Tunsberg

Basisfag

God forståelse av kroppens oppbygging og funksjoner er sentralt i alt helsefremmende arbeid..

Basisfagene gir deg et solid fundament for å bli en dyktig terapeut

Tre av basisfagene er obligatoriske for medlemskap i NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon), i tillegg til en terapeututdanning. Medlemskap i NNH kvalifiserer for å kunne registreres i registeret over alternative terapeuter i Brønnøysundregisteret.

Dette gjelder grunnmedisin, naturmedisinsk grunnutdanning og VEKS-fag. 

Forkurs anatomi og fysiologi

Dette er et kurs som gir deg elementære kunnskaper i anatomi og fysiologi. Vi fokuserer på de største organsystemene og de mest sentrale begrepene og funksjonene disse har. Forkurset gjennomføres normalt på mellom 5 og 20 uker. I mange tilfeller vil man kunne oppnå godkjent opptak til Grunnmedisin med realkompetanse dersom man har fullført videregående eller tilsvarende og i tillegg gjennomfører vårt forkurs i anatomi og fysiologi. Les mer her

Grunnmedisin

Dette er et deltidsstudium over ett år som gir kompetanse i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte og kunnskap med hovedvekt på anatomi, fysiologi, patologi og mikrobiologi.

Du må dokumentere fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Dersom du ikke har dette, må du søke med realkompetansevurdering. Skolen foretar da en vurdering av all din utdanning, kurs, arbeidserfaring og lignende.

I mange tilfeller vil man kunne oppnå godkjent opptak med realkompetanse dersom man har fullført videregående eller tilsvarende, og i tillegg gjennomfører vårt forkurs i anatomi og fysiologi. Les mer her

Naturmedisinsk grunnutdanning

Denne utdanningen gir deg solid kunnskap innen naturmedisin, både den tradisjonelle østlige og den moderne vestlige. Du lærer å forstå de grunnleggende teoriene bak klassiske naturmedisinske behandlingsmetoder som tradisjonell kinesisk medisin (TKM), ayurveda, homøopati, homotoxologi, biopati, kost og ernæring, urtemedisin, ECIWO-biologi med flere. Studiet gir solid basiskunnskap om naturmedisin og er en viktig del av utdanningen til naturterapeut. Les mer her

VEKS-fag

VEKS-fag har fokus på de teoretiske aspektene innen vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og samfunnsmedisin. VEKS-fag skal gi studenten gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger innenfor både vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnsmedisin. Les mer her

Markedsføring for terapeuter

Gjennom dette kurset vil du lære det du trenger for å drive en praksis med gode faglige og økonomiske resultater. Du vil lære mye om markedsføring, praktisk etablering og klinikkdrift. Passer for terapeuter, veiledere, coacher, kursledere og andre som jobber med helse. Les mer her