Tunsberg
Glemt passord?


Matintoleranse

 Utdrag av testresultat
En uoppdaget matintoleranse kan blokkere selv den beste behandlingsstrategi og er en vanlig årsak til at man ikke kommer videre uansett hvilke tiltak man gjør. 
 
Matintoleranser har økt kraftig de siste årene. Tilstanden kan forårsake en lang rekke symptomer og plager som tilsynelatende ikke har noen sammenheng. Det kan være tidkrevende og omfattende med en eliminerings- og introduksjonsdiett for å kartlegge hvilke matvarer man reagerer på. 

En matintoleransetest gir et konkret prøvesvar som danner et grunnlag for videre behandling. 

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som du trenger for å kunne bruke matintoleransetester i din praksis. Du vil få en god innføring i og forståelse for årsakssammenhenger, påvirkninger på immunforsvaret, testresultater, hvordan gjennomføre en matrotasjon og hva som kan gjøres av behandlinger og tiltak.

Mens du er student vil du kunne ta en test på deg selv til redusert pris (ca. 1200 rimeligere enn veiledende pris). Du har allerede der spart inn mye av kursavgiften. 

Begrepsforklaring
På folkemunne brukes ordet matintoleranse generelt om alle typer reaksjoner mot mat som ikke er klassisk allergi. Testverktøyene du skal lære om i dette kurset tester antistoff mot proteinbestanddelen i matvaren, enten reaksjon med IgG, eller med IgA. Det vil derfor være mest korrekt å bruke begrepet proteinintoleransetesting, men vi har valgt å bruke begrepet matintoleransetesting da det er dette ordet de fleste kjenner til.

Etter fullført og bestått kurs blir du sertifisert innen matintoleransetesting.

Kurset er laget i samarbeid med EU BioTek, en av de fremste leverandørene av matintoleransetester i Norge.Etter endt kurs vil du ha god kunnskap om matintoleranse, og skal kunne hjelpe dine pasienter til å avdekke hvilke matvarer som skaper problemer samt hvordan man gjennomfører nødvendige endringer.
 

Tema 1: Matintoleranse

 • Hva er proteinintoleranse?
 • Årsaker til proteinintoleranse
 • Mikrobiota - symbiose eller dysbiose?
 • Morfinpeptider
 • Ikke-immunmediert matintoleranse
 • Histaminintoleranse
 • Immunoglobuliner og immunologi
 • Allergiske kryssreaksjoner

 

Tema 2: Testing av proteinintoleranse

 • Kvalitetskrav til testen
 • Hvilke matvarer testes?
 • Kartleggingsverktøy
 • Om selve prøvetakingen
 • ELISA-metoden
 • Hva kan påvirke testresultatet?
 • Hvordan leser vi testresultatet?
 • Bestilling av test-kit og prisliste

 

Tema 3: Behandling

 • Behandling
 • Kosttilskudd
 • Viktige vurderinger
 • Re-introduksjon av matvarer
 • Behandlingsprosessen
 • Tolkning- og behandlingseksempel

Dette kurset egner seg for:

 • Biopater
 • Ernæringsterapeuter
 • Kostholdsveileder TMS
 • Bachelor eller master i ernæring
 • Leger og annet helsepersonell med etterutdanning i ernæring eller funksjonell medisin

Har du en utdanning som ikke står på denne listen, ta kontakt så tar vi en individuell vurdering av din kompetanse. 

Opptakskrav
Det er et krav at du har gjennomført en utdanning fra minst en fagretning som vist over.

Repetisjon
Dersom du har tatt kurs i matintoleranse hos EU BioTek tidligere, kan du bestille tilgang til studiet for en lavere pris. Send e-post til skolen dersom dette er aktuelt. 

Studiet er delt inn i 3 temaer. Det er beregnet at du skal bruke 2 uker på hvert tema slik at hele kurset kan fullføres på ca. 6 uker. Du har tilgang i ca. 4 måneder slik at du kan bruke lengre tid og legge inn noen ferier dersom du ønsker.

Studenten vurderes ved hjelp av quiz og innsendingsoppgaver. Det er en quiz og en innsendingsoppgave for hvert tema. Disse må være godkjent for å bestå kurset og få kursbevis. 

Kan jeg jobbe raskere eller bruke lengre tid? 

Ja, du kan jobbe i ditt eget tempo med noen begrensninger. Vi ønsker at du leser tilbakemelding fra lærer før du leverer enda en oppgave. Du kan også forlenge tilgangen til kurset. Det koster kr 800 pr 6 måneder. 

© 2019 Tunsberg Medisinske Skole