Tunsberg
Glemt passord?

Enkeltemner fagskole biopati
Terapeutisk grunnutdanning

Varighet: 3 eller 4 år deltid
Sted: Nettstudium, samlinger og praksis. Se gjennomføring
Lærebøker: Litteraturliste
Studieavgift: Kr 42000 pr. år
Vilkår for oppstart og avmelding


 

Vi starter ny klasse i 2022.  Registrer deg til høyre så gir vi beskjed når vi åpner opp for søknad. 

Vi tilbyr terapeututdanninger innen Biopati, Ernæringsterapi, Soneterapi og Urtemedisin. Det er kun fagskole biopati som er akkreditert som fagskoleutdanning. Alle utdanningene har de samme fagene, samme studieopplegg og samme opptakskrav de første to årene.

Har du gjennomført de første to årene i en av utdanningene, vil du enkelt kunne ta en annen terapeututdanning ved å ta de siste 1-2 årene + litt ekstra før oppstart. 

De to første årene av en terapeututdanning består av følgende fag: 

 • Grunnmedisin
 • Ernæring, livsstil og miljø
 • Naturmedisin
 • Helsecoaching
 • Praksis

De to første årene av alle våre terapeututdanninger består av de samme fagene (enkeltemner) som fagskole biopati. De følger samme studieopplegg, har samme opptakskrav og er underlagt samme regelverk. Det er kun fagskole biopati som er akkreditert og gir 120 studiepoeng over 4 år. 

Du må enten søke på: 

 • Fagskole biopati (4 år og 120 studiepoeng)
 • Enkeltemner fagskole biopati (2 år og 60 studiepoeng). I søknaden velger du hvilken hovedutdanning du fortsetter på etter de to første årene. 

Begge gir mulighet for støtte fra Lånekassen.

Tar du enkeltemner fra biopati vil du etter å ha bestått de to første årene få karakterutskrift som viser læringsutbytte, studiebelastning og studiepoeng. Etter fullført utdanning (3-4 år) får du vitnemål. 

Det er kun fagskole biopati som gir rett til å få vitnemål med tittel fagskole.

Biopati er en 4-årig offentlig godkjent fagskoleutdanning med 120 studiepoeng og mulighet for støtte fra Lånekassen for alle 4 årene. Ønsker du å starte på Biopati søker du på denne siden: Biopati

Les mer om: Biopati, Ernæringsterapi, Soneterapi og Urtemedisin.
De første to årene på alle våre terapeututdanninger består av de samme fagene. 

Litt om innholdet de første to årene

Grunnmedisin

Dette faget står for 50 % av studiebelastningen de første to årene. Du vil få gode kunnskaper om kroppens anatomi og fysiologi, mikrobiologi og patologi knyttet til alle organsystemene. Vi legger vekt på det som er viktig for en terapeut å kunne, for å bli en trygg og god behandler. Grunnmedisin gjør at du lettere forstår mekanismene som ligger bak de ulike terapifagene. Et eksempel på dette er hvordan maten påvirker hormonsystemet, og sammenhengen mellom fordøyelse, mikrobiota og hjernen.

Ernæring, livsstil og miljø

Dette faget er helt nytt i 2020. Her lærer du det viktigste innen ernæring og i tillegg hvordan vår helse påvirkes av både livsstil og miljø. Du lærer hvordan du bør spise for egen helse og for miljøet. Vi tror ikke på én spesiell diett eller ett spesifikt kosthold som passer for alle, men at det er store individuelle forskjeller. Innen livsstil vil du lære om blant annet søvn, stress, lys, bevegelse, avspenning og mye mer. Vi blir også påvirket av miljøet vi omgir oss med. Her lærer du blant annet om muggsopper, sprøytemidler og andre giftstoffer i omgivelsene og hvordan du bør beskytte deg mot disse. 

Helsecoaching

Faget helsecoaching tar for seg ulike sider ved det å skulle hjelpe mennesker til livsstilsendringer.
Dersom vi skal nå nye mål må vi ofte utvikle nye vaner. Vi skal se på noen av mekanismene og
sammenhengene som gjør vaneendring vanskelig. Dette er viktig for å øke sannsynlighet for at
pasienten lykkes. Vi kommer i denne sammenhengen inn på grunnleggende forhold knyttet til
motivasjon, følelser, vaner, personlighet, verdisystem og styrker. Vi vil også se på ulike sider ved din rolle
som terapeut, hva som kjennetegner gode terapeuter, presentere flere hjelpemidler til å skape stuktur
og fremdrift i konsultasjonene.

Naturmedisin

Naturmedisin handler om å sette kroppen i stand til å helbrede seg selv, via mest mulig naturlige og bivirkningsfrie metoder. Sentralt i faget står helhetstanken og at man må jobbe for å forsøke å finne årsaken til sykdommen eller plagen, og ikke kun behandle symptomene. Vi har mye å lære av Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM), Ayurveda og Vestlig naturmedisin. Du lærer for eksempel hvordan å bruke prinsippene fra TKM innen kosthold, urter og livsstilsråd. 
Praksis I løpet av de to første årene skal du ha gjennomført ulike praksiskrav. Til å begynne med kreves det ikke så mye av deg, men du skal blant annet observere andre terapeuter, prøve deg på ulike intervju/samtale-teknikker sammen med andre studenter. Praksis kan gjennomføres flere steder i landet og/eller via Internett.

For resten av din utdanning, se enten: Biopati, Ernæringsterapi, Soneterapi eller Urtemedisin 

Etter at søknaden er behandlet og den er godkjent, vil du få et tilbud om studieplass. Når den er akseptert vil du få en faktura for påmeldsingavgift (kr 2500). Studieavgiften blir fakturert ca. 2-3 uker før utdanningen starter. Du kan velge mellom 1-10 delbetalinger.  

Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Studenter som ikke har bestått helse- og oppvekstfag, kan vurderes etter realkompetanse. Da gjør vi en vurdering av all formell og uformell kompetanse som studenten har tilegnet seg. Det er ofte lettere enn mange tror å få godkjent realkompetanse. I mange tilfeller vil man kunne få godkjent realkompetanse ved å gjennomføre Forkurs anatomi og fysiologi

For utenlandske søkere (utenfor Norden), må man dokumentere norskkunnskaper på nivå B2. Se https://lovdata.no/LTI/forskrift/2019-07-11-1005/§9

I hovedsak vil all litteratur og pensum være på norsk de første to årene. For våre ulike utdanninger (siste ett eller to år), kan det være at noe litteratur er på engelsk. 

En terapeututdanning er en 3- eller 4-årig deltidsutdanning og kan kombineres med full jobb eller annen utdanning. Studiebelastningen er 50 % hvert år, og beregnet til ca. 790 timer pr år. Det er kun mulig å ta det på deltid. 

De to første årene består av følgende fag:

Fag Antall temaer Timetall  Belastning Studiepoeng
Grunnmedisin 10 750 50 %  30
Ernæring, livsstil og miljø 6 300 18 % 10
Naturmedisin 4 230 14%  8
Helsecoaching 4 230 14 % 8
Praksis   80 4 % 4
Sum 24

1590

100 % 60

De to første årene er felles med alle terapeututdanninger på skolen. 

Et normalt studieår er 10 måneder (40 uker). Timetall og belastning viser total studiebelastningen. Kan du mye fra før og/eller har god studieteknikk, er det mulig å studere raskere. Timetall viser både undervisning, veiledning, arbeid med oppgaver, praksis og selvstudium. Det kan være mulig å starte litt etter oppstartsdato. 

 

Samlinger via nett

Vi vil ha en oppstartssamling via Zoom med alle studenter og flere lærere for å hjelpe dere i gang.

Det vil bli satt opp flere muligheter for samling via Zoom med lærer. Studentene kan være med på å bestemme dato og tidspunkt. 

Samlinger på skolen

De to første årene er det til sammen 6 samlinger a 3 dager med undervisning på skolen, totalt 18 dager. De 2 første årene må du til sammen være til stede på minimum 6 dager. De samlingene du eventuelt ikke deltar fysisk på, må du levere et skriftlig referat basert på videoopptak for å få godkjent oppmøte.

De første to årene vil det i tillegg være 8 gruppesamlinger via internett med lærer. Du må delta på minst 75 % av gruppesamlingene. De du ikke deltar på må du sende inn referat fra (basert på opptak) for å få godkjent oppmøte.

Samlingene foregår i skolens lokaler.

Datoer ikke fastsatt

 

Samlingene gjennomføres fra fredag kl 1600 til søndag kl 1500. Unntak er grunnmedisin som kun er lørdag og søndag.

 • Fredag 1600 - 2000
 • Lørdag 0900 - 1700
 • Søndag 0900 - 1500

Praksis

I tillegg til samlinger, skal du gjennomføre ulike typer praksis. Dette kan gjøres ulike steder i landet, og du må påregne noe reise. Noe praksis vil i tillegg kunne bli gjennomført i skolens lokaler i Tønsberg og/eller i Asker.

Studieavgift: kr 42 000,- pr. år
Delbetal fra kr 4 475 (10 avdrag)

Enkeltemner er de to første årene i utdanning til ernæringsterapi, urtemedisin og biopati. Se også den enkelte utdanning for mer informasjon om studieavgift og studieopplegg. 

Fritak og redusert studieavgift

Enkelte fag vil kunne gi fritak for deler av undervisningen samt litt redusert studieavgift. Hvor mye er avhengig av når du har fullført utdanningen, og ved hvilken skole den er gjennomført. Send oss en e-post med informasjon så gir vi deg en tilbakemelding. 

 • Dersom du har Grunnmedisin eller tilsvarende minimum 30 studiepoeng fra høyskole, vil du få fritak for Grunnmedisin og redusert studieavgift med kr 2500 pr år de to første årene. 
 • Dersom du har fullført Naturmedisinsk grunnutdanning, vil du få fritak fra Naturmedisin, og redusert studieavgift med kr 2500 pr år, to første år. Vi godkjenner kun naturmedisinsk grunnutdanning gjennomført hos oss. 
 • Dersom du har gjennomført og bestått Kostholdsveileder, vil du få redusert studieavgift med kr 2500 pr år. De to første årene for alle utdanninger, alle 4 årene for ernæringsterapi. 

Selv om du får fritak for ett fag, vil du likevel ha full tilgang til pensum. Noen tverrfaglige oppgaver kan inneholde spørsmål relatert til det faget og må da gjennomføres på samme måte som for andre studenter. 
Er det mulig å gjennomføre med en fulltidsjobb ved siden av?
Ja, det er lagt opp til at det skal være mulig. 

Hvordan vurderes eksamen?
Med karakter. 
 
Trenger jeg VEKS-fag i tillegg? 
Nei. Hele pensum i VEKS-fag er dekket ved at tilsvarende læringsutbytte oppnås gjennom utdanningen. Etikk og kommunikasjon er dekket gjennom Helsecoaching og praksis.  Vitenskapslære er dekket av Ernæring, livstil og miljø og i Naturmedisin. Samfunnsdelen av VEKS-fag er dekket gjennom Markedsføring for terapeuter og Naturmedisin. 

Kan man få støtte fra Lånekassen?
Her må du se hver enkelt utdanning
 
Kan man få tilgang til utdanningen etter at jeg har fullført?
Ja, du kan bestille alumni-tilgang. Da får du tilgang til oppdatert pensum, videoforelesninger og rabatt på webinarer etc. Alumni koster kr 800 for 12 måneder. 
 
Kan jeg bytte fra en terapeututdanning til en annen i løpet av de første to årene? 
Ja, det er mulig, men siden både veiledning og praksis varierer vil du måtte følge et ekstra opplegg. Det koster kr 5 000 å bytte det første studieåret, og kr 10 000 for å bytte det andre studieåret. 
 
Jeg ønsker å starte på en terapeututdanning, men det er ingen ledige plasser. Hva kan jeg gjøre frem til neste oppstart?

Det vi kan anbefale er å ta et av våre nettstudier i mellomtiden. 

Det er mulig å ta f.eks. grunnmedisin som er det største faget de to første årene, og har flest samlinger. Da vil du få fritak og redusert studieavgift (kr 2500 pr år, de to første årene). 

Du kan også ta naturmedisinsk grunnutdanning som vil gi deg fritak fra faget naturmedisin + redusert studieavgift (kr 2500 pr år, de to første årene). 

Et siste alternativ er å ta kostholdsveileder. Da vil du få redusert studieavgift med kr 2500 pr år. De to første årene for alle utdanninger, alle 4 årene for ernæringsterapi. 


© 2021 Tunsberg Medisinske Skole