Tunsberg

Jan Håkon Håkonsen

Jan Håkon har arbeidet med mat og helse siden han startet karrieren i Kraft Foods i Oslo. Der
avsluttet han som produksjonsansvarlig for Freia Fabrikker. Han flyttet så til USA, hvor han jobbet
flere år i biotekselskapet OmegaTech, som dyrket frem mikroalger for utvinning av omega-3 til
bruk i matindustrien. På forretningsreise i Kina, ble han kjent med og inspirert inn i
spesialdivisjonen på Denofa i Fredrikstad. Det ble et dypdykk inn i høykvalitets omega-3 oljer
som ble utviklet og solgt til alle verdensdeler.

Han har siden 2010 drevet sitt eget selskap, ArcticSource1, med hovedkvarter i Colorado, USA.
Selskapet selger sunne ingredienser fra havområdene i Norge og Island for over 100 MNOK i
året. Gjennom sin utbredte kundekontakt ligger han tett på utviklingen innen sunnhet og helse i
USA. Han er blant annet medlem av Natural Product Association (NPA) og bidrar der til utvikling
gjennom komitéen «Sport Nutrition», og var «Founding Member» og fortsatt medlem av det som
nå går under navnet GOED (Global Organization for EPA and DHA).

Det var gjennom sitt virke i USA han ble oppmerksom på behovet for å teste individuelle
ernæringsbehov. «Når vi lever ulike liv på ulike steder med ulike arbeidsmiljø, familieforhold,
vaner og uvaner, trenger vi persontilpasset ernæring for å være i balanse», mener han, og var sin
egen første kunde.

Det var slik han ble involvert i, og siden 2013 har drevet, Selvinnsikt Ernæringstester, som også
førte til oppstart av Isblå AS i 2016. Med disse selskapene hjelper han nordmenn til bedre helse
gjennom sitt samarbeid med verdensledende testlaboratorier i både USA (Trace Elements) og
England (Yorktest Laboratories).

Av formell utdanning annet enn «langt livs lære» har han:

  • 1985: Maskiningeniør, Oslo Ingeniørhøgskole
  • 1990: Bachelor of Arts, Økonomi, University of California, Santa Barbara
  • 1996: MBA, Handelshøyskolen BI
  • 2012: Grunnmedisin, Tunsberg Medisinske Skole
  • 2013: HMA, Nutri-Tech Scandinavia
  • 2014: Matintoleranse, Yorktest Laboratories


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole