Tunsberg
Glemt passord?


Samling i Spania

Vi har bekreftet oppstart og det er fortsatt plass til flere.

Vi følger opp de vellykkede samlingene og inviterer igjen til faglig oppdatering og matkurs på Akinon høsten 2018. Samlingen er åpen for alle studenter ved ernæringsterapi og kostholdsveileder ved Tunsberg.

Samlingen blir avholdt i perioden 27. august - 02. september. 

Temaer på årets samling

Hovedtema på årets samling er det som kalles magnesiumprotokollen eller The Root Cause Protocol. Nå dreier den seg om mye mer enn magnesium. Først og fremst hvilke problemer uregulert jern kan føre til i kroppen, hva årsaken er og hva vi kan gjøre med problemet.

En annen viktig del av samlingen er grundige gjennomganger av 4 case-historier. Vi vil se på hele behandlingsopplegget, slik at dette vil være svært nyttig for deg i møte med lignende pasienter. 

I tillegg vil vi se prøve å se på SIBO med litt nye øyne og vurdere hvilke tiltak vi kan sette i verk for å hjelpe pasientene våre.

Samlingen består av to deler, en faglig oppdatering og et matkurs med middag. Fire ettermiddager skal vi lage mat på det nye undervisningskjøkkenet som Akinon har etablert. Det blir en unik mulighet til å utvide ditt repertoar på kjøkkenet. Basert på fjorårets erfaringer vil matkurset i større grad bli drevet av oss. Noe støtte fra Akinons kokk vil det også bli anledning til.For de fleste er det vanskelig å få nok tid til å holde seg oppdatert på det som skjer innenfor ernæringsfaget. Dessuten sitter mange av oss stort sett alene i hverdagen og mangler noen å diskutere fag med. Dette gjelder særlig de som har tatt kostholdsveilederstudiet på nett.

Fordi vi legger så stor vekt på maten når vi gir råd til pasientene våre, er det viktig å være god til å tilrettelegge rådene, særlig til de som reagerer på forskjellige matvarer. Da må vi kunne forklare om alternativer.


Etter samlingen skal du:

 • Ha kunnskap om magnesiumprotokollen og kunne veilede pasienter under innføringen av den.
 • Ha kjennskap til jernmetabolismen i kroppen og hvilke problemer uregulert jern kan gi
 • Kjenne til funksjonen til kobber, magnesium og retinol i dette bildet
 • Ha utvidet kunnskap om SIBO og hvilke grep vi kan benytte i behandlingen.
 • Ha hatt gjennomgang av 4 caser som skal gi kunnskap du kan bruke når du kommer hjem

Samlingen er åpen for alle studenter ved ernæringsterapi eller kostholdsveilederstudiet (eller de som har fullført). 

Det er et begrenset antall plasser. Forbehold om nok deltagere.
Etter samlingen vil du:

Kunne veilede pasienter i gjennomføringen av Magnesiumprotokolen (Root Cause Protocol)

 • Kjenne til hvordan jern behandles i kroppen
 • Kjenne til noen av årsakene til uregulert jern
 • Kjenne til noen av funksjonene til kobber i kroppen
 • Kjenne til hvilke oppgaver retinol har i kroppen
 • Ha kunnskap om årsaken til de forskjellige tiltakene i protokollen

 

Caser, diskusjon av erfaringer (minst 4 caser vil bli gjennomgått)

 • For hver case vil du ha fått mye ny teoretisk og praktisk kompetanse som vil hjelpe deg til å gjennomføre riktig behandling. 
 • Kunne anbefale tester, tolke dem og iverksette tiltak for pasientene vi diskuterer i de aktuelle casene.

Det er undervisning i 4 dager. 
 

Timeplan

Dag Tema 08.00 09.00 10.00 – 14.00 14.00 16.00-19.00
Mandag

Reisedag

       

Tapas

Tirsdag

Jern-metabolismen; case 1

Aktivitet Frokost Undervisning Lunch Matkurs middag
Onsdag

Jern og kobber; case 2

Aktivitet Frokost Undervisning Lunch Matkurs middag
Torsdag

Protokollen; case 3

Aktivitet Frokost Undervisning Lunch Matkurs middag
Fredag

SIBO, protokollen; case 4

Aktivitet Frokost Undervisning Lunch

Matkurs middag

Lørdag

Fridag   Frokost    

Festmiddag

Søndag Reisedag   Frokost      

 

Samlingen er åpen for alle som har fullført eller er studenter ved ernæringsterapi eller kostholdsveileder.

 • Den passer for deg som vil oppdatere dine kunnskaper om sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse, og hvordan du kan behandle pasienter som kommer inn med en av disse diffuse lidelsene.
 • Det passer også for deg som vil lære litt mer om mat tilpasset forskjellige behov.

Undervisningen er lagt opp med forelesninger og gruppeoppgaver.

Studieavgift opphold i enkeltrom:

 • NOK 1500,- betales ved påmelding
 • € 825 + NOK 2500,- betales ca. 2-3 uker før samlingen
 • Mulighet for delbetaling

Studieavgiften inkluderer: Undervisning, 6 overnattinger, måltider, 1 glass drikke til lunsj og middag.

Dette inkluderer tapas ved ankomst, full pensjon i 4 dager og festmiddag siste dagen. Samt matkurs og undervisning.


Delta uten overnatting
Bor du selv i området i nærheten av Akinon kan du også delta.

Prisen inkluderer undervisning, matkurs og alle måltider

Prisen for de som ikke bor på Akinon er kostnaden totalt NOK 4 500 + € 300

 


© 2018 Tunsberg Medisinske Skole