Tunsberg
Glemt passord?

Helsecoaching

Oppstart: 29.08.2022
Varighet: 3-5 måneder
Sted: Nettstudium, med zoom og en samling
Reservering: Kr 750 Pilotklasse

Se fanen studieavgift for kostnader. De 20 første vil få kr 1200 i rabatt og blir med i pilotklassen.


 

Bli en bedre terapeut ved hjelp av helsecoaching!

Vet pasientene dine hva de bør gjøre, men gjør det likevel ikke? Forstår de konsekvensene av å ikke legge om vanene sine, men strever likevel med å endre dem? Ønsker de bedre helse, men klarer ikke å oppnå det?

Dersom dette stemmer for dine pasienter, kan helsecoaching være til stor hjelp for både deg og dem. Med kunnskap og ferdigheter innen helsecoaching, kan du lettere hjelpe pasientene dine med å oppnå det de ønsker, men som de ikke får til alene.

Ofte er ikke kunnskap om hva som bygger god helse, og konsekvensene av å ikke gjøre dette, nok for å endre dårlige vaner. Det er jo en grunn til at så mange ikke får det til!

Som terapeut eller veileder, må du kunne mer enn å bare fortelle pasientene dine hva de skal gjøre, og hvordan. Det er her helsecoaching kommer inn.

Helsecoaching vil lære deg effektive teknikker og gi deg verktøyene du trenger for å hjelpe pasientene dine med å endre livsstilen sin slik at de kan oppnå varig god helse og få et bedre liv. 

Hvorfor studere Helsecoaching hos oss?

Mange av de klassiske coachingmodellene stammer fra klassisk psykologi, der du gjennom ulike teknikker og strategier skal hjelpe mennesker med å forstå hva som feiler dem - hva problemet er - slik at de kan endre på det. Det er gjerne mye snakk om disiplin og viljestyrke, som for mange innebærer at vi må undertrykke det som føles bra for å være et godt menneske. Vi har mer troen på å finne ut hva du ønsker og din indre drivkraft, i stedet for å holde ut og tolerere alt du “må” og “bør” gjøre.

I dette kurset vil du lære om ulike kartleggingsmetoder, men den overordnede modellen er mer innsiktsbasert. Helsecoachen peker på ting som er akkurat utenfor pasientes synsfelt, og denne bevisstgjøringen er åpningen som skal til for å oppnå den raskeste endringen. Hvis vi opererer ut fra selvaksept - fravær av skam og fordømmelse - kan vi jobbe med det pasienten ikke liker eller vil forbedre, med større emosjonell gevinst og på en mer hensiktsmessig måte. Innsikt og forståelse vil også skape en bedre bærekraftighet - når du først har fått en forståelse, vil det ikke være mulig å gå tilbake til de mer destruktive tankemønstrene og valgene.

Populære myter vi skal avlive i løpet av kurset:

 • Du er nødt til å være motivert for å gjøre noe
 • Du må snakke om barndommen og livet ditt for å forstå hvorfor du er som du er
 • Personlighetstester vil fortelle deg hvem du er og dermed hvordan du kan forbedre deg selv
 • Endring krever mye disiplin, viljestyrke og hard jobbing
 • Det finnes enkle teknikker og metoder for alt
 • Stress er alltid negativt
 • Hvis du blir kvitt problemene dine, blir du lykkelig
 • Suksess handler om å nå målene sineOverordnet læringsutbytte

 • Hjelpe pasienten til å oppnå en endring ved hjelp av motivasjonsstrategier, målsetting og hensiktsmessige vaner.
 • Forstå hvorfor motivasjon ikke er det viktigste, men ofte kan være et hinder til endring. 
 • Hjelpe pasienten til å finne de underliggende årsakene som hindrer endring gjennom kartlegging og samtaler. 
 • Hvordan hjelpe pasienten til å slutte med dårlige vaner og bli kvitt avhengighet. 
 • Få selvtillit som terapeut og mye trening i å bruke effektive coachingteknikker slik at de blir en naturlig del av din praksis. 

 

Studiet er delt inn i 3 temaer og det anbefales å bruke ca. 4 uker på hvert tema.

Tema 1:
Kartlegging og planlegging
 • kan gjennomføre coachingsamtaler for å hjelpe klienter til å finne sine verdisystem, og eventuelt etablere nye verdier ved behov
 • kan hjelpe pasienten til å finne sitt virkelige "hvorfor"
 • har kunnskap om målsetting og hvilke faktorer som hjelper klienter i å nå dem
 • har kunnskap om de viktigste motivasjons- og belønningsteoriene
 • kan anvende ulike coachingteknikker og metoder for å kartlegge klientenes behov, ønsker og utfordringer gjennom samtale
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper
Tema 2:
Prosess og strategi
 • kan hjelpe klienter til å etablere nye og hensiktsmessige vaner for å nå målene sine
 • har kunnskap om attribusjonsteorien
 • har kunnskap om begrepene komfortsone, strekksone og sammenheng med måloppnåelse.
 • har kjennskap til kroppens biologiske og hormonelle rytmer
 • har kjennskap til noen enkle meditasjonsteknikker
 • kan hjelpe klientene til å senke sitt stressnivå gjennom forståelse av det autonome nervesystemet og hvordan det kan reguleres gjennom bevisstgjøring og pust
 • har ferdigheter innen motiverende intervju (MI) for å motivere klienter til adferdsendring
Tema 3: 
Bærekraftighet og autonomi
 • har nødvendig kompetanse for å gjennomføre et coachingforløp som støtter klienten i å oppnå varig endring av livsstil
 • kan anvende kunnskapen om attribusjon og resiliens til å gjøre klientene mer motstandsdyktige og tilpasningsdyktige
 • har kunnskap om de viktigste livsstilsfaktorene som hjelper klientene dine til å oppnå bedre helse

Studiet er åpent for alle, men det passer best for deg som allerede jobber som terapeut eller veileder, og som ønsker mer kunnskap og kompetanse innen coaching.

Kurset passer godt for:

 • Ernæringsterapeuter
 • Biopater
 • Kostholdsveiledere
 • Treningsveiledere
 • Personlig trenere
 • Andre terapeuter/veiledere innen helsefag

Kurset er et nettbasert deltidskurs. Alt pensum finnes som norske pensumartikler og videoer inne på nettskolen. I tillegg til pensumartikler, vil det bli gjennomført én Zoom-samling til hvert tema. Det blir også en fysisk samling mot slutten av kurset hvor du får trent på det du har lært. Du må være med på den fysiske samlingen for å få vitnemål.

Kurset gjennomføres på ca. 3 måneder. Du har tilgang i 5 måneder slik at du kan jobbe i eget tempo. Har du behov for mer tid, kan du forlenge kurset med 3 måneder om gangen for kr 400. Du kan forlenge så mange ganger du ønsker.

Du får også tilgang til en lukket gruppe på Facebook hvor dere kan diskutere ulike problemstillinger og få hjelp og støtte av andre studenter og lærer. 

Oppgaver og quiz

Du skal gjøre én oppgave og én quiz til hvert tema.

Vitnemål

Etter fullført og bestått kurs, får du vitnemål med tittelen «Helsecoaching».  

Kalender

Alle samlinger på Zoom starter kl 1900 og varer ca. 1 time.

Dato Innhold Sted
Onsdag 31. august 2022 Oppstartssamling Zoom
Onsdag 5. oktober 2022 Oppsummering av tema 1  Zoom
Onsdag 2. november 2022 Oppsummering av tema 2  Zoom
Lørdag 27. november 2022 Samling  kl 1000 - 1700
Øving på gjennomføring av coachingsamtaler i grupper på 3.

Du må repetere og ta utgangspunkt i alt du har lært i både tema 1 og tema 2 - samt se gjennom alle Zoom-samlinger hvis du ikke har fått de med deg - før du møter opp på samlingen 
 
Tønsberg
Onsdag 7. desember 2022 Oppsummering av tema 3 og avsluttning Zoom

Dersom du ikke får mulighet til å være med på samlingen, kan du bestille ekstra veiledning og trening via Zoom. Dette koster kr 1400.  

Reservering: kr 750,- Pilotklasse

Studieavgift: kr 8400

 • Tilgang til kurset i 6 måneder
 • Deltagelse på zoom-møter
 • Deltagelse på praksissamling
 • Tilgang til lukke Facebook-gruppe
 • Veiledning med lærer
Studieavgift pilotklasse
 

De 20 første påmeldte blir med i en pilotklasse og får kr 1200 i rabatt. Som deltager i en pilotklasse ønsker vi at man deltar litt mer aktivt i evaluering av kurset. Studieavgift pilotklasse: kr 7200

Reservering kr 750 trekkes fra studieavgift. Resterende studieavgift (kr 6450) faktureres ca. 2 uker før oppstart. Studieavgift kan deles opp i 2-10 avdrag, fra kr 749 (10 avdrag)
Må jeg være terapeut eller kostholdsveileder for å ta denne utdanningen? 

Nei, men det er en fordel siden du vil lære pasienten i å gjennomføre de kost- og livsstilendringer som du har lært i dine tidligere utdanninger. 

Må jeg delta på samlingen? 

Nei, men vi vil absolutt anbefale å delta, siden det å trene på coaching er noe av det viktigste. 


© 2022 Tunsberg Medisinske Skole