Tunsberg
Glemt passord?


VEKS-fag

VEKS-fag består av de 4 temaene: Vitenskapslære, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære

Når du behandler andre mennesker, er det helt nødvendig å vite hva du har lov til og hva du ikke har lov til. Du lærer i tillegg mye som gjør deg til en bedre og tryggere terapeut:

  • Kan du spille på lag med det offentlige helsevesenet?
  • Kommuniserer du godt nok med de som søker din hjelp, og med de du samarbeider med?
  • Hvordan møter du de etiske dilemmaene i utøvelsen av din behandling?
  • Er det du driver med forskningsbasert?
  • Er du kritisk nok til alt du leser av faglitteratur?


Når du velger å ta VEKS-fag, vil du komme et godt stykke videre i å tenke gjennom og arbeide med slike spørsmål. Du blir en mer bevisst fagutøver! Det er tilbakemeldingen vi har fått fra mange som har tatt dette kurset hos oss.

I tillegg henter du et par fordeler når kurset er gjennomført:

  • Du kan bli medlem av en utøverorganisasjon som krever at du har gjennomgått VEKS-faget (og andre fagkrav) for å bli medlem. Fagplanen tilfredsstiller de kravene SABORG og NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon) har stilt.
  • Som naturterapeut kan du bli registrert i Registeret over alternative terapeuter i Brønnøysund, forutsatt at du er medlem av en godkjent utøverorganisasjon, for eksempel NNH. Du kan da få fritak for merverdiavgift.VEKS-fag har fokus på de teoretiske aspektene innen vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og samfunnsmedisin. VEKS-fag skal gi studenten gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger innenfor både vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnsmedisin.

Gjennom teoretiske og praktiske øvelser skal du utvikle modenhet, forståelse og evne til refleksjon. Dette gjelder både i forhold til din egen rolle som behandler og i forhold til samfunnet og myndigheter.

Innholdet i studiet er laget for og spesielt tilpasset naturterapeuter. Det er lagt vekt på konkrete eksempler og case-oppgaver for å tydeliggjøre faginnholdet.

 
Tema 1
Samfunnslære
Emnet gir en innføring i viktige sider ved velferdsstatens oppbygning med vekt på helsevesenet.

De juridiske emnene gir innsikt i lovverk og forskrifter som er relevante for naturterapeuter.

Emnet gir en grundig gjennomgang av Lov om alternativ behandling av sykdom og tilliggende forskrifter.
Tema 2
Etikk
Emnet tar opp teorier om etikk og moral. De viktigste verdiene som terapeuter bør grunne sitt virke på blir gjennomgått. Videre dekkes yrkesetiske emner, herunder etiske retningslinjer og de etiske pliktene som gjelder for naturterapeuter.

Det gis en innføring i systematisk refleksjon i møte med etiske utfordringer og dilemmaer som en kan dra nytte av i egen praksis.
 
Tema 3
Kommunikasjon
Emnet tar opp kommunikasjon og dialog, kroppsspråk og nonverbal kommunikasjon, aktiv lytting, empati, relasjoner og relasjonsbygging samt kommunikasjon i grupper og tverrkulturell kommunikasjon.
 
Tema 4 Vitenskapslære Emnet tar opp noe idéhistorie som gir forståelse av paradigmer i vitenskapens utvikling, forståelse av hva kunnskap er og hvordan kunnskap blir til.

Du lærer hva relevant forskningsbasert kunnskap er, samt kildekritikk. Emnet dekker også forholdet mellom viten og tro.
 

Faget er ikke knyttet direkte opp mot noen bestemt terapeututdanning, men passer for studenter fra alle retninger. Det egner seg godt blant annet for:

  • Deg som er under utdanning og har behov for VEKS-fag for å bli medlem av en utøverorganisasjon..
  • Deg som ønsker å jobbe som massør, personlig trener eller coach.
  • Deg som arbeider som helsepersonell, er journalist eller arbeider med undervisning.

Opptakskrav
Studiet er åpent for alle. 


Utenlandske søkere
Studiet har en del utenlandske søkere. Alle fagartikler er på norsk og krever altså normalt gode norskkunnskaper.

Innsendingsoppgavene kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Svar fra faglærer er på enten norsk eller engelsk.

Undervisningen foregår gjennom nettskolen. Der får du tilgang til artikler, studieveiledning, oppgaver, diskusjoner, repetisjoner, ulike internettressurser og videoforelesninger.

VEKS-fag er et deltidsstudium hvor det anbefales at studenten arbeider i 3-4 timer per uke slik at den totale studietiden blir ca. 50 timer. Studenten har tilgang til nettskolen i 6 måneder. Det er også mulighet å forlenge studiet og bruke lengre tid ved behov.

For å bestå studiet og få vitnemål, må studenten levere og få bestått på fire innsendingsoppgaver og fire quizoppgaver.

Kan jeg jobbe raskere eller bruke lengre tid?
Ja, du kan jobbe i ditt eget tempo med noen begrensninger. Vi ønsker at du leser tilbakemelding fra lærer før du leverer enda en oppgave. Du kan også forlenge tilgangen til kurset. Det koster kr 800,- pr 6 måneder.


© 2019 Tunsberg Medisinske Skole