Tunsberg
Glemt passord?


Naturmedisinsk grunnutdanning

Har du lyst til å lære hva naturmedisin egentlig er - kanskje for å bestemme hvilken retning du skal spesialisere deg i senere?

Bruken av naturmedisin har hatt en kraftig utvikling i Norge siden begynnelsen av 1970-tallet. I tillegg er naturmedisin i ferd med å få en etablert plass innenfor det offentlige helsetilbudet. 

Behovet for naturmedisinske behandlingsmetoder synes å ha utviklet seg som en motvekt mot økt bruk av miljøgifter, matsminke, tilsetningsstoffer, sprøytemidler og et stort forbruk av medisiner med bivirkninger. 

Utdanningen av naturterapeuter har de siste årene blitt mer omfattende, og det stilles større krav til dem som skal jobbe som terapeut. I januar 2010 besluttet Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) at Naturmedisinsk grunnutdanning skulle være en del av enhver naturmedisinsk utdanning, på lik linje med grunnmedisin og VEKS-fag. Dette for at terapeuter innen naturmedisin skulle ha en solid og omfattende forankring innen teoriene bak naturmedisin.


Vår utdanning er godkjent av NNH
Naturmedisinsk grunnutdanning gir deg solid kunnskap innen naturmedisin, både den tradisjonelle østlige og den moderne vestlige. Du lærer å forstå de grunnleggende teoriene bak klassiske naturmedisinske behandlingsmetoder som tradisjonell kinesisk medisin (TKM), ayurveda, homøopati, homotoxologi, biopati, kost og ernæring, urtemedisin, ECIWO-biologi med flere. Studiet beskriver hva metodene sier om hvorfor vi blir syke og hva som skal til for å sette i gang kroppens naturlige helbredelsesprosess. På dette grunnlaget lærer du kjernen av naturmedisinsk behandling og det å kunne trekke ut essensen av det å behandle i pakt naturen.

Studiet setter også fokus på både fordeler og ulemper ved de naturmedisinske behandlingsmetodene, blant annet hvilke interaksjoner som kan oppstå mellom urter og legeordinert medisin.

Du vil også få mye praktisk og nyttig kunnskap innen blant annet immunterapi, bruk av ulike urteprodukter og hvordan man skal sette sammen et individuelt tilpasset kosthold.

For hvert tema i studiet kan du finne henvisning til forskningsresultater innen det relevante faget.
 
 Studieplan
 
Denne utdanningen ble først lansert i 2008. Vi reviderer og oppdaterer alle våre utdanninger kontinuerlig. Denne utdanningen er helt omskrevet i 2018. Alt pensum er nå inkludert og det er ingen obligatoriske lærebøker som kommer i tillegg. Utdanningen er oppdatert på siste forskning, og er nå enda mer praktisk og nyttig. Les noen anbefalinger ned til høyre.Studiet er delt inn i 9 temaer som tas over ca. 9 - 12 måneder. Du kan jobbe raskere eller bruke lengre tid (kr 800 pr 6 måneder forlengelse).

Studiebelastningen er beregnet til 220 timer. Kravet fra NNH er på 110 timer. Vi mener at 220 timer er det som må til for at du skal kunne få god nok kunnskap, og ikke minst kunne lære noe du har praktisk nytte av.
 

Tema 1 Introduksjon

Studiet starter med medisinens historie hvor vi ser på hvilke mennesker og hendelser som har ledet opp til dagens forståelse av helse og sykdom. Deretter går vi over til de mer generelle forskjellene mellom naturmedisin og skolemedisin, uten å komme inn på spesielle metoder.

 • Medisinens historie
 • Hva er naturmedisin

Tema 2 Tradisjonell kinesisk medisin

Den første naturmedisinske behandlingsmetoden vi skal fordype oss i, er den tradisjonelle kinesiske medisinen. Mange av de mer moderne former for naturmedisin bygger sin kunnskap nettopp på tankegangen til dette medisinske systemet. Vi skal gjennomgå teoriene om:

 • Yin og yang
 • De fem elementer
 • Organenes funksjonskrets
 • Meridiansystemet

Tema 3 Ayurveda

Ordet Ayurveda er sanskrit (verdens eldste språk) og betyr livets kunnskap. Ayurvedisk medisin regnes for å være verdens eldste medisinske system, sannsynligvis eldre enn det kinesiske. Behandlingsformen baserer seg på en livskunnskap om hvordan alt i universet henger sammen, og hvordan menneskenes subtile energier må harmonere med naturens og universets lover. Vi gjennomgår blant annet teorien om:

 • De tre doshaer
 • De seks sykdomsstadier
 • De syv dathuer

Tema 4 Det homøopatiske prinsipp

Navnet homøopati kommer fra de greske ordene homoios som betyr lignende og pathos som betyr lidelse. Homøopati baserer seg på naturloven similia similibus curentur som betyr lignende skal lignende kurere.

Ved homøopatisk behandling velges det legemiddelet som hos friske personer fremkaller symptomer som ligner mest på pasientens symptomer. Det er dette som er behandling etter prinsippet lignende skal lignende kurere.

Det homøopatiske prinsippet blir anvendt innenfor:

 • Klassisk homøopati
 • Homotoxologi
 • Isopati
 • Antroposofisk medisin
 • Bachs blomstermedisin

Tema 5 ECIWO-biologi

ECIWO-biologi er en ny biologisk teori som forklarer hvordan behandlingsmetoder som fotsoneterapi og øreakupunktur kan virke. Hvordan man kan behandle hele kroppen ut fra en liten del og hvordan man kan kommunisere med en liten del av kroppen og få informasjon om dennes tilstand.

Teorien om ECIWO er utviklet av den kinesiske biologen Yingqing Zhang. Om kroppen blir skadet eller syk, kan man kan ved hjelp av denne kunnskapen påvirke kroppens hukommelse eller informasjonssenter som vet hvordan kroppen skal være i perfekt tilstand. Informasjon om den perfekte kroppen er alltid til stede i frøform.

I hver enkelt av menneskets celler er det informasjon om hvordan kroppen så ut før en skade/sykdom oppsto. Hvis man kommuniserer med den hukommelsen, gjenopprettes helsen. Behandlingsmetoder som baserer seg på ECIWO-biologi

 • Fotsoneterapi
 • Øreakupunktur
 • Irisanalyse
 • Tungeanalyse

Tema 6 Ernæring og kosttilskudd

Ernæring og kost er en del av de fleste naturmedisinske behandlingsmetoder, både orientalske og vestlige. Enhver naturmedisinsk kur vil komme til kort om ikke kostholdet er riktig. Du lærer om de viktigste prinsippene innen ernæring og hvordan vi kan bruke kost og kostholdstilskudd for å oppnå bedre helse. Vi går gjennom blant annet:

 • Næringsstoffer (proteiner, karbohydrater og fettsyrer, vitaminer og mineraler)
 • Fordøyelse og næringsomsetning
 • Syre- basebalansen
 • Biologisk oksidasjon
 • Kosthold og dietter

Tema 7 Urtemedisin og aromaterapi

I dette tema analyserer vi urtemedisin i henhold til både orientalsk og vestlig naturmedisin. Dette skal gi deg et godt grunnlag for å forstå hvordan du velger riktige naturprodukter. Du skal også lære om hvordan urter kan forårsake interaksjoner med legeordinert medisin.

 • Generelle innholdsstoffer og virkestoffer
 • Urtenes egenskaper
 • Interaksjon med legemidler
 • Regler for bruk av urter
 • Urteprodukter

Tema 8 Biopati

Biopati som baserer seg både på kunnskap fra orientalsk medisin og vestlig medisin, er satt sammen til en integrert medisin som passer dagens mennesker. Her tas hensyn til farene ved vår vestlige sivilisasjon og hvordan dette kan påvirke helsen, slik som misbruk av kjemiske medisiner, sprøytemidler i landbruket, tilsetningsstoffer i maten og annen miljøforurensning. Den viktige bakteriefloraen på kroppens slimhinner blir spesielt vektlagt når det gjelder behandling. Regulering av immunsystemet er viktig innen biopati, samt behandling av infeksjoner og inflammasjoner.

 • Homøostasebegrepet
 • Antihomøostatiske faktorer
 • Adaptasjons, hvordan kroppen tilpasser seg belastninger
 • Helbredelse og regenerering

Tema 9 Naturmedisin og samfunnet

Vi repeterer hovedpunktene i det vi har lest om tidligere, og ser på hvordan vi kan gjøre oss bruk av tradisjonell medisin og integrere denne med nyere naturmedisin. Hvilke utfordringer har vi i dag som vi kanskje ikke hadde tidligere? Vi ser på en kasuistikk (sykehistorie) og hvordan en naturterapeut jobber med pasienter. Vi tar her opp temaer som:

 • Økologisk mat
 • Media og naturmedisin
 • Utdanning
 • Foreninger
 • Lover og regler i Norge
 • Naturmedisinens fremtid

Utdanningen er obligatorisk for medlemskap i NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Medlemskap i NNH kvalifiserer for å kunne registreres i registeret over alternative terapeuter i Brønnøysundregisteret.

I tillegg passer utdannelsen for deg som:

 • ønsker en grundig utdanning innen naturmedisin
 • ønsker en utdanning innen naturmedisin, men ikke er helt sikker på hvilket hovedfag du skal velge
 • arbeider som helsepersonell eller journalist og ønsker kunnskap om naturmedisin
 • arbeider med naturprodukter, for eksempel helsekostbutikk, apotek, farmasøytindustri eller lignende
 • er naturterapeut, men kun har utdannet deg innen en spesifikk retning og trenger en mer omfattende grunnutdanning i naturmedisin
 • ønsker å bli godkjent naturterapeut


Opptakskrav
Studiet er åpent for alle.

Studiet er på norsk, men du kan også skrive på svensk, dansk og engelsk. 

Undervisningen foregår som nettstudium. Studiet er delt opp i 9 temaer. For hvert tema skal du svare på en obligatorisk innleveringsoppgave. Innsendingsoppgavene blir rettet av lærer med godkjent/ikke godkjent og eventuelle kommentarer. I tillegg er det obligatoriske quizoppgaver som rettes automatisk. Innsendingsoppgavene og quizzene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. 
 
Du får også tilgang til forum hvor du kan kommunisere med både medstudenter og lærer.

Vi anbefaler at du jobber regelmessig med stoffet og setter av minimum 5-7 timer per uke til lesing og oppgaveløsning.


Eksamen
Eksamen kan tas 3 ganger i året: i begynnelsen av februar, juni og oktober.

*Du kan starte når du vil og plasseres i en klasse i forhold til når du skal ta eksamen. Du får tilgang til en fremdriftsplan som viser hvordan du bør jobbe for å rekke eksamen. Fremdriftsplanen har oppstart 1. februar, 1. juni eller 1. oktober. Starter du tidligere enn dette vil du få bedre tid uten at det koster noe ekstra.


I tillegg kommer eksamensavgift på kr 1600,- som betales ved påmelding til eksamen.

Kan jeg starte når jeg vil?
Du kan starte når du vil og plasseres i en klasse i forhold til når du skal ta eksamen. Du får tilgang til en fremdriftsplan som viser hvordan du bør jobbe for å rekke eksamen. Fremdriftsplanen har oppstart 1. februar, 1. juni eller 1. oktober. Starter du tidligere enn dette vil du få bedre tid uten at det koster noe ekstra.

Kan jeg jobbe raskere? 
Ja, du kan levere oppgaver raskere. Men vi har en begrensning som gjør at du ikke kan levere flere enn 2 oppgaver før du har fått tilbakemelding fra lærer. Dette fordi du skal få mulighet til å lære av tilbakemeldingen. 

Kan jeg bruke lengre tid? 
Ja, du kan forlenge studietilgangen. Det koster kun kr 800 pr 6 måneder. 


© 2019 Tunsberg Medisinske Skole