Tunsberg

Terapeututdanninger

Vi har fokus på å hjelpe studentene med å bli så gode og selvsikre terapeuter som mulig.

Vi tilbyr fire naturmedisinske terapeututdanninger: Fagskole Biopati, Ernæringsterapi, Urtemedisin og Soneterapi med øreakupunktur.

De to første årene er felles for alle våre terapeututdanninger. Den stor fordelen med dette, er at du etter å ha fullført en utdanning, ikke trenger å ta de to første årene på nytt når du ønsker å ta en annen terapeututdanning. Flere av våre studenter har kombinert to og tre ulike terapeututdanninger. 

De to første årene av alle terapeututdanningene består av følgende fag: 

 • Grunnmedisin
 • Ernæring, livsstil og miljø
 • Naturmedisin
 • Helsecoaching
 • Praksis

Våre terapeututdanninger

En terapeututdanning er over 3-4 år deltid, og vil inneholde det du trenger for å begynne å jobbe med pasienter. Terapeututdanninger er med obligatoriske samlinger og praksis, i tillegg til jevnlige samlinger via Zoom og nettskole.  

Skolen tilbyr offentlig godkjent fagskoleutdanning i biopati. Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Innenfor det biopatiske system føres verdifull kunnskap fra den tradisjonelle naturmedisinen videre og settes i system med nyere teorier innen vestlig medisin.

Vi har også en utdanning i ernæringsterapi. Ernæringsterapi er en behandlingsmetode hvor man ved hjelp av endringer i kosthold og livsstil, og ved tilskudd av vitaminer, mineraler og andre naturlige stoffer, retter opp ubalanser som kan hindre kroppens naturlige evner til å bekjempe sykdom. Utdannelsen skal gjøre deg i stand til å arbeide som selvstendig terapeut.

Vi tilbyr også en utdanning i urtemedisin som er en av de mest anvendelige og effektive metodene innen naturmedisin. Her lærer du hvordan du kan bruke urter terapeutisk for å hjelpe pasienter med en rekke problemer. 

Vi tilbyr også utdanning i soneterapi med øreakupunktur. Fotsoneterapi og øreakupunktur er naturmedisinske behandlingsmetoder basert på bioholografiske prinsipper etter ECIWO (Embryo Containing Information of the Whole Organism) - biologiens vitenskapelige teori. 

Alle våre terapeututdanninger har de samme opptakskravene. Se fanen opptakskrav på denne siden

Hva er naturmedisin?

Naturmedisin er et fellesuttrykk for en rekke behandlingsmetoder, og det finnes i dag mange forskjellige behandlingssystemer. På overflaten kan de virke forskjellige, men har de samme grunnleggende tanker om hvorfor sykdommer utvikler seg og om hvilke kriterier som forutsettes for god fysisk og psykisk helse. Fellesnevneren er at de behandler selve årsaken til sykdommen, ikke kun symptomene. 

Det å kunne utnytte kroppens egen evne til selvhelbredelse er det viktigste målet. Vi kan derfor si at naturmedisin er ethvert behandlingssystem som setter kroppen i dynamisk likevekt slik at den blir i stand til å helbrede seg selv. Målet er å gjøre dette gjennom å bruke bivirkningsfrie midler og metoder.

WHO mener at tradisjonell og komplementær medisin er en viktig og ofte undervurdert helseressurs med stort potensiale, spesielt når det gjelder forebygging og behandling av livsstilssykdommer (1). I mars 2022 opprettet også WHO et globalt kunnskapssenter for naturterapi i India (2). 

Skolens ernæringsfilosofi

Før du melder deg på en av våre terapeututdanninger, bør du kjenne til skolens ernæringsfilosofi. Kort fortalt går den ut på å velge naturlig mat med høyt næringsinnhold. Ferske råvarer, gjerne økologiske, som er minst mulig bearbeidet bør utgjøre den største delen av kostholdet. Det vil bidra til et stabilt blodsukker, jevn energi og god konsentrasjon. Ved valg av råvarer og bearbeidingen av de, er det fornuftig å lære av våre gamle mattradisjoner for å sikre et høyest mulig næringsinnhold og best mulig utnyttelse av råvarene.

Ernæringsstudiene våre har en evolusjonær tilnærming til kostholdet. Det betyr at vi skal spise mest av det vi er genetisk tilpasset. Animalske matvarer inneholder proteiner og fett som er optimale for menneskekroppen. Kombinert med mye grønnsaker, noe frukt, nøtter og frø gir dette et næringsrikt kosthold som kan bidra til å gjenopprette og vedlikeholde god helse. Fordi genene våre ikke har forandret seg i takt med introduksjonen av nye matvarer, er det nå et misforhold mellom hva vi spiser og hva kroppen faktisk tåler. Årsakene til mange livsstilssykdommer og adferdsproblemer er ofte å finne i de ”nye” matvarene som er introdusert etter jordbruksrevolusjonen.

Fordi vi er så forskjellige, finnes det ikke ett kosthold som er riktig for alle. Sunn mat er ikke bare et spørsmål om næringsinnhold og energi. Hvilken påvirkning våre vanlige matvarer faktisk har på kroppen, er avgjørende. Derfor legger vi vekt på å gi en grundig innføring i matens egenskaper, og forklarer hvordan man kan sette sammen et kosthold tilpasset den enkeltes behov. 

Hva kan du jobbe med etter endt utdanning?

 • Selvstendig terapeut, eller i et fellesskap (klinikk)
 • Kursholder
 • Foredragsholder
 • Blogg (for deg selv eller andre)
 • Arrangere fysiske kurs og/eller nettkurs
 • Forfatter av helsebøker
 • På treningssenter
 • I helsekostbutikk eller i helsekostbransjen
 • Utvikling av produkter/matvarer innen helse
 • I annen helserelatert virksomhet

Ofte vil det være fornuftig å kombinere flere måter å jobbe på f.eks. arbeid i klinikk med litt foredrag og/eller kursvirksomhet. 

Du kan også lese hva noen av våre studenter bruker sin utdanning til på skolens blogg

 

Kilder:

 1. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/92455/9789241506090_eng.pdf;jsessionid=AC1F91CBD6478EEEA1C5335B2D55D52F?sequence=1
 2. https://www.who.int/news/item/25-03-2022-who-establishes-the-global-centre-for-traditional-medicine-in-india