Tunsberg

Grunnmedisin 30 studiepoeng

Start nå og få tiden fram til 1. september 2024 (neste oppstart) uten å betale noe ekstra. Du har tilgang til kurset og kan begynne å levere oppgaver hvis du ønsker det. Så har du lyst på ekstra god tid (99 dager), vil det lønne seg å begynne nå.

Forlenget tilgang
I dette studiet kan du forlenge tilgangen. Det koster kun kr 1200 for å forlenge studietilgangen med 6 måneder.
Sted: Nettstudium
Lærebøker: Litteraturliste
Studieavgift: Kr 18900 hele studiet
Vilkår for oppstart og avmelding100 % fornøyd-garanti. Dersom du innen 14 dager etter at du har fått tilgang, finner ut at du ikke er fornøyd, vil du få pengene tilbake. Les vilkår for oppstart og avmelding

Grunnmedisin er et enkeltemne fra vår fagskoleutdanning i Biopati, og gir 30 studiepoeng. 

Grunnmedisin er et nettstudium som du kan studere fra hvor som helst.

Utdanningen passer for: 
 • Akupunktører, homøopater, soneterapeuter eller andre som er under naturmedisinsk utdanning.
 • Yrkesutøvere innen helse- og sosialsektoren som mangler medisinsk utdanning.
 • Lærere i videregående skole.
 • Studenter og andre interesserte som ser nytten av grunnmedisin i sin fagkrets.

Du trenger ikke ta dette faget dersom du skal ta en terapeututdanning hos oss, siden Grunnmedisin er en del av de obligatoriske fagene. Men for noen kan det være en fordel å gjennomføre grunnmedisin først. Ring oss hvis du er usikker.

Hva er grunnmedisin?

Grunnmedisin er et deltidsstudium over ett år som gir kompetanse i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte og kunnskap, med hovedvekt på anatomi, fysiologi, patologi og mikrobiologi.
 
Hvis du ikke har behov for studiepoeng eller støtte i Lånekassen, kan du også ta denne utdanningen uten studiepoeng. Dette gjelder også hvis du kun har behov for del 1 eller del 2. Det er samme faginnhold og samme opptakskrav. Les mer om Grunnmedisin uten studiepoeng
 
Du vil i løpet av Grunnmedisin lære om symptomer og det å gjenkjenne sykdomstilstander, om hvordan kroppen, organene og cellene er bygget opp og alle de fysiske prosessene som foregår i kroppen. Utdanningen er verdifull for alle som ønsker å arbeide med helse.

For deg som ønsker å bli naturterapeut er studiet obligatorisk, og en viktig del av din utdanning. Studiet gjør kommunikasjon med det ordinære helsevesenet lettere, og det kan ha stor betydning for behandlingstrategien innen mange naturmedisinske terapiformer.

Tilgang til MedEasy er inkludert! 

Fra og med juni 2023 gir vi alle studenter på Grunnmedisin og Terapeutisk grunnutdanning tilgang til MedEasy, inkludert i studieavgiften. 

MedEasy er et morsomt og effektivt læringsunivers. De har spilt inn videoer til hele pensum som gjør at du vil oppleve: 

 • Morsomme og motiverende videoer
 • Effektiv læring med video, gamification og humor
 • Teste og repetere kunnskapene dine med flervalgs­oppgaver og flashcards (frivillig)
 • Forenkling av kompliserte tema med enkle figurer
 • Du kan også stille spørsmål direkte til fagpersoner hos MedEasy.

Våre lærere vil plukke ut hvilke videoer du skal se på, tilpasset vår studieplan og progresjon. Videoene vil danne utgangspunkt for diskusjoner via Zoom-møter. 

I tillegg til MedEasy vil du også bruke lærebøker og fagartikler i nettskolen. Du skal levere en innsendingsoppgave og gjøre en quiz til hvert tema. Hver del avsluttes med en hjemmeeksamen.
 

Godkjent av NNH

Grunnmedisin er godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon) og tilfredsstiller kravene som stilles til en NNH-Godkjent Naturterapeut i de medisinske fagene. Utdanningen kan også være godkjent av en rekke andre organisasjoner, men dette må du undersøke selv.

*Du kan starte når du vil og plasseres i en klasse i forhold til når du skal ta eksamen. Du får tilgang til en fremdriftsplan som viser hvordan man bør jobbe for å rekke eksamen. Fremdriftsplanen har oppstart enten 15. januar eller 15. september. Starter du tidligere enn dette, vil du få bedre tid uten at det koster noe ekstra.

Hvorfor ta grunnmedisin hos oss?

 • Gratis tilgang til MedEasy i ca. 1 år.
 • Tilgang til videoforelesninger (opptak fra flere samlinger).
 • Meget gode kompendier (artikler) som dekker det viktigste i pensum.
 • I artiklene vil du ha oppslag til skolens medisinske ordbok, slik at du kan slå opp vanskelige ord direkte.
 • I grunnmedisin har vi lagt mest vekt på det du som terapeut, massør, veileder o.l. har behov for å lære og som vil være nyttig for deg.
 • Støtte og hjelp underveis ved behov (via epost eller telefon 33 61 10 90) tunmed.no
Grunnmedisin 30 studiepoeng
Rated 5/5 based on 2 customer reviews

Noen anbefalinger

...
«Grunnmedisin del 1. Jeg er veldig fornøyd. Dette kurset har gitt meg en utdypende og god forståelse for hvordan kroppen fungerer. Det har gitt meg mange aha oppleveser da jeg faktisk har kunnet forstå hvorfor eller hvordan ting henger sammen også med tanke på mulige sykdommer. Oppfølgingen fra skolen med gode og konstruktive tilbakemeldinger på innsendingsoppgavene er veldig nyttig og inspirerende. Det er bra at vi har en zoom undervisning så vi har mulighet til å få oppklart ting vi lurer på. Medeasy har også interessante og lett forståelige forelesninger. Det er kjekt at jeg kan se forelesningene så mange ganger jeg vil.»

Mariann Røed
«Grunnmedisin er nyttig og interessant, og det er lagt opp så jeg lærer mye på relativt kort tid. Allerede etter at første tema var gjennomgått, forstod jeg så mange nye begreper, teorier og sammenhenger rundt helsespørsmål. Faget gir meg dypere og mer helhetlig forståelse, for antatomi, fysiologi og patologi. Jeg blir i stand til å reflektere og kommunisere langt bedre - både om helsestoff generelt - men også om spørsmål rundt egen helse. Dette er virkelig et spennende studium.»

Juni Dahl
 Skriv en ny anbefaling!

Grunnmedisin er delt inn i to deler som hver består av 5 temaer:

Første semester:

 Tema  Grunnmedisin del 1
 Anatomi og fysiologi
 1   Fra celler til vev:
 • Biokjemi, celler og vev, kroppens væsker, hudens oppbygging og funksjoner
 2  Sirkulasjon og respirasjon:
 • Sirkulasjonssystemet (hjertet, lymfe, blodkarene og blodet) og respirasjonssystemet
 3  Nervesystemet og bevegelse:
 • Nervesystemet, muskel- og skjelettsystemet
 • Kroppens temperaturregulering
 4  Fordøyelse, nyrer og forplantning:
 • Fordøyelsessystemet, omsetning av næringsstoffer, urinsystemet og forplantning
 • Hormonell regulering
5 Immunsystem og mikrobiologi:
 • Immunsystemet
 • Lære om mikroorganismer

Andre semester:

 Tema  Grunnmedisin del 2
 Patologi og sykdomslære                                                                   
 1   Introduksjon til patologi:
 • Celleskade, betennelse, generelt om kreft, sykdommer i huden
 • Forbrenninger
 • Generell farmakologi
 2  Sirkulasjon og respirasjon:
 • Patologi i hjertet, blodkar og blod
 • Patologi i respirasjonssystemet
 • Førstehjelp: basal hjerte-lunge-redning
 3  Sanser og bevegelser:
 • Patologi i nervesystemet og bevegelsesapparatet
 • De vanligste psykiske lidelser
 4  Fordøyelse, nyrer og forplantning:
 • Patologi i fordøyelsesorganer, urinveissystemet og kjønnsorganer
5 Immunsystem og mikrobiologi:
 • Autoimmune sykdommer og immunsvikt
 • Transplantasjon
 • Vanlige infeksjoner

Grunnmedisin med 30 studiepoeng er en del av fagskoleutdanning i Biopati, og du må derfor oppfylle de samme opptakskravene.

Du må dokumentere fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Dersom du ikke har dette, må du søke med realkompetansevurdering. Skolen foretar da en vurdering av all din utdanning, kurs, arbeidserfaring og lignende. 

I mange tilfeller vil man kunne oppnå godkjent opptak med realkompetanse dersom man har fullført videregående eller tilsvarende og i tillegg gjennomfører vårt forkurs i anatomi og fysiologi

Man må fylle 23 år i opptaksåret for å søke med realkompetanse. 

Ta kontakt dersom du er usikker på om du oppfyller opptakskravene. 

Utdannelsen er et nettbasert deltidsstudium. Lærestoffet presenteres både gjennom lærebøker og fagartikler i nettskolen. Det er 3 obligatoriske bøker i pensum. I tilegg får du tilgang til videoforelesninger fra store deler av pensum. 

Studiet består av 5 temaer i hver del og tas over 2 semestre, grunnmedisin del 1 og grunnmedisin del 2. Høstsemesteret begynner 1. september og slutter 15. januar året etter. Vårsemesteret begynner 15. januar og slutter 20. juni. Det kan også være mulig å starte før eller etter oppstart (ta kontakt for å høre om muligheter for dette). 

Trenger du mer tid enn dette, koster det kun kr 1200 per 6 måneder. Du kan forlenge studietilgangen så manger ganger du ønsker. 

Vi anbefaler at du jobber regelmessig med stoffet og setter av ca. 15-18 timer per uke til lesing og oppgaveløsning. 

Vurdering

I studiet skal du levere og få bestått på 10 innsendingsoppgaver og 10 quiz. Oppgavene er obligatoriske og må være bestått før du kan gå opp til eksamen.

Eksamen

 • Eksamen i grunnmedisin del 1 er hjemmeeksamen.
 • Eksamen i grunnmedisin del 2 er hjemmeeksamen.

Det arrangeres skriftlig hjemmeeksamen to ganger i året. Vårsemesteret har eksamen i juni og høstsemesteret i januar. Karakterer gis etter det norske høyskolesystemet.

Studieavgift: kr 18 900,- hele studiet
Delbetal fra kr 2 050 (10 avdrag)

 • Tar du med studiepoeng er det kun mulig å ta hele grunnmedisin. 
 • En søknadsavgift på kr 2500 kommer i tillegg.
 • Eksamensavgift på kr 1800+1800 kommer i tillegg (betales ved oppmelding til eksamen).
 • Utgifter til litteratur kommer i tillegg.Kan jeg bruke studiepoengene for å få fritak for fag ved høyskole/universitet? 
Ja det er mulig, men du må søke om dette ved den skolen du ønsker å få fritak. 

Som et eksempel vil du (etter søknad) kunne få fritak for 30 studiepoeng ved Høyskolen Kristiania ved opptak til akupunkturstudiet. Du vil kunne få fritak for Fysiologi 1 10 stp, Fysiologi 2 10 stp og Sykdomslære 10 stp.  
 
NB! Dette gjelder kun dersom du har gjennomført grunnmedisin med 30 studiepoeng og bestått eksamen. 
 

Går det an å bare ta del 1 eller del 2? 

Du gjennomfører del 1 før del 2, men kan også begynne på del 2 før du har tatt eksamen i del 1. Dette er kun mulig dersom du tar grunnmedisin uten studiepoeng. 
 

Kan jeg jobbe raskere eller bruke lengre tid? 

Ja, du kan jobbe i ditt eget tempo men noen begrensninger. Vi ønsker at du leser tilbakemelding fra lærer før du leverer enda en oppgave. Du kan også forlenge tilgangen til kurset. Det koster kr 1200,- pr 6 måneder. 

Hvorfor koster grunnmedisin hos dere mye mindre enn ved mange andre skoler?
 Vi mener at nettundervisning skal koste mindre enn vanlig undervisning. 

© 2024 Tunsberg Medisinske Skole