Tunsberg
Glemt passord?


Spesialisering i SIBO

Spesialisering i SIBO er et omfattende kurs i tarmhelse og tarmproblemer, med hovedvekt på SIBO.

Har du pasienter som plages med gass, oppblåsthet, magesmerter, halsbrann, forstoppelse og/eller diaré? Pasienter som har fått diagnosen irritabel tarmsyndrom (IBS), men ingen løsning? Eller pasienter som gjør «alt riktig», men ikke blir bra?

 

Irritabel tarm 

Irritabel tarm er en funksjonell tarmsykdom med en kombinasjon av magesmerter og avføringsendringer som til sammen tilfredsstiller et sett av diagnostiske kriterier. Opptil 25 % av befolkningen i Norge har fått diagnosen, og IBS er en av de vanligste årsakene til legebesøk grunnet fordøyelsesproblemer (1). Diagnosen IBS gis når man ikke kan påvise noe galt, men pasienten fremdeles opplever symptomer. Det er derfor en ganske håpløs diagnose å få. 

SIBO

I opptil 84 % av IBS-tilfeller finner man imidlertid en overvekst av bakterier i tynntarmen (3), bedre kjent som SIBO. SIBO står for small intestinal bacterial overgrowth, og defineres som en økning i antallet bakterier, og/eller en endring i typen bakterier som finnes i tynntarmen. SIBO kan avdekkes ved hjelp av en enkel og ikke-invasiv test, og når man vet hva årsaken er, kan man finne en løsning!

Innhold i kurset

Spesialisering i SIBO er et omfattende kurs i tarmhelse og tarmproblemer, med hovedvekt på SIBO. Tema 1 og tema 2 omhandler IBS og SIBO, underliggende årsaker, testing, kosthold/dietter, behandlingsprotokoller og forebygging av tilbakefall.

I tema 3 går vi gjennom underliggende årsaker til SIBO. 2/3 av SIBO-pasienter får stadige tilbakefall (4), og det er som regel fordi den underliggende årsaken ikke er korrigert. I tema 3 går vi gjennom de vanligste underliggende årsakene og hvordan disse kan behandles.

I tema 4 tar vi for oss vanskelige tilfeller. Hva kan være årsaken til fordøyelsessymptomene dersom SIBO-testen er negativ? Hva hvis testen er positiv, men etter vellykket SIBO-behandling er pasienten fremdeles ikke bra? Da må andre diagnoser vurderes, testes for og behandles. 

Kurset inneholder den aller nyeste informasjonen om SIBO og er basert på forskning og kliniske erfaringer fra de mest kjente legene og terapeutene innen SIBO-behandling. Du vil i tillegg få flere praktiske verktøy, som du og pasientene dine kan bruke.

Avdekke rotårsaken

I all behandling er det viktig å avdekke rotårsaken, og det gjelder spesielt ved SIBO da tilbakefallsraten er høy. I dette studiet vil du lære hvordan du finner de underliggende årsakene i tillegg til å behandle bakterieoverveksten. Du vil også lære om flere andre underliggende årsaker til fordøyelsesproblemer, som bør vurderes og undersøkes dersom pasienten ikke blir bra.

Samarbeid med lege

Gjennom kurset vil du få tilgang til mange praktiske verktøy, blant annet informasjonsskriv som pasientene dine kan ta med til sin lege. Dette vil være nyttig både for å informere og for å få avklart ulike underliggende årsaker som en lege kan undersøke og/eller rekvirere tester for. I noen vanskelige tilfeller kan det også være behov for legemidler/produkter som er reseptbelagte. Men i de fleste tilfeller, kan man behandles for SIBO uten hjelp fra lege.

Etter bestått Spesialiseringskurs får du vitnemål med tittelen "Spesialisering i SIBO".

Kilder:

 1. https://sml.snl.no/irritabel_tarm-syndrom
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2890937/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12591062
 4. https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2017-05/takeaways-2017-integrative-sibo-conferenceStudiet er delt inn i 4 temaer og det anbefales å bruke ca. 4 uker på hvert tema.

Tema 1:

Diagnose og testing

Etter endt tema har du kunnskap om:

 • Systematikk
  • Hva er prokaryoter og eukaryoter
  • Hva er bakterier og arkebakterier
 • Migrerende motorkompleks (MMC)
  • Hvilken oppgave har MMC
  • Skade på MMC og hvilke konsekvenser det har
 • Hva er SIBO
  • Hvorfor er det et problem
  • Hvordan oppstår det
   • Underliggende årsaker og risikofaktorer
  • Hvilke gasser er involvert
   • Ny gass: hydrogensulfid
  • Symptomer
  • Assosierte lidelser
 • Hva er IBS og hvordan er det linket til SIBO
  • Post-infeksiøs IBS og SIBO
 • Hydrogensulfid i SIBO og LIBO
 • Testing
  • Forskjell på ulike tester, pros & cons
   • Pustetester
   • Blodprøve som måler antistoffer
   • Andre tester
  • Testing av barn
  • Hvordan tolke testresultatene
   • Nye anbefalinger - konsensus
   • Hva metangass egentlig kan fortelle oss
   • Hva en "flat line" betyr
  • Hvordan diagnostisere SIBO
  • Ny pustetest
 • Praktiske verktøy

Tema 2:

Behandling og forebygging

Etter endt tema har du kunnskap om:

 • Behandling med antibiotika
  • Hvilke brukes ved diaré og hvilke brukes ved forstoppelse
  • Doser
 • Behandling med urter
  • Hvilke brukes ved diaré og hvilke bruke ved forstoppelse
  • Doser
  • Hvorfor velge urter i stedet for antibiotika
 • Behandling med elimental diett
  • Hva er elimental diett og hvordan brukes det i behandling
  • Hvordan lager du din egen
 • Behandling med diett
  • 5 ulike dietter og kombinasjoner av disse
  • Mattabeller og PDFer
  • Vanlige matreaksjoner ved SIBO
 • Eksempel på helhetlig behandling
 • Behandling av hydrogensulfid og hvordan dette skiller seg fra annen SIBO-behandling
 • Forebygging av tilbakefall, blant annet med:
  • Diett
  • Kosttilskudd
   • Pro- og prebiotika
   • Fordøyelsestilskudd
   • Gjenoppretting av tarmslimhinnen
  • Prokinetiske midler, både farmasøytiske og naturlige
   • Når dette er indikert 
 • Forstoppelse 
  • Hvorfor forstoppelse er vanskeligere å behandle enn diaré
  • Praktiske råd og tiltak
 • Praktiske verktøy

Tema 3: Underliggende årsaker

 

Etter endt tema har du kunnskap om:

 • Hvordan du finner underliggende årsak
  • Spørreskjema
 • The Naturopathic Therapeutic Order
  • Hvordan jobbe med underliggende årsak
 • Underliggende årsaker til SIBO og hvordan disse kan behandles:
  • Dysfunksjon i MMC
   • Hva hemmer MMC-aktiviteten?
  • Magesyreproblematikk
   • Testing
   • Hvordan bedre fordøyelsen
   • Hvordan bruke tilskudd
  • Stress
   • Hvorfor stressmestring alltid bør være en del av SIBO-behandlingen
  • Genetikk og SNPer
   • PEMT og MTHFR
  • Dysfunksjon i ileocøkalklaffen
   • Årsaker og evaluering
   • Ileocøkalmassasje
  • Svekket førdøyelse
   • Hva ulike markører kan fortelle deg
   • Tiltak
  • Stoffskifteproblematikk
   • Hvordan dette disponerer for SIBO
   • Behandling av SIBO ved lavt stoffskifte
  • MCAS, POTS og EDS
   • Hvordan disse syndromene henger sammen, og sammen med SIBO
 • Praktiske verktøy

Tema 4:

Vanskelige caser

Etter endt tema har du kunnskap om:

 • Hva gjør du dersom pasienten din har de klassiske symptomene, men testen er negativ?
 • Hva gjør du dersom behandlingen er vellykket (negativt test), men symptomene fremdeles er der?
 • Vi skal blant annet ta for oss:
  • Diagnoser med lignende symptombilde som ved SIBO
  • LIBO (Large Intestinal Bacterial Overgrowth)
  • Candida
  • SIFO (Small Intestinal Fungal Overgrowth)
  • Svovelproblematikk - er SIBO en adaptiv mekanisme?
  • Biofilm
 • Testing og behandling
 • Rebalansering av mikrobiomet
 • Praktiske verktøy

* Med forbehold om endringer

Dette kurset egner seg for:

 • Biopater
 • Ernæringsterapeuter
 • Kostholdsveileder TMS
 • Bachelor eller master i ernæring
 • Leger og annet helsepersonell med etterutdanning i ernæring eller funksjonell medisin

Har du en utdanning som ikke står på denne listen, ta kontakt, så tar vi en individuell vurdering av din kompetanse. 

Opptakskrav sertifiseringskurs

Det er et krav at du har gjennomført en utdanning fra minst en av fagretningene over.

Opptakskrav kurs

Kurs er åpent for alle, og passer også for det som ikke er terapeut/veileder men som ønsker å lære om dette for å hjelpe deg selv. 

 

Studiet er et nettbasert deltidsstudium. Alt pensum finnes som artikler inne på nettskolen. I tillegg til pensumartikler, får du tilgang til en rekke verktøy inne på nettskolen. 

Studiet gjennomføres på ca. 4 måneder dersom du setter av 2-3 kvelder i uka til studiet. Du har tilgang i 5 måneder slik at du kan jobbe i ditt eget tempo. Har du behov for mer tid, koster det kr 800 for 6 måneder forlenget tilgang. 

Oppgave og quiz

Dersom du tar Spesialiseringskurs, skal du gjøre én oppgave og én quiz til hvert tema.

Dersom du tar Kurs, skal du kun lese pensum og gjøre quiz.

Vitnemål

Etter fullført og bestått sertifiseringskurs, vil du motta vitnemål med tittelen "Spesialisering i SIBO" samt fyldig beskrivelse av innhold og studieomfang.

For dette kurset kan du velge mellom to ulike versjoner.

Sertifiseringskurs Kurs
 • Sertifiseringskurs er for deg som skal bruke det du lærer i jobbsammenheng.
 • Du jobber mer aktivt med stoffet og gjør oppgaver som du får tilbakemelding på samt quiz til hvert tema.
 • Etter fullført kurs, får du vitnemål med tittelen "Spesialisering i SIBO". 
 • Opptakskrav
 • Kurs passer for deg som i hovedsak ønsker å lære dette for egen del, og ikke ønsker å gjøre oppgaver.
 • Du får ikke vitnemål, men dersom du senere ønsker å oppgradere til sertifiseringskurs, koster det kr 2000 (inkludert forlenget tilgang).
 • Ingen opptakskrav, kurset er åpent for alle

Sertifiseringskurs: Kr 4200

Kurs: Kr 3200


© 2019 Tunsberg Medisinske Skole