Tunsberg
Glemt passord?

Bøker til


NB! Klikk på bokens tittel for å bestille

Patologi, menneskets sykdommer

Forfatter: Bjørn Bertelsen
ISBN: 9788205405608

Dette er boken vi benytter som lærebok i Patologi. 2. utgave.

Boken er pensum i grunnmedisin del 2Klikk her for å bestille

Menneskekroppen

Forfatter: Sand, Sjaastad, Haug m.fl
ISBN: 9788205504820

Boken gir en grundig gjennomgang av kroppens anatomi og fysiologi. Boken anbefales også til alle som er interessert i hvordan vår fantastiske kropp er bygd opp og fungerer. Praktiserende terapeuter vil ha stor glede og nytte av å ha denne boken som oppslagsverk. NB! Dette er 3.utgave av boken. Du kan bruke tidligere utgaver.

Klikk her for å bestille

Den forunderlige kroppen

Forfatter: Dietrichs, Hurlen, Toverud
ISBN: 9788205285187

Boken egner seg godt som støttelitteratur til forkurset, men er ikke obligatorisk (altså ikke nødvendig for å gjennomføre forkurset). Dette er en bok som er mye brukt i undervisning i anatomi og fysiologi på videregående skoler (gk. helse og sosial). Den er skrevet med et enkelt språk, og har mange svært gode illustrasjoner. Et tips er å låne den på et bibliotek mens du tar kurset. Hvis du skal kjøpe en bok innen dette emnet for å ha i bokhylla, vil vi heller anbefale boken menneskekroppen som vi bruker i grunnmedisin.

Klikk her for å bestille

Arbeidsbok til Menneskekroppen

Forfatter: Øystein V. Sjaastad; Kari C. Toverud; Olav Sand; m.fl.
ISBN: 9788205348080

Denne boken er ikke pensum men vi legger den ut her fordi mange studenter har sagt at de har god bruk for den.

Boken inneholder ulike typer oppgaver og illustrasjoner som vil lette tilegnelsen av stoffet og hjelpe studenten til å få en bedre forståelse av fysiologiske prinsipper, og hvordan kroppen er oppbygd og hvordan organene fungerer.

Klikk her for å bestille

Blir du syk av maten du spiser?

Forfatter: Patrick Holford
ISBN: 9788279790464

Boken inneholder en beskrivelse av de vanligste typene matvareallergier og -intoleranser, og hvilke symptomer de kan gi. Videre får man vite hvordan man kan finne ut hvilken mat kroppen reagerer på, og hvordan man går frem for å eliminere denne matvaren fra kostholdet. Forfatterne gir også en oversikt over ulike tester som finnes på markedet, og foreslår endringer i kosthold og livsførsel som kan hjelpe mot allergier.

Klikk her for å bestille

New Optimum Nutrition Bible

Forfatter: Patrick Holford
ISBN: 9781580911672

En av de bedre bøker innen kosthold. Holford er en av de største bidragsyterene innen optimal ernærning. Boken gir en grundig gjennomgang av hvordan man kan bruke mat og kostholdstilskudd for å forebygge og behandle sykdom, og motvirke alderdom. Fullstappet med det siste innen vitenskapelig forskning, samt nye kapittler om vann, giftige mineraler og avgiftning.


Bedre uten brød (2010)

Forfatter: Lutz, Allan, Veiersted
ISBN: 9788292605905

Boken presenterer et kosthold som inneholder lite karbohydrater og mer fett og protein. Legen Wolfgang Lutz har behandlet nærmere 15000 personer, og deres opplegg beskrives i denne boken. Pasienter med lidelser i mage- og tarm, hjerte- og karsykdommer, overvekt og diabetes og en rekke andre sykdommer har fulgt hans opplegg og spist seg friske. Boken inneholder norske pasienthistorier og er gjennomarbeidet for norske forhold.

Originalutgaven av denne boken, Leben ohne Brot, kom ut i 1967. Da er det helt naturlig å spørre, finnes det ikke noe nyere og bedre? Det er det selvfølgelig umulig å svare på. Men hvor aktuell den faktisk var, understrekes at den i 2000 ble oversatt og utgitt i USA under tittelen Life without Bread, og var utgangspunktet for den første utgaven av Bedre uten brød i 2005 og oppdatert i 2010 og det meste av innholdet er fortsatt like aktuelt.

Bokens tittel kan være litt misvisende, siden boken inneholder mye mer enn at brød i store mengder kan skape problemer. Wolfgang Lutz har både gjennomført forskning på hvordan maten påvirker kroppens funksjoner og hvordan teoriene virker i praksis i arbeidet med pasienter. Med et åpent sinn har han gått inn i kjernen og forklarer en del av de grunnleggende forholdene som bestemmer vår helse. VI får her en vitenskapelig basert forklaring på hvordan vi kan forstå kroppens reaksjoner på det vi spiser og hvilke forandringer vil kan ha glede av å gjennomføre.

I studieveiledningen til hvert tema vil de aktuelle delene av boken bli oppgitt.Klikk her for å bestille

Revolusjon i vitenskapen

Forfatter: Ervin Laszlo; Henrik B. Tschudi (Oversetter)
ISBN: 9788292773758

Ervin Laszlo samler trådene fra kosmologi, kvantefysikk, biologi og bevissthetsforskning. Han gir oss et intenst fascinerende bilde av oss selv og vår egen utvikling i et univers og et kosmos som er givende, stimulerende og ikke minst meningsfylt. Han gir oss en innfallsport til en helhetlig og vitenskapelig basert virkelighetsforståelse, med dyptgripende betydning for oss. Her presenteres et alternativt paradigme til det rådende innen medisinsk forskning.

Klikk her for å bestille

Mat, menneske og evolusjon, E-bok

Forfatter: Iver Mysterud
ISBN: 9788205444928

Forfatteren tar for seg hva som er naturlig kosthold, og går tilbake i forhistorien for å se på sammenhengen mellom kostholdet og hjernens vekst. Deretter tar han for seg hva mennesket spiste som jegere og sankere, såkalt steinalderkost. Han ser på hvordan et slikt kosthold kan karakteriseres, samt hvordan helsen til mennesker som spiste og spiser på denne måten var og er. Boken tar for seg hva som har skjedd historisk og om hva som kan forventes å skje når man begynner å spise evolusjonært sett ny mat. Forfatteren tar spesifikt for seg tre hovedtyper av ny mat: kornprodukter, kumelk og sukker.

Klikk her for å bestille

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Forfatter: Trygve Tjade
ISBN: 9788245014976

Forfatteren kobler i denne boken sammen infeksjonssykdommer med kunnskap om mikroorganismene som forårsaker disse. Leseren vil få vite hvordan forebyggelse, diagnostikk og behandling av sykdommene foregår, i tillegg til bakgrunnen for metodene.

Pensum i faget Grunnmedisin

Klikk her for å bestille

Vitaminer og mineraler

Forfatter: Knut T. Flytlie
ISBN: 9788791293979

Præsentation af den nyeste viden om vitaminer og mineralers forebyggende og helbredende virkninger, samt et skema til beregning af kroppens behov for vitaminer og mineraler. (dansk)


Lærebok i akupunktur

Forfatter: Oscar Heyerdahl, Nils Lystad
ISBN: 9788215021201

Dette er den grunnleggende boken i akupunktur, som du må ha! Boken er betydelig revidert og oppdatert i samsvar med den nyeste forskningen. Det har skjedd en rivende utvikling på fagfeltet. Lærebok i akupunktur forankrer akupunktur i naturvitenskaplig forskning, både basalforskning og klinisk forskning, samtidig som den setter metoden inn i sin tradisjonelle sammenheng. Denne tredje, reviderte utgaven er betydelig utvidet ved at den nå supplerer bruken av akupunktur ved muskel -skjelettlidelser, hodepine og revmatiske lidelser med et bredt spekter av sykdommer som kan være aktuelle indikasjoner for akupunkturbehandling. . Dette er en bok som benyttes for å lære litt om akupunkturpunktene og meridianene. Andre tilsvarende bøker kan også benyttes.

Klikk her for å bestille

Fordøjelse en fornøjelse!

Forfatter: Eva Lydeking-Olsen og Marianne Fjordgaard
ISBN: 9788792041692

Vi er, hva vi spiser. Men det er kun en halv sannhet. Vi er hva vi spiser, fordøyer og opptar - både på godt og vondt. Vi lever kun av den maten som fordøyes. Selv fornuftige kostvaner hjelper ikke mye hvis det er problemer i fordøyelsen. En god bok som forklarer hvordan en dårlig fordøyelse kan føre til allergier og kroniske sykdommer.

Klikk her for å bestille

Good Calories, Bad Calories: Fats, Carbs, and the Controversial Science of Diet and Health

Forfatter: Gary Taubes
ISBN: 9781400033461

For decades we have been taught that fat is bad for us, carbohydrates better, and that the key to a healthy weight is eating less and exercising more. Yet despite this advice, we have seen unprecedented epidemics of obesity and diabetes. Taubes argues that the problem lies in refined carbohydrates, like white flour, easily digested starches, and sugars, and that the key to good health is the kind of calories we take in, not the number. In this groundbreaking book, award-winning science writer Gary Taubes shows us that almost everything we believe about the nature of a healthy diet is wrong.

Klikk her for å bestille

Matrevolusjonen

Forfatter: Andreas Eenfeldt
ISBN: 9788292605714

Dette er en grundig, lettlest og underholdende bok om den feilslåtte frykten for fett og kolesterol. En frykt som oppstod som følge av noen suspekte studier, og som senere har vist seg ikke å stemme. Forfatteren og lege Andreas Eenfeldt skriver at hypotesen om at mettet fett og kolesterol er farlig, sannsynligvis er det største mistak i historien både medisinsk og helsemessig.

Klikk her for å bestille

Den store boken om vitaminer og mineraler

Forfatter: Hoffer, W. Saul
ISBN: 9788292605936

Vitaminer og mineraler kan hjelpe deg å bli frisk! Men hvilke vitaminer - og hvilke doser? Denne boken gir deg svar på det. Legemidler kan aldri fungere som vitaminer, men vitaminer kan fungere som medisiner. Dette er den grundigste boken om bruk av vitaminer og mineraler i optimale doser, både for å forebygge og lindre, men også for å kurere mot lettere og mer alvorlige sykdommer, allergier og styrke immunforsvaret. Den store boken om vitaminer og mineraler bør alle helsebevisste mennesker ha i sin bokhylle.

Klikk her for å bestille

Anatomisk atlas

Forfatter: Budowick, Bjålie, Rolstad
ISBN: 9788200037705

I tillegg til anatomiske beskrivelser og ordforklaringer, har boka blokker med kliniske eksempler som utdyper og letter forståelsen av stoffet.

Klikk her for å bestille

The Art and Science of Low Carbohydrate Living

Forfatter: Phinney and Volek
ISBN: 9780983490708

Doctors Volek and Phinney share over 50 years of clinical experience using low carbohydrate diets, and together they have published more than 200 research papers and chapters on the topic. Particularly in the last decade, much has been learned about the risks associated with insulin resistance (including but not limited to metabolic syndrome, hypertension, and type-2 diabetes), and how this condition is far better controlled by carbohydrate restriction than with drugs.

Klikk her for å bestille

Hvordan vinne venner (slik får du innflytelse og fremgang)

Forfatter: Dale Carnegie
ISBN: 9788293154570

Hva er det som gjør at Hvordan vinne venner blir omtalt som tidenes mest suksessrike selvhjelpsbok - i mylderet av slike bøker? Svaret ligger i Dale Carnegies unike metode for å forstå og forklare den menneskelige natur - på en måte som er forståelig for alle, og gir en god overføringsverdi til dagliglivet. Hvordan vinne venner lærer deg hvordan du skal behandle andre mennesker. Du lærer enkle teknikker du vil ha glede av livet ut - både privat og i jobb. Denne boken har vært en bestselger over hele verden i snart 80 år!

Klikk her for å bestille

Frisk med lavkarbo

Forfatter: Sofie Hexeberg
ISBN: 9788202322731

Maten er din beste medisin. Du kan bli kvitt plager som migrene, overvekt og høyt blodtrykk og sykdommer som diabetes, muskel- og skjelettsykdommer og kronisk betennelse ved å gå over til et nytt kosthold.


Adrenal Fatigue

Forfatter: James L., M.D. Wilson
ISBN: 9781890572150

Adrenal fatigue is a deficiency in adrenal gland functioning that can result in debilitating symptoms ranging from lethargy to lowered sex drive to weight gain. James Wilson draws on 24 years of clinical experience and research to help readers determine if they have adrenal fatigue and learn how to treat it. Beginning with a diagnostic questionnaire, he moves through the causes, symptoms, and treatment of the condition through lifestyle and dietary modification. Inngår i følgende kategorier


Treningssuksess med lavkarbo

Forfatter: Ferry, Schück, Hallstensen
ISBN: 9788292605615

Hallstensen forteller blant annet suksesshistorien til fotballagene som, etter å ha lagt om til lavkarbo, møtte hverandre i Cupfinalen i 2010. Der ble det gull til Strømsgodset. I tillegg er det en teoridel, et praktisk treningsopplegg, samt ukemenyer.

Klikk her for å bestille

The Anti-inflammation Zone

Forfatter: Barry Sears
ISBN: 9780060834142

We hear constantly in the media that it's unhealthy to be overweight. But, really, why? Neither the medical profession, the media, nor the general public understand the major force behind the development of heart disease, cancer, and dementia. The underlying factor that connects these (and many other) conditions is years of silent inflammatory insult to the heart, the immune system, and the brain. And a primary cause of this silent inflammation is obesity.

Klikk her for å bestille

The Art and Science of Low Carbohydrate Performance

Forfatter: Volek, Phinney
ISBN: 9780983490715

A Revolutionary Program to Extend Your Physical and Mental Performance Envelope.

Klikk her for å bestille

Evidensbasering

Forfatter: Trond Skaftnesmo
ISBN: 9788293235088

Ensretting kommer ikke bare fra politisk hold, men kan også komme fra akademisk hold. Evidensbasering kan regnes som en del av en nypositivistisk strømning kalt New Public Management. I følge systemets entusiastiske tilhengere vil det helt klart føre til "best practice", men kritikerne mener at evidensbasering truer det faglige skjønnet og den erfaringsbaserte kunnskapen. Det vil erstatte kunnskap og innsikt med en ny type autoritetstro: troen på at statistiske sammendrag av forskning er kunnskap.

Klikk her for å bestille

The Cortisol Connection ø

Forfatter: Shawn Talbott , William J. Kraemer
ISBN: 9780897934923

Hvorfor stress gjør deg fet og ødelegger din helse - og hva du kan gjøre med det.


Grunnleggende ernæringslære

Forfatter: Pedersen m.fl.
ISBN: 9788205426566

Denne boken gir en innføring i fagområdet ernæring og er oppdatert på sentrale områder innenfor nyere forskning. Det er lagt særlig vekt på betydningen av samspillet mellom kosthold og fysisk aktivitet for god helse. Boken er også tilpasset norske forhold, blant annet med norske næringsstoffanbefalinger.

Klikk her for å bestille

Näringsmedicinska uppslagsboken

Forfatter: Peter Wilhelmson
ISBN: 9789163179105

Over 800 sider om kost og ernæring. Omfattende oppslagsbok om kost og kosttilskudd.

Klikk her for å bestille

Spis deg sukkerfri

Forfatter: Lars-Erik Litsfeldt
ISBN: 9788292605462

En inspirasjonskilde til alle som vil kvitte seg med suget etter søtsaker, gå ned i vekt og få et stabilt blodsukker. I januar 2001 fikk forfatteren av denne boken konstatert diabetes type 2, og med en vekt på over 100 kilo ga legen ham kommando om å kutte ned på fettet for å slanke seg. November samme år fikk han hjerteinfarkt. To år med lavkaloridietter og medisiner fulgte, og det resulterte i en minimal vektnedgang (95 kg). Etter å ha lest om steinalderkosthold på nettet, bestemte han seg sommeren 2003 for å legge om til et kosthold med mye naturlig fett, og lite karbohydrater (lavkarbo). Resultatet er at forfatteren i dag er frisk fra sin diabetes, han trenger ikke lenger ta medisiner, blodverdiene er blitt normale og han føler seg bedre enn noen gang.

Klikk her for å bestille

Den hemmelige kokken

Forfatter: Mats-Eric Nilsson
ISBN: 9788243005136

Hva inneholder egentlig maten vår? Enkelte produkter kan inneholde opp til 70 ingredienser, gjerne skjult bak betegnelser som E412. Boken tar for seg bruken av tilsetningsstoffer i matvareindustrien.

Klikk her for å bestille

Klassisk akupunktur

Forfatter: Eckhard Bick
ISBN: 12927

Solid og omfattende lærebok som også kan brukes som oppslagsverk.1. del omhandler den tradisjonelle kinesiske fysiologi og sykdomslære, samt generell punkt- og meridianlære. 2. del gjennomgår samtlige klassiske akupunkturpunkter. 3. del tar for seg diagnoseteknikker med særlig vekt på tunge- og pulsdiagnosen. 4. del er en oppsummering av forskjellige terapeutiske teknikker.


Naturlig slank med tarm i balanse

Forfatter: Fedon Lindberg
ISBN: 9788248919681

Her er nøkkelen til å oppnå og vedlikeholde en sunn tarmbalanse, en god fordøyelse, økt forbrenning og varig vekttap. Fedon Lindberg gir et innsiktsfullt perspektiv på sammenhengen mellom vektøkning og den underliggende ubalansen av bakterier i tarmen, eller det han kaller «tarmfaktor», den oversette årsaken til vektøkning. Basert på nyere vitenskapelige forskning, forklarer Lindberg hvordan fordøyelsessystemet fungerer og hvordan du kan oppnå et sunt bakterieøkosystem, som fremmer vekttap ved at kroppen opptar færre kalorier fra mat, reduserer sultfølelse og søtsug og lagrer mindre fett. Nøkkelen er å begrense inntak av sukker og stivelse og å spise mer sunt fett, levende og fermentert mat, og nok protein i hvert måltid for å balansere tarmens bakterieflora. Ved hjelp av en enkel forklaring og en diettplan som er lett å følge, en 14-dagers menyplan, over 50 oppskrifter og gode råd, vil du få det du trenger til å oppnå – og vedlikeholde – sunn tarmbalanse, god fordøyelse, økt forbrenning og varig vekttap.

Klikk her for å bestille

Den moderne jeger

Forfatter: Gry Hammer
ISBN: 9788202521509

Har du lyst til å leve sunt og bærekraftig selv om du kjenner på tidsklemma? Lage den beste maten fra bunnen av? Ta vare på tarmhelsen? Da bor det en moderne jeger i deg! I denne boken viser forfatter, blogger og tradisjonsmatekspert Gry Hammer deg hvordan du gjør det.

For oss starter alt med maten. Og da er det selvfølgelig ferske råvarer og skånsom behandling som er det viktigste. En gledelig trend i dag, er søken etter gamle tradisjoner tilpasset en moderne verden. Nå dannes det grupper som skaffer ferske, økologiske råvarer til sine medlemmer, butikkene påvirkes til å ta inn lokale varer og bøndene inspireres til å ta matkvalitet på alvor.

Innen denne voksende gruppen av bevisste forbrukere, har Gry Hammer vært en meget synlig aktør. Gjennom sin blogg Fra jord til bord har hun i mange år fremmet informasjon om hvordan vi kan skaffe oss næringsrik mat, beskrevet gamle bearbeidingsmetoder som fermentering, bløtlegging og spiring og forklart verdien av innmat og kraftkoking. Det resulterte i boken Fermentering som ble en stor suksess i 2016.

Nå har hun skrevet en ny bok som tar for seg hvordan vi kan jakte på gode råvarer. Det gir mange råd om hvor vi skal lete, hvem som sitter på informasjon om kilder til forskjellige råvarer. Og ikke minst, et stort utvalg av oppskrifter som de fleste vil ha glede av, både for seg selv og for de man veileder.Klikk her for å bestille

The Foundations of Chinese Medicine

Forfatter: Giovanni Maciocia
ISBN: 9780702052163

Klassisk lærebok i Tradisjonell Kinesisk Medisin. Boken gir en grundig forklaring på de mer kompliserte paradigmer innen TCM. Regnes av mange for å være selve læreboken i TCM.


Øreakupunktur

Forfatter: Eckhard Bick
ISBN: 9788789621081

Forfatteren tar utgangspunkt i flere forskjellige systemer: blant annet det kinesiske og franske. For de som er godt kjent med terminologien i kinesik medisin, er boken informativ i forhold til hvordan den klassifierer sykdommer og lidelser.

Klikk her for å bestille

Hjelp vi blir tjukkere!

Forfatter: Gary Taubes
ISBN: 9788293154556

Forfatter og New York Times journalist Gary Taubes har skrevet flere bestselgende bøker og vunnet internasjonale priser for sitt arbeid. Denne banebrytende boken viser at det er sukker og karbohydratene i kostholdet som har ført til fedmeepidemien vi opplever i dag. Taubes presenterer nye beviser for sine påstander og knuser myten om at slanking bare handler om «kalorier inn, kalorier ut». Hjelp vi blir tjukkere! er en uvurderlig nøkkel i vår forståelse av en internasjonal epidemi og en guide til hva hver enkelt av oss kan gjøre med det. Dette er hans første bok på norsk, og den er blitt en stor internasjonal bestselger. Kan også kjøpes som e-bok fra Lille Måne: http://lillemaane.no

Klikk her for å bestille

Spis deg ned i vekt

Forfatter: Sten Sture Skaldeman
ISBN: 9788292605486

Har du prøvd "alt" for å gå ned i vekt? Da kan denne boken forandre livet ditt for alltid. Forfatteren har selv båret på over 60 kilos overvekt i store deler av sitt liv. Men det var før han endelig ble klar over at slanking ikke handler om å spise mindre og trene mer, men å spise på en måte som gjør kroppen i stand til å forbrenne fett. De offentlige kostrådene som anbefaler grønt og magert, brød og poteter bør erstattes med et kosthold som består av mer protein og naturlig fett. Slik vil du gå ned i vekt og få en bedre helse, på en enklere og raskere måte enn du noen gang trodde var mulig!

Klikk her for å bestille

Biokjemi

Forfatter: Hauge Jens G. , Aakvaag Ruth Kleppe , Christensen Terje B.
ISBN: 9788251839563

Boka gir en kortfattet innføring i biokjemi, spesielt for sykepleier- og bioingeniørstudenter. Det er lagt vekt på de deler av biokjemi som beskriver sykdomstilstander der kjemiske og biokjemiske målemetoder er viktige. Boka kan brukes i alle studieretninger på universitets- og høgskolenivå hvor biokjemi inngår i fagkretsen.

Klikk her for å bestille

Text Book of Ayurveda, Fundamental Principles

Forfatter: Dr. Vasant Ladd
ISBN: 9788251839563

Denne klassiske læreboken i Ayurveda av Dr. Vasant Ladd er både velskrevet og oversiktelig. Inneholder alle de viktigste hovedtemaer innen Ayurveda: Læren om elementene, doshaene, fordøyelsens rolle, de 7 vevstyper, Prana, livsstil m.m. For de som ønsker å sette seg godt inn i Ayurveda, samt få et innblikk i den bakenforliggende filosofien - er denne boken å anbefale.


Supermat

Forfatter: John Oppsahl
ISBN: 9788283040104

Boken gir deg innføring i over 70 typer supermat sammen med detaljerte beskrivelser på hva virkestoffene gjør for kroppen din, med kildelister.

Klikk her for å bestille

Lev livet uten bekymringer

Forfatter: Dale Carnegie
ISBN: 9788293154600

Vil du ha mindre stress og færre bekymringer? Denne boken kan hjelpe deg med det gjennom håndfaste, praktiske og effektive teknikker. Lev livet uten bekymringer lærer deg teknikker for å finne indre ro og å skape gode arbeidsvaner som motarbeider tretthet og ikke minst stress. Hold bekymringene på avstand! Det er meningsløst å la bekymringene styre livet ditt. Bekymringer stjeler tid og energi, og gjør at du tenker dårligere, utviser dårligere dømmekraft og mister ambisjonenei livet. Bekymringer virker i tillegg svært negativt inn pådin fysiske og mentale helse. I denne boken viser Dale Carnegie deg hvordan du kan bryte den lammende bekymringsvanen. Du lærer en rekke kraftfulle, praktiske og effektive teknikker som har hjulpet millioner av mennesker verden over til et nytt og bedre liv. Slutt allerede i dag å la bekymringer om fremtiden, det uunngåelige, det ubetydelige eller fortiden styre livet ditt! Metodene du lærer i denne boken vil du ha nytte av resten av livet, og de vil gjøre deg i stand til å leve livet her og nå - og å få tilbake kontrollen overeget liv.

Klikk her for å bestille

Superstudent

Forfatter: Olav Schewe
ISBN: 9788215030135

Denne boken er basert på råd fra ekte superstudenter, samt det beste fra over 40 bøker om det å studere smartere og oppnå gode resultater. Forfatteren har selv gått fra å være en gjennomsnittselev til toppstudent ved hjelp av disse teknikkene. Her deler han alt du trenger å vite for at også du skal lykkes med studiene. Boken er delt inn i de tre delene LÆR EFFEKTIVT (studieteknikk), PRESTER OPTIMALT (prøver og eksamen) og TENK RETT (motivasjon og mentalitet). Hver del inneholder en rekke råd og teknikker som du kan ta i bruk allerede fra dag én.


Planetary Herbology

Forfatter: Michael Tierra m.fl.
ISBN: 9780941524278

The New Age Herbalist is an attempt to "form a bridge between orthodox medicine and herbalism"


Chi Kung: The Way of Energy

Forfatter: Lam Kam Chuen
ISBN: 9780671736453

A comprehensive manual published by a Chi Kung master on the internal energy exercise Chi Kung; Chi Kung strengthens immunity, builds internal stamina, eases chronic illness, and relieves common ailments by stimulating the flow of energy.


The Stress Cure

Forfatter: Patrick Holford og Susannah Lawson
ISBN: 9780349405483

Stress is very much part of life in the 21st century, and has overtaken the common cold as the major reason for taking time off work. But while we cannot avoid life's pressures, we can influence the degree to which they affect us, and how we react. This book will show you how. It examines why we become stressed, how the stress response is unique to each of us and why stress, particularly when combined with fatigue, can create a vicious circle that has serious implications for our long-term health. So, what's the answer? As you'll discover, there is no single solution; instead the authors suggest a unique blend of practical solutions that include: * Uncovering your stress triggers and stress response * Learning how to reframe negative beliefs * Effective time management that includes relaxation and fun * Becoming more resilient by tuning up your stress hormones * Utilising the power of sleep and exercise * Beating the sugar and stimulant trap * Fuel-up to feel good - discover the key nutrients for energy and resilience With a section on quick fixes to feel better now, as well as guidance on putting together a long-term action plan, The Stress Cure will empower you to take back control and live a healthier, more balanced life.

Klikk her for å bestille

Kinesisk urtemedicin del 1

Forfatter: Eckhard Bick
ISBN: 9788789621098

Teori og praksis (Innbundet). Boken gir en omfattende kunnskap om urter i henhold til kinesisk medisin. Den beskriver hvordan men klassifiserer urtenes egenskaper i forhold til den kinesiske etiologi (sykdomslæren).


Takk for maten!

Forfatter: Eva Fjeldstad
ISBN: 9788230016954

Tror du at å spise sunt er tørt og kjedelig? Her er en bok med oppskrifter på mer enn 50 spennende og utsøkte retter som samtidig gir deg bedre tarmhelse. Og alle oppskriftene inneholder en begrunnelse for hvorfor akkurat den maten gleder tarmbakteriene og fordøyelsen for øvrig.

Pensumsbok i kost og ernæringKlikk her for å bestille

Boken om de indre øvelser

Forfatter: Stephen T. Chang
ISBN: 9788274135059

For mer enn 6000 år siden studerte taoistiske vismenn dyr som levde lenge, og forsøkte å avsløre deres hemmeligheter. Det resulterte i Hjorteøvelsen, Traneøvelsen og Skillpaddeøvelsen - øvelser som stimulerer hele kroppen, opprettholder energibalansen og sørger for at de indre organene fungerer optimalt. Filosofien er at dersom kropp og sinn er sterke og sunne fra innsiden, vil vi ikke bli syke. Finnes på Nasjonalbiblioteket http://www.nb.no/nbsok/nb/7a9c1769c9ce2f1f08e8a96ae047d17d#11


Lov om alternativ behandling

Forfatter: Anne Kjersti Befring
ISBN: 9788276749748

I denne kommentarutgaven gis det en oversikt over og gjennomgang av hvordan lov om alternativ behandling er regulert, og hva som er bakgrunnen for loven. Innholdet i loven blir også belyst ved bruk av andre rettskilder, som pasientrettighetsloven og helsepersonelloven, og ved eksempler fra praksis.


The New Whole Foods Encyclopedia

Forfatter: Rebecca Wood
ISBN: 0778805131

The book is an invitation to learn the lore, health properties, and use of more than a thousand familiar and unusual foods and herbs.


Face Reading: Understanding Your Health and Relationships

Forfatter: Simon G. Brown
ISBN: 9781841813240

Combining ancient Chinese wisdom with contemporary insights, this book provides a practical guide to how observing face shapes and facial features can reveal hidden aspects of health and character.


Sannheten på bordet

Forfatter: Niels Christian Geelmuyden
ISBN: 9788202421885

Boka gir grundig og ny informasjon om det vi finner i matbutikkens hyller, slik at vi kan velge den maten som er bra for oss. Forfatteren avslører sannheten om alle stoffene vi ikke får vite at maten inneholder. Urovekkende veldokumentert, velskrevet og viktig.

Klikk her for å bestille

Den grønne supermaten

Forfatter: David Sandoval
ISBN: 9788202480202

Den grønne supermaten - den ultimate guiden til hvordan spise riktig! Alt om helsefordelene ved grønn mat. Den grønne supermaten - hemmeligheten bak et sunnere liv som utsetter aldringsprosessen og holder vekten stabil. Den grønne supermaten er den første boken i verden som gjennom vitenskapelig testing setter fokus på de helbredende egenskapene i grønnsaker og supermat.


A Modern Herbal (Volume 1 og 2)

Forfatter: Grieve, M
ISBN: 9780486227986

The Medicinal, Culinary, Cosmetic and Economic Properties, Cultivation and Folk-Lore of Herbs, Grasses, Fungi, Shrubs & Trees with Their Modern Scientific Uses


Kinesisk urtemedicin del 2

Forfatter: Eckhard Bick
ISBN: 9788789621104

Materia medica (oppslagsverk). Urter gjennomgås i forhold til deres egenskaper og indikasjonser.


Nye Vitaminrevolusjonen

Forfatter: Knut T. Flytlie
ISBN: 9788202438968

Nye vitaminrevolusjonen er en ABC om vitaminer og mineraler, sykdomsårsaker og selvhelbredelse. Finn ut hva akkurat du trenger for å styrke immunforsvaret, forebygge sykdom og bli kvitt plager. Hva er ditt minimumsbehov for vitaminer og mineraler? Hvor mye bør du spise for å forebygge sykdom? Kan vitaminer brukes som medisin?


The Healing Cuisine of China: 300 Recipes for Vibrant Health and Longevity

Forfatter: Zhuo Zhao
ISBN: 9788202438968

Provides more than 300 authentic Chinese recipes for curing specific.


Chinese Nutrition Therapy

Forfatter: Joerg Kastner
ISBN: 9783131309624

Dietetics in Traditional Chinese Medicine (TCM)


Metode og oppgaveskriving for studenter

Forfatter: Olav Dalland
ISBN: 9788205423985

Boka er kommet i ny utgave i 2017 og gir blant annet en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder, som ulike måter å samle inn data på og gjennomføring av undersøkelser. Hovedvekten ligger på kvalitativt intervju og observasjon. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i fremstillingen som du kan ha nytte av, og det er lagt vekt på gode råd når det gjelder utformingen av problemstillinger og oppgavens oppbygging, form og presentasjonsteknikk om du selv skal skrive en vitenskapelig artikkel. Anbefalt


Takk for maten?

Forfatter: Eva Fjeldstad
ISBN: 9788230012758

Hvordan og hvorfor maten du får kjøpt i norske butikker gjør deg syk. Boken omhandler blant annet hvordan stoffer i maten dreper tarmbakterier.

Klikk her for å bestille

Norsk medisinsk ordbok

Forfatter: Braut, m.fl.
ISBN: 9788252175073

Boka er til bruk for dei fleste personellgruppene i helsetenesta. Rundt 25 500 oppslagsord med ord og uttrykk, definisjonar, forklaringar og etymologiske opplysningar frå alle spesialområde innan medisin og frå vanleg medisinsk arbeid. Det er i nokon grad teke med oppslagsord frå tilliggjande fagspråk, som t.d. psykologi, sjukepleie og jus.

Klikk her for å bestille

Nytt lys på medisinen

Forfatter: Vilhelm Schjelderup
ISBN: 9788202117498

I denne boken bruker Schjelderup ny kunnskap fra moderne fysikk til å forklare hvordan kroppens helbredelsessystem er bygget opp.

Pensum i faget naturmedisinsk filosofi

Klikk her for å bestille

Tongue Diagnosis in Chinese Medicine

Forfatter: Giovanni Maciocia
ISBN: 9788202117498

Examination of the tongue, like the pulse, is one of the principal diagnostic methods in traditional Chinese medicine. This book--newly revised in 1995--systematically describes each of the primary characteristics of the tongue (body color, shape and coating) and their significance in the clinic.


Medisinplanter i Norge

Forfatter: Rolv Hjelmstad
ISBN: 9788205419148

Medisinplanter i Norge beskriver hvordan planter har vært brukt og fremdeles kan brukes som medisin mot små og store plager og sykdommer. Boken tar for seg den tradisjonelle anvendelsen av plantene, men omtaler også forskning som har dokumentert urtenes medisinske virkning.

Pensum i faget urtemedisin

Klikk her for å bestille

Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag

Forfatter: Lars Gunnar Lingås
ISBN: 9788205387836

Del 1 tar opp ulike etiske teorier med relevans for helse- og sosialarbeidere og gjennomgår profesjonsetikkens tradisjoner og utvikling. Etiske teorier er presentert på en lettfattelig måte. Del 2 gjennomgår og drøfter de grunnleggende verdiene i helse- og sosialfagene, og tar opp verdienes betydning for yrkesutøvelsen i vår samtid. Der særlig lagt vekt på den enkeltes personlige ansvar for sine etiske valg og handlinger. Del 3 tar opp sentrale etiske utfordringer som helse- og sosialarbeidere møter i vår tid.


Kinesisk kostlära

Forfatter: Peter Torssell
ISBN: 9789163091360

Hvordan vi påvirkes av det vi spiser og drikker, i henhold til kinesisk medisin. Boken gir en god oversikt over kostens energetiske egenskaper.


Immunologi

Forfatter: Bjarne Bogen ; Ludvig A. Munthe
ISBN: 9788215010939

Boka tar for seg grunnleggende immunologi slik at man kan få en forståelse av hvordan immunsystemet virker. Den kliniske immunologien dekker bl.a. infeksjonsimmunologi, allergi, autoimmune sykdommer, transplantasjoner, kreftimmunologi og medfødte immunsviktsykdommer. I tillegg omtaler boka blodtypeserologi og transfusjonsmedisin.


Original Works of Eunice D. Ingham:

Forfatter: Eunice D. Ingham
ISBN: 9780961180430

Stories the Feet Can Tell Thru Reflexology/Stories the Feet Have Told Thru Reflexology


Krydderleksikon

Forfatter: Kari Vetlesen
ISBN: 9788282111928

Endelig er den her - en komplett alfabetisk oversikt over krydder, urter, kryddersauser og andre smakstilsetninger fra hele verden, fra eksotisk korarima til dagligdags svart pepper. Krydderleksikon vil ha en naturlig plass på alles kjøkken enten du er profesjonell kokk eller glad amatør.

Klikk her for å bestille

Praxis der pathophysiognomikk

Forfatter: Natale Ferronato
ISBN: 978-3-8304-74

Pathophysiognomikk er en viktig Diagnosehjelp. Forandringer som avtegner seg i ansiktet kan gi deg rask henvisning til mulige helsemessige forstyrrelser. Terapeuten kan ved hjelp av tegn i ansiktet, gjenkjenne tegn på sykdom, og med hjelp av disse tegn, se om terapien har effektav terapien. Boka er ei lærebok med atlas. Den inneholder livsverket til den anerkjente sveitsiske naturlegen Natale Ferronato.


The Book of Ayurveda

Forfatter: Morrison
ISBN: 9780684800172

Boken omtaler grunnprinsippene i Ayurveda på en engasjerende og lettfattelig måte.


Oppgaveskriving

Forfatter: Karin Widerberg
ISBN: 9788215005683

Boka presenterer skriveteknikker og -rutiner for studenter ved høgskoler og universiteter som skal skrive prosjekt-, semester-, mellomfags- eller hovedfagsoppgave.

Vi har lagt ut link til denne - for dere som har ambisjoner om å skrive artikler for fagtidskrifter, blogg ol.


Reflexotherapy of the Feet

Forfatter: Hanne Marquardt
ISBN: 9783131252418

This book, based on the best-selling fourth German edition, has been constantly reviewed and updated by the author, incorporating new findings and strategies as they evolved. In many hand-drawn illustrations of the microsystem of the feet, the book introduces the principles and the practice of foot reflexology. It covers - the complete topography of zones - general treatment examples - specific applications and strategies on treatment combinations.


Biological Medicine, The Future of Natural Healing

Forfatter: Thomas Rau
ISBN: 9783925524646

BIOLOGICAL MEDICINE as practiced by Dr. Thomas Rau, M.D., Director of the Swiss Paracelsus Klinik Lustmuhle, combines the most modern diagnostic equipment with a wide range of traditional natural healing methods.


Reflexotherapy of the Feet

Forfatter: Hanne Marquardt
ISBN: 9783131252418

This book, based on the best-selling fourth German edition, has been constantly reviewed and updated by the author, incorporating new findings and strategies as they evolved. In many hand-drawn illustrations of the microsystem of the feet, the book introduces the principles and the practice of foot reflexology. It covers - the complete topography of zones - general treatment examples - specific applications and strategies on treatment combinations.


Biological Medicine, The Future of Natural Healing

Forfatter: Thomas Rau
ISBN: 9783925524646

BIOLOGICAL MEDICINE as practiced by Dr. Thomas Rau, M.D., Director of the Swiss Paracelsus Klinik Lustmuhle, combines the most modern diagnostic equipment with a wide range of traditional natural healing methods.


Why Isn't My Brain Working?

Forfatter: Datis Kharrazian
ISBN: 9780985690434

Why Isn't My Brain Working? will teach you strategies to save and improve brain function. You will learn how simple diet and lifestyle changes and nutritional therapy can profoundly impact your brain health and thus the quality of your life. Don't waste another day wondering why your brain is not working. Learn what you can and should do about it. Why Isn't My Brain Working? harnesses cutting-edge scientific research for safe, simple, and truly effective solutions to declining brain function.

Klikk her for å bestille

Pathophysiology Made Incredibly Easy!

Forfatter: Pathophysiology Made Incredibly Easy!
ISBN: 9781451146233

Her er boken for deg som ønsker en enkel patologibok på engelsk.


Blomstermedisin

Forfatter: Audun Myskja
ISBN: 9788280877093

Oversikt over utvalgte blomstermedisinsystemer, blant annet Bachs blomstermedisiner.


Bære eller briste

Forfatter: Røkenes og Hanssen
ISBN: 9788245004557

I denne boka legger forfatterne vekt på at kommunikasjon dreier seg om mer enn å gjøre seg forstått. Det er viktig å bli kjent med seg selv og å utvikle en personlig profesjonalitet. God kommunikasjon dreier seg om å leve seg inn andres verden, å skape et opplevelsesfellesskap, å bygge relasjoner til andre mennesker og å våge å være i situasjoner som oppleves som vanskelige.


Bechamp or Pasteur, a Lost Chapter in the History of Biology

Forfatter: D. Hume
ISBN: 9788245004557

Boken beskriver noe av det problemfylte arbeidsforholdet mellom Antoine Bechamp og Louis Pasteur på 1800-tallet. Nyttig bok å lese for alle som er interessert i dagens behandling av infeksjoner.


Text book of Ayurveda

Forfatter: Vasant Lad
ISBN: 1883725070

In his Ayurvedic Studies Program, Vasant Lad, Ayurvedic Physician, teaches Ayurveda as a science of moment-to-moment living. Each lecture that he gives flows from his own heart in a river of healing wisdom that is inspired by and pertinent to the students who are present at the time of the lecture.


Huden

Forfatter: Yael Adler
ISBN: 9788203296710

Yael Adler er hudlege - og i denne boken tar hun deg med på en underholdende hudreise gjennom sex og cellulitter, samspillet mellom ytre og indre organer, kviser og hudsykdommer, mirakelkremer og dyre løfter, utseendefiksering og aldring. Hun forteller hvordan vi kommuniserer med kroppsdufter og rødming, hva huden egentlig syns om vask og hva vi kan gjøre for å beholde en elastisk og fin hud.


Irisanalyse

Forfatter: Peter Jackson-Main
ISBN: 9788202290047

Menneskets iris inneholder ledetråder til vår tidligere, nåværende og fremtidige helse og er et unikt vindu inn i kroppens indre tilstand.

Klikk her for å bestille

Natural hormonal enhancement

Forfatter: Rob Faigin
ISBN: 9788202290047

Natural hormonal enhancement presents a practical program for combating, and even reversing, the physical degeneration and body composition changes assosiatied with aging. For athletes and bodybuilders, Natural hormonal enchancement provides advantage for a championship physique and optimal performance. NHE exposes a step-by-step program for fitness and fat loss substantiated by science.


Irisanalyse

Forfatter: Peter Jackson-Main
ISBN: 9788202290047

Menneskets iris inneholder ledetråder til vår tidligere, nåværende og fremtidige helse og er et unikt vindu inn i kroppens indre tilstand.

Klikk her for å bestille

Clinical Naturopathic Medicine

Forfatter: Leah Hechtman
ISBN: 9780729542425

Boken beskriver grunnleggende prinsipper innen holistisk naturmedisin. Har omfattende kildehenvisninger til forskning. Systematisk og pedagogisk fremstilling av stoffet.


Why Do I Still Have Thyroid Symptoms?

Forfatter: Datis Kharrazian
ISBN: 9780985690403

Are your thyroid symptoms worsening while your lab tests always look the same? Or have you been told you have Hashimoto’s and there’s nothing that can be done? Don’t waste another day feeling lousy because you’re trapped in outdated standards of health care. Why Do I Still Have Thyroid Symptoms? harnesses cutting-edge scientific research and clinical experience for a safe, simple and truly effective approach to hypothyroidism, Hashimoto’s and autoimmune diseases in general.

Klikk her for å bestille

Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere

Forfatter: Olav Dalland
ISBN: 9788205394421

Hva kan pedagogikken bidra med i arbeidet med klienter og pasienter? Helse- og sosialarbeidere møter daglig mennesker som har fått endret sin livssituasjon og som trenger hjelp til å orientere seg på nytt. Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere tar utgangspunkt i slike situasjoner. Det handler om å gå inn i et samarbeid med den hjelpsøkende pasienten eller klienten for å finne ut hva den enkelte trenger.


Why Do I Still Have Thyroid Symptoms?

Forfatter: Datis Kharrazian
ISBN: 9780985690403

Are your thyroid symptoms worsening while your lab tests always look the same? Or have you been told you have Hashimoto’s and there’s nothing that can be done? Don’t waste another day feeling lousy because you’re trapped in outdated standards of health care. Why Do I Still Have Thyroid Symptoms? harnesses cutting-edge scientific research and clinical experience for a safe, simple and truly effective approach to hypothyroidism, Hashimoto’s and autoimmune diseases in general.

Klikk her for å bestille

Renere liv

Forfatter: Tina Holt, Birgitte Magnussen
ISBN: 9788202447175

Her får du personlige, enkle og inspirerende tips om plantebasert mat, økologisk sminke, giftfrie skjønnhetsprodukter og miljøvennlige vaskemidler, klær og tekstiler. I tillegg til masse oppskrifter på næringsrik mat, hjemmelaget skjønnhetspleie og naturlige vaskeprodukter.


Sjarmen med tarmen

Forfatter: Giulia Enders
ISBN: 9788202455668

Mat er ikke bare kalorier og næringsinnhold. Mat er viktig også når det gjelder hva den forsyner tarmen med av bakterier. Ny forskning avdekker forbløffende sammenhenger mellom tarmen og resten av kroppen: Ubalanse i bakteriefloraen kan blant annet føre til oppblåsthet og smerter, overvekt, depresjon, allergi, intoleranse og Alzheimer. For å føle oss vel, ha god helse og balanse i kropp og sinn må vi med andre ord ta vare på tarmen vår. I denne sjarmerende boka kan du lese: Alt om fordøyelse, dovaner og matens virkning i kroppen ABC om bæsj Bakteriene våre og hva de betyr for helsen Mange gode råd om hvordan du blir venn med tarmen din.

Klikk her for å bestille

Intelligente celler

Forfatter: Bruce H. Lipton
ISBN: 9788702193688

Intelligente celler er et banebrydende værk inden for den nyere biologi. Den internationalt anerkendte cellebiolog, Bruce Lipton, har i mere end 20 år forsket i de mekanismer, hvorigennem celler modtager og behandler information, og i Intelligente celler formidler han denne nye videnskab, kaldet epigenetik, på seriøs, humoristisk og tilgængelig vis, illustreret med tegninger og eksempler fra hverdagen.


Reflexology: Art, Science & History 2014 Edition

Forfatter: Cristin Issel
ISBN: 9780615861913

Den mest komplette bok om soneterapiens historie.


The Fats that Heal Fats that Kill

Forfatter: Udo Erasmus
ISBN: 9780920470381
The Five Elements Wellness Plan: A Chinese System for Perfect Health

Forfatter: Barbara Temelie
ISBN: 0806958677

The ancient Five Element Diet (wood, fire, earth, metal, and water) describes the foods and preparation methods best suited to each element, the parts of your body most affected, and the healing forces unleashed with each dish. Your eating habits will change simply because you know more about the effects of foods on long life, love, sexual capacity, and prosperity.


The Biology of Belief 10th Anniversary Edition: Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles

Forfatter: Bruce Lipton
ISBN: 978140195247

Bruce Lipton gir en beskrivelse hvordan tankene kan påvirke genuttrykket. Det er en mulig forklaring på at den genetiske determinismen ikke er svaret på hvorfor vi utvikler oss som vi gjør.


Modig, Finn ditt hverdagsmot

Forfatter: Svein Harald Røine
ISBN: 9788202457280

Tenk deg at hver dag i livet er representert av en Post-it lapp. Hver dag rives en lapp av. Den kommer aldri tilbake. Er du fornøyd med hva det står på lappene? Eller drømmer du om at det står noe annet? For Svein Harald Røine innledet dette viktige spørsmålet en prosess der han lot seg utfordre til å takle uvante situasjoner og teste sitt hverdagsmot. Det er en historie med humor og driv, overraskende situasjoner og tankevekkende vrier. Du får nyttige verktøy til å kartlegge hva du ønsker å gjøre med livet ditt, og gode teknikker for å forankre beslutninger og mål. En engasjerende beretning som inspirerer deg til å bli modigere, til å utfordre din egen komfortsone, prioritere det som er viktig i livet ditt, og leve mer i tråd med det du drømmer om!


Auriculotherapy

Forfatter: Raphael Nogier
ISBN: 9788202457280

Auriculotherapy is based on proven correspondences between locations on the external ear and the internal organs and systems of the body. The ear acts like an input/output terminal in direct contact with the central nervous system. Information on viscerosomatic states can be accessed via visual clues, skin electro-conductivity, and pressure sensitivity at specific points.


Hva gjør oss friske? Helsens og helbredelsens filosofi

Forfatter: Morten Fastvold
ISBN: 9788299882712

Filosofen Morten Fastvold gir i denne boka en vitenskapsteoretisk kritikk av skolemedisinens syn på mennesket som "maskin". I møte med kroniske og sammensatte sykdomstilstander må et helhetssyn til, der livskraft og bruk av placebo gis plass, og han tar til orde for et samarbeid mellom skolemedisinen og komplementære behandlingstilbud


The Tao of Healthy Eating: Dietary Wisdom According to Traditional Chinese Medicine

Forfatter: Bob Flaws
ISBN: 9788299882712

Chinese dietary therapy is one of the most important aspects of Chinese medicine. The Tao of Healthy Eating illuminates the theory and practice of Chinese dietary therapy with emphasis on the concerns and attitudes of Westerners.It features a clear description of the Chinese medical understanding of digestion and all the practical implications if this for day-to-day diet. Issues of Western interest are discussed, such as raw versus cooked foods, high cholesterol, food allergies, and candidacies. It includes the Chinese medical descriptions of 200 Western food and similar information on vitamins, minerals, and amino acids.


ECIWO-biologi

Forfatter: Vilhelm Schjelderup
ISBN: 9788276342017

Forfatteren redegjør for ECIWO-biologien og dens praktiske anvendelse innen medisinen. ECIWO står for Embryo Containing Information Whole Organism, og er en forklaringsmodell for hvordan behandlingsmetoder som fotsoneterapi, øreakupunktur, irisanalyse m.m. fungerer.

Pensum i faget naturmedisinsk filosofi

Klikk her for å bestille

The Gerson Therapy

Forfatter: Charlotte Gerson og Morton Walker
ISBN: 9781575666280

Cancer. Hepatitis. Migraines. Arthritis. Heart Disease. Emphysema. For years, the medical establishment has called these chronic or life- threatening diseases "incurable." But now, the Gerson Therapy offers hope for those seeking relief from hundreds of different diseases. Juice your way to wellness. One of the first alternative cancer therapies, the Gerson Therapy has successfully treated thousands of patients for over 60 years. Now, in this authoritative revised and updated edition, alternative medicine therapist Charlotte Gerson and medical journalist Morton Walker reveal even more on the powerful healing effects of organic fruits and vegetables


Doctoring Data

Forfatter: Malcolm Kendrick
ISBN: 9781907797460

Is coffee good for you? Will sausages kill you? Should you avoid sugar, fat, salt, or all three? Booked your smear test yet? Checked your balls? Considering bariatric surgery? Are you taking statins like a good boy or girl? ... Or should you just ignore this relentless bombardment of medical advice and remember that no one gets out of life alive. With the same brilliance and humour that bowled us over in "The Great Cholesterol Con", Dr Kendrick takes a scalpel to the world of medical research and dissects it for your inspection.


Omega-3 Fatty Acids: Keys to Nutritional Health

Forfatter: Mahabaleshwar V. Hegde
ISBN: 9781907797460
The World Turned Upside Down

Forfatter: Richard D. Feinman
ISBN: 9780979201820

Forfatteren er professor i biokjemi og forteller i denne boken om ernæring, biokjemi og metabolismen. Han viser hvor galt resultatet av forskningen kan bli når utgangspunktet er å bekrefte den rådende sannhet i stedet for å avdekke hva som virkelig skjer i kroppen vår når vi spiser.


The Gerson Therapy

Forfatter: Charlotte Gerson og Morton Walker
ISBN: 9781575666280

Cancer. Hepatitis. Migraines. Arthritis. Heart Disease. Emphysema. For years, the medical establishment has called these chronic or life- threatening diseases "incurable." But now, the Gerson Therapy offers hope for those seeking relief from hundreds of different diseases. Juice your way to wellness. One of the first alternative cancer therapies, the Gerson Therapy has successfully treated thousands of patients for over 60 years. Now, in this authoritative revised and updated edition, alternative medicine therapist Charlotte Gerson and medical journalist Morton Walker reveal even more on the powerful healing effects of organic fruits and vegetables


ECIWO-biologi

Forfatter: Vilhelm Schjelderup
ISBN: 9788276342017

Forfatteren redegjør for ECIWO-biologien og dens praktiske anvendelse innen medisinen. ECIWO står for Embryo Containing Information Whole Organism, og er en forklaringsmodell for hvordan behandlingsmetoder som fotsoneterapi, øreakupunktur, irisanalyse m.m. fungerer.

Klikk her for å bestille

Younger

Forfatter: Sara Gottfried
ISBN: 9780062316271

Harvard/MIT--trained physician Sara Gottfried, M.D. has created a revolutionary 7-week program that empowers us to make the critical choices necessary to not just look young, but also feel young. Dr. Gottfried identifies and builds this book around the five-key factors that lead to accelerated aging -the muscle factor, the brain factor, the hormone factor, the gut factor, and the toxic fat factor. The 7-week program addresses these factors and treats them in an accessible and highly practical protocol.


Påvirkning

Forfatter: Robert B. Cialdini
ISBN: 9788279353089

Mer enn en million bøker solgt! Hvordan påvirker denne informasjonen følelsene dine for denne boken? Hvis du nå et øyeblikk tenker at en renommert og populær bok som denne kanskje er noe for deg, har du kanskje blitt overbevist ved et kraftfullt påvirkningsprinsipp - i dette tilfellet prinsippet om "sosialt bevis".


Ny kunnskap i soneterapi

Forfatter: Terje Horpestad
ISBN: 978-3131480019

Denne boken inneholder ny kunnskap.i soneterapi. Boken har blitt til gjennom 20 års daglig praksis og forskning og presenterer et nytt unikt sonesystem. Denne lærebok er skrevet for de som skal studere soneterapi og til terapeuter som vil videreutvikle sin kompetanse.

Pensumsbok i faget soneterapi


Intergrated Iridology

Forfatter: Tony Miller
ISBN: 0980546907

An award winning, comprehensive English Iridology reference! 344 full colour pages feature 500 high quality iris photos, 250 graphics and illustrations, new charts and tables with descriptions of physical, mental and emotional significance of eye signs.


A New IBS Solution

Forfatter: Mark Pimentel
ISBN: 978097743560

Dr. Mark Pimentel believes that the "missing link," or root cause of most IBS symptoms can be attributed to an overgrowth of bacteria in the small intestine. A New IBS Solution takes you through the historical evolution of conventional medicine's views on IBS in a way that can be easily understood. In addition, Dr. Pimentel presents a simple treatment protocol that will not only help you resolve your IBS symptoms, but will also prevent their recurrence.

Klikk her for å bestille

The Hormone Cure

Forfatter: Sara Gottfried, Christianne Northrup
ISBN: 9781451666953

The New York Times bestselling guide to hormone balance that helps women of all ages achieve increased energy, resilience, vitality, and sensuality through science-based natural therapies.


Pillebefinnende. Hva vet vi om medisinene vi tar?

Forfatter: Niels Christian Geelmeyden
ISBN: 9788202527006

Boka stiller spørsmål ved legemiddelindustrien, forskningen og virkemåten til mange av de mest brukte medisinene blant nordmenn. Hvilken effekt og hvilke bivirkninger gir smertestillende, blodtrykksmedisiner, statiner, sovepiller og antidepressiva. antibiotika, blodfortynnende, p-piller, potensmidler og syrehemmere?


Jordboka

Forfatter: Dag Jørund Lønning
ISBN: 9788269084603

Det fantastiske universet under føtene våre. Dei populærvitskaplege essaya i Jordboka er skrivne for eit breitt publikum. Dei inviterer til djup refleksjon over kva vår menneskelege oppgåve kan vera i det store økologiske spelet me kallar natur


Når kroppen sier nei

Forfatter: Gabor Matè
ISBN: 9788283840209

Kan ensomhet gjøre oss syke? Er det en forbindelse mellom vår evne til å vise følelser, helse og utvikling av sykdom? Vi vet i dag at følgene av barndomstraumer og voksne menneskers levde liv sjelden tas hensyn til i behandlingsapparatet. Moderne medisinsk forskning bekrefter imidlertid det man egentlig lenge har visst - at det er en sammenheng mellom følelser og fysisk helse. I denne boken gir Gabor Maté oss en grundig dokumentasjon på at vi utvikler skjult stress, en tilstand vi ofte ikke er klar over at vi lider av - vi fortrenger negative opplevelser i fortiden for å takle livet i nåtiden.


Tenke, fort og langsomt

Forfatter: Daniel Kahneman
ISBN: 9788253036465

Hvorfor gjør vi feil? Og hvorfor i all verden fortsetter vi å gjøre de samme feilene gang på gang? Daniel Kahneman viser at vi tenker i ett av to systemer- enten raskt, intuitivt og følelsesdrevet, eller langsomt, rasjonelt og logisk. Begge systemene er nødvendige, og begge har sine svakheter. Gjennom å forstå de to systemene, og hvordan de kan balanseres og virke sammen, skjønner vi mer av oss selv og hverandre - og samtidig lærer vi hvordan vi selv kan ta bedre avgjørelser, personlig og økonomisk.


The Plant Paradox

Forfatter: Steven R. Gundry
ISBN: 9780062427137

Gluten is just one variety of a common , and highly toxic, plant-based protein called lectin. Lectins are found not only in grains like wheat but also in the gluten-free foods most of us commonly regard as healthy, including many fruits, vegetables, nuts, beans, and conventional dairy products.


The Essential Ayurvedic Cookbook: 200 Recipes for Wellness

Forfatter: Lois Leonhardi
ISBN: 9780778805137

Essential Ayurvedic Cooking addresses wellness, happiness and balance via the time-honored principles of Ayurveda. This fresh interpretation is flexible and fun - designed for people living in a western culture seeking immediate benefits. With ingredient lists that are readily available and tailored to a western palate, you'll be whipping up tasty, healthy meals on a regular basis!


Nærhet og distanse

Forfatter: Henriksen, J. og Vetlesen, A.J.
ISBN: 9788205355545

Dette er en etikkbok for folk som arbeider med mennesker, og den har mange kloke betraktninger


Lipid Oxidation

Forfatter: Edwin N. Frankel
ISBN: 9780953194988

Boken dekker oksidasjon av fettsyrer og ulike analytiske målemetoder


The Carnivore Code

Forfatter: Paul Saladino
ISBN: 9781734640700

The Carnivore Code explains how the carnivore diet offers a hosts of scientifically proven benefits, such as reduced inflammation, better sleep, reduced joint pain, weight loss, and improved mental clarity.


Medisinsk–biologisk ordbok

Forfatter: Steinar Risnes
ISBN: 9788202403409

Dette er en omfattende latinsk ordbok for alle med behov for mer kunnskap om nomenklaturen innen medisin og biologi. Medisinsk-biologisk ordbok latin-gresk-norsk er den mest omfattende boken i sitt slag i Skandinavia.

Klikk her for å bestille

The Low-Fat Lie: Rise of Obesity, Diabetes and Inflammation

Forfatter: Glen D. Lawrence
ISBN: 978162734278

Boken er skrevet av en forsker som har studert fett i mange år. Boken tar for seg mange myter om sammenhengen mellon fett og sykdom og forklarer en del kompliserte forhold på en instruktiv og forståelig måte.


Long-Chain Omega-3 Specialty Oils

Forfatter: Harald Breivik
ISBN: 9780955251214

God faglitteratur for produksjon av ulike omega-3 oljer og dets kilder


The Feel Good Factor

Forfatter: Patrick Holford
ISBN: 9780749953164

Low mood and depression are endemic, and on the increase, and the recession has further fuelled the need for the practical, down-to-earth advice provided in THE FEEL GOOD FACTOR. It reveals highly effective methods to make a difference to how you feel - without the need for medical drugs.


Pust - nøkkelen til styrke, helse og glede

Forfatter: Audun Myskja
ISBN: 978827201648

Pusten er undervurdert, både av leger og blant folk flest. I denne boka skriver overlege Audun Myskja om hvordan pusten kan brukes til å få kropp og sinn over i gode, positive spor. I hverdagen kan pusten hjelpe deg med å takle de vonde følelsene, når du blir sint eller såret. Konkrete metoder gjør treningen mer effektiv, avspenningen dypere eller konsentrasjonen skarpere. Pusteteknikker hjelper mot stress og slitenhet. Pusten kan også brukes terapeutisk for de som sliter med angst og andre psykiske plager, med luftveissykdommer eller med kronisk tretthet. Den kan vise deg en vei ut når dårlige mønstre har grodd fast i kroppen og i tankene. Med enkle grep kan du finne tilbake til din naturlige pust - til barnets dype, ivrige, rolige og frigjørende pust.

Klikk her for å bestille

Gut and Psychology Syndrome

Forfatter: Dr Natasha Campbell-McBride
ISBN: 9780954852023

Natural Treatment for Autism, Dyspraxia, A.D.D., Dyslexia, A.D.H.D., Depression, Schizophrenia. GAPS-dietten kan brukes under SIBO-behandling.

Klikk her for å bestille

The Paleo Solution

Forfatter: Robb Wolf
ISBN: 9781628602678

The Original Human Diet. Do you want to lose fat and stay young, all while avoiding cancer, diabetes, heart disease, Parkinson's, Alzheimer's and a host of other illnesses?


Ayurveda : traditionell kunskap för en modern livsstil

Forfatter: Janesh Vaidya
ISBN: 9789113097657

Janesh Vaidya är en internationellt välkänd ayurvedapraktiker, som i den här boken guidar oss till hälsa genom tre områden: mat, livsstil och mental utveckling. Om du har obalanser i kropp eller sinne kommer ayurvedan att hjälpa dig att hitta dem och ge dig redskap för att balansera dem.


The Primal Connection

Forfatter: Mark Sisson
ISBN: 9780984755102

Mark Sisson presents a series of guidelines to trigger the feel-good hormones that your hunter-gatherer genes are hardwired to expect. As you make the mind-body connections, you will redefine your core values, calibrate your own daily pace, and make time for play, adventure, quiet reflection, friends and family, and optimal rest and rejuvenation.


Dangerous Grains

Forfatter: Dr. James Braly og Ron Hoggan
ISBN: 9781583331293

Could gluten be contributing to your fatigue, stress, bloating, and ill health? Long before Grain Brain was a bestseller, Dangerous Grains was the first book to examine in depth the hazards of gluten cereal grains.


Manthropology

Forfatter: Peter McAllister
ISBN: 9781250003225

Manthropology is a globe-spanning tour of the science of masculinity. It kicks off in Ice Age France, where a biomechinical analysis demonstrates that La Ferrassie 2, a Neanderthal woman discovered in the early 1900s, would cream 2004 World Arm Resting Federation champion Alexey Voyevoda in an arm wrestle. Then it moves on to medieval Serbia, showing how Slavic guslar poets (who were famously able to repeat a two-thousand-line verse after just one hearing) would have destroyed Curtis Jackson, aka 50 Cent, in a battle rap. Finally, it takes the reader to the steaming jungles of modern equatorial Africa, where Aka Pygmy men such super-dads, they even grow breasts to suckle children. Now, that´s commitment.


Legathåndboken 2018

Forfatter:
ISBN: 9788215030074

Legathåndboken gir deg en oppdatert oversikt over stipend og legater til utdanning, videreutvikling, kultur, idrett og forskning, samt til sosial hjelp. Her finner du informasjon om hvor mye det kan søkes om, søknadsfrist, begrensninger og forutsetninger for å kunne søke, om det er nødvendig med eget søknadsskjema, hvor søknadsskjemaet skal sendes og e-post- og internettadresser som gjør det mulig å kontakte det enkelte legat- og stipendstyre.


Breaking the Vicious Cycle

Forfatter: Elaine Gloria Gottschall
ISBN: 9780969276814

Handler om sammenhengen mellom mat og tarmsykdommer og beskriver dietten Spesifikk Karbohydratdiett (SCD). Dietten kan brukes under SIBO-behandling.

Klikk her for å bestille

The Encyclopedia of Essential Oils: The Complete Guide to the Use of Aromatic Oils in Aromatherapy, Herbalism, Health & Well-Being

Forfatter: Julia Lawless
ISBN: 9781573246149

The definitive A-Z reference guide to essential aromatherapy oils. Aromatherapy expert Julia Lawless shares her extensive knowledge in this detailed and systematic survey of more than 190 essential aromatherapy oils. From commonly used oils such as lavender and tea tree oils to the more obscure oils including deertounge, oakmoss, cananga, and angelica, The Encyclopedia of Essential Oils offers a wide variety of uses and cures for everything from wrinkles to kidney stones.


Markedsføring og kommunikasjon på nett

Forfatter: Nina Furu
ISBN: 9788202512347

En bok vi absolutt anbefaler! Oppdatert (2017) og grundig. Hva fungerer innen digital markedsføring og kommunikasjon, og hva fungerer ikke? Hvordan skaper du bedre resultater for firmaet du jobber i, og hvordan dokumenterer du effekten av det du gjør? Kort sagt, hva må vi gjøre for å bli smartere bedrifter og markedsførere?


Sport in Ancient Times

Forfatter: Nigel B. Crowther
ISBN: 9780806139951

Crowther takes us back to the birth of sumo wrestling in Japan and describes the sports of the Sumerians and Hittites. He documents bull leaping and boxing as recorded on pottery in Egypt. He shows the significance of the early Olympic Games and analyzes the influence of Byzantine chariot racing on society. He also notes the changing role of women in ancient sports - from their prominence in Egyptian contests, to the mythological Atalanta, to female Roman gladiators.


The Whole Soy Story

Forfatter: Daniel Kaayla
ISBN: 9780967089751

Soy is not a health food, does not prevent disease and has not even been proven safe. Epidemiological, clinical and laboratory studies link soy to malnutrition, digestive problems, …


Legathåndboken 2019

Forfatter: Universitetsforlaget
ISBN: 9788215031316

Legathåndboken gir deg en oppdatert oversikt over stipend og legater til utdanning, videreutvikling, kultur, idrett og forskning, samt til sosial hjelp. Her finner du informasjon om hvor mye det kan søkes om, søknadsfrist, begrensninger og forutsetninger for å kunne søke, om det er nødvendig med eget søknadsskjema, hvor søknadsskjemaet skal sendes og e-post- og internettadresser som gjør det mulig å kontakte det enkelte legat- og stipendstyre.


Breaking the Habit of Being Yourself

Forfatter: Joe Dispenza
ISBN: 9781848508569

I denne boken argumenterer Joe Dispenza veldig godt for at vi kan skape oss selv og den fremtiden vi ønsker.


Atomic Habits

Forfatter: James Clear
ISBN: 9781847941831

Bestselger om hvordan bygge gode vaner og bryte ut av dårlige.


Fiber Fueled

Forfatter: Will Bulsiewicz
ISBN: 9780593084564

The benefits of restrictive diets like paleo and keto have been touted for more than a decade, but as renowned gastroenterologist Dr. Will Bulsiewicz, or "Dr. B," illuminates in this groundbreaking book, the explosion of studies on the microbiome makes it abundantly clear that elimination diets are in fact hazardous to our health. What studies clearly now show--and what Dr. B preaches with his patients--is that gut health is the key to boosting our metabolism, balancing our hormones, and taming the inflammation that causes a host of diseases. And the scientifically proven way to fuel our guts is with dietary fiber from an abundant variety of colorful plants.

Klikk her for å bestille

Put your best feet forward

Forfatter: Geraldine Villeneuve
ISBN: 9781504373234

Bok som inneholder en beskrivelse på fotens struktur og hvordan påvirkningen av strukturen, kan påvirke vår helse.


Nourishing Traditions

Forfatter: Sally Fallon
ISBN: 978096708973

The Cookbook that Challenges Politically Correct Nutrition and the Diet Dictocrats. En viktig bok om tradisjonsmat.


Håndbok for ferske forelesere

Forfatter: Lars Risan m.fl.
ISBN: 9788215015484

Dette er en håndbok om det å forelese, holde seminarer og veilede, baset på forfatternes egne erfaringer. Den praktiske hverdagen står i fokus fremfor pedagogisk teori. Blant bokens tema er undervisningsteknikker og planlegging, hvordan man lager gode eksamensoppgaver, hva man gjør når teknikken svikter, roller og autoritet og gode råd om veiledning, evaluering og sensur.

Klikk her for å bestille

Waterlogged (en)

Forfatter: Tim Noakes
ISBN: 9781450424974

This title helps you discover the truth about sports drinks. Ever since researchers in Florida first formulated Gatorade in 1965, use of sports drinks has increased to the point of overindulgence by elite performers and novices alike. Athletes, parents, coaches and even many professionals in the fields of medicine, fitness and sport science routinely recommend rates of fluid intake during exercise that far exceed limits established by research.


Life in the fasting lane

Forfatter: Jason Fung, Eve Mayer og Megan Ramos
ISBN: 9781788174060

Legen Jason Fung har fått med seg Eve Mayer og Megan Ramos og skrevet en praktisk og informativ bok om faste. De gjennomgår mange ulike tilnærminger til faste, hvordan det virker og hvordan å gjennomføre det i praksis. De har med en rekke personkasusstikker, og forklarer hvilke tilpasninger som må gjøres


The Devil in the Garlic

Forfatter: Greg Nigh
ISBN: 9781988645339

How Sulfur in Your Food Can Cause Anxiety, Hot flashes, IBS, Brain Fog Migraines, Skin Problems, and More, and a Program to Help You Feel Great Again


Healing Power of Essential Oils

Forfatter: Eric Zielinski
ISBN: 9781524761363

Soothe Inflammation, Boost Mood, Prevent Autoimmunity, and Feel Great in Every Way


Eteriske oljer

Forfatter: Gry Hammer
ISBN: 9788202610784

Eteriske oljer fra aromatiske planter har vært brukt i folkemedisinen i uminnelige tider. Gry Hammer bruker stort sett oljene terapeutisk, men for henne utgjør oljene også en viktig og sanselig del av en naturlig og grønn livsstil.


Sunn tarm, klart hode

Forfatter: David Pearlmutter
ISBN: 9788202561741

Nevrologen David Perlmutter formidler i denne boka revolusjonerende ny forskning som viser hvor avhengig hjernen vår er av en sunn tarmflora. Han forteller om dramatisk bedring av helsen ved hjelp av enkle kostholdsendringer, nå og da hjulpet av tilleggsbehandling for å gjenoppbygge en sunn tarmhelse.

Pensumsbok i faget immunterapi


Undervisningslære

Forfatter: Gunnar Grepperud og Siw Skrøvset
ISBN: 9788205422858

Gjennom råd og tips, basert på praktiske erfaringer og pedagogisk teori, viser forfatterne hvordan leseren kan utvikle sine undervisningsferdigheter. Boka er lettlest, litt humoristisk, og det er lett å kjenne seg igjen både som elev og lærer. Boka styrker sammenhengen mellom teori og praksis i lærerutdanningen.

Klikk her for å bestille

Kvalitetslæring i høgere utdanning

Forfatter: Roar C. Pettersen
ISBN: 9788215005577

Boken gir en innføring i Kvalitetsreformen. Den drøfter ulike metoder og strategier i lys av nyere læringsforskning og didaktisk teori, med spesiell vekt på problembasert læring, casemetodikk og prosjektpedagogikk. Det blir lagt vekt på å vise hvordan problem- og praksisbaserte modeller bygger på og integrerer så vel nyere som velprøvde lærings- og undervisningsprinsipper. Boken fokuserer på pedagogiske perspektiver, prinsipper og strategier som bidrar til en undervisningspraksis som stimulerer og støtter studenters og elevers læreprosesser i retning av kvalitetslæring.

Klikk her for å bestille

Combining western herbs and chinese medicine

Forfatter: Jeremy Ross
ISBN: 0972819304

Boken kombinerer over 2000 års erfaring innen urtemedisin fra både vestlig og østlig medisin med moderne vitenskapelig forsking. Gir en bred og dyp forståelse av individuelle urter og deres egenskaper.


Principles and Practice of Phytotherapy

Forfatter: Kerry Bone, Simon Mills
ISBN: 9780702052972

Written by herbal practitioners with active experience in clinical practice, education, manufacturing and research, the textbook is both practical and evidence based.


Strength Training Anatomy for Athletes

Forfatter: Frédéric Delavier
ISBN: 9781492597414

Frédéric Delavier’s artwork has amazed readers for years, with over two million people turning to his books—including the best-selling Strength Training Anatomy—to learn how muscles perform and affect the body during exercise. Now he brings his work to life again with Strength Training Anatomy for Athletes.

Klikk her for å bestille

Functional Gastroenterology: Assessing and Addressing the Causes of Functional Gastrointestinal Disorders

Forfatter: Steven Sandberg-Lewis
ISBN: 9780692864661

In Functional Gastroenterology, Steven Sandberg-Lewis, ND, DHANP, draws on skills and knowledge he has built during four decades of Naturopathic practice and teaching. He articulates clinical pearls and presents a thorough review of the relevant published research. This text focuses on the underlying causes of functional GI disorders as well as their diagnosis, treatment and management.

Klikk her for å bestille

Dirty Genes

Forfatter: Ben Lynch
ISBN: 9780062698148

A leading expert in epigenetics, Dr. Ben Lynch provides a revolutionary, personalized approach to improve how your genes behave, preventing and reversing chronic illness-cardiovascular disease, autoimmune disorders, anxiety, depression, digestive issues, and obesity, among others-and improving overall health.

Klikk her for å bestille

Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid

Forfatter: Annechen Bahr Bugge
ISBN: 9788202549343

Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere tar blant annet for seg spørsmålene: Hva og hvordan har nordmenn spist opp igjennom tidene? Hvordan har ferdigheter, kunnskaper og ideer blitt reprodusert og endret? Hvordan har hendelser, nye betingelser og erfaringer influert på spisevanene? Hvilke ingredienser, matretter og innovasjoner har særlig bidratt til endringer? Boken retter seg mot studenter innenfor samfunnsfag, kulturhistorie og ernæring. Den vil også være aktuell for opinionsformere og beslutningstakere på matområdet, som produsenter, aktører i næringslivet, journalister, politikere og forvaltere.

Pensum i faget Ernæring, livsstil og miljø.

Boken gir en grunnleggende forståelse av vår egen matkultur, og hvordan vi adopterer nye trender innen ernæring. Den gir et viktig perspektiv til studenter som ønsker å hjelpe mennesker å forbedre kostholdet sitt. Det å kunne møte mennesker der de er i sin matkultur, i sine matvaner og livsstil, gjør at man som terapeut letter forstår hva som skal til for å endre våre matvaner og oppnå bedre helse. Vi må forstå hvorfor vi spiser som vi gjør, for å klare å hjelpe andre til å endre sine vaner.

Boken er en solid og overraskende lettlest bok om hvorfor vi spiser som vi gjør i Norge i dag. Hun har beskrevet i detalj om mat fra 1500 tallet og frem til 2019 hvor hun dekker matkonsepter som avspeiler sosioøkonomiske forskjeller, kjønnsroller, ernæringsstatus av kosthold og hvordan vi har havnet i et samfunn hvor hurtigmaten dominerer.

Mye av hennes informasjon er basert medisinhistorie av Lege Fredrik Grøn (1871-1947) som fokuserte sin forskning på norsk kosthold og folkemedisin, og hvordan dette påvirket folkehelsen gjennom tider. Den kan leses som en historiebok fylt med anekdoter og fortellinger og den kan også brukes som et oppslagsverk for alle som har interesse av mat, helse og ernæring. 

Her er noen pressemeldinger og anmeldelser om bokenKlikk her for å bestille

Microsystems Acupuncture

Forfatter: Han-Ulrich Hecker, Angelika Stevling, Elmar Peuker
ISBN: 9783131291110

In the last fifty years, microsystem acupuncture has emerged as a safe and effective therapeutic option for a wide range of conditions, from cardiovascular and neurological disorders to obesity and nicotine dependence.This book is a comprehensive overview of ear, scalp, mouth, and hand acupuncture to help you understand the relationships between these microsystems and the body.


The Obesity Code

Forfatter: Jason Fung
ISBN: 9781925228793

Dette er en av de bedre bøkene om et animalskdominert steinalderkosthold. Legen Jason Fung forklarer på en morsom, grundig og forholdsvis lettlest måte hvordan dette kostholdet virker gunstig inn på innlagringshormonet insulin, stresshormonet kortisol og mange flere. Han "tar også livet av" noen myter, og gjennomgår de virkelige problemene i kostholdet.

Totalt ca. kr 109400© 2021 Tunsberg Medisinske Skole