Tunsberg
Glemt passord?

Urtemedisin
Terapeutisk bruk av urter

Oppstart: 29. august 2020
Varighet: 3 år deltid
Sted: Nettstudium, samlinger og praksis. Se gjennomføring
Studieavgift: Kr 33800 pr. år

Påmeldingsavgift kr 2500 betales etter at søknad er godkjent, og du har akseptert tilbud om studieplass. Se linken studieavgift for alle detaljer.
Vilkår for oppstart og avmelding


Det er gjennom urter vi finner noen av de mest spennende eg effektive midlene for å påvirke vår helse. 

Urtemedisin er en 3-årig deltidsutdannelse som inneholder alt du trenger for å kunne begynne å jobbe som terapeut med urtemedisin som hovedfag. 

Urtemedisin er en av de mest anvendelige og effektive behandlingsmetodene innen naturmedisin. Metoden har vært brukt til behandling og forebyggelse av sykdom i tusenvis av år, og i de fleste kulturer verden over. Dette har bidratt til en enorm mengde kunnskap og erfaring om hvorfor og hvordan urteplanter påvirker kropp og psyke.

Tidligere var bruken av helbredende urter og planter basert på erfaring og utprøving. Man visste lite om de kjemiske innholdsstoffene plantene hadde. Men med utviklingen av den organiske kjemien som startet på 1800-tallet, kunne man isolere stoffer i urteplantene og slik kartlegge deres egenskaper.

Historisk sett kan vi si at den kunnskapen vi har om urteplanter har vært den viktigste kilden til dagens legemidler. Forløperen til mange kjente legemedisiner har nemlig kommet fra urteplanter som har vært brukt innen tradisjonell naturmedisin i lang tid. Man har utviklet hjertemedisinen Digitalis basert på innholdet (digitalisglykosider) i urteplanten Digitalis purpurea, og det smertestillende stoffet Acetylsalisylsyre fra Salix.

I dagens moderne medisin har man tilsidesatt kunnskap om helheten og hvordan mennesket er en del av naturen. Mange mennesker er imidlertid på søken etter metoder som kan helbrede uten bivirkninger og som setter fokus på årsak og ikke symptom.

Ved å kombinere dagens vitenskap med et helhetssyn hvor man behandler hele mennesket og ikke bare symptomene, kan vi bli enda bedre behandlere. Gjennom dette studiet vil du få mye nyttig og praktisk kunnskap som gir deg ferdigheter til å anvende urter som medisin på en naturlig og helhetlig måte.

Når du har fullført og bestått utdanningen vil du få vitnemål med tittelen Urteterapeut TMS.

Ofte når vi leser om urteplanter, kan det virke som om alle de gode egenskapene er noe vi ønsker oss. Men, alle urter er ikke like bra for alle mennesker. Urtene påvirker hverandre i en synergieffekt, akkurat slik som vitaminer og mineraler, og de skal nøye avstemmes med personen som skal ha dem, eller tilstanden til personen som skal ha dem. Enhver plage eller sykdom er som regel forårsaket av flere bakenforliggende ubalanser, og det er viktig å vite at vi ved bruken av urter – harmoniserer ut disse ubalansene, og ikke forverrer en tilstand. Urter er medisin, og for å foreskrive medisin, må vi ha kunnskap.

Utdanningen består av følgende fag: 

 • Grunnmedisin
 • Ernæring, livsstil og miljø
 • Naturmedisin
 • Helsecoaching
 • Urtemedisin
 • I tillegg gjennomføres ulike typer praksis gjennom alle 3 åreneOverordnet læringsutbytte

 • Etter endt utdanning skal du kunne gi veiledning til pasienter om hvordan de ved hjelp av helbredende planter og urter kan rette opp ubalanser som kan motvirke og reversere sykdomsprosesser. Rådene skal være basert på vitenskapelig dokumentasjon og/eller kliniske erfaringer, og være tilpasset den enkelte pasient.
 • Du vil ha kunnskap og ferdigheter i endringsprosesser, motivasjon og kommunikasjonsteknikker som er nødvendig for å kunne skape varige endringer hos dine pasienter. 
 • Du vil ha gode faglige kunnskaper, og ha utviklet evnen til å sette deg inn i vitenskapelige publikasjoner. Det er grunnlaget for å holde deg best mulig oppdatert på ny forskning.
 • Du vil ha kunnskap om forskjellen på skolemedisin og naturmedisin, og kunnskap om naturmedisinens behandlingsstrategi og hvordan denne kan sette i gang menneskets innebygde selvhelbredende krefter.
 • Du skal gjennom studiet utvikle ferdigheter i pasientbehandling og gjennomføring av konsultasjoner. Det innebærer å mestre din rolle som terapeut og ha kunnskap om kommunikasjon, pasientpsykologi og etikk i arbeidssituasjonen.
 • Du vil ha gode kunnskaper om kroppens anatomi og fysiologi, mikrobiologi og patologi knyttet til alle organsystemer. 
 • Du vil ha forståelse for urtemedisinens og egne begrensninger slik at du kan vurdere når pasienten bør sendes videre til annet kvalifisert helsepersonell.
 • Du vil kunne gjennomføre selvstendige konsultasjoner og utarbeide nødvendig materiell for pasientene på en forsvarlig måte.
 • Skolen legger stor vekt på at du skal ha praktisk nytteverdi av studiet. Derfor lærer du også hvordan du starter opp og drifter din egen terapeutvirksomhet og hvordan du bør markedsføre den. 

Litt om innholdet de første to årene

Grunnmedisin

Dette faget er det største de to første årene, og står for 50 % av studiebelastningen. Du vil få gode kunnskaper om kroppens anatomi og fysiologi, mikrobiologi og patologi knyttet til alle organsystemene. Vi legger vekt på det som er viktig for en terapeut å kunne, for å bli en trygg og god behandler. Grunnmedisin gjør at du lettere forstår mekanismene som ligger bak de ulike terapifagene. Et eksempel på dette er hvordan maten påvirker hormonsystemet, og sammenhengen mellom fordøyelse, mikrobiota og hjernen.

Ernæring, livsstil og miljø

Dette faget er helt nytt i 2020. Her lærer du det viktigste innen ernæring og i tillegg hvordan vår helse påvirkes av både livsstil og miljø. Du lærer hvordan du bør spise for egen helse og for miljøet. Vi tror ikke på én spesiell diett eller ett spesifikt kosthold som passer for alle, men at det er store individuelle forskjeller. Innen livsstil vil du lære om blant annet søvn, stress, lys, bevegelse, avspenning og mye mer. Vi blir også påvirket av miljøet vi omgir oss med. Her lærer du blant annet om muggsopper, sprøytemidler og andre giftstoffer i omgivelsene. 

Helsecoaching

Dette faget er en videreføring og utvidet versjon av faget Terapeutkompetanse. Det er gjennom dette faget du skal utvikle evnen til å motivere og inspirere dine pasienter. Noen eksempler på det du lærer er å bygge gode relasjoner, motivere til endringer, etablere nye vaner, kognitiv fungering under stress, ulike coachingmodeller, utviklingsmodeller, strukturere samtaler og mye mer. 

Naturmedisin

Naturmedisin handler om å sette kroppen i stand til å helbrede seg selv, via mest mulig naturlige og bivirkningsfrie metoder. Sentralt i faget står helhetstanken og at man må jobbe for å forsøke å finne årsaken til sykdommen eller plagen, og ikke kun behandle symptomene. Vi har mye å lære av Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM), Ayurveda og vestlig biologisk medisin. Du lærer for eksempel hvordan du bruker prinsippene fra TKM innen kosthold, urter og livsstilsråd. 

Det siste året har du urtemedisin som hovedfag. Gjennom 9 forskjellige temaer vil du få en god forståelse av faget urtemedisin, dens opprinnelse og utvikling opp til vår tid. Etter endt utdanning vil du kunne gjøre rede for dine faglige valg ved utvelgelse av urter basert på deres kjemiske innholdsstoffer og egenskaper, eventuelle kontraindikasjoner og bivirkninger. Du vil lære om holistisk sykdomslære og behandlingsstrategi og basert på denne kunnskapen, lære å komponere urteblandinger slik at du kan bruke dem terapeutisk. Du vil også kunne utarbeide en behandlingsprotokoll for pasientbehandling ut fra anamnese, naturmedisinske teoretiske prinsipper samt andre relevante analyser.

 

Urtemedisin er for deg som ønsker å starte egen praksis som urteterapeut. 

Etter fullført utdanning kan du jobbe:

 • I egen praksis som urteterapeut, eller i et fellesskap med andre terapeuter
 • Med undervisning/kursvirksomhet
 • Holde foredrag, skrive bøker
 • Med salg/rådgivning innen helsekost
 • Med rådgivning/kurs mot bedrifter
 • På et treningssenter


Utdannelsen vil også gi:

 • Etablerte terapeuter et utvidet tilbud innen urtemedisin i eksisterende praksis
 • Helsepersonell, ansatte i helsekostbutikk eller andre som ønsker kunnskap om urter og naturmedisin.

Opptakskrav

 • Søknadene behandles fortløpende, og det er begrenset antall studieplasser. 
 • Søkere vil bli behandlet individuelt og aktuelle kandidater må gjennomføre et intervju (via Skype eller Zoom). 
 • Dersom du ikke har grunnleggende kunnskaper i anatomi og fysiologi, så anbefaler vi vårt Forkurs i anatomi og fysiologi

Urtemedisin er en 3-årig deltidsutdanning som kan kombineres med full jobb eller annen utdanning. 

De to første årene består av følgende fag:

Fag Antall temaer Timetall  Belastning
Grunnmedisin 10 750 50 % 
Ernæring, livsstil og miljø 6 225 15 %
Naturmedisin 4 225 15% 
Helsecoaching 4 225 15 %
Praksis   75 5 %
Sum 24

1500

100 %

De to første årene er felles med alle andre terapeututdanninger på skolen. 

Foreløpig oversikt over det siste året: 

Fag Antall temaer Timetall 
Praksis   200
Urtemedisin 10 550
Sum  

750

Et normalt studieår er 10 måneder (40 uker). Timetall og belastning viser studiebelastningen. Kan du mye fra før og/eller har god studieteknikk, er det mulig å studere raskere. Timetall viser både undervisning, veiledning, arbeid med oppgaver, praksis og selvstudie. 

Obligatoriske samlinger

 • De to første årene er det kun 1 samling pr semester, totalt 4. Det er obligatorisk å være med på minimum 2 av dem, mens maksimalt 2 kan gjennomføres via nett.
 • Det siste året vil det være 1-2 samlinger pr semester. Det er obligatorisk å være med på minimum 50 % samlingene.

Samlingene gjennomføres fra fredag kl 1600 til søndag kl 1500.

Hvis du deltar på en samling via nett, kreves det at du skriver et referat. 

Praksis

I tillegg til samlinger, skal du gjennomføre ulike typer praksis. Dette kan gjøres ulike steder i landet, men du må påregne noe reise.

Studieavgift: kr 33 800,- pr. år
Delbetal fra kr 3 614 (10 avdrag)

Studieavgift er kr 16 900 pr semester (33 800 pr år)

 • Studieavgift betales for ett år om gangen og kan betales i én innbetaling eller med avdrag.
 • I tillegg kommer påmeldingsavgift på kr 2500,- Denne betales etter at søknaden er godkjent og du har akseptert studieplassen.
 • I tillegg kommer utgifter til eksamen og lærebøker. Eksamensavgift er tilsammen ca. kr 1200 til 1800 pr år.

Fritak og redusert studieavgift

Enkelte fag vil kunne gi fritak for deler av undervisningen samt litt redusert studieavgift. Hvor mye er avhengig av når du har fullført utdanningen, og ved hvilken skole den er gjennomført. Send oss en e-post med informasjon så gir vi deg en tilbakemelding. 

 • Dersom du har Grunnmedisin eller tilsvarende minimum 30 studiepoeng fra høyskole, vil du få fritak for Grunnmedisin og litt redusert studieavgift.
 • Dersom du har fullført Naturmedisinsk grunnutdanning, vil du få fritak og litt redusert studieavgift. Vi godkjenner kun naturmedisinsk grunnutdanning gjennomført hos oss. 
 • Dersom du har gjennomført og bestått Kostholdsveileder, vil du få litt redusert studieavgift.
 • I denne utdanningen er ikke VEKS-fag et eget fag, men er integrert i flere av de andre fagene. Har du gjennomført VEKS-fag hos oss, vil du likevel kunne få litt redusert studieavgift avhengig av hvor lenge siden det er. 

Dersom du har betalt studieavgift, men ikke fullført, så vil du også kunne få redusert studieavgift. 

Selv om du får fritak for ett fag, vil du likevel ha full tilgang til pensum. Noen tverrfaglige oppgaver kan inneholde spørsmål relatert til det faget og må da gjennomføres på samme måte som for andre studenter. 

Er det mulig å gjennomføre urtemedisin med en fulltidsjobb ved siden av?
Ja, det er lagt opp til at det skal være mulig. 


Hva kan jeg jobbe med etter endt utdanning?
Du skal etter endt utdanning kunne etablere deg som terapeut med urtemedisin som hovedterapi.

Du skal kunne gjennomføre en klientbehandling som omfatter en anamnese, forslag til kosthold- og livsstilsendringer og et strukturert opplegg for oppfølginger inntil ønsket resultat er oppnådd.

Hvis jeg fullfører denne utdanningen, kan jeg da ta et annet hovedfag senere? 

Ja du kan ta ernæringsterapi, soneterapi eller biopati og slipper å ta de to første årene på nytt. 

Hvis jeg ønsker å flytte ovet til en annen terapeututdanning i løpet av de første to årene. Er det mulig? 

Ja, men siden du da må gjøre en del av veiledning og praksis på nytt, må du betale ekstra.

 • Innen 3 uker før oppstart av år 2 kr 5000
 • Innen 3 uker før oppstart av år 3, kr 10000


Hvordan vurderes eksamen?
Med karakter. 

 
Trenger jeg VEKS-fag i tillegg? 
Nei. Hele pensum i VEKS-fag er dekket ved at tilsvarende læringsutbytte oppnås gjennom utdanningen. Etikk og kommunikasjon er dekket gjennom Helsecoaching og praksis.  Vitenskapslære er dekket av Ernæring, livstil og miljø og i Naturmedisin. Samfunnsdelen av VEKS-fag er dekket gjennom Markedsføring for terapeuter og Naturmedisin. 

Kan man få støtte fra Lånekassen?
Nei, dessverre. Våre utdanninger som ikke er støttet har en lavere studieavgift enn tilsvarende utdanninger, slik at man skal ha mulighet til å dekke dette selv. I tillegg til å jobbe ved siden av studiene, begynner mange av våre studenter å ha egne pasienter mens de studerer.  

Det er også mulig å delbetale studieavgiften. 
 
Kan man få tilgang til utdanningen etter at jeg har fullført?
Ja, du kan bestille alumni-tilgang. Da får du tilgang til oppdatert pensum, videoforelesninger og rabatt på webinarer etc. Alumni koster kr 800 for 12 måneder. 

© 2020 Tunsberg Medisinske Skole