Tunsberg

Lars Gunnar Lingås

Lars Gunnar Lingås har filosofisk doktorgrad fra Göteborgs Universitet med profesjonsetikk som fordypning. Han har også mellomfag i kriminologi, og sosialfaglig bakgrunn med grunnutdanning som sosionom.

Han har utgitt en rekke artikler og fagbøker om sosialpolitikk, pedagogikk, humanisme, etikk og profesjonsetikk og er en etterspurt kursholder og foredragsholder innen helse- og sosialfag, pedagogikk og karriereveiledning.

Lars Gunnar har vært lektor ved Den Sociale Højskole i København og ved Roskilde Universitetscenter (1974-78). Han har vært tillitsvalgt for sosionomene i Norge (1983-87), ansatt som utreder i Sosialdepartementet (1978-80) og Bærum kommune (1981-87). Han var redaksjonssjef i Universitetsforlaget (1990-93) og generalsekretær i Human-Etisk Forbund (1993-1997). I øvrige perioder har han jobbet som frilanser og faglitterær forfatter. I perioden 2005-2016 var han førsteamanuensis og deretter dosent ved tidligere Høgskolen i Vestfold/Høgskolen i Sørøst-Norge som nå heter Universitetet i Sørøst-Norge, der han fortsatt er tilknyttet som dosent emeritus i profesjonsetikk og veiledning.

Han har mange års erfaring med å undervise i VEKS-faget, ved Tunsberg helt siden 2012, og var med på å utvikle SABORGs rammeplan for faget.

Med grunnutdanning som sosionom og med filosofisk doktorgrad innen profesjonsetikk har jeg faglig tyngde på alle de fire feltene som VEKS-faget omfatter: Vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære.

Utdanning 

 • 1993 Filosofie doktorsexamen (PhD), Universitetet i Göteborg
 • 1991 Videreutdanning i veiledning av kollegaer, NKSH
 • 1988 Godkjent videreutdanning i sosialt arbeid
 • 1986 Kriminologi mellomfag, Universitetet i Oslo
 • 1983 Godkjent veileder i sosialt arbeid
 • 1981 Cand.mag. godkjenning, NKSH
 • 1973 Sosionomeksamen, Norges Kommunal- og Sosialhøgskole (NKSH)
 • 1969 Kriminologi grunnfag, Universitetet i Oslo

Erfaring

 • 2016 –  Faglitterær forfatter, foredragsholder og filosofisk veileder
 • 2016 –  Dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2014 – 2016 Dosent i profesjonsetikk og veiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge
 • 2012 –  Faglærer ved Tunsberg Medisinske skole i VEKS-fag
 • 2006 – 2013 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold
 • 1997 – 2012 Faglitterær forfatter og foredragsholder (eget enkeltmannsforetak)


Han har utgitt en rekke artikler og fagbøker om sosialpolitikk, pedagogikk, humanisme, etikk og profesjonsetikk - se full oversikt på https://etikk.net/faglitteratur/

Fra tunmed.blog© 2022 Tunsberg Medisinske Skole