Tunsberg
Glemt passord?


Hårmineralanalyse

Opplever du at noen pasienter gjør alt riktig, men likevel ikke blir bedre? Da kan det være nyttig for deg å ha flere kartleggingsverktøy på lur!

Et utdrag fra analyserapporten, som viser forholdet mellom ulike mineraler og forholdet mellom ulike mineraler og tungmetaller. 

Hva er hårmineralanalyse?
En hårmineralanalyse (HMA) er et enkelt, forskningsbasert kartleggingsverktøy som måler mengden mineraler i håret. Mineraler er involvert i de fleste av kroppens viktigste funksjoner og bør være i et visst forhold til hverandre for å kunne jobbe effektivt.

Hvorfor bruke HMA?
En kartlegging av mineralbalansen gir verdifull innsikt i pasientens biokjemi og helse, og motiverer til endring. En HMA-rapport kommer i to deler komplett med diagram som viser mineralverdiene i forhold til referanseområder og medfølgende forklaring, samt kostholdsanbefalinger og en fagrapport til terapeuten.

Du får informasjon om:

 • kroppens ernæringsstatus
 • metabolisme
 • stressrespons
 • viktige hormonbalanser
 • giftige tungmetaller
 • hvor effektivt kroppen jobber med de ulike næringsstoffene

Analysen lar seg enkelt kombinere med andre behandlingsformer og fungerer godt som supplement til ulike analysemetoder.

Hvem passer HMA for?
En HMA passer for alle aldersgrupper og ved alle fysiske nivåer. Mange benytter HMA som forebyggende strategi og for å ha kontroll på nivået av tungmetaller i kroppen, samt for å kunne finjustere næringsinntaket sitt. Andre benytter seg av HMA fordi de har kroniske problemer som de ikke finner noen forklaring på. En HMA er spesielt nyttig ved mistanke om tungmetallforgiftning.

Hvorfor ikke bare blodprøve?
Mineralsystemet i kroppen er dynamisk og forandrer seg over tid. Denne trenden vises best i en hårmineralanalyse, som gir innsikt i cellenes indre, mens en blodprøve viser et øyeblikksbilde av det som sirkulerer i blodet, og er påvirket av næringsinntaket før tidspunktet for prøvetakingen. En fullblodsanalyse kan sammenlignes med en hårprøve, men gir ikke en detaljert rapport med kostholds- og tilskuddsanbefalinger, samt forholdene mellom næringsstoffene. 

Analyse og mentor er inkludert
Inkludert i studieavgiften er en hårmineralanalyse til en verdi av kr 1500. Det å se på sin egen analyse mens man gjennomfører kurset, vil gi økt forståelse og gjøre undervisningen enda mer konkret.

Du vil også få en egen mentor som du kan kontakte dersom du har spørsmål til de fem første analysene du utfører etter endt kurs. 

Kurset er i samarbeid med Selvinnsikt Ernæringstester AS. Hårprøvene analyseres av Trace Elements Inc.
Etter endt kurs har du praktiske ferdigheter i å ta en hårprøve, tyde analyserapporten og veilede pasienter i persontilpasset ernæring.

 

Læringsutbytte

Tema 1

Etter endt tema 1 har du:

 • kunnskap om hva HMA er
 • nødvendig kompetanse for å kunne ta en riktig innsamlet hårprøve
 • forståelse for mineralenes oppgaver
 • kunnskap om hvordan håndtere kritikk samt viktig forskning innen HMA
 • forståelse for de vanligste problemstillinger som kan oppstå i en veiledning 
Tema 2

Tema 2 er en praktisk gjennomgang av rapporten slik at du kan bli kjent med rapporten og begynne å anvende det du har lært på ditt eget analysesvar.

Etter endt tema har du forståelse for:

 • hvordan en HMA-rapport er bygget opp
 • hva de ulike diagrammene representerer
 • de viktigste proporsjoner, ideelle nivåer og hva avvik fra disse indikerer
Tema 3

Tema 3 vil hjelpe deg å forstå mer om sammenhengen mellom de ulike delene som bidrar til kroppens energiproduksjon, og hvordan dette spiller en viktig rolle i hårmineralanalysen.

Etter endt tema har du kunnskap om:

 • teorien som ligger til grunn for faget hårmineralanalyse
 • hva metabolisme er
 • det nevroendokrine system
 • fast og slow typer innen HMA
Tema 4

I tema 4 vil du få en innføring i mineralenes antagonister og synergister. Vi skal fokusere på noen vanlige ubalanser som kan være nyttig for din praksis.

Etter endt tema vil du ha kunnskap om:

 • hvordan mineraler jobber med og mot hverandre for å holde kroppen i balanse 
 • hvordan blodtrykk, hormonbalanser, blodsukker, stress og benskjørhet uttrykkes i en HMA
 • mineralmønstrene involvert i barnløshet, fibromyalgi, MS, astma, allergi og dysleksi 
Tema 5

I tema 5 vil du få en oppskrift på hvordan man rebalanserer, både gjennom kostholdsendringer og anbefalte tilskudd, som lett kan integreres i andre behandlingsformer.

Etter endt tema vil du ha forståelse for:

 • hva en rebalansering er og innebærer
 • forskjell mellom symptomer og årsak og hvorfor dette er viktig innen HMA
 • diskusjonen rundt tilskudd vs. mat
 • tungmetaller og hvordan disse elimineres gjennom en rebalansering

Dette kurset egner seg for:

 • Biopater
 • Ernæringsterapeuter
 • Kostholdsveileder TMS
 • Bachelor eller master i ernæring
 • Leger og annet helsepersonell med etterutdanning i ernæring eller funksjonell medisin

Har du en utdanning som ikke står på denne listen, ta kontakt, så tar vi en individuell vurdering av din kompetanse. 

Opptakskrav
Det er et krav at du har gjennomført en utdanning fra minst en av fagretningene over.

Studiet er et nettbasert deltidsstudium over ca. 10 uker. Du har tilgang i ca. 4 måneder slik at du kan jobbe i eget tempo. Dersom du har behov for lengre tid, koster det kun kr 800 for 6 måneder ekstra studietid. 

Pensum
Det meste av pensum finnes som artikler inne på nettskolen. I tillegg bruker vi boken til Dr Watts. Denne kan enten bestilles som vanlig bok, men da på engelsk, eller lastes ned via iBooks på norsk. Da er den dessverre kun for Mac, iPhone og iPad. 
 

Arbeidskrav
Det er en quiz og en innsendingsoppgave til hvert tema. Quiz rettes automatisk, mens innsendingsoppgavene rettes av lærer og du får en grundig tilbakemelding. Oppgavene vurderes med bestått/ikke bestått.
 

Sertifisering
For å bli sertifisert i hårmineralanalyse, må du etter endt kurs gjennomføre 25 analyser og deretter delta på et seminar, som arrangeres av konsulenttjenesten MatLos.

Du får kursbevis etter fullført kurs hos oss, og sertifiseringsbevis etter å ha deltatt på seminaret. 
 

Mentor
Det kan være litt utfordrende å ta i bruk et nytt kartleggingsverktøy. Når du begynner å utføre analyser på egne pasienter, vil du derfor få en mentor fra MatLos, som du kan kontakte på e-post med spørsmål du måtte ha til de fem første analyserapportene.  
 

Facebook-gruppe 
Du vil også bli invitert til en lukket Facebook-gruppe. Her kan du diskutere og dele erfaringer med andre terapeuter.

 

 

Studieavgift er inkludert en hårmineralanalyse. Denne kan du enten benytte på deg selv eller en annen person (hvis du f.eks. har gjennomført en HMA på deg selv). 

 

Hvem er MatLos?

MatLos er en konsulenttjeneste innenfor persontilpasset ernæring, som tilbyr teknisk og praktisk støtte til forskjellige tester, markedsføring av terapeuter samt et register over godkjente HMA-terapeuter.


© 2018 Tunsberg Medisinske Skole