Tunsberg
Glemt passord?


Naturmedisinsk grunnutdanning

Har du lyst til å lære hva naturmedisin egentlig er - kanskje for å bestemme hvilken retning du skal spesialisere deg i senere?

Bruken av naturmedisin har hatt en kraftig utvikling i Norge siden begynnelsen av 1970-tallet. I tillegg er naturmedisin i ferd med å få en etablert plass innenfor det offentlige helsetilbudet. 

Behovet for naturmedisinske behandlingsmetoder synes å ha utviklet seg som en motvekt mot økt bruk av miljøgifter, matsminke, tilsetningsstoffer, sprøytemidler og et stort forbruk av medisiner med bivirkninger. 

Utdanningen av naturterapeuter har de siste årene blitt mer omfattende, og det stilles større krav til dem som skal jobbe som terapeut. I januar 2010 besluttet Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) at Naturmedisinsk grunnutdanning skulle være en del av enhver naturmedisinsk utdanning, på lik linje med grunnmedisin og VEKS-fag. Dette for at terapeuter innen naturmedisin skulle ha en solid og omfattende forankring innen teoriene bak naturmedisin.


Vår utdanning er godkjent av NNH
Naturmedisinsk grunnutdanning gir deg solid kunnskap innen naturmedisin, både den tradisjonelle østlige og den moderne vestlige. Du lærer å forstå de grunnleggende teoriene bak klassiske naturmedisinske behandlingsmetoder som tradisjonell kinesisk medisin (TKM), ayurveda, homøopati, homotoxologi, biopati, kost og ernæring, urtemedisin, ECIWO-biologi med flere. Studiet beskriver hva metodene sier om hvorfor vi blir syke og hva som skal til for å sette i gang kroppens naturlige helbredelsesprosess. På dette grunnlaget lærer du kjernen av naturmedisinsk behandling og det å kunne trekke ut essensen av det å behandle i pakt naturen.

Studiet setter også fokus på både fordeler og ulemper ved de naturmedisinske behandlingsmetodene, blant annet hvilke interaksjoner som kan oppstå mellom urter og legeordinert medisin.

Du vil også få mye praktisk og nyttig kunnskap innen blant annet immunterapi, bruk av ulike urteprodukter og hvordan man skal sette sammen et individuelt tilpasset kosthold.

For hvert tema i studiet kan du finne henvisning til forskningsresultater innen det relevante faget.

Studieplan

 
Vi har hatt dette studiet siden 2008, og har hatt svært mange fornøyde studenter. Les noen anbefalinger ned til høyre.Studiet er delt inn i 10 temaer som tas over 1 år. 

 

Tema 1 Medisinens historie
 • Hva er naturmedisin?
 • Bevissthetens rolle
 • Det holografiske prinsipp
 • Mikrokosmos og makrokosmos
 • Samarbeid
Tema 2 Kinesisk medisin
 • Teorien om yin og yang
 • Grunnsubstansene
 • Organenes funksjonskrets
 • De fem elementer
 • Meridiansystemet
 • Differensiering av syndromer
Tema 3 Ayurveda
 • De tre doshaer
 • Doshaene og personligheten
 • Sykdommer og doshaene
 • De seks stadier av sykdom
Tema 4 Biopati
 • Kroppens selvregulasjon
 • Homøostase
 • Antihomøostatiske faktorer
 • Miljøets påvirkning
 • Adaptasjonsfasene
 • Terapiresistens
 • Motsatt faseforløp og regenerasjon
Tema 5 Vestlig naturmedisin
 • Immunterapi 
 • Symbioseteorien
 • Dr. Günther Enderleins teorier
 • Isopati
 • Homøopati
 • Dr. Reckewegs teorier og homotoxologi
 • Dr. Edward Bachs blomstermidler
Tema 6 ECIWO biologi
 • Fotsoneterapi
 • Auriculoterapi (øreakupunktur)
 • Tungeanalyse
 • Irisanalyse
 • Kinesiologi
 • Viktige prinsipper som forener naturmedisin
Tema 7 Kost og ernæring del 1
 • Kostens rolle innen helse
 • Makro- og mikronæringsstoffer
 • Antioksidanter
 • Oksidativt stress
Tema 8 Kost og ernæring del 2
 • Syre- og basebalansen
 • Fordøyelse og opptak
 • Lekk tarm
 • Ulike kostholdsretninger
 • Kost og orientalsk medisin
Tema 9 Urtemedisin
 • Urtenes kjemiske innholdsstoffer
 • Adaptogene urter
 • Spesifikke urter
 • Urteplantenes karakter
 • Sammensetning av urter
 • Interaksjon mellom urter og legemidler
 • Kontraindikasjoner
Tema 10 Naturmedisinsk analysemetoder
 • Pulsdiagnose
 • Mørkefeltsmikroskopi
 • Kvantemedisin
 • Bioresonans m.m.
 • Fordeler og ulemper

Utdanningen er obligatorisk for medlemskap i NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Medlemskap i NNH kvalifiserer for å kunne registreres i registeret over alternative terapeuter i Brønnøysundregisteret.

I tillegg passer utdannelsen for deg som:

 • ønsker en grundig utdanning innen naturmedisin
 • ønsker en utdanning innen naturmedisin, men ikke er helt sikker på hvilket hovedfag du skal velge
 • arbeider som helsepersonell eller journalist og ønsker kunnskap om naturmedisin
 • arbeider med naturprodukter, for eksempel helsekostbutikk, apotek, farmasøytindustri eller lignende
 • er naturterapeut, men kun har utdannet deg innen en spesifikk retning og trenger en mer omfattende grunnutdanning i naturmedisin
 • ønsker å bli godkjent naturterapeut


Opptakskrav
Studiet er åpent for alle.

Studiet er på norsk, men du kan også skrive på svensk, dansk og engelsk. 

Undervisningen foregår som nettstudium. Studiet er delt opp i 10 temaer. For hvert tema skal du svare på en obligatorisk innleveringsoppgave. Innsendingsoppgavene blir rettet av lærer med godkjent/ikke godkjent og eventuelle kommentarer. I tillegg er det obligatoriske quizoppgaver som rettes automatisk. Innsendingsoppgavene og quizzene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. 
 
Du får også tilgang til forum hvor du kan kommunisere med både medstudenter og lærer.

Vi anbefaler at du jobber regelmessig med stoffet og setter av minimum 5-7 timer per uke til lesing og oppgaveløsning.


Eksamen
Eksamen kan tas 3 ganger i året: i begynnelsen av februar, juni og oktober.

*Du kan starte når du vil og plasseres i en klasse i forhold til når du skal ta eksamen. Du får tilgang til en fremdriftsplan som viser hvordan du bør jobbe for å rekke eksamen. Fremdriftsplanen har oppstart 1. februar, 1. juni eller 1. oktober. Starter du tidligere enn dette vil du få bedre tid uten at det koster noe ekstra.


I tillegg kommer eksamensavgift på kr 1600,- som betales ved påmelding til eksamen.

Kan jeg starte når jeg vil?
Du kan starte når du vil og plasseres i en klasse i forhold til når du skal ta eksamen. Du får tilgang til en fremdriftsplan som viser hvordan du bør jobbe for å rekke eksamen. Fremdriftsplanen har oppstart 1. februar, 1. juni eller 1. oktober. Starter du tidligere enn dette vil du få bedre tid uten at det koster noe ekstra.


© 2017 Tunsberg Medisinske Skole