Tunsberg

Tunsbergs Fond for helhetlig helse

Skolen er initiativtager til å opprette et fond som skal dele ut midler til de som har spesielle behov for støtte. 

Formål: Økonomisk støtte til de som jobber med helhetlig helse i samsvar med skolen sine intensjoner, og har et spesielt behov for støtte. 

  • De som mottar støtte skal bruke midlerne til dekning av utgifter, som gjør det mulig å fortsette å jobbe med helhetlig helse. Midler som ikke blir brukt til formålet må eventuelt tilbakebetales til fondet.
  • Det opprettes et eget styre som bestemmer disponering av midler og fører kontroll med bruken.
  • Fondet organiseres som en egen stiftelse når innsamlet beløp overstiger kr 100 000 (krav for å opprette er kr 100 000).
  • Styret skal bestå av 3-5 personer. Følgende har sagt seg villige til å sitte i styret: Truls Isaksen (rektor Tunsberg), Jørgen Klaveness (tidligere advokat) og Vegard Holum (eier av SanOmega).
  • Det lages årlig en rapport som viser regnskap og disponeringer. Denne gjøres offentlig. 
  • Har du lyst til å være med i styret? send en e-post til post@tunmed.no merket "Fond for helhetlig helse"

Innsamling til lege Geir Flatabø

Vi mener at saken hvor Geir Flatabø har blitt fratatt sin autorisasjon som lege bør prøves for retten. Da vil det bli belyst i hvilken grad Helsetilsynet kan bestemme hvordan en lege skal jobbe, og hvordan prosessen med å frata autorisasjonen har blitt gjennomført. 

Det er verdt å ta rettsystemet i bruk for å prøve denne praksisen som har medført at flere leger som ikke fullt ut følger Helsetilsynet sin interne forståelse av hva leger har lov til og ikke lov til å gjøre i sin legepraksis, ofte benevnt med begrepet "alternativ medisin".  

I denne sammenheng blir første kandidat til å motta støtte "tidligere Lege" Geir Flatabø, for å dekke utgifter for å få tilbake sin autorisasjon.

Les om saken:

Hvordan støtte? 

Vi foretrekker: Innbetal direkte til konto: 1506.85.23327 (ingen avgifter, 100 % går til stiftelsen). Dette er en egen konto øremerket innsamlingen.

Bruk Vipps? (det blir trukket fra et gebyr på  2,25 %)

Innsamlet til nå kr 20 000

  • Tunsberg Medisinske Skole kr 15 000
  • Truls Isaksen kr 5 000

  •  

NB! Dersom du ikke ønsker å stå på denne oversikten, skriv "anonym" i meldingsfeltet så vil vi kun skrive ditt fornavn.


© 2022 Tunsberg Medisinske Skole