Tunsberg
Glemt passord?

Terapeututdanninger

Oppstart: 29. august 2020
Søknadsfrist: 15.08.2020
Fortsatt noen ledige plasser.
Varighet: 3 eller 4 år deltid
Sted: Nettstudium, samlinger og praksis. Se gjennomføring
Lærebøker: Litteraturliste
Studieavgift: Kr 38800 pr. år
Vilkår for oppstart og avmelding


 

Vi tilbyr terapeututdanninger innen Biopati, Ernæringsterapi, Soneterapi og Urtemedisin.

Utdanningene er på enten 3 eller 4 år. De to første årene er felles og har det samme pensum, men du vil få veiledning og ha god kontakt med din hovedlærer. Det er også litt forskjellig hvordan praksis gjennomføres de to første årene. 

Har du gjennomført de første to årene i en av utdanningene, vil du enkelt kunne ta en annen terapeututdanning ved å ta de siste 1-2 årene + litt ekstra før oppstart. 

De to første årene av en terapeututdanning består av følgende fag: 

 • Grunnmedisin
 • Ernæring, livsstil og miljø
 • Naturmedisin
 • Helsecoaching
 • Praksis

Nyhet! Studiepoeng for alle terapeututdanninger!  

Du kan nå få studiepoeng og mulighet for støtte fra Lånekassen for de to første årene av Ernæringsterapi, Urtemedisin og Soneterapi. Dette forutsetter at du oppfyller opptakskravet. Du må når du søker velge "Terapeututdanninger". Ønsker du ikke studiepoeng så velger du enten Ernæringsterapi, Soneterapi eller Urtemedisin. Det er nøyaktig de samme fagene og samme studieopplegg. 

Biopati er en 4-årig offentlig godkjent fagskoleutdanning med 120 studiepoeng og mulighet for støtte fra Lånekassen for alle 4 årene. Ønsker du å starte på Biopati søker du på denne siden: Biopati

Les mer om: Biopati, Ernæringsterapi, Soneterapi og Urtemedisin.
De første to årene på alle våre terapeututdanninger består av de samme fagene. Det er kun praksis som varierer litt. 

Litt om innholdet de første to årene

Grunnmedisin

Dette faget står for 50 % av studiebelastningen de første to årene. Du vil få gode kunnskaper om kroppens anatomi og fysiologi, mikrobiologi og patologi knyttet til alle organsystemene. Vi legger vekt på det som er viktig for en terapeut å kunne, for å bli en trygg og god behandler. Grunnmedisin gjør at du lettere forstår mekanismene som ligger bak de ulike terapifagene. Et eksempel på dette er hvordan maten påvirker hormonsystemet, og sammenhengen mellom fordøyelse, mikrobiota og hjernen.

Ernæring, livsstil og miljø

Dette faget er helt nytt i 2020. Her lærer du det viktigste innen ernæring og i tillegg hvordan vår helse påvirkes av både livsstil og miljø. Du lærer hvordan du bør spise for egen helse og for miljøet. Vi tror ikke på én spesiell diett eller ett spesifikt kosthold som passer for alle, men at det er store individuelle forskjeller. Innen livsstil vil du lære om blant annet søvn, stress, lys, bevegelse, avspenning og mye mer. Vi blir også påvirket av miljøet vi omgir oss med. Her lærer du blant annet om muggsopper, sprøytemidler og andre giftstoffer i omgivelsene og hvordan du bør beskytte deg mot disse. 

Helsecoaching

Faget helsecoaching tar for seg ulike sider ved det å skulle hjelpe mennesker til livsstilsendringer.
Dersom vi skal nå nye mål må vi ofte utvikle nye vaner. Vi skal se på noen av mekanismene og
sammenhengene som gjør vaneendring vanskelig. Dette er viktig for å øke sannsynlighet for at
pasienten lykkes. Vi kommer i denne sammenhengen inn på grunnleggende forhold knyttet til
motivasjon, følelser, vaner, personlighet, verdisystem og styrker. Vi vil også se på ulike sider ved din rolle
som terapeut, hva som kjennetegner gode terapeuter, presentere flere hjelpemidler til å skape stuktur
og fremdrift i konsultasjonene.

Naturmedisin

Naturmedisin handler om å sette kroppen i stand til å helbrede seg selv, via mest mulig naturlige og bivirkningsfrie metoder. Sentralt i faget står helhetstanken og at man må jobbe for å forsøke å finne årsaken til sykdommen eller plagen, og ikke kun behandle symptomene. Vi har mye å lære av Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM), Ayurveda og Vestlig naturmedisin. Du lærer for eksempel hvordan å bruke prinsippene fra TKM innen kosthold, urter og livsstilsråd. 
Praksis I løpet av de to første årene skal du ha gjennomført ulike praksiskrav. Til å begynne med kreves det ikke så mye av deg, men du skal blant annet observere andre terapeuter, prøve deg på ulike intervju/samtale-teknikker sammen med andre studenter. Praksis kan gjennomføres flere steder i landet og/eller via Internett. Noe praksis vil bli organisert av skolen, men du må også selv regne med å måtte finne et sted å gjennomføre praksis og egne pasienter som du kan trene på. 

For resten av din utdanning, se enten: Biopati, Ernæringsterapi, Soneterapi eller Urtemedisin 

 

Etter at søknaden er behandlet og den er godkjent, vil du få et tilbud om studieplass. Når den er akseptert vil du få en faktura for påmeldsingavgift (kr 2500). Studieavgiften blir fakturert ca. 2-3 uker før utdanningen starter. Du kan velge mellom 1-10 delbetalinger.  

En terapeututdanning er for deg som ønsker å starte egen praksis som terapeut. 

Etter fullført utdanning kan du jobbe:

 • I egen praksis som terapeut, eller i et fellesskap med andre terapeuter
 • Med undervisning/kursvirksomhet
 • Holde foredrag
 • Skrive bøker
 • Med salg/rådgivning innen helsekost eller annen helsevirksomhet
 • Med rådgivning/kurs mot bedrifter
 • På et treningssenter


Utdannelsen vil også gi:

 • Etablerte terapeuter et utvidet tilbud i eksisterende praksis

Opptakskrav

Dersom du ønsker studiepoeng og mulighet for støtte i Lånekassen for de to første årene, gjelder følgende opptakskrav: 

Enten: Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Eller: Studenter som ikke har bestått helse- og oppvekstfag, kan vurderes etter realkompetanse. Da gjør vi en vurdering av all formell og uformell kompetanse som studenten har tilegnet seg.

For utenlandske søkere (utenfor norden), må man dokumentere norskkunnskaper på nivå B2 (Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver). 

Når du legger inn utdanning og arbeidspraksis, vil de bli registrert med vedleggsnummer. 

I hovedsak vil all litteratur og pensum være på norsk de første to årene. For våre ulike utdanninger (siste ett eller to år), kan det være at noe litteratur er på engelsk. 

En terapeututdanning er en 3- eller 4-årig deltidsutdanning og kan kombineres med full jobb eller annen utdanning. Studiebelastningen er 50 % hvert år, og beregnet til 750 timer pr år. Det er kun mulig å ta det på deltid. 

De to første årene består av følgende fag:

Fag Antall temaer Timetall  Belastning Studiepoeng
Grunnmedisin 10 750 50 %  30
Ernæring, livsstil og miljø 6 300 18 % 10
Naturmedisin 4 225 14%  8
Helsecoaching 4 225 14 % 8
Praksis   75 4 % 4
Sum 24

1575

100 % 60

De to første årene er felles med alle terapeututdanninger på skolen. 

Et normalt studieår er 10 måneder (40 uker). Timetall og belastning viser total studiebelastningen. Kan du mye fra før og/eller har god studieteknikk, er det mulig å studere raskere. Timetall viser både undervisning, veiledning, arbeid med oppgaver, praksis og selvstudium. Det kan være mulig å starte litt etter oppstartsdato. 

Du får tilgang til nettskolen 29. august 2020.

Samlinger via nett

Vi vil ha en oppstartssamling via Zoom den 29. august kl 1700 med alle studenter og flere lærere for å hjelpe dere i gang.

Samlinger i grunnmedisin: Det vil bli satt opp flere muligheter for samling via Zoom med lærer. Studentene kan være med på å bestemme dato og tidspunkt. 

Obligatoriske samlinger

De to første årene er det kun 1 samling pr semester, totalt 4. Det er obligatorisk å være til stede på minimum 2. Hvis du deltar på en samling via nett, kreves det at du skriver et referat. Se hver enkelt utdanning angående samlinger etter de første to årene. Samlingene gjennomføres fra fredag kl 1600 til søndag kl 1500. Samlingene foregår i skolens lokaler i Tønsberg

 • Dato for første samling er: 25-27 september 2020
 • Dato for andre samling er: 19-21 mars 2021

Praksis

I tillegg til samlinger, skal du gjennomføre ulike typer praksis. Dette kan gjøres ulike steder i landet, men du må påregne noe reise. Noe praksis vil i tillegg kunne bli gjennomført i skolens lokaler i Tønsberg og/eller i Asker.

Studieavgift: kr 38 800,- pr. år
Delbetal fra kr 4 139 (10 avdrag)

Du kan ta de første to årene enten med studiepoeng eller uten. Det er opptakskrav for å ta de to første årene med studiepoeng. Se også den enkelte utdanning for mer informasjon om studieavgift og søknad. 

Fritak og redusert studieavgift

Enkelte fag vil kunne gi fritak for deler av undervisningen samt litt redusert studieavgift. Hvor mye er avhengig av når du har fullført utdanningen, og ved hvilken skole den er gjennomført. Send oss en e-post med informasjon så gir vi deg en tilbakemelding. 

 • Dersom du har Grunnmedisin eller tilsvarende minimum 30 studiepoeng fra høyskole, vil du få fritak for Grunnmedisin og litt redusert studieavgift.
 • Dersom du har fullført Naturmedisinsk grunnutdanning, vil du få fritak og litt redusert studieavgift. Vi godkjenner kun naturmedisinsk grunnutdanning gjennomført hos oss. 
 • Dersom du har gjennomført og bestått Kostholdsveileder, vil du få litt redusert studieavgift.
 • I våre utdanninger er ikke VEKS-fag et eget fag, men er integrert i flere av de andre fagene. Har du gjennomført VEKS-fag hos oss, vil du likevel kunne få litt redusert studieavgift avhengig av hvor lenge siden det er. 

Dersom du har betalt studieavgift, men ikke fullført, så vil du også kunne få redusert studieavgift. 

Selv om du får fritak for ett fag, vil du likevel ha full tilgang til pensum. Noen tverrfaglige oppgaver kan inneholde spørsmål relatert til det faget og må da gjennomføres på samme måte som for andre studenter. 

Er det mulig å gjennomføre med en fulltidsjobb ved siden av?
Ja, det er lagt opp til at det skal være mulig. 

Hvordan vurderes eksamen?
Med karakter. 
 
Trenger jeg VEKS-fag i tillegg? 
Nei. Hele pensum i VEKS-fag er dekket ved at tilsvarende læringsutbytte oppnås gjennom utdanningen. Etikk og kommunikasjon er dekket gjennom Helsecoaching og praksis.  Vitenskapslære er dekket av Ernæring, livstil og miljø og i Naturmedisin. Samfunnsdelen av VEKS-fag er dekket gjennom Markedsføring for terapeuter og Naturmedisin. 

Kan man få støtte fra Lånekassen?
Her må du se hver enkelt utdanning
 
Kan man få tilgang til utdanningen etter at jeg har fullført?
Ja, du kan bestille alumni-tilgang. Da får du tilgang til oppdatert pensum, videoforelesninger og rabatt på webinarer etc. Alumni koster kr 800 for 12 måneder. 
 
Kan jeg bytte fra en terapeututdanning til en annen i løpet av de første to årene? 
Ja, det er mulig men siden både veiledning og praksis varierer vil du måtte følge et ekstra opplegg. Det koster kr 5 000 å bytte det første studieåret, og kr 10 000 for å bytte det andre studieåret. 

© 2020 Tunsberg Medisinske Skole