Tunsberg
Glemt passord?

Soneterapi 2

Oppstart: 14.01.2022
Varighet: 3 semestre
Sted: Tønsberg/nett
Lærebøker: Litteraturliste
Påmeldingsavgift: Kr 1500 
Vilkår for oppstart og avmelding


Hovedutdanningen i soneterapi er for deg som ønsker å starte praksis som fotsoneterapeut.

Denne utdanningen bygger videre på soneterapi del 1, og det er et krav at du har fullført del 1 eller tilsvarende fra andre skoler.

Dette er siste mulighet til å gjennomføre soneterapi etter denne modellen. Fra og med høsten 2022 er Soneterapi en 4 årig utdanning.  

Fotsoneterapi er en naturmedisinsk behandlingsmetode basert på bioholografiske prinsipper etter ECIWO (Embryo Containing Information of the Whole Organism) - biologiens vitenskapelige teori.

Vår utdanning i soneterapi er basert på Ersdal-metoden. Denne skiller seg fra andre fotsoneterapiretninger ved at den benytter en mer nøyaktig punktlokalisering og mer nøyaktige kart. Metoden er utviklet av Dr. Charles Ersdal Md (Ma).

Soneterapi er en svært praktisk utdanning, og for å bestå studiet og få vitnemål, må du gjennom obligatorisk praksis. Du skal blant annet gjennomføre praksisdager med faglærer samt 50 egne pasientbehandlinger. 

Etter å ha fullført soneterapi 2, får du vitnemål med tittelen Soneterapeut TMS.
 
Studiet er lagt opp slik at studenten gjennom utdanningen oppnår kunnskap og ferdigheter til å utføre fotsoneterapi profesjonelt. Du lærer å diagnostisere og behandle ubalanser i indre organsystemer, hormonsystemet og lidelser i muskel- og skjelettsystemet.

Utdanningen består av ett og et halvt semester med undervisning og ett og et halvt praksissemester.

Vi bygger videre på det du har lært i soneterapi del 1, og du vil få enda mer nøyaktig kunnskap om sonepunkter. I tillegg legger vi vekt på den patofysiologiske tilnærmingen til faget hvor du vil få en dypere forståelse av forskjellige sykdomstilstander.

Temaer i utdannelsen

 • Grunnleggende kunnskaper om soneterapi
 • Rammebetingelser for fotsoneterapi
 • Meridianer og sonepunkter
 • Patofysiologi
 • Behandlingsprinsipper i praksis
 • Journalføring
 • Dokumentasjon og forskning

Soneterapi er for deg som ønsker å praktisere som soneterapeut. 

Opptakskrav
Det kreves at du har gjennomført og bestått soneterapi 1 eller har en tilsvarende utdanning som vi kan godkjenne. 

For å kunne bli medlem i en terapeutorganisasjon er det også krav om kunnskaper i anatomi, fysiologi og patologi på et nivå med grunnmedisin eller høyere. Du må også gjennomføre naturmedisinsk grunnutdanning og VEKS-fag. Disse studiene kan du ta før, samtidig eller etter utdanningen i soneterapi.

Vi anbefaler deg samtidig å vurdere Markedsføring for terapeuter som gir deg mye nyttig kunnskap om det å etablere og drive lønnsom klinikk.

Soneterapi er et praktisk studium. Det legges derfor stor vekt på praksis i løpet av studietiden og hvordan du skal jobbe etter studiet. I løpet av studiet skal du ha seks halve praksisdager med faglærer og 50 egne pasientbehandlinger med minimum fem ulike personer. Praksisdagene gjennomføres på skolen. Mellom praksisdagene kan du ha egne oppfølginger med pasientene dersom du ønsker. Etter siste behandling med en pasient, skal det leveres en praksisrapport.

Det teoretiske lærestoffet presenteres både gjennom lærebøker og fagartikler i nettskolen. I tillegg må du svare på obligatoriske oppgaver. 

Behandlingsvideoer
Inne på nettskolen vil du i tillegg til fagstoff og oppgaver finne en lang rekke videoopptak av behandlingssekvenser.
Opptak av undervisningen
Mye av undervisningen tas opp slik at du har god mulighet til repetisjon.

Dato for samlinger første semester 2022

 • 14-16 januar 2022
 • 11-13 februar 2022
 • 18-20 mars-2022
 • 22-24 april 2022 

+ 4 samlinger høsten 2022

+ 4 samlinger våren 2023

Litteratur

Behandlingskompendium: The complete treatment system del 1 & 2.

Undervisingskompendiene er utviklet av Dr. Charles Ersdal Md (Ma) og Terje Varpe. Kompendiene er utformet slik at de enkelt skal kunne brukes som oppslagsverk ved behandling.

Vi bruker også boka ECIWO-biologi av Vilhelm Schjelderup.


Vurdering og eksamen

For å bestå studiet, må du få godkjent praksis, praksisrapporter, innsendingsoppgaver og skriftlig og muntlig/praktisk eksamen.

Påmeldingsavgift: kr 1 500,- 
Delbetal fra kr 330 (6 avdrag)

 Varighet:  3 semestre (inklusiv ett praksissemester)
 Undervisning:  fredag kveld, lørdag og søndag
 Studieavgift:  kr 15 000,- per semester, kan betales i avdrag.

 Påmeldingsavgift kr 1500 (trekkes fra studieavgift)


I tillegg kommer eksamensavgifter:
- hjemmeeksamen kr 1200
- avsluttende praktisk tverrfaglig eksamen kr 1800

Forbehold om nok antall deltagere til å starte opp. Begrenset antall plasser. 
Hva kan jeg jobbe med etter endt studium?
Etter endt studium skal du kunne starte egen praksis, alene eller i fellesskap med andre.


© 2021 Tunsberg Medisinske Skole