Tunsberg

Fagskole Biopati

Oppstart: 02.09.2024
Søknadsfrist: Det er ingen ledige plasser. Etter godkjent søknad, blir du plassert på venteliste.
Varighet: 4 år deltid
Sted: Samlinger, nettstudium og praksis. Se gjennomføring.
Lærebøker: Litteraturliste
Studieavgift: Kr 43600 pr år

Påmeldingsavgift kr 3500 betales etter at søknad er godkjent, og du har akseptert tilbud om studieplass. Se linken studieavgift for alle detaljer.
Vilkår for oppstart og avmelding


Det er ingen ledige plasser på fagskole Biopati med oppstart høsten 2024
Neste oppstart er høsten 2026. Søkand til 2026 åpnes januar 2026.

Du kan likevel søke på Biopati og vil bli satt på en venteliste dersom du oppfyller opptakskravet. Dersom det blir ledige plasser, blir de tildelt fortløpende.

Det er fortsatt mulig å søke på soneterapi, ernæringsterapi og urtemedisin. Da søker du på enkeltemner.

Tips! Ganske mange studenter fra Biopati begynner på Soneterapi etter at de har fullført biopatiutdaninngen, for å ha flere behandlingsformer å tilby pasientene. Det kan derfor være lurt for deg å først ta Soneterapi, og så etter de fire årene bygge på med de to siste fra Biopati. Da kan du begynne å jobbe som soneterapeut mens du studerer Biopati og bygge opp en pasientgruppe og få mye god erfaring. 

Biopati er en offentlig godkjent fagskoleutdanning med 120 studiepoeng, og er godkjent for stipend og studielån gjennom Lånekassen.

Utdanningen er en 4-årig deltidsutdannelse som inneholder alt du trenger for å kunne begynne å jobbe som terapeut. Den inneholder alt som er nødvendig for å bli registrert og godkjent som terapeut i Brønnøysundregisteret og medlem av NNH.

Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Biopati kalles også biologisk medisin og har etablert en sterk posisjon som en innovativ behandlingsmetode over de siste årene. Innenfor det biopatiske system føres verdifull kunnskap fra den tradisjonelle naturmedisinen videre og settes i system med nyere teorier innen vestlig medisin. Teorien om hvilke faktorer som gjør at vi utvikler sykdom og hvordan man gjenoppretter helse, står sentralt innen biopati.

Biopati fokuserte allerede tidlig på 1980-tallet på fordøyelsen og tarmsystemets bakterieflora, og hvordan denne påvirker helsen. Immunterapi er et av hovedfagene, og i dette faget settes det detaljert fokus på hvilken rolle dysbiose, akutte og kroniske infeksjoner har ved utvikling av sykdommer, spesielt de som har inflammasjoner som årsak.

Innen biopati ser man på mennesket som en helhetlig og dynamisk fungerende helhet, hvor alle organfunksjoner samarbeider om å opprette homeostase (helse). Vi behandler aldri en del, eller ett symptom, men hele kroppen. Gjennom den tradisjonelle delen av naturmedisin, lærer du hvilke organfunksjoner som påvirker hverandre, og hvordan bruke dette systemet til best mulig å endre kroppens evne til selvhelbredelse.

Biopater anvender et rikt omfang av behandlingsmetoder som er nødvendig for å sette kropp og sinn i balanse, blant annet kosthold og kosttilskudd for å endre det indre biologiske miljøet, immunterapi for å fjerne kroniske infeksjonsfokus og dysbioser, og urter for å drenere, avgifte og regulere hormon- og immunsystem. Gjennom en nøye beskrevet anamnese og nødvendige analyser, setter biopaten opp en behandlingsstrategi basert på pasientens sykehistorie.

Utdanningen består av følgende fag:

 • Grunnmedisin
 • Ernæring, livsstil og miljø
 • Naturmedisin
 • Helsecoaching
 • Biopati
  • Biopatiens grunnprinsipper
  • Naturmedisinsk kostlære
  • Urtemedisin
  • Immunterapi
  • Irisanalyse
  • Øreakupunktur
  • Biopatisk strategi
 • Markedsføring for terapeuter
 • Praksis
  • Observasjonspraksis
  • Klinisk praksis

 Studieplan Biopati (med forbehold om endringer)
tunmed.no
Fagskole Biopati
Rated 5/5 based on 12 customer reviews

Noen anbefalinger

...
«Takknemlig for å ha fullført 4 år på biopatistudiet og 2 år på fotsoneterapi parallelt. Det har vært fantastisk givende og lærerikt å fordype seg i naturmedisinsk filosofi og få et helhetlig perspektiv på kropp og helse. Naturen har så utrolig mange verktøy vi kan ta i bruk for å forebygge, opprettholde og reparere slik at kroppen holder seg i balansert flyt.

Jeg fant Tunsberg medisinske skole via venninner som har tatt ulike studier her og når jeg hørte podkasten "Helseprat med Tunsberg", hvor Truls intervjuet Fride Aasen, visste jeg at det var biopatistudiet jeg hadde lett etter i flere år. Utfordringer med egen og barns helse gjorde at jeg måtte lete utenfor helsevesenet etter svar.

Underveis i biopatistudiet fikk vi snuse på fotsoneterapi og det var ikke vanskelig å ta avgjørelsen om å fortsette med soneterapi parallelt med biopati. Fordypning i fotsoneterapi har gitt en bredere forståelse av hvordan kroppen fungerer og en perfekt behandlingsform å ha sammen med biopatien.

Lærerne har bred kompetanse og en god formidlingsevne som gjøre undervisningshelgene lærerike og inspirerende. Det er nyttig når det ellers er lagt opp til selvstudie. Så tusen takk Fride og Terje for all kunnskapsdeling disse årene. Nå har "hobbyen" blitt mitt yrke og jeg brenner for å formidle helhetlig helse og naturlig livsstil i balanse til andre som ønsker hjelp til selvhjelp. Vi har alle iboende ressurser til å skape det livet vi ønsker, og legger vi til rette for det, er kroppen vår et utrolig system som alltid søker å finne balanse og flyt. Og bor du på Sunnmøre er du hjertelig velkommen innom klinikken min på Roald, Vigra. Jeg har allerede vært i drift i ett år, og gleder meg til fortsettelsen... »

Therese Kleppe
Biopat og soneterapeut
«Jeg er nylig utdannet Biopat og kan virkelig anbefale dette studiet. Vår lærer Fride Åsen er en stor inspirator og svært så kunnskapsrik. I tillegg er det knyttet inn flere faglærere med høy kompetanse. Dette er ett studie som gir ett godt helhetlig innblikk i hvordan vi må tenke og se for å hele vår fysiske , psykiske og sjelelige kropp 😊 Takknemlig for 4 fine år :) »

Kristin Omnes
Biopat
«Etter mange års selvstudier innen mikroskopering, elektroterapi, medisin og naturmedisin, ble jeg tilbudt jobb ved en lokal klinikk. Eier satte krav om dokumentert utdanning og henviste meg til Tunsberg Medisinske Skole. Det ble en positiv overraskelse på alle måter. Lærerne har en bunnsolid erfaring og miljøet ved skolen var utrolig godt både med lærere og medelever. Midt i studiene ble jeg kontaktet av en pasient ved min nåværende arbeidsplass og begynte i lære der i tillegg til skolen. Etter endt skolegang er jeg nå terapeut ved denne klinikken. »

Per Ivar Gullanger
Biopat
«Jeg kontaktet Tunsberg Medisinske Skole i august 2013 fordi jeg tenkte på ernæringsterapistudiet. Tilfeldighetene gjorde at jeg møtte hovedlærer for biopatutdanningen, Fride Aasen, ved skolekontoret. Jeg falt for grunnprinsippene og tanken om å se helheten. Istedenfor klassisk symptombehandling, lærer vi å sette symptomene i system og finne den bakenforliggende årsak. Hovedlærer er inspirerende, meget kunnskapsrik og har lang erfaring fra egen praksis. Dette kan anbefales på det varmeste. Ny fin skole, hyggelige ansatte i administrasjonen og engasjerte medstudenter! »

Marianne Aase
Biopat
«Eg utdanna meg til sjukepleiar i ein voksen alder, eg var 42 år då eg var ferdig. Allereie då hadde eg stor interesse for helse innan kost og ernæring derfor fortsette eg med studie og tok vidareutdanning til diabetessjukepleiar. Men som ny utdanna diabetes sjukepleiar såg eg at eg ikkje hadde same tankane om korleis ein skal behandle og førebygge f.eks. diabetes type 2, der såg eg at samfunnet hadde ein stor jobb å gjera for å stoppa utvikla til livsstilsjukdommane som aukar altfor mykje. Min filosofi er lik Hippokrates sin uttalelse "Din mat er din medisin og din medisin er din mat" derfor ville eg finne meir ut om naturmedisin. Eg kom over Tunsberg Medisinske Skole heilt tilfeldig og det er eg glad for. Eg har i tillegg til fagskoleutdanning i biopati tatt kostveilederutdannelse, hypnoterapi og deltatt på mange kostveiledersamlingar og alt har vore like bra. Det er dyktige lærarar der, ryddig og god nettskule. Eg vil gje mine beste anbefalingar til denne skule til alle som ønskjer å finne meir ut om korleis ein kan holde seg frisk, bli frisk og til og med hjelpe andre til å bli frisk. »

Tove Riise Grastveit
Biopat
«Jeg har jobbet som sykepleier i mange år, men det var noe som manglet. Det jeg har lært på biopatstudiet har gitt meg mange flere svar på hvorfor vi blir syke, og hva vi kan gjøre for å bli frisk og for å forebygge. Vi leter etter årsaken til sykdom, og behandler ikke symptomatisk, slik vestlig medisin ofte gjør. Dette er helt klart fremtidens behandlingsform! Det er en helhetlig utdannelse hvor vi lærer ulike strategier når det gjelder analyse og behandling. Klienten må også bidra selv til å endre kosthold og livsstil for å bli frisk. Noen ganger skal det bare små endringer til før man får bedre livskvalitet. Skolen har engasjerte lærere, og det er et godt studentmiljø. Studiet kan anbefales på det varmeste!»

Inger Hilde Nilsen
Biopat
«Fantastisk studie! Jo mer jeg har lært, jo mer forundret har jeg blitt, over at dette ikke er mer utbredt i Norge!
Jobber selv i Helsevesenet, og ser virkelig behovet for et sammarbeid med Legemedisin og Naturmedisin for å kurere sykdom og ivareta helsen.

Over hele verden er naturmedisin praktisert i større eller mindre grad, på forskjellige måter for å kurere sykdom. Det virker nesten som en urgammel oppbevart magisk hemmelighet som har fulgt generasjoner. En naturlig fantastisk helhetlig behandlingsform. Føler meg ufattelig heldig som har fått gå på dette studiet. Jeg har virkelig fått med meg et kjemperedskap, som jeg kan bruke til å hjelpe andre mennesker med i framtiden, og jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å få til et helhetlig sammarbeid med legemedisinen. Jeg håper at vi naturterapauter i lag med legemedisinen i framtiden kan jobbe mot samme mål, å dra nytte av hverandre, istede for å jobbe hver for seg. Så er du interessert i framtidens helse, så er dette studiet virkelig noe for deg <3 »

Lene Rasmussen
Biopat student
«Dette er et utrolig spennende og morsomt studie. Vil si at dette er fremtidens studie! Alle mennesker er på en eller annen måte berørt eller opptatt av helse, kost- og ernæring, det å forebygge og finne årsaken til hvorfor vi blir syke. »

Jannicke Thomesen
«Kjempebra allsidig studie, hyggelig og kunnskapsrike lærere, kan anbefale dette i høyeste grad!»
Charlotte Nicholl
«Et studie for deg som ønsker å bli kjent med kroppens indre og ytre, og få svar på hvorfor vi blir stive, syke og slitne. Får kroniske sykdommer og hvordan du selv kan gjøre en innsats for å bli friskere og få mer overskudd og energi. Dermed kan du gi videre til andre hvordan de skal få det bedre. På den naturlige måten. Et fasinerende emne.»

Lise Teien
«En flott skole med meget engasjerte lærere som gir deg et flott studie!»
Anette Osen
«Dette studiet anbefales virkelig hvis du er interessert i menneskets helse. Du lærer enormt mye om samspillet mellom menneske og natur og hvordan vi best kan leve i pakt med naturen som vi jo er en del av.»
Linn-Merete Røsholt
 Skriv en ny anbefaling!

Vårt viktigste mål er at du tar i bruk det du har lært og begynner å jobbe med det, enten som terapeut eller på andre måter. All undervisning og praksis er planlagt med nettopp dette som utgangspunkt, og fokuserer på hvordan vi skal gjøre våre studenter best mulig skikket til å nå dette målet og ikke minst oppnå selvtillit og erfaring til å klare å starte opp. 

Overordnet læringsutbytte

Det overordnete læringsutbytte er en beskrivelse av hva du har oppnådd av kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse etter endt utdanning.

Kunnskap

Etter endt utdanning har du:

 • kunnskap om den teori og behandlingsstrategi som ligger til grunn for faget biopati.
 • kunnskap om eventuelle interaksjoner mellom legemiddel og naturprodukter.
 • kunnskap om helsevesenets oppbygning og oppgaver, samt de lover og regler som regulerer naturterapeuters virksomhet.

Ferdigheter

Etter endt utdanning kan du:

 • opprette og drive egen praksis som biopat.
 • nedtegne en anamnese og utføre relevante analyser for faget biopati.
 • utarbeide en behandlingsprotokoll for pasientbehandling ut fra anamnese, biopatiens teoretiske prinsipper samt relevante analyser.
 • utføre en biopatisk behandling basert på klientens helsestatus.

Generell kompetanse

Etter endt utdanning kan du:

 • drive en naturmedisinsk praksis i tråd med etiske krav og retningslinjer, samt aktuelle lover og regler.
 • være både kritisk og konstruktiv i forbindelse med det å integrere biopati med andre behandlingsmetoder.
 • evaluere og reflektere over egne ferdigheter som terapeut.
 • gjennom diskusjoner og organisasjonsutvikling være med å bidra til utviklingen av god naturmedisinsk praksis

Studieopplegg for år 1 og 2

Les her om innhold og studieopplegg for de to første årene.

Studieopplegg for år 3 og 4

De to siste årene har du syv ulike emner som til sammen danner selve biopatiutdanningen.
 

År 3

Emne Timetall Belastning Studiepoeng
Immunterapi og blodanalyser 265 17 % 10
Urtemedisin 265 17 %

10

Markedsføring 260 16 % 10
SUM 790 50 % 30

År 4

Emne Timetall Belastning Studiepoeng
Irisanalyse 130 10 % 5
Øreakupunktur 130 10 %

5

Biopatisk strategi 130 10 % 5
Klinisk praksis 390 20 % 15
SUM 780 50 % 30

Markedsføring for terapeuter dreier seg mye om hvordan du ønsker å jobbe, hvilke pasienter du ønsker å jobbe med og selvfølgelig ulike måter å oppnå kontakt og tillit med dine nye pasienter. Digital markedsføring er viktig, men fungerer ikke hvis ikke hvordan du organiserer din praksis er god. Vi legger vekt på å finne en måte å markedsføre på som passer til deg og selvfølgelig fungerer mot din målgruppe. 

Biopati er for deg som ønsker å starte egen praksis som biopat.

Etter fullført utdanning kan du jobbe:

 • I egen praksis som Biopat, eller i et fellesskap med andre terapeuter
 • Med undervisning/kursvirksomhet
 • Holde foredrag, skrive bøker
 • Med salg/rådgivning innen helsekost
 • Med rådgivning/kurs mot bedrifter
 • På et treningssenter


Utdannelsen vil også gi:

 • Etablerte terapeuter et utvidet tilbud innen Bioptai i eksisterende praksis
 • Helsepersonell, ansatte i helsekostbutikk eller andre som ønsker kunnskap om Biopati og naturmedisin.

Studiet er et tilbud til deg som ønsker en komplett utdanning innen naturmedisin og vil jobbe som terapeut på heltid eller deltid. Studiet egner seg også for deg som har utdanning innen helse og ønsker å integrere biologisk medisin i ditt behandlingstilbud.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Studenter som ikke har bestått helse- og oppvekstfag, kan vurderes etter realkompetanse. Da gjør vi en vurdering av all formell og uformell kompetanse som studenten har tilegnet seg. Det er ofte lettere enn mange tror å få godkjent realkompetanse. I mange tilfeller vil man kunne få godkjent realkompetanse ved å gjennomføre Forkurs anatomi og fysiologi. Man må fylle 23 år i opptaksåret for å søke med realkompetanse. 

For utenlandske søkere (utenfor Norden), må man dokumentere norskkunnskaper på nivå B2. Se https://lovdata.no/LTI/forskrift/2019-07-11-1005/§9

Biopati er en 4-årig deltidsutdanning som kan kombineres med full jobb eller annen utdanning. Studiebelastningen er 50 % hvert år, og beregnet til ca. 790 timer pr år. Det er kun mulig å ta det på deltid. 

Les her om innhold og gjennomføring for de to første årene.

 

De to første årene består av følgende fag og gir 60 studiepoeng:

Fag Antall temaer Timetall  Belastning Studiepoeng
Grunnmedisin 10 750 50 %  30
Ernæring, livsstil og miljø 6 300 18 % 10
Naturmedisin 4 230 14 %  8
Helsecoaching 4 230 14 % 8
Praksis   80 4 % 4
Sum 24

1590

100 % 60

De to første årene er felles med alle andre terapeututdanninger på skolen. Les her om innhold og gjennomføring for de to første årene.

Samlinger 2024/2025

 • Samling 1: 11 -13 oktober
 • Samling 2: 14 -16 mars
 • Samling 3: 23 - 25 mai

Foreløpig oversikt over de to siste årene

De to siste årene gir 60 studiepoeng, slik at utdanningen til sammen er på 120 studiepoeng. 

Obligatoriske samlinger

 • De to siste årene er det 10 samlinger a 2 eller 3 dager på skolen. Det er krav at du er til stede på 80 % av samlingene.

Samlingene gjennomføres fra fredag kl 1600 til søndag kl 1500.

Praksis

I tillegg til samlinger, skal du gjennomføre ulike typer praksis. Dette kan gjøres ulike steder i landet, men du må påregne noe reise.

Studieavgift: kr 43 600,- pr år
Delbetal fra kr 4 643 (10 avdrag)

 • Studieavgift betales for ett år om gangen og kan betales i én innbetaling eller med avdrag.
 • I tillegg kommer påmeldingsavgift på kr 3500,- Denne betales etter at søknaden er godkjent og du har akseptert studieplassen.
 • I tillegg kommer utgifter til eksamen og lærebøker. Eksamensavgift er tilsammen ca. kr 1800 pr år.

Fritak og redusert studieavgift

Les mer under linken studieavgift på studieinformasjon til de to første årene. Har du fritak i ett fag vil studiepoengene til det faget ikke gi uttelling hos Lånekassen, og du vil eventuelt få redusert stipend/lån.
Er det mulig å gjennomføre Biopati med en fulltidsjobb ved siden av?
Ja, det er lagt opp til at det skal være mulig. 


Hva kan jeg jobbe med etter endt utdanning?
Du skal etter endt utdanning kunne etablere deg som terapeut med biopati som hovedterapi. Enten i egen praksis eller sammen med andre. Du kan i tillegg holde foredrag og kurs.
.
Hvordan vurderes eksamen?
Med karakter. 

Får jeg fortsette på studiet om jeg ikke har levert eller fått godkjent alle innsendingsoppgavene?

Ja, du kan fortsette på studiet, men du kan ikke delta på praksis for oppgavene er godkjent. Det er mulig å levere og få godkjent innsendingsoppgavene etter fristen ved å forlenge tilgangen i faget.

 
Trenger jeg VEKS-fag i tillegg? 
Nei. Hele pensum i VEKS-fag er dekket ved at tilsvarende læringsutbytte oppnås gjennom utdanningen. Etikk og kommunikasjon er dekket gjennom Helsecoaching og praksis.  Vitenskapslære er dekket av Ernæring, livstil og miljø og i Naturmedisin. Samfunnsdelen av VEKS-fag er dekket gjennom Markedsføring for terapeuter og Naturmedisin. 

Kan man få støtte fra Lånekassen?
Ja. Fagskole biopati gir mulighet for støtte i Lånekassen. Sjekk med Lånekassen hvor mye du kan få. 

Det er også mulig å delbetale studieavgiften. 
 
Kan man få tilgang til utdanningen etter at jeg har fullført?
Ja, du kan bestille alumni-tilgang. Da får du tilgang til oppdatert pensum, videoforelesninger og rabatt på webinarer etc. Alumni koster kr 800 for 12 måneder. 
 
Jeg ønsker å starte på Fagskole biopati, men det er ingen ledige plasser. Hva kan jeg gjøre frem til neste oppstart?

Det vi kan anbefale er å ta et av våre nettstudier i mellomtiden. 

Det er mulig å ta f.eks. grunnmedisin som er det største faget de to første årene, og har flest samlinger. Da vil du få fritak og redusert studieavgift (kr 2500 pr år, de to første årene). 

Du kan også ta naturmedisinsk grunnutdanning som vil gi deg fritak fra faget naturmedisin + redusert studieavgift (kr 2500 pr år, de to første årene). 

Et siste alternativ er å ta kostholdsveileder. Da vil du få redusert studieavgift med kr 2500 pr år de to første årene.


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole