Tunsberg
Glemt passord?

Fagskole Biopati

Oppstart: 29. august 2020
Søknadsfrist: Søknadene behandles flere ganger i året
Varighet: 4 år deltid
Sted: Nettstudium, samlinger og praksis. Se gjennomføring.
Studieavgift: Kr 42000 pr. år

Påmeldingsavgift kr 2500 betales etter at søknad er godkjent, og du har akseptert tilbud om studieplass. Se linken studieavgift for alle detaljer.
Vilkår for oppstart og avmelding


 

Vi starter opp en ny klasse høsten 2020, med nytt studieopplegg. 

Biopati er en offentlig godkjent fagskoleutdanning med 120 studiepoeng. Utdanningen er godkjent for stipend og studielån gjennom Lånekassen.

Utdanningen er en 4-årig deltidsutdannelse som inneholder alt du trenger for å kunne begynne å jobbe som terapeut. Den inneholder alt som er nødvendig for å bli registrert og godkjent som terapeut i Brønnøysundregisteret og medlem av NNH.

Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Biopati kalles også biologisk medisin og har etablert en sterk posisjon som en innovativ behandlingsmetode over de siste årene. Innenfor det biopatiske system føres verdifull kunnskap fra den tradisjonelle naturmedisinen videre og settes i system med nyere teorier innen vestlig medisin. Teorien om hvilke faktorer som gjør at vi utvikler sykdom og hvordan man gjenoppretter helse, står sentralt innen biopati.

Biopati fokuserte allerede tidlig på 1980-tallet på fordøyelsen og tarmsystemets bakterieflora, og hvordan denne påvirker helsen. Immunterapi er et av hovedfagene, og i dette faget settes det detaljert fokus på hvilken rolle dysbiose, akutte og kroniske infeksjoner har ved utvikling av sykdommer, spesielt de som har inflammasjoner som årsak.

Innen biopati ser man på mennesket som en helhetlig og dynamisk fungerende helhet, hvor alle organfunksjoner samarbeider om å opprette homeostase (helse). Vi behandler aldri en del, eller ett symptom, men hele kroppen. Gjennom den tradisjonelle delen av naturmedisin, lærer du hvilke organfunksjoner som påvirker hverandre, og hvordan bruke dette systemet til best mulig å endre kroppens evne til selvhelbredelse.

Biopater anvender et rikt omfang av behandlingsmetoder som er nødvendig for å sette kropp og sinn i balanse, blant annet kosthold og kosttilskudd for å endre det indre biologiske miljøet, immunterapi for å fjerne kroniske infeksjonsfokus og dysbioser, og urter for å drenere, avgifte og regulere hormon- og immunsystem. Gjennom en nøye beskrevet anamnese og nødvendige analyser, setter biopaten opp en behandlingsstrategi basert på pasientens sykehistorie.

Utdanningen består av følgende fag:

 • Grunnmedisin
 • Ernæring, livsstil og miljø
 • Naturmedisin
 • Helsecoaching
 • Biopati
  • Biopatiens grunnprinsipper
  • Naturmedisinsk kostlære
  • Urtemedisin
  • Immunterapi
  • Diverse analysemetoder
  • Øreakupunktur
  • Biopatisk strategi
 • Terapeutkompetanse
 • Markedsføring for terapeuter
 • Praksis
  • Observasjonspraksis
  • Intern klinisk praksis
  • Ekstern klinisk praksis

Studenter som har fullført og bestått utdanningen vil få vitnemål med tittelen Biopat TMS.
tunmed.no
Fagskole Biopati
Rated 5/5 based on 11 customer reviews

Noen anbefalinger

«Jeg er nylig utdannet Biopat og kan virkelig anbefale dette studiet. Vår lærer Fride Åsen er en stor inspirator og svært så kunnskapsrik. I tillegg er det knyttet inn flere faglærere med høy kompetanse. Dette er ett studie som gir ett godt helhetlig innblikk i hvordan vi må tenke og se for å hele vår fysiske , psykiske og sjelelige kropp 😊 Takknemlig for 4 fine år :) »

Kristin Omnes
Biopat
«Etter mange års selvstudier innen mikroskopering, elektroterapi, medisin og naturmedisin, ble jeg tilbudt jobb ved en lokal klinikk. Eier satte krav om dokumentert utdanning og henviste meg til Tunsberg Medisinske Skole. Det ble en positiv overraskelse på alle måter. Lærerne har en bunnsolid erfaring og miljøet ved skolen var utrolig godt både med lærere og medelever. Midt i studiene ble jeg kontaktet av en pasient ved min nåværende arbeidsplass og begynte i lære der i tillegg til skolen. Etter endt skolegang er jeg nå terapeut ved denne klinikken. »

Per Ivar Gullanger
Biopat
«Jeg kontaktet Tunsberg Medisinske Skole i august 2013 fordi jeg tenkte på ernæringsterapistudiet. Tilfeldighetene gjorde at jeg møtte hovedlærer for biopatutdanningen, Fride Aasen, ved skolekontoret. Jeg falt for grunnprinsippene og tanken om å se helheten. Istedenfor klassisk symptombehandling, lærer vi å sette symptomene i system og finne den bakenforliggende årsak. Hovedlærer er inspirerende, meget kunnskapsrik og har lang erfaring fra egen praksis. Dette kan anbefales på det varmeste. Ny fin skole, hyggelige ansatte i administrasjonen og engasjerte medstudenter! »

Marianne Aase
Biopat
«Eg utdanna meg til sjukepleiar i ein voksen alder, eg var 42 år då eg var ferdig. Allereie då hadde eg stor interesse for helse innan kost og ernæring derfor fortsette eg med studie og tok vidareutdanning til diabetessjukepleiar. Men som ny utdanna diabetes sjukepleiar såg eg at eg ikkje hadde same tankane om korleis ein skal behandle og førebygge f.eks. diabetes type 2, der såg eg at samfunnet hadde ein stor jobb å gjera for å stoppa utvikla til livsstilsjukdommane som aukar altfor mykje. Min filosofi er lik Hippokrates sin uttalelse "Din mat er din medisin og din medisin er din mat" derfor ville eg finne meir ut om naturmedisin. Eg kom over Tunsberg Medisinske Skole heilt tilfeldig og det er eg glad for. Eg har i tillegg til fagskoleutdanning i biopati tatt kostveilederutdannelse, hypnoterapi og deltatt på mange kostveiledersamlingar og alt har vore like bra. Det er dyktige lærarar der, ryddig og god nettskule. Eg vil gje mine beste anbefalingar til denne skule til alle som ønskjer å finne meir ut om korleis ein kan holde seg frisk, bli frisk og til og med hjelpe andre til å bli frisk. »

Tove Riise Grastveit
Biopat
«Jeg har jobbet som sykepleier i mange år, men det var noe som manglet. Det jeg har lært på biopatstudiet har gitt meg mange flere svar på hvorfor vi blir syke, og hva vi kan gjøre for å bli frisk og for å forebygge. Vi leter etter årsaken til sykdom, og behandler ikke symptomatisk, slik vestlig medisin ofte gjør. Dette er helt klart fremtidens behandlingsform! Det er en helhetlig utdannelse hvor vi lærer ulike strategier når det gjelder analyse og behandling. Klienten må også bidra selv til å endre kosthold og livsstil for å bli frisk. Noen ganger skal det bare små endringer til før man får bedre livskvalitet. Skolen har engasjerte lærere, og det er et godt studentmiljø. Studiet kan anbefales på det varmeste!»

Inger Hilde Nilsen
Biopat
«Fantastisk studie! Jo mer jeg har lært, jo mer forundret har jeg blitt, over at dette ikke er mer utbredt i Norge!
Jobber selv i Helsevesenet, og ser virkelig behovet for et sammarbeid med Legemedisin og Naturmedisin for å kurere sykdom og ivareta helsen.

Over hele verden er naturmedisin praktisert i større eller mindre grad, på forskjellige måter for å kurere sykdom. Det virker nesten som en urgammel oppbevart magisk hemmelighet som har fulgt generasjoner. En naturlig fantastisk helhetlig behandlingsform. Føler meg ufattelig heldig som har fått gå på dette studiet. Jeg har virkelig fått med meg et kjemperedskap, som jeg kan bruke til å hjelpe andre mennesker med i framtiden, og jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å få til et helhetlig sammarbeid med legemedisinen. Jeg håper at vi naturterapauter i lag med legemedisinen i framtiden kan jobbe mot samme mål, å dra nytte av hverandre, istede for å jobbe hver for seg. Så er du interessert i framtidens helse, så er dette studiet virkelig noe for deg <3 »

Lene Rasmussen
Biopat student
«Dette er et utrolig spennende og morsomt studie. Vil si at dette er fremtidens studie! Alle mennesker er på en eller annen måte berørt eller opptatt av helse, kost- og ernæring, det å forebygge og finne årsaken til hvorfor vi blir syke. »

Jannicke Thomesen
«Kjempebra allsidig studie, hyggelig og kunnskapsrike lærere, kan anbefale dette i høyeste grad!»
Charlotte Nicholl
«Et studie for deg som ønsker å bli kjent med kroppens indre og ytre, og få svar på hvorfor vi blir stive, syke og slitne. Får kroniske sykdommer og hvordan du selv kan gjøre en innsats for å bli friskere og få mer overskudd og energi. Dermed kan du gi videre til andre hvordan de skal få det bedre. På den naturlige måten. Et fasinerende emne.»

Lise Teien
«En flott skole med meget engasjerte lærere som gir deg et flott studie!»
Anette Osen
«Dette studiet anbefales virkelig hvis du er interessert i menneskets helse. Du lærer enormt mye om samspillet mellom menneske og natur og hvordan vi best kan leve i pakt med naturen som vi jo er en del av.»
Linn-Merete Røsholt
 Skriv en ny anbefaling!

Overordnet læringsutbytte

Kunnskap

Når denne utdanningen er fullført, skal du ha:

 • kunnskap om den teori og behandlingsstrategi som ligger til grunn for faget biopati.
 • kunnskap om eventuelle interaksjoner mellom legemiddel og naturprodukter.
 • kunnskap om helsevesenets oppbygging og oppgaver, samt de lover og regler som regulerer naturterapeuters virksomhet.

Ferdigheter

Når denne utdanningen er fullført, skal du kunne:

 • opprette og drive egen praksis som biopat.
 • nedtegne en anamnese og utføre relevante analyser for faget biopati.
 • utarbeide en behandlingsprotokoll for pasientbehandling ut fra anamnese, biopatiens teoretiske prinsipper samt relevante analyser.
 • utføre en biopatisk behandling basert på klientens helsestatus.

Generell kompetanse

Når denne utdanningen er fullført, skal du kunne:

 • drive en naturmedisinsk praksis i tråd med etiske krav og retningslinjer, samt aktuelle lover og regler.
 • være både kritisk og konstruktiv i forbindelse med det å integrere biopati med andre behandlingsmetoder.
 • evaluere og reflektere over egne ferdigheter som terapeut.
 • gjennom diskusjoner og organisasjonsutvikling være med å bidra til utviklingen av god naturmedisinsk praksis

Litt om innholdet de første to årene

Grunnmedisin

Dette faget er det største de to første årene, og står for 50 % av studiebelastningen. Du vil få gode kunnskaper om kroppens anatomi og fysiologi, mikrobiologi og patologi knyttet til alle organsystemene. Vi legger vekt på det som er viktig for en terapeut å kunne, for å bli en trygg og god behandler. Grunnmedisin gjør at du lettere forstår mekanismene som ligger bak de ulike terapifagene. Et eksempel på dette er hvordan maten påvirker hormonsystemet, og sammenhengen mellom fordøyelse, mikrobiota og hjernen.

Ernæring, livsstil og miljø

Dette faget er helt nytt i 2020. Her lærer du det viktigste innen ernæring og i tillegg hvordan vår helse påvirkes av både livsstil og miljø. Du lærer hvordan du bør spise for egen helse og for miljøet. Vi tror ikke på én spesiell diett eller ett spesifikt kosthold som passer for alle, men at det er store individuelle forskjeller. Innen livsstil vil du lære om blant annet søvn, stress, lys, bevegelse, avspenning og mye mer. Vi blir også påvirket av miljøet vi omgir oss med. Her lærer du blant annet om muggsopper, sprøytemidler og andre giftstoffer i omgivelsene. 

Helsecoaching

Dette faget er en videreføring og utvidet versjon av faget Terapeutkompetanse. Det er gjennom dette faget du skal utvikle evnen til å motivere og inspirere dine pasienter. Noen eksempler på det du lærer er å bygge gode relasjoner, motivere til endringer, etablere nye vaner, kognitiv fungering under stress, ulike coachingmodeller, utviklingsmodeller, strukturere samtaler og mye mer. 

Naturmedisin

Naturmedisin handler om å sette kroppen i stand til å helbrede seg selv, via mest mulig naturlige og bivirkningsfrie metoder. Sentralt i faget står helhetstanken og at man må jobbe for å forsøke å finne årsaken til sykdommen eller plagen, og ikke kun behandle symptomene. Vi har mye å lære av Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM), Ayurveda og vestlig biologisk medisin. Du lærer for eksempel hvordan du bruker prinsippene fra TKM innen kosthold, urter og livsstilsråd. 

Det to siste årene har du biopati som hovedfag.

Etter at vi har mottatt søknaden og gjennomgått den, vil du få en bekreftelse på at den er mottatt og vi vil kontakte deg for å gjøre et intervju via Skype/Zoom. Det blir også en fin anledning for å stille spørsmål om utdanningen, og finne ut om dette er noe for deg.

Vi ønsker topp motiverte studenter som er godt skikket til å gjøre en god og forsvarlig jobb som ernæringsterapeut. Det vi ønsker å prate om er blant annet: 

 • Faglig bakgrunn
 • Erfaringer
 • Motivasjon
 • Forventninger
 • Fremtidsplaner

NB! Det å ha en faglig bakgrunn og erfaring fra noe helt annet enn helse, behøver ikke å være en svakhet, men kan i mange tilfeller være en styrke.  

Biopati er for deg som ønsker å starte egen praksis som urteterapeut. 

Etter fullført utdanning kan du jobbe:

 • I egen praksis som Biopat, eller i et fellesskap med andre terapeuter
 • Med undervisning/kursvirksomhet
 • Holde foredrag, skrive bøker
 • Med salg/rådgivning innen helsekost
 • Med rådgivning/kurs mot bedrifter
 • På et treningssenter


Utdannelsen vil også gi:

 • Etablerte terapeuter et utvidet tilbud innen Bioptai i eksisterende praksis
 • Helsepersonell, ansatte i helsekostbutikk eller andre som ønsker kunnskap om Biopati og naturmedisin.

Studiet er et tilbud til deg som ønsker en komplett utdanning innen naturmedisin og vil jobbe som terapeut på heltid eller deltid. Studiet egner seg også for deg som har utdanning innen helse og ønsker å integrere biologisk medisin i ditt behandlingstilbud.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Studenter som ikke har bestått helse- og oppvekstfag, kan vurderes etter realkompetanse. Da gjør vi en vurdering av all formell og uformell kompetanse som studenten har tilegnet seg.

For utenlandske søkere (utenfor norden), må man dokumentere norskkunnskaper på nivå B2 (Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver). 

Bioptai er en 4-årig deltidsutdanning som kan kombineres med full jobb eller annen utdanning. 

De to første årene består av følgende fag og gir 60 studiepoeng:

Fag Antall temaer Timetall  Belastning Studiepoeng
Grunnmedisin 10 750 50 %  30
Ernæring, livsstil og miljø 6 225 15 % 10
Naturmedisin 4 225 15%  8
Helsecoaching 4 225 15 % 8
Praksis   75 5 % 4
Sum 24

1500

100 % 60

De to første årene er felles med alle andre terapeututdanninger på skolen. 

Foreløpig oversikt over de to siste årene: 

Obligatoriske samlinger

 • De to første årene er det kun 1 samling pr semester, totalt 4. Det er obligatorisk å være med på minimum 2 av dem, mens maksimalt 2 kan gjennomføres via nett.
 • De to siste årene vil det være 2 samlinger pr semester, totalt 8. Det er obligatorisk å være med på minimum 6 av dem, mens maksimalt 2 kan gjennomføres via nett.

Samlingene gjennomføres fra fredag kl 1600 til søndag kl 1500.

Hvis du deltar på en samling via nett, kreves det at du skriver et referat. 

Praksis

I tillegg til samlinger, skal du gjennomføre ulike typer praksis. Dette kan gjøres ulike steder i landet, men du må påregne noe reise.

Studieavgift: kr 42 000,- pr. år
Delbetal fra kr 4 475 (10 avdrag)

 

 • Studieavgift betales for ett år om gangen og kan betales i én innbetaling eller med avdrag.
 • I tillegg kommer påmeldingsavgift på kr 2500,- Denne betales etter at søknaden er godkjent og du har akseptert studieplassen.
 • I tillegg kommer utgifter til eksamen og lærebøker. Eksamensavgift er tilsammen ca. kr 1200 til 1800 pr år.

Fritak og redusert studieavgift

Enkelte fag vil kunne gi fritak for deler av undervisningen samt litt redusert studieavgift. Hvor mye er avhengig av når du har fullført utdanningen, og ved hvilken skole den er gjennomført. Send oss en e-post med informasjon så gir vi deg en tilbakemelding. 

 • Dersom du har Grunnmedisin eller tilsvarende minimum 30 studiepoeng fra høyskole, vil du få fritak for Grunnmedisin og litt redusert studieavgift.
 • Dersom du har fullført Naturmedisinsk grunnutdanning, vil du få fritak og litt redusert studieavgift. Vi godkjenner kun naturmedisinsk grunnutdanning gjennomført hos oss. 
 • Dersom du har gjennomført og bestått Kostholdsveileder, vil du få litt redusert studieavgift.
 • I denne utdanningen er ikke VEKS-fag et eget fag, men er integrert i flere av de andre fagene. Har du gjennomført VEKS-fag hos oss, vil du likevel kunne få litt redusert studieavgift avhengig av hvor lenge siden det er. 

Dersom du har betalt studieavgift, men ikke fullført, så vil du også kunne få redusert studieavgift. 

Selv om du får fritak for ett fag, vil du likevel ha full tilgang til pensum. Noen tverrfaglige oppgaver kan inneholde spørsmål relatert til det faget og må da gjennomføres på samme måte som for andre studenter.

Er det mulig å gjennomføre Biopati med en fulltidsjobb ved siden av?
Ja, det er lagt opp til at det skal være mulig. 


Hva kan jeg jobbe med etter endt utdanning?
Du skal etter endt utdanning kunne etablere deg som terapeut med biopati som hovedterapi.

Du skal kunne gjennomføre en klientbehandling som omfatter en anamnese, forslag til kosthold- og livsstilsendringer og et strukturert opplegg for oppfølginger inntil ønsket resultat er oppnådd.


Hvordan vurderes eksamen?
Med karakter. 
 
Trenger jeg VEKS-fag i tillegg? 
Nei. Hele pensum i VEKS-fag er dekket ved at tilsvarende læringsutbytte oppnås gjennom utdanningen. Etikk og kommunikasjon er dekket gjennom Helsecoaching og praksis.  Vitenskapslære er dekket av Ernæring, livstil og miljø og i Naturmedisin. Samfunnsdelen av VEKS-fag er dekket gjennom Markedsføring for terapeuter og Naturmedisin. 

Kan man få støtte fra Lånekassen?
Ja. Fagskole biopati gi mulighet for støtte i Lånekassen. Sjekk med Lånekassen hvor mye du kan få. 

Det er også mulig å delbetale studieavgiften. 
 
Kan man få tilgang til utdanningen etter at jeg har fullført?
Ja, du kan bestille alumni-tilgang. Da får du tilgang til oppdatert pensum, videoforelesninger og rabatt på webinarer etc. Alumni koster kr 800 for 12 måneder. 

© 2020 Tunsberg Medisinske Skole