Tunsberg
Glemt passord?


Hårmineralanalyse

Opplever du at noen pasienter gjør alt riktig, men likevel ikke blir bedre? Da kan det være nyttig for deg å ha flere kartleggingsverktøy på lur!

 

Hva er hårmineralanalyse?

En hårmineralanalyse (HMA) er et enkelt, forskningsbasert kartleggingsverktøy som måler mengden mineraler i håret. Mineraler er involvert i de fleste av kroppens viktigste funksjoner og bør være i et visst forhold til hverandre for å kunne jobbe effektivt.

Hvorfor bruke HMA?

En kartlegging av mineralbalansen gir verdifull innsikt i pasientens biokjemi og helse, og motiverer til endring. En HMA-rapport kommer i to deler komplett med diagram som viser mineralverdiene i forhold til referanseområder og medfølgende forklaring, samt kostholdsanbefalinger og en fagrapport til terapeuten. Du får informasjon om

 • kroppens ernæringsstatus
 • metabolisme
 • stressrespons
 • viktige hormonbalanser
 • giftige tungmetaller
 • hvor effektivt kroppen jobber med de ulike næringsstoffene

Analysen lar seg enkelt kombinere med andre behandlingsformer og fungerer godt som supplement til ulike analysemetoder.

Hvem passer HMA for?

En HMA passer for alle aldersgrupper og ved alle fysiske nivåer. Mange benytter HMA som forebyggende strategi og for å ha kontroll på nivået av tungmetaller i kroppen, samt for å kunne finjustere næringsinntaket sitt. Andre benytter seg av HMA fordi de har kroniske problemer som de ikke finner noen forklaring på. En HMA er spesielt nyttig ved mistanke om tungmetallforgiftning.

Hvorfor ikke bare blodprøve?

Mineralsystemet i kroppen er dynamisk og forandrer seg over tid. Denne trenden vises best i en hårmineralanalyse, som gir innsikt i cellenes indre, mens en blodprøve viser et øyeblikksbilde av det som sirkulerer i blodet, og er påvirket av næringsinntaket før tidspunktet for prøvetakingen. En fullblodsanalyse kan sammenlignes med en hårprøve, men gir ikke en detaljert rapport med kostholds- og tilskuddsanbefalinger, samt forholdene mellom næringsstoffene. 

 

Inkludert i studieavgiften er en hårmineralanalyse til en verdi av kr 1500. Det å se på sin egen analyse mens man gjennomfører kurset, vil gi økt forståelse og gjøre undervisningen enda mer konkret.

 

Kurset arrangeres i samarbeid med Selvinnsikt Ernæringstester AS, som er knyttet til ledende laboratorier spesialisert innen ernæringstester, bl.a. Trace Elements Inc., Omegametrix Gmbh, York Test Laboratories og Laboratoire Philippe Auguste.
Dette kurset egner seg for:

 • Biopater
 • Ernæringsterapeuter
 • Kostholdsveileder TMS
 • Bachelor eller master i ernæring
 • Leger og annet helsepersonell med etterutdanning i ernæring eller funksjonell medisin

Har du en utdanning som ikke står på denne listen, ta kontakt, så tar vi en individuell vurdering av din kompetanse. 

Opptakskrav
Det er et krav at du har gjennomført en utdanning fra minst en av fagretningene over.


© 2018 Tunsberg Medisinske Skole