Tunsberg
Glemt passord?


Gentesting

Nå kan du som terapeut ta i bruk gentesting som et verktøy for å gi presise råd til dine pasienter. 

Nå kan du som terapeut tilby en gentest som gjør at du vil kunne gi mer spesifikke råd om livsstil og kosthold, tilpasset pasientens genetiske utgangspunkt.

 • Har du pasienter hvor det er vanskelig å finne de underliggende årsakene til problemene?
 • Har du pasienter som ikke responderer på din behandling, selv om de gjør alt riktig?
 • Lurer du på hvorfor noen ikke går ned i vekt selv om de gjør alt riktig. 

Gentesten dekker over 100 variasjoner i DNA, og er en av de rimeligste og mest omfattende analysen som finnes i dag.

Med svaret på testen følger konkrete tiltak som hjelper behandleren med å gi pasienten et optimalt og personlig tilpasset helse- og livsstilsprogram inkludert kost- og ernæringsforslag.

Kurset arrangeres i samarbeid med Helsetest AS.

Hvis du ønsker, vil du som kursdeltager kunne ta en gentest av deg selv til en sterkt redusert pris. 

 Noen eksempler på hva man kan få svar på gjennom testen 

Vi har fått henvendelser fra veldig mange som har lyst til å ta testen selv. Så her er det helt klart store muligheter for deg som terapeut til å få tilgang til et populært, spennende og ikke minst nyttig verktøy.Kurset er utviklet av laboratoriet smartDNA i Victoria, Australia. Det legges stadig til nye SNP’s som kan testes og gi nyttige svar og løsninger.

Kurset er oversatt av Stein Flaatrud og Linda Rahbek, som også har lagt til relevante oppdateringer i behandlings- og tiltaksdelen i undervisningen.

Testen omfatter 100 DNA-variasjoner, blant annet:

 • Fettmetabolisme – i forhold til hjerte- og karproblemer
 • Metabolsk syndrom- og diabetesrisiko
 • Inflammasjonstendens 
 • Saltsensitivitet i relasjon til høyt blodtrykk
 • CoQ10 konverterings- og opptaksevne
 • Omega-3- og omega-6-behov 
 • Vitaminer (opptak og bruk): B2, B12, C, D og E
 • Metyleringsevne: funksjonen til folat, B12 og B6
 • Kolinbehov og dets rolle som metyldonor
 • Koffeinnedbrytning og høyt blodtrykk
 • Disponering for cøliaki
 • Laktoseintoleranse
 • Kroppens evne til å takle oksidativt stress
 • Fase I avgiftning i lever + østrogennedbrytning
 • Fase II avgiftning i lever
 • Vektmarkører: gener for overspising, metthetsfølelse og hvilken næringssammensetning som er ideell for den enkelte
 • Treningsprofil samt blodtrykksrespons i forbindelse med trening
 • HPA-aksen og kroppens stressrespons
 • Årstidsvariasjoner – påvirkning på søvn, appetitt og psyke/humør
 • Samlepunktet fysiogenetikk, som er en integrering av genetiske og funksjonelle variasjoner

Dette kurset egner seg for:

 • Biopater
 • Ernæringsterapeuter
 • Kostholdsveileder TMS
 • Bachelor eller master i ernæring
 • Leger og annet helsepersonell med etterutdanning i ernæring eller funksjonell medisin

Har du en utdanning som ikke står på denne listen, ta kontakt, så tar vi en individuell vurdering av din kompetanse. 

Opptakskrav
Det er et krav at du har gjennomført en utdanning fra minst en av fagretningene over.

Kurset kan tas over en helgesamling eller som nettstudium. Velger du helgesamling, vil du også få tilgang til nettskolen.

Boken «Gene Genious» som er skrevet av Dr. Margie Smith, er en del av pensum og koster 275.- Den kan bestilles hos Helsetest AS. 

Undervisningen foregår på norsk. Boken er på lettlest engelsk. Vi har utarbeidet en god oversikt over faguttrykk med forklaringer. 

Helgesamling

Lærere: Stein Flaatrud og Linda Rahbek 

For å få sertifisering og å kunne benytte testene, kvalitetssikrer vi kunnskapen gjennom at hver deltaker etter kurset må gjennomføre fire quizzer og én innsendingsoppgave. Dette gjøres enkelt ved å logge inn på skolens hjemmeside slik at du får tilgang til hele nettstudiet og tilhørende oppgaver. 

Nettstudium

Nettstudiet består av pensumartikler inne på nettskolen.

Nettstudiet gjennomføres i løpet av ca. 2-5 måneder. Du vil ha tilgang til nettskolen i 6 måneder

Studenten vurderes ved hjelp av quiz og innsendingsoppgaver. Det er én quiz for hvert tema og én innsendingsoppgave i siste tema. Disse må være godkjent for å bestå kurset og få kursbevis.

Alle som har deltatt på nettstudie kan også melde seg på en helgesamling senere. Man betaler da kun differansen (kr 900).

Du må velge enten å delta på helgesamling eller ta kurset som nettstudium (ikke bestill begge).

Kostnad for gentest

Du vil rett etter påmelding og betalt kursavgift få tilsendt 1 test-kit. Det er frivillig om du ønsker å benytte deg av dette (den må benyttes innen 6 måneder). Du får dette til en spesialpris: kr 2900 (normalpris er kr 4500 for pasient).

 

Studieavgift helgesamling:

kr 3 900

Kaffe, te og frukt er inkludert. Lunsj medbringes eller kan kjøpes i umiddelbar nærhet av kurssted. 

NB! Helgesamling gir også tilgang til nettstudium hvor du skal levere oppgaver for å bli sertifisert. 
 

Studieavgift nettstudium:

kr 3 000

Kan tas hjemmefra i eget tempo. Du vil ha tilgang til nettskolen i ca. 6 måneder og kan forlenge tilgangen senere (kr 800 for 6 måneder ekstra studietid).

Hvem står bak SmartDNA? 

Grunnleggeren av smartDNA er Dr. Margaret Smith.

*NZCS Microbiology, Med Lab Sci Histology and Cytology, FNZIMLS, BSc (Hons), PhD, MHGSA Scentific Director and Co-Founder of smartDNA, Molecular Geneticist and Author 

Dr. Margie Smith er en molekylær genetiker med over 25 års erfaring innen neurogenetikk, kreftgenetikk og ernæring i forhold til gener. Hun har jobbet ved store universitetssykehus i New Zealand og Australia. I begynnelsen jobbet Margie som avdelingsleder, med familier som var rammet av Alzheimers sykdom, og senere med diagnostisk screening for arvelig bryst- / eggstokkreft og sjeldne kreftformer. I tillegg utviklet hun screeningmetoder for molekylær mikrobiologi og hematologi innen patologiske tjenester.

Margie har publisert artikler innen både kreft og neurogenetikk, og hun har nylig bidratt til en publikasjon om demens. Hun er også forfatter av boken «Gene Genius». Margie var med å stiftet smartDNA Pty Ltd i 2009. Dette selskapet har utviklet rimelige, forutsigbare og forebyggende ernæringsbaserte genetiske tester, og mikrobiomtest for behandlere og deres klienter.

SmartDNA’s ernæringsprofilering er personliggjort, og dekker et bredt spekter av helseområder for å gjøre det mulig for behandlere å sette inn målrettet tilnærming for å bedre helse. SmartDNA har lykkes med å utfordre «one size fits all» tilnærmingen som benyttes innen ernæring og helse.

Nylig har Margie utviklet et patent i forhold til mikrobiomtesting, og hun er opptatt av å gjøre en forskjell innen mage-tarmhelse, med praktiske vitenskapelige tilnærminger og applikasjoner for utøvere og kommersielle enheter (matprodusenter). 


© 2019 Tunsberg Medisinske Skole