Tunsberg

Praktisk helsecoaching

Sted: Nettstudium, med zoom og samling

Oppstart våren 2024
Vilkår for oppstart og avmelding100 % fornøyd-garanti. Dersom du innen 14 dager etter at du har fått tilgang, finner ut at du ikke er fornøyd, vil du få pengene tilbake. Les vilkår for oppstart og avmelding
 

Praktisk helsecoaching er en utdanning over fire måneder hvor du vil få mye trening og kunnskap om sentrale områder innen endringsprosesser, kommunikasjon og veiledning. Målet er at du skal oppnå bedre resultater med dine pasienter, og føle større trygghet i terapeutrollen.

 

Praktisk helsecoaching er for deg som:

 • Opplever du at pasienten ikke følger opp de tiltakene dere har blitt enige om? 
 • Du ønsker å lære mer om hvordan du sammen med pasienten kan lage gode persontilpassede planer, ut fra pasientens forutsetninger og ressurser.
 • Du har lyst til å lære mer om Motiverende intervju (MI) og kommunikasjon.
 • Du vet at det kan være ulike sperrer hos pasienten som stopper endringsprosesser, og vil lære mer om hvordan du gjennom samtale kan hjelpe pasienten i å løse disse.
 • Du har erfart at pasienter kan ha et for høyt eller for lavt ambisjonsnivå. For lavt ambisjonsnivå kan gjøre at resultatene uteblir eller tar for lang tid. For høyt ambisjonsnivå kan gjøre at pasienten mister motivasjonen og ikke gjennomfører tiltakene. Du lærer hvordan du gjennom bruk av MI og andre samtaleteknikker kan tydeliggjøre og styrke pasientens motivasjon og retning.
 • Du har opplevd situasjoner du ble usikker på hvordan du skulle håndtere, og føler et behov for mer utdanning, veiledning og praktisk trening.

Viktig å lese før du søker!

Praktisk helsecoaching er et av fagene i fagskole biopati, og det er mulig å ta dette som et enkeltemne med 8 studiepoeng og mulighet for støtte i Lånekassen.

Faget har samme opptakskrav og er underlagt samme regelverk. Det er kun Fagskole biopati som er fagskoleakkreditert og gir 120 studiepoeng over 4 år. 

Tar du enkeltemner fra biopati, vil du etter å ha bestått faget få karakterutskrift som viser læringsutbytte, studiebelastning og studiepoeng. Det er kun Fagskole biopati som gir rett til å få vitnemål med tittel fagskole.

Forbehold om nok antall søkere. 

Les mer om: Terapeutisk grunnutdanningFagskole biopati, Ernæringsterapi, Soneterapi med øreakpunktur og Urtemedisin.
tunmed.no
Praktisk helsecoaching
Rated 5/5 based on 3 customer reviews

Noen anbefalinger

«Helsecoach-studiet ga meg akkurat det jeg var ute etter. Mer kompetanse innen coachingfaget. Lærer hadde satt opp et kurs som tok oss igjennom coachingverdenen, ikke bare innen helsecoaching, men med masse stoff som vi kan bruke innen forskjellige områder. Det var lett forståelig pensum med teknikker som jeg har begynt å bruke. Kan absolutt anbefale dette kurset videre. »

Tina Johansen
Mentaltrener og helsecoach
«Heisann! Som kostholdsveileder har jeg til tider fundert på hvordan jeg skal få klienter til å ta tak i egen helse, mange virker motiverte, men mister det litt etter hvert som tiden går. Da jeg kom over dette kurset i helsecoaching, da måtte jeg bare melde meg på. Dette kunne være "the missing link" følte jeg. Og sannelig, kurset er helt supert. Det å lære seg å stille de riktige spørsmålene, det å gå fra å være en rådgiver til en veileder, det har så utrolig mye å si. Dette fungerer nå veldig bra for meg i møte med mine klienter. Det er mange omfattende temaer på kurset, jeg brukte litt mer tid enn jeg så for meg. Det å lære noe nytt tar tid, særlig når det samtidig legges opp til å få mer selvinnsikt. Følte det var viktig å bruke god tid på og virkelig forstå fagstoffet her. Dette kurset gir deg gode verktøy for egen utvikling, og hjelper deg til å lese og forstå andre mennensker og problemer på et annet nivå føler jeg. Lærer gjør en formidabel jobb med artikler, videoer og deling av snutter fra egen podcast. Han er også utrolig rask med gode og konstruktive tilbakemeldinger. Lærerikt kurs, anbefales på det sterkeste til deg som jobber med mennesker. »

Heidi Fjelland
Kostholdsveileder
«Kurset er smart og forståelig satt opp Først får man utlevert puslespillbrikker, for så å til slutt kunne sette de sammen til et helt bilde. Lærer deler sin personlige og faglige kunnskap på en ukomplisert måte. Med lærers innsikt og formidling har dette vært en reise i selvutvikling, og jeg har fått nødvendige verktøy som kan hjelpe mennesker å gjøre bærekraftige livstilsendringer. Bærekraft gis ny mening. Takk for en fantastisk reise. »

Teresa Gamst Bakken
Helsecoach
 Skriv en ny anbefaling!

Etter endt kurs har du oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Du har kunnskap om endringsprosesser.
 • Du har kunnskap om hva som skaper motivasjon og ulike motivasjonsteknikker. 
 • Du har kunnskap om vaner og vaneendring.
 • Du har kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til terapeutrollen. 
 • Du har kunnskap om praktiske coaching-teknikker.
 • Du har grundig kunnskap om motivernde intervju.

Ferdigheter

 • Du har grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.
 • Du har evnen til å reflektere rundt egne styrker, svakheter og adferdsmønstre.
 • Du kan benytte ulike coaching-teknikker i arbeidet med egne klienter. 
 • Du kan benytte motiverende intervju i samtale med egne klienter. 
 • Du har evnen til å motiverende ulike typer klienter. 
 • Du kan sette opp en tilpasset handlingsplan til klienter. 

Generell kompetanse

 • Du har selvtillit og føler deg trygg i rollen som terapeut og i samtale med klienter. 

 

NB! Med forbehold om enkelte endringer siden vi jobber med revidering av studieplanen

  Innhold

Tema 1:

Introduksjon

Tema 1 blir en introduksjon til helsecoaching. Du vil lære om terapeutrollen og hva det vil si å være terapeut. Du vil få grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og bruke mye tid på selvrefleksjon. Du vil også trene på aktiv lytting. 

Tema 2:

Motivernde intervju

Tema 2 fokuserer på motiverende intervju og du vil få mye trening i dette.

Motiverende intervju er en samtalemetode som terapeuter kan bruke for å hjelpe klienter med å utforske og styrke sin egen motivasjon for endring. Ved å skape en empatisk og ikke-dømmende atmosfære, hjelper metoden klientene med å reflektere over sine mål, verdier og ambivalens rundt endring. Dette oppnås gjennom teknikker som åpne spørsmål, refleksjoner og oppsummeringer. Motiverende intervju fokuserer på å bygge tillitsfulle og samarbeidsorienterte relasjoner som fremmer klientens autonomi og egenkapasitet. Tilnærmingen er nyttig når man jobber med endring av vaner. 

I tillegg vil du lære om etikk i dette temaet. 

Tema 3: 

Adferd og endringer

I tema 3 vil du lære om endringsprosesser og hvordan du kan hjelpe klienten til å endre adferd. Du vil lære om motivasjon og hvordan du kan motivere ulike typer mennesker. Du vil også lære om vaner og vaneendring, og ikke minst om hvordan du kan hjelpe klienten med å sette gode og hensiktsmessige mål.

Tema 4:

Handlingsplan og verktøy

I tema 4 skal du lære å lage en handlingsplan. Du vil i tillegg få flere ulike verktøy du kan bruke i arbeidet med egne klienter og lære ulike måter å jobbe på. 

 

Utdanningen passer best for deg som allerede jobber som terapeut eller veileder, og som ønsker mer kunnskap og kompetanse innen coaching. Andre som planlegger å senere starte på en terapeututdanning kan også søke.

Kurset passer godt for:

 • Ernæringsterapeuter
 • Biopater
 • Kostholdsveiledere
 • Treningsveiledere
 • Personlig trenere
 • Andre terapeuter/veiledere innen helsefag

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Studenter som ikke har bestått helse- og oppvekstfag, kan vurderes etter realkompetanse. Da gjør vi en vurdering av all formell og uformell kompetanse som studenten har tilegnet seg. Det er ofte lettere enn mange tror å få godkjent realkompetanse. I mange tilfeller vil man kunne få godkjent realkompetanse ved å gjennomføre Forkurs anatomi og fysiologi. Man må fylle 23 år i opptaksåret for å søke med realkompetanse. 

For utenlandske søkere (utenfor Norden), må man dokumentere norskkunnskaper på nivå B2. Se https://lovdata.no/LTI/forskrift/2019-07-11-1005/§9

I hovedsak vil all litteratur og pensum være på norsk de første to årene. For våre ulike utdanninger (siste ett eller to år), kan det være at noe litteratur er på engelsk. 

Utdanningen består av:

 • Nettskole med fire temaer
 • 2 samlinger i Tønsberg (lørdag og søndag). Det er obligatorisk å delta på begge samlingene for å bestå utdanningen. 
 • 12 zoom-møter av 2 timer hver, med mange praktiske øvelser.  De arrangeres ukedager ca. kl 19-21. Her må du delta på minst 8 av zoom-samlingene. Dersom du ikke deltar på noen, må du skive referat gjøre eventuelle oppgaver eller lignende. Det anbefales at man er med på alle samlingene.
 • 4 skriftlige innleveringsoppgaver som innebærer refleksjon rundt egen rolle og stil som terapeut, med grundig skriftlig tilbakemelding fra lærer.
 • 4 quiz hvor du må ha minst 80 %.

Datorer for samlinger er: 

 • 25 - 26. mai 2024
 • 28 - 29. september 2024

For å få vitnemål, må du ha bestått alle arbeidskrav samt deltatt på de fysiske samlingene. 

Personlig utvikling

Helsecoaching er i stor grad et modningsfag. Den praktiske treningen med medstudenter innebærer at du skal være både i rollen som terapeut og pasient, der du utforsker egne helseutfordringer og endringsprosesser. Slik får du selv erfaring med prosessene som du skal lede pasientene gjennom.

Tilbud om en-en coaching

Du får også muligheten til å gjennomføre 4 individuelle samtaler av 75 minutters varighet med lærer under studiet. Dette er frivillig men det anbefales at man gjennomfører dette. 


I tillegg betale en påmeldingsavgift på kr 1500 når søknaden er godkjent og du har akseptert studieplassen. 

Dersom du har gjennomført Praktisk helsecoaching, vil du få fritak for faget helsecoaching på terapeututdanningene. Du vil få redusert studieavgift på terapeututdaningen med kr 2500 pr år de to første årene.
Må jeg være terapeut eller kostholdsveileder for å ta denne utdanningen? 

Nei, men det er en fordel siden du vil lære klienten å gjennomføre de kost- og livsstilendringer som du har lært i dine tidligere utdanninger. 

 


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole