Tunsberg

Nordisk Ernæringskonferanse 2023
Kronisk syk? Ny viten om kroppens viktigste organ - TARMEN

Nett-TV: Kr 790 

Du kan se alle foredrag i 3 måneder. Opptak fra 2019 og 2021 er også inkludert i prisen.
Vilkår for oppstart og avmelding


Det er fortsatt mulig å bestille tilgang til konferansen, og du vil kunne se alle foredragene så mange ganger du vil i 3 måneder. Opptakene fra konferansen i 2019 og 2021 er også inkludert. 

Nordisk Ernæringskonferanse er et arrangement av Kostreform, som vi sender live Nett-TV fra.

Mennesket er et vandrende økosystem, med flere selvstendige mikroorganismer enn kroppens egne celler. Inntil ganske nylig har vi ikke fullt ut forstått den enorme betydningen dette samspillet har for vår helse.

Derfor står nå tarmhelse i fokus for de fleste kroniske inflammatoriske sykdommer, inkludert mange nevrologiske lidelser . På årets konferanse får du en grundig oppdatering på området og hvordan ny forskning møter en av medisinens største utfordringer, våre voksende kroniske folkesykdommer. 
Varighet: 09:30-17:00

Se også: https://www.kostreform.no/nordisk-ernaeringskonferanse-2023

Konferansen er et arrangement av Kostreform.  Vi oppfordrer også våre studenter til å bli medlem av kostreform.

 

Dr. Alessio Fasano – Gastroentereolog og professor i pediatri ved Harvard Medical School

Vi er ved begynnelsen av en ny vitenskapelig revolusjon, sier Dr. Fasano, i sin kritikerroste bok "Gut Feelings" fra 2021. Vår forståelse av hvordan vi kan behandle og forebygge sykdommer er blitt forvandlet av kunnskap om mikrobiomet – det rike økosystemet av mikroorganismer i og på hvert menneske. Nær to kilo mikrober bærer hvert voksent menneske med seg, i form av milliarder av ørsmå livsformer, - som bakterier, sopp, virus og parasitter, hvor hovedvekten er i tarmen. Vi er like avhengige av mikrobene som de er av oss – et livsviktig samspill som kan inneha nøklene til menneskers helse, sier Dr. Fasano. Vi må endre synet på mikroorganismer som våre fiender til en bredere forståelse av mikrobiomet som en parallell sivilisasjon som vi trenger å forstå, respektere og engasjere oss i til fordel for vår egen helse. 

Som en verdensledende forsker på dette området vil Dr. Fasano presentere mikrobiomets rolle i sykdommer som tarmbetennelsessykdommer, fedme, nevrologiske tilstander, autoimmune sykdommer og kreft, og omtale ny forskning innen prebiotika, probiotika, synbiotika og psykobiotika. Også samspillet mellom mikrobiomet og immunfunksjonen er av særdeles viktighet, sier Fasano.

 

Professor Thomas N. Seyfried

Professor i genetikk og biokjemi, Boston College, USA

Å utfordre grunnleggende dogmer innen vitenskap er tungt, og i sær på feltet kreft. Det har Dr. Seyfried fått erfare, som hevder han sitter på ugjendrivelige bevis på at kreft IKKE er en genetisk sykdom slik den herskende oppfatningen sier, og dermed skyldes "uflaks" p.g.a tilfeldige mutasjoner. Derimot har kreft klare underliggende årsaker, sier han, og er resultat av dysfunksjonell respirasjon i cellens ørsmå kraftstasjoner – mitokondriene. Og dette skyldes igjen et vedvarende toksisk cellemiljø, som igjen er resultat av hva vi har spist, hvordan vi har levd og hva vi har vært utsatt for av ytre miljøforurensninger. Kreft utvikler seg sakte, gjerne over år, som konsekvens av dette.

Som professor i genetikk på universitetet Boston College i USA har han i mer enn 30 år studert dette fenomenet, og lanserte i 2012 boken "Cancer as a Metabolic Disease". I dag er han ledende innen denne banebrytende forskningen, og får stadig flere følgere, også innen det etablerte medisinsk miljø.  Dr. Seyfried presenterer siste nytt om denne nye forståelsen av sykdommen, som i dag er vår største dødsårsak. 

«Årsakene til kreft er ikke lenger et mysterium», sier professor Thomas N. Seyfried ved det prestisjetunge universitetet Boston College. 

«Og det beste er at vi nå ser helt nye måter å behandle og forebygge kreft på, som er giftfrie og uten skadelige bivirkninger. Vi snakker om et fundamentalt paradigmeskifte i kreftforståelse!»

 

Professor Dr. Thomas Rau

Lege og grunnlegger av biologisk medisin i Sveits

De aller fleste kreftpasienter er tarmvrak, sier Dr. Rau kategorisk. Som grunnlegger av Paracelsus-klinikken utenfor Zürich og senere klinikken BioMed Sonnenburg, er han ansett som en nestor innen komplementær medisin, og har utviklet den biologiske medisinen til å bli anerkjent verden over.

Dagens utdannelse av biopater i Norge er sterkt inspirert av Dr. Rau.

Tarmen er kroppens viktigste organ, sier Rau, og det første vi må gjøre er å reparere tarmlekkasjer og rydde opp i tarmfloraen når pasienter har utviklet kroniske inflammatoriske sykdommer – som alt for mange i vår vestlige verden rammes av i dag. 

Tarmen og kroppens immunsystem er to sider av samme sak, og må derfor sees i sammenheng. Mikrobiomet må få en helt annen prioritet i behandling av sykdommer.

Dr. Rau vil også presentere sine anbefalte kurer og metoder for å rense kroppen for toksiner og uønskede mikrober. Resultatene av våre behandlinger taler for seg selv, sier Rau, som har stor pågang av pasienter fra hele verden.

 

Anna Kathrine Ljøgodt

Lege, master i ernæringsmedisin

Hun har arbeidet med kosthold, ernæring og tarmhelse i privat praksis siden begynnelsen av 90-tallet, og arbeider med behandling og forebygging av stress og utbrenthet gjennom som virksomhet som yogalærer. 
I sin presentasjon vil Anna Kathrine Ljøgodt komme inn på årsaker til at allergi og overfølsomhet er sterkt økende i den vestlige verden og presentere en oppdatert, kunnskapsbasert og helhetlig tilnærming til allergi/overfølsomhet, IBS (irritabel tarm syndrom) og IBD (inflammatory bowel disease). Hva er et tarmvennlig kosthold og er det viktig å spise økologisk mat? Sammenhengen mellom tarmen og hjernen og virkninger av kronisk stress vil også bli belyst i hennes foredrag.

 

Tove Marcussen Traheim

Biopat og ernæringsterapeut

Så å si alle som kommer til klinikken viser seg å ha et tarmproblem, det er gjerne her det starter! Mikrobiota er noe av det viktigste vi jobber med. Tenk at disse usynlige mikrobene som eksisterer overalt både på og inni kroppen vår er så avgjørende for hvordan vi har det?

Alt fra hvordan det står til på det psykiske planet til hvilke problemer vi sliter med fysisk. Både små irritasjoner som litt kløe i huden til de mer alvorlige sykdommene som hjerte – karsykdommer og kreft.

Jeg tror vi har til gode å behandle en pasient uten at tarm og mikrobiota har vært noe av det første vi griper tak i.

Foredragets tittel: «Enkle grep for en bedre mikrobiota»

Det tar utgangspunkt i våre mikrober, hvordan de dannes, samspillet med verten, om mikrobene får leve uforstyrret og i harmoni eller om miljøet forstyrres og harmonien brytes. Hva skaper ubalansene og hva skal vi gjøre for å opprettholde eller la mikrobene komme tilbake i balanse slik at vi holder oss friske? 

 

Dag Tveiten

Bioingeniør, Laboratoriesjef Lab1

Dag Tveiten har ledet Lab1 siden 2006. Han startet Lab1 sammen med sin kone og startet et årelangt samarbeid med overlege Karl Ludvig Reichelt med utvikling av ulike laboratorieanalyser. Lab1 er idag et privat medisinsk spesiallaboratorium for analyse og utredning av matoverfølsomhet og mage- og tarmsykdommer, men har også analysetilbud innen alle medisinske disipliner. Vår ambisjon er å gi den enkelte den hjelpen og oppfølgingen man trenger. Vi har alltid pasienten i fokus og har et bredt nettverk av leger, klinikker og ernæringsveiledere knyttet til våre fagområder. På denne måten kan vi veilede pasienter om videre behandling etter at man har tatt en analyse hos Lab1. Dag Tveiten har i mange år arbeidet med forskning og utvikling av laboratorieanalyser og har også lang erfaring med pasienter, foredragsvirksomhet, undervisning og veiledning.

Hans foredrag har tittel:
Kan opioide peptider fra gluten og melk forklare Tarm-Hjerne sammenheng?

Du vil inkludert i prisen få se følgende opptak fra 2019 og 2021

Konferansen er åpen for alle.

Nett-TV: kr 790,- 

Inkludert tilgang til opptak i 3 måneder

Du vil også få tilgang til alle opptakene fra kongressen i 2021. Tilgang til opptakene åpnes med en gang du melder deg på. 

© 2023 Tunsberg Medisinske Skole