Tunsberg
Glemt passord?

Autisme og ernæringsterapi

Oppstart: 16.03.2019
Nett-TV: Kr 290 
Vilkår for oppstart og avmelding


Kan et autistisk barn bli bedre ved hjelp av kostholdsendringer?

Det er fortsatt mulig å bestille tilgang til opptak til foreningen Mat & atferds årlige konferanse. Årets tema var Autisme og ernæringsterapi, men er også aktuell for andre mentale lidelser.

 

Kan et autistisk barn bli bedre ved hjelp av kostholdsendringer?

På denne konferansen ser vi på sammenhengen mellom kosthold og psykisk helse ved å ta for oss autismespekteret som rommer mer enn det som mange oppfatter som autisme (inkludert Asperger syndrom, Atypisk autisme, ADHD og ADD). 

Ca. 3,5 time med redigerte opptak i høy kvalitets Nett-TV.

 
Denne dagen vil du møte fagpersoner, representanter fra helsemyndighetene, politikere, pårørende og personer med brukererfaring. Du vil også møte foreldre som har barn diagnotisert med autisme og som har positive erfaringer og gode resultater med kostholdsendringer. 

Konferansen er arrangert av foreningen Mat & atferd. Bruk denne linken kun dersom du har mulighet til å delta i Sandvika. For å følge via nettet (webinar), klikk der det står "Meld deg på her".

Merete Askim - Velkommen


Leder av Mat & atferd, og "veteran" fra Norsk Feingoldforening og tidligere Norsk Proteinintoleranseforening (NPIF). Hun er ernæringsfysiolog og kjemiker, høgskolelektor EM fra NTNU/HiST innen matteknologi der hun alltid har vektlagt matintoleranse og allergi.

Marianne Fjordgård - Mulige sammenhenger mellom autisme, fordøyelsesproblemer og kosthold. Hvordan hjerne og tarm henger sammen.

Marianne Fjordgård har stor klinisk erfaring og underviser på Ernæringsterapeut-utdannelsen i Danmark på CET, andre behandlerutdannelser i Danmark og har tidligere undervist i ernæringsterapi på NAN i Oslo og har holdt flere foredrag i Norge.  Hun har skrevet 5 bøker om sunnhet og kost. Les mer på www.sund-kost.dk

Geir Flatabø - Behandlingsmetoder og erfaringer

Lege. Medisinsk interessefelt med hovedvekt på kroniske sykdommer, ernæring, allergi, toksikologi og miljømedisin. Har videreutdanning i Autismebehandling fra ARI (Autism Research Institute), registrert DAN-lege (Defeat Autism Now). Nevrofysiologi fra flere utdanningssentra.

Etter å ha fått kontakt med Karl Ludvig Reichelt åpnet det seg et nytt og spennende medisinsk kunnskapsfelt om matens innvirkning på psyke og adferd. Har vært med i NPIF / Mat og Atferd siden starten i Oslo og Bergen, har også sittet i landsstyret hele veien. 

Geir arbeidet som allmennlege ved Medisinsk Helsesenter i Ulvik fram til 2017 da Helsetilsynet stoppet virksomheten, blant annet på grunn av «Behandling av autisme i strid med allment aksepterte retningslinjer».

Jørgen Klaveness - Om egne og andres erfaringer, og om hvordan handle rasjonelt i usikre situasjoner

Advokat og autismepappa. Han vil snakke om erfaringer med diettbehandling av egne barn, om andres erfaringer med diettbehandling basert på en nettbasert brukerundersøkelse og om hva som er god skolemedisin når behandlingsutfallet er usikkert.

Hanne Sofie Lilletvedt - Erfaring med dr. Ben Feingolds kostholdsprogram, til hjelp for sin sønn og seg selv

Erfaring med kostomlegging for sønn og seg selv. Utdannet innen kosthold, læreryrke og har arbeidet som bonde i mange år. Var med på å starte Norsk Feingold Forening i 1978, etter mal fra USA. Har hatt kontakt med ca. 2000 familieforespørsler fra hele landet. Utarbeidet lister med kostholdsråd og oversatte "Feingods Handbook" hvor hele programmet var beskrevet. Foreningen gikk inn i NPIF/Mat & atferd på 90-tallet.

Gunn Karin Sakariassen - Praktiske råd

Gunn-Karin er ernæringsterapeut og forfatter.  Hun er også kjent for sine foredrag om kost og helse. Hun er nestleder i Mat & atferd og er spesielt opptatt av å hjelpe barn og ungdom til en bedre helse.
Hun vil lære deg om hvordan man legger om kosten til ikke bare gluten - og melkefritt, men også hvordan «snike» inn tarmvennlig mat, mere proteiner og mere sunt fett inn i kosten til hele familien.

Dag Tveiten "Psykiske plager - aktuelle laboratorieanalyser"

Dag er bioingeniør og har arbeidet på laboratorier på ulike klinikker. Han har samarbeidet med Stig Bruset og den kjente overlegen og forskeren Karl-Ludvig Reichelt.

Samarbeidet med Dr. Reichelt bidro også til starten av eget laboratorie, Lab1 for snart 10 år siden. Bakgrunnen var ønsket om et laboratorie som kunne analysere peptider fra gluten og kasein (melkeprotein), noe Dr. Reichelt koblet til ulike helseproblemer. 

Dag har stor kunnskap på området og vil dele både forskning og erfaringer.  

 

Spørsmål fra salen. Panel med foredragsholderne

   

Med forbehold om endringer i programmet. 

Åpent for alle! 

Nett-TV: kr 290,- 

Må jeg følge Nett-TV direkte?
Nei, du kan se opptak av foredragene i 3 måneder etter seminaret.

Trenger jeg noe spesielt utstyr? 
Livesending og opptak kan ses på PC, Mac, nettbrett og smarttelefoner. Det vil si alle plattformer. 

Hvor finner jeg link til livesending og opptak
Ca. 1/2 time før programmet starter, kan du logge inn på skolen (øverst på siden). Der vil du måtte trykke på en "play-knapp", og gjerne også klikke der det står "direkte". 

Etter at programmet er ferdig vil vi redigere og dele opp alle foredragene i enkeltfilmer. Dette tar noen dager. Du vil få beskjed via e-post når alt er ferdig redigert. Du logger inn på samme sted (øverst på siden). 

NB! Tar du andre fag på skolen, må du velge dette Webinaret via link som ligger under "Dine fag" på infosiden. 

Du bør forsøke å logge inn på skolen noen dager før konferansen for å sjekke at alt virker. Vi kan da hjelpe deg hvis det skal være behov. Det er ikke så lett å hjelpe alle mens vi har live-sending. 


© 2020 Tunsberg Medisinske Skole