Tunsberg
Glemt passord?

Terapeututdanninger

Vi har fokus på å hjelpe studentene med å bli så gode og selvsikre terapeuter som mulig.

Vi har utdanninger innen ernæring, naturmedisin og trening. Det er ikke noe klart skille mellom ernæring og slik vi definerer naturmedisin. 

Stadig flere bruker naturmedisin, og forståelsen av sammenhengen mellom ernæring, livsstil og helse er økende. Det gir et stort behov for terapeuter og veiledere med en bred og solid utdanning. Hva som er det beste kostholdet er individuelt og det finnes ikke ett kosthold som passer for alle. Behovet for kompetanse innen veiledning er derfor økende.

Hva er naturmedisin?

Naturmedisin er et fellesuttrykk for en rekke behandlingsmetoder, og det finnes i dag mange forskjellige behandlingssystemer. På overflaten kan de virke forskjellige, men har de samme grunnleggende tanker om hvorfor sykdommer utvikler seg og om hvilke kriterier som forutsettes for god fysisk og psykisk helse. Fellesnevneren er at de behandler selve årsaken til sykdommen, ikke kun symptomene. 

Det å kunne utnytte kroppens egen evne til selvhelbredelse er det viktigste målet. Vi kan derfor si at naturmedisin er ethvert behandlingssystem som setter kroppen i dynamisk likevekt slik at den blir i stand til å helbrede seg selv. Målet er å gjøre dette gjennom å bruke bivirkningsfrie midler og metoder.

WHO mener at tradisjonell og komplementær medisin er en viktig og ofte undervurdert helseressurs med stort potensiale, spesielt når det gjelder forebygging og behandling av livsstilssykdommer (1). I mars 2022 opprettet også WHO et globalt kunnskapssenter for naturterapi i India (2). 

  1. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/92455/9789241506090_eng.pdf;jsessionid=AC1F91CBD6478EEEA1C5335B2D55D52F?sequence=1
  2. https://www.who.int/news/item/25-03-2022-who-establishes-the-global-centre-for-traditional-medicine-in-india

Våre terapeututdanninger

Klikk her for å lese om våre kortere utdanninger

En terapeututdanning er over 3-4 år deltid, og vil inneholde det du trenger for å begynne å jobbe med pasienter. Terapeututdanninger er med obligatoriske samlinger og praksis, i tillegg til jevnlige samlinger via Zoom og nettskole.  

Skolen tilbyr offentlig godkjent fagskoleutdanning i biopati. Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Innenfor det biopatiske system føres verdifull kunnskap fra den tradisjonelle naturmedisinen videre og settes i system med nyere teorier innen vestlig medisin.

Vi har også en utdanning i ernæringsterapi. Ernæringsterapi er en behandlingsmetode hvor man ved hjelp av endringer i kosthold og livsstil, og ved tilskudd av vitaminer, mineraler og andre naturlige stoffer, retter opp ubalanser som kan hindre kroppens naturlige evner til å bekjempe sykdom. Utdannelsen skal gjøre deg i stand til å arbeide som selvstendig terapeut.

Vi tilbyr også et eget studie i urtemedisin som er en av de mest anvendelige og effektive metodene innen naturmedisin.

Vi tilbyr også utdanning i soneterapi med øreakupunktur. Fotsoneterapi og øreakupunktur er naturmedisinske behandlingsmetoder basert på bioholografiske prinsipper etter ECIWO (Embryo Containing Information of the Whole Organism) - biologiens vitenskapelige teori. 

De to første årene er felles for alle våre terapeututdanninger. Den stor fordelen med dette, er at du etter å ha fullført en utdanning, ikke trenger å ta de to første årene på nytt når du ønsker å ta en annen terapeututdanning. Flere av våre studenter har kombinert to og tre ulike terapeututdanninger. 

Alle våre terapeututdanninger har de samme opptakskrav. Se fanen opptakskrav på denne siden