Tunsberg
Glemt passord?

Fagskoleutdanning Biopati

Varighet: 4 år deltid
Sted: Asker/nett
Lærebøker: Litteraturliste
Studieavgift: Kr 47000 pr år
Vilkår for oppstart og avmelding


 

Det er ingen ledige plasser. Bruk skjema til høyre for å registrere interesse, så kontakter vi deg når vi åpner opp for søknad til neste kull.  

Biopati er en offentlig godkjent fagskoleutdanning med 120 studiepoeng. Utdanningen er godkjent for stipend og studielån gjennom Lånekassen.

Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Innenfor det biopatiske system føres verdifull kunnskap fra den tradisjonelle naturmedisinen videre og settes i system med nyere teorier innen vestlig medisin.
 
Biopati kalles også biologisk medisin og har etablert en sterk posisjon som en innovativ behandlingsmetode over de siste årene.

En solid terapeututdanning
Vi ser at naturmedisin er i ferd med å få en etablert plass innenfor dagens helsetilbud, og i dag benytter ca. 40% av befolkningen seg av en naturmedisinsk behandlingsform.

Utdanningen av naturterapeuter har blitt mer omfattende de siste årene, og det stilles i dag større krav til de som skal jobbe som terapeut.

Biopatiutdanningen er i tillegg til å være offentlig godkjent også godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Dette er en av de organisasjonene som stiller strengest krav til utdanning i naturmedisin. Når du har fullført og bestått utdanningen kan du bli medlem av NNH og kvalifiserer til å registreres som terapeut i Brønnøysund (i registeret over alternative terapeuter).

Biopati, kort fortalt
 

Biopati, utdypet

Les også fra skolens blogg:
Første fagskoleklasse i biopati uteksaminert, Forskning bekrefter biopatiens teorier, Noe er i ferd med å skje!
tunmed.no
Fagskoleutdanning Biopati
Rated 5/5 based on 11 customer reviews

Noen anbefalinger

«Jeg er nylig utdannet Biopat og kan virkelig anbefale dette studiet. Vår lærer Fride Åsen er en stor inspirator og svært så kunnskapsrik. I tillegg er det knyttet inn flere faglærere med høy kompetanse. Dette er ett studie som gir ett godt helhetlig innblikk i hvordan vi må tenke og se for å hele vår fysiske , psykiske og sjelelige kropp 😊 Takknemlig for 4 fine år :) »

Kristin Omnes
Biopat
«Etter mange års selvstudier innen mikroskopering, elektroterapi, medisin og naturmedisin, ble jeg tilbudt jobb ved en lokal klinikk. Eier satte krav om dokumentert utdanning og henviste meg til Tunsberg Medisinske Skole. Det ble en positiv overraskelse på alle måter. Lærerne har en bunnsolid erfaring og miljøet ved skolen var utrolig godt både med lærere og medelever. Midt i studiene ble jeg kontaktet av en pasient ved min nåværende arbeidsplass og begynte i lære der i tillegg til skolen. Etter endt skolegang er jeg nå terapeut ved denne klinikken. »

Per Ivar Gullanger
Biopat
«Jeg kontaktet Tunsberg Medisinske Skole i august 2013 fordi jeg tenkte på ernæringsterapistudiet. Tilfeldighetene gjorde at jeg møtte hovedlærer for biopatutdanningen, Fride Aasen, ved skolekontoret. Jeg falt for grunnprinsippene og tanken om å se helheten. Istedenfor klassisk symptombehandling, lærer vi å sette symptomene i system og finne den bakenforliggende årsak. Hovedlærer er inspirerende, meget kunnskapsrik og har lang erfaring fra egen praksis. Dette kan anbefales på det varmeste. Ny fin skole, hyggelige ansatte i administrasjonen og engasjerte medstudenter! »

Marianne Aase
Biopat
«Eg utdanna meg til sjukepleiar i ein voksen alder, eg var 42 år då eg var ferdig. Allereie då hadde eg stor interesse for helse innan kost og ernæring derfor fortsette eg med studie og tok vidareutdanning til diabetessjukepleiar. Men som ny utdanna diabetes sjukepleiar såg eg at eg ikkje hadde same tankane om korleis ein skal behandle og førebygge f.eks. diabetes type 2, der såg eg at samfunnet hadde ein stor jobb å gjera for å stoppa utvikla til livsstilsjukdommane som aukar altfor mykje. Min filosofi er lik Hippokrates sin uttalelse "Din mat er din medisin og din medisin er din mat" derfor ville eg finne meir ut om naturmedisin. Eg kom over Tunsberg Medisinske Skole heilt tilfeldig og det er eg glad for. Eg har i tillegg til fagskoleutdanning i biopati tatt kostveilederutdannelse, hypnoterapi og deltatt på mange kostveiledersamlingar og alt har vore like bra. Det er dyktige lærarar der, ryddig og god nettskule. Eg vil gje mine beste anbefalingar til denne skule til alle som ønskjer å finne meir ut om korleis ein kan holde seg frisk, bli frisk og til og med hjelpe andre til å bli frisk. »

Tove Riise Grastveit
Biopat
«Jeg har jobbet som sykepleier i mange år, men det var noe som manglet. Det jeg har lært på biopatstudiet har gitt meg mange flere svar på hvorfor vi blir syke, og hva vi kan gjøre for å bli frisk og for å forebygge. Vi leter etter årsaken til sykdom, og behandler ikke symptomatisk, slik vestlig medisin ofte gjør. Dette er helt klart fremtidens behandlingsform! Det er en helhetlig utdannelse hvor vi lærer ulike strategier når det gjelder analyse og behandling. Klienten må også bidra selv til å endre kosthold og livsstil for å bli frisk. Noen ganger skal det bare små endringer til før man får bedre livskvalitet. Skolen har engasjerte lærere, og det er et godt studentmiljø. Studiet kan anbefales på det varmeste!»

Inger Hilde Nilsen
Biopat
«Fantastisk studie! Jo mer jeg har lært, jo mer forundret har jeg blitt, over at dette ikke er mer utbredt i Norge!
Jobber selv i Helsevesenet, og ser virkelig behovet for et sammarbeid med Legemedisin og Naturmedisin for å kurere sykdom og ivareta helsen.

Over hele verden er naturmedisin praktisert i større eller mindre grad, på forskjellige måter for å kurere sykdom. Det virker nesten som en urgammel oppbevart magisk hemmelighet som har fulgt generasjoner. En naturlig fantastisk helhetlig behandlingsform. Føler meg ufattelig heldig som har fått gå på dette studiet. Jeg har virkelig fått med meg et kjemperedskap, som jeg kan bruke til å hjelpe andre mennesker med i framtiden, og jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å få til et helhetlig sammarbeid med legemedisinen. Jeg håper at vi naturterapauter i lag med legemedisinen i framtiden kan jobbe mot samme mål, å dra nytte av hverandre, istede for å jobbe hver for seg. Så er du interessert i framtidens helse, så er dette studiet virkelig noe for deg <3 »

Lene Rasmussen
Biopat student
«Dette er et utrolig spennende og morsomt studie. Vil si at dette er fremtidens studie! Alle mennesker er på en eller annen måte berørt eller opptatt av helse, kost- og ernæring, det å forebygge og finne årsaken til hvorfor vi blir syke. »

Jannicke Thomesen
«Kjempebra allsidig studie, hyggelig og kunnskapsrike lærere, kan anbefale dette i høyeste grad!»
Charlotte Nicholl
«Et studie for deg som ønsker å bli kjent med kroppens indre og ytre, og få svar på hvorfor vi blir stive, syke og slitne. Får kroniske sykdommer og hvordan du selv kan gjøre en innsats for å bli friskere og få mer overskudd og energi. Dermed kan du gi videre til andre hvordan de skal få det bedre. På den naturlige måten. Et fasinerende emne.»

Lise Teien
«En flott skole med meget engasjerte lærere som gir deg et flott studie!»
Anette Osen
«Dette studiet anbefales virkelig hvis du er interessert i menneskets helse. Du lærer enormt mye om samspillet mellom menneske og natur og hvordan vi best kan leve i pakt med naturen som vi jo er en del av.»
Linn-Merete Røsholt
 Skriv en ny anbefaling!

Etter endt utdanning kan kandidaten:

 • drive en naturmedisinsk praksis i tråd med etiske krav og retningslinjer, samt aktuelle lover og regler
 • utarbeide en behandlingsprotokoll for pasientbehandling ut fra anamnese, biopatiens teoretiske prinsipper samt relevante analyser
 • utføre en biopatisk behandling basert på klientens helsestatus
 • være både kritisk og konstruktiv i forbindelse med det å integrere biopati med andre behandlingsmetoder
 • evaluere og reflektere over egne ferdigheter som terapeut


Last ned studieplan fagskoleutdanning biopati

Alle fagene bygger på hverandre og integreres i et helhetlig system.

 

 

 1. år
 • Grunnmedisin
 • Naturmedisinsk filosofi og biopatiens grunnprinsipper
 • Kost og ernæring
 • Observasjonspraksis
 2. år
 • Urtemedisin
 • Immunterapi
 • Mørkefeltsmikroskopi
 • Laboratorietester for matintoleranse, parasittinfeksjon og lekk tarm
 3. år
 • Soneterapi
 • Irisanalyse
 • Øreakupunktur
 • Tungeanalyse
 • Terapeutkompetanse 1
4. år
 • Biopatisk strategi
 • VEKS-fag
 • Klinikkdrift
 • Terapeutkompetanse 2
 • Intern klinisk praksis
 • Ekstern klinisk praksis

 

 

Studiet er et tilbud til deg som ønsker en komplett utdanning innen naturmedisin og vil jobbe som terapeut på heltid eller deltid.

Studiet egner seg også for deg som har utdanning innen helse og ønsker å integrere biologisk medisin i ditt behandlingstilbud. 


Opptakskrav
Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Studenter som ikke har bestått helse- og oppvekstfag, kan vurderes etter realkompetanse. Da gjør vi en vurdering av all formell og uformell kompetanse som studenten har tilegnet seg.

For utenlandske søkere (utenfor norden), må man dokumentere norskkunnskaper på nivå B2 (Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver). 

 

Utdanningen er et deltidsstudium og består av:

 • Nettundervisning
 • Gruppearbeid/kollokviegrupper
 • Klinisk praksis
 • Klasseromsundervisning

Vi anbefaler at studentene jobber regelmessig med stoffet og setter av minimum 10-15 timer per uke til lesing, oppgaveløsning og gruppearbeid. Det legges opp til omlag 8-10 samlinger i løpet av et skoleår.

Forelesninger i klasserom foregår i skolens lokaler på Holmen senter i Asker, vanligvis fredag fra 16.00-20.00, lørdag og søndag fra 10.00-17.00. Noen samlinger foregår også i Tønsberg, blant annet soneterapi, grunnmedisin og terapeutkompetanse.

Datoer for samlinger med 2019-klassen første skoleår

 

23-25. august 2019

Intro og Naturmedisinsk filosofi, del 1. Asker

20-22. september 2019

Naturmedisinsk filosofi, del 2. Asker

25-27. oktober 2019

Naturmedisinsk filosofi, del 3. Asker

22-24. november 2019

Naturmedisinsk filosofi, del 4. Asker

17-19. januar 2020

Kost og ernæring, del 1. Asker

14-16. februar 2020

Kost og ernæring, del 2. Asker

20-22. mars 2020

Kost og ernæring, del 3. Asker

24-26. april 2020

Kost og ernæring, del 4. Asker


Arbeidskrav
I løpet av studiet skal du besvare ulike obligatoriske oppgaver.

Det er totalt 5 eksamener: 2 i grunnmedisin og 3 i biopati. Det benyttes ulike eksamensformer som hjemmeeksamen, vanlig skriftlig skoleeksamen, tverrfaglig eksamen og muntlig eksamen.

Studieavgift: kr 47 000,- pr år
Delbetal fra kr 5 000 (10 avdrag)

Studieavgiften er på kr 23 500 pr semester

I tillegg kommer:

 • Påmeldingsavgift kr 2500
 • Utgifter til lærebøker
 • Eksamensavgifter

Søknad og påmelding skjer elektronisk via link øverst på denne siden.

 

Hvis jeg har grunnmedisin eller tilsvarende fra andre skoler, slipper jeg da å ta det på nytt? 

- Ja, hvis du kan dokumentere bestått utdanning på samme nivå eller høyere får du fritak for grunnmedisin.  Du vil få kr 4500 i redusert studieavgift de to første årene. 

Hvis jeg har VEKS-fag fra før, slipper jeg da å ta det på nytt?

- Ja, du vil få fritak for VEKS-fag, og vil få kr 1000 i redusert studieavgift de to siste årene 

Hvis jeg har fullført naturmedisinsk grunnutdanning TMS, slipper jeg da å ta det på nytt?

- Dette er ikke et eget fag i Biopati, så du vil ikke få fritak for noe undervisning. Men dersom du har fullført det innen 1 år før oppstart av Biopati, vil du få kr 3500 i redusert studieavgift de to første årene. 

Hvis jeg har drevet klinikk eller tilsvarende, slipper jeg da å ta Markedsføring for terapeuter? 

- Nei, det er så viktig og unikt at alle må gjennomføre det. 

Hvis jeg er utdannet sykepleier, hva vil jeg de få fritak for? 

- Hvis du er utdannet sykepleier vil du få fritak for grunnmedisin og VEKS-fag (se over).


© 2020 Tunsberg Medisinske Skole