Tunsberg

Helge Skåtun

Helge Skåtun er Osteopat DO MNOF fra 2005, Fysioterapeut fra 1993 og Akupunktør fra 2000.

Han har også et grunnfag i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Helge har over 25 år klinisk erfaring fra privat praksis. Han har vært foreleser på Fysioterapiskolen i Oslo i forebyggende og helsefremmende arbeid, samt i Anatomi og fysiologi på den 4-årige heltidsutdanningen for Osteopater i Oslo. Han er jevnlig brukt som sensor på eksamen for osteopatistudentene i Oslo.

Han er tilknyttet det medisinske støtteapparatet i Norges Badminton Forbund og har jobbet mye med ulike idrettsutøvere på høyt nivå. Han har vært i støtteapparatet til mange lokale idrettslag; Tønsberg Vikings, Flint håndball og vært med Nøtterøy håndball i 15 år frem til 2019. Han har også jobbet mye med golfere og jevnlig deltatt på Wang sine treningsleirer i Spania.

Helge har holdt mange foredrag for bedrifter i Vestfold med temaer som «hvordan ivareta seg selv», «bli bedre» og «hvordan unngå vondter» samt ergonomisk kartlegging av arbeidsplasser.

Han har lang erfaring innen fagforeningsvirksomhet og har vært forbundsleder i Norsk Osteopatforbund i perioden 2010-2019.

Utdanning: 

 • 2000-2005, Osteopatiutdanningen ved Norsk Akademi for Osteopatiutdanning, Oslo
 • 1997-2000, Traditional Chinese Acupuncture I and II, Scandinavian College of Acupuncture
 • 1999, Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale
 • 1995-1996, Høgskolen i Vestfold, forebyggende og helsefremmende arbeid
 • 1990-1993, Bislet Høgskolesenter, Institutt for fysioterapi, Oslo

Arbeidserfaring: 

 • Fra 2006, Nøtterøy Osteopatiklinikk, samlokalisert med Volvat Med. Senter Vestfold
 • 2008 - 2020, Vikarlærer undervisning i anatomi og fysiologi for studentene i osteopati
 • 1997 - Ergonomikurs for arbeidstagere innen de fleste yrker i Vestfold
 • 1996-1998, Høgskolen i Oslo avdeling for helsefag, helsefremmende og forebyggende arbeid
 • 2000 - 2006, Volvat Med. Senter - 50/50 som avdelingsleder for Sportsklinikken og bedriftsfysioterapeut for Volvat Bedriftshelsetjeneste
 • 1997-2000, NVI Bedriftshelsetjeneste, Horten
 • 1997-2000, Tønsberg manuell terapi, Tolvsrød
 • 1994-1997, Tønsberg kommune, friskvern, skolefysioterapi. Leder for Friskvern i Tønsberg kommune.

+ vikariater ved blant annet Stokke Fysioterapisenter, Tønsberg Manuell Terapi, Telemark Sentralsykehus, Skien. Nevrologisk avdeling

Verv:

 • 2009 - 2019, Forbundsleder Norsk Osteopatforbund 2010-19. Styremedlem
 • 1996 - 1998, Nestleder i 1,5 år og Avdelingsleder i ca. 6 mnd. Norsk Fysioterapiforbund, avd. Vestfold
 • 1996, Del av det medisinske støtteapparatet for Norges Badmintonforbund
 • 1995 - 1997, Hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene i Tønsberg kommune
 • 1994 - 1997, Samarbeidsutvalget for kommunale og privatpraktiserende fysioterapeuter


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole