Tunsberg

Tunsbergs Fond for helhetlig helse

Skolen er initiativtager til å opprette et fond som skal dele ut midler til de som har spesielle behov for støtte. 

Formål: Økonomisk støtte til de som jobber med helhetlig helse i samsvar med skolen sine intensjoner, og har et spesielt behov for støtte. 

 • De som mottar støtte skal bruke midlerne til dekning av utgifter, som gjør det mulig å fortsette å jobbe med helhetlig helse. Midler som ikke blir brukt til formålet må eventuelt tilbakebetales til fondet.
 • Det opprettes et eget styre som bestemmer disponering av midler og fører kontroll med bruken.
 • Fondet organiseres som en egen stiftelse når innsamlet beløp overstiger kr 100 000 (krav for å opprette er kr 100 000).
 • Styret skal bestå av 3-5 personer. Følgende har sagt seg villige til å sitte i styret: Truls Isaksen (rektor Tunsberg), Jørgen Klaveness (tidligere advokat) og Vegard Holum (fra SanOmega).
 • Det lages årlig en rapport som viser regnskap og disponeringer. Denne gjøres offentlig. 
 • Har du lyst til å være med i styret, eller bidra på annen måte? send en e-post til post@tunmed.no merket "Fond for helhetlig helse"

Innsamling til lege Geir Flatabø

Vi mener at saken hvor Geir Flatabø har blitt fratatt sin autorisasjon som lege bør prøves for retten. Da vil det bli belyst i hvilken grad Helsetilsynet kan bestemme hvordan en lege skal jobbe, og hvordan prosessen med å frata autorisasjonen har blitt gjennomført. Geir har ingen organisasjon bak seg som kan støtte han i denne viktig saken, og trenger derfor din hjelp.

Det er verdt å ta rettsystemet i bruk for å prøve denne praksisen som har medført at flere leger som ikke fullt ut følger Helsetilsynet sin interne forståelse av hva leger har lov til og ikke lov til å gjøre i sin legepraksis, ofte benevnt med begrepet "alternativ medisin".  I hvilken grad kan leger benytte metoder som ikke er helt lik den andre leger benytter, og som er tygge og til stor hjelp for pasienten? Ofte er dette metoder som bruke i andre land, men som ikke er "kjente" i Norge. På hvilket grunnlag bestemmes hva som skal avgjøre hva som er "akseptabel praksis"? Er det hva som er beskrevet i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Er det problematisk at NEL er drevet av et privat firma?

Les om saken:

Hvordan støtte? 

Vi foretrekker: Innbetal direkte til konto: 1506.85.23327

(ingen avgifter, 100 % går til stiftelsen). Dette er en egen konto øremerket innsamlingen.
 

Bruk Vipps? Bruk nr 71883
(det blir trukket fra et gebyr på  2,25 %)

Innsamlet til nå kr 43350

 • Bjarte Aasland kr 300
 • Kenneth Axelsen (NDS NUTRITION) kr 10000
 • Einar Karlsen kr 1000
 • Mari Jolen Thorsen kr 1000
 • Jørgen Klaveness: kr 400
 • Bodil Skogseth: kr 200 (Lykke til)
 • Kirsti Hesjevik: kr 200
 • Kristine Dybvik Wuttudal: kr 300 (💞)
 • Inger Grahnstedt: kr 1000 (Vi trenger flere som Geir😊)
 • Lars Olaf Risøe Trampe-Kindt: kr 50
 • Rita Gurvin Sviggum: kr 300
 • Bjørn Ingebrigtsen: kr 500
 • Charlotte (anonym): kr 3000 (Takket være deg at jeg kan fungere idag)
 • Thorunn Olafsdottir: kr 1000
 • Wenche Runningen: kr 1000 (Viktig sak! Lykke til!)
 • Hanne Bjørg Hansen Walker: kr 1000
 • Silje Hystad 500
 • Trine Lilleslåtten: kr 500
 • Heidi Vengsholt: kr 500 (Lykke til i kampen 💚)
 • Silje Bjørge Jahren 200
 • Siv Rigmor Langøy: kr 500
 • Tone (anonym): kr 200
 • Inger Kristi Medgard: kr 200
 • Charite Houwing: kr 500 (👏👏👏)
 • Truls Isaksen kr 5 000
 • Tunsberg Medisinske Skole kr 15 000

 

NB! Dersom du ikke ønsker å stå på denne oversikten, skriv "anonym" i meldingsfeltet så vil vi kun skrive ditt fornavn.


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole