rådgivende og uavhengig bistandsperson som gir studentene råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet har taushetsplikt. Studentombudets rolle er å påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet fungerer som et supplement til øvrige systemer og rutiner for veiledning og oppfølging, og der du føler at du ikke når frem. 

Midlertidig studentombud hos Tunsberg er Marianne Strømstad, og kan kontaktes via marianne@tunmed.no


© 2020 Tunsberg Medisinske Skole