Tunsberg

Bøker til Grunnmedisin


NB! Klikk på bokens tittel for å bestille

Menneskekroppen

Forfatter: Sand, Sjaastad, Haug m.fl
ISBN: 9788205504820

Boken gir en grundig gjennomgang av kroppens anatomi og fysiologi. Boken anbefales også til alle som er interessert i hvordan vår fantastiske kropp er bygd opp og fungerer. Praktiserende terapeuter vil ha stor glede og nytte av å ha denne boken som oppslagsverk. NB! Dette er 3.utgave av boken. Du kan bruke tidligere utgaver.

Boken er pensum i grunnmedisin del 1, men vil også være nyttig i del 2. Klikk her for å bestille

Patologi, menneskets sykdommer

Forfatter: Bjørn Bertelsen
ISBN: 9788205405608

Dette er boken vi benytter som lærebok i Patologi. 2. utgave.

Boken er pensum i grunnmedisin del 2Klikk her for å bestille

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Forfatter: Trygve Tjade
ISBN: 9788245035469

Medisinsk mikrobiologi er læren om virus, bakterier og andre mikroorganismer som kan forårsake infeksjonssykdommer. Vi har gode metoder for å forebygge, påvise og behandle disse sykdommene, men de er likevel et stort helseproblem: De er vanlige, ofte smittsomme og noen ganger farlige. I denne boken blir kunnskap om infeksjonssykdommer knyttet til mikroorganismene som forårsaker dem. Dette er 5. utgave.

Boken er pensum i både grunnmedisin del 1 og del 2 Klikk her for å bestille
Totalt ca. kr 2300

Anbefalt litteratur

Dette er bøker som ikke er obligatoriske. Det er ikke meningen at du skal lese alle, men velge ut noen som tar for seg emner du har lyst til å lese mer om.

Anatomisk atlas
Klikk her for å bestille Forfatter: Budowick, Bjålie, Rolstad
Pris: 724,-
ISBN: 9788200037705
Anbefalt i tema: 1

I tillegg til anatomiske beskrivelser og ordforklaringer, har boka blokker med kliniske eksempler som utdyper og letter forståelsen av stoffet.
Norsk medisinsk ordbok
Klikk her for å bestille Forfatter: Braut, m.fl.
Pris: 479,-
ISBN: 9788252175073
Anbefalt i tema: 1

Boka er til bruk for dei fleste personellgruppene i helsetenesta. Rundt 25 500 oppslagsord med ord og uttrykk, definisjonar, forklaringar og etymologiske opplysningar frå alle spesialområde innan medisin og frå vanleg medisinsk arbeid. Det er i nokon grad teke med oppslagsord frå tilliggjande fagspråk, som t.d. psykologi, sjukepleie og jus.
Medisinsk–biologisk ordbok
Klikk her for å bestille Forfatter: Steinar Risnes
Pris: 786,-
ISBN: 9788202403409
Anbefalt i tema: 1

Dette er en omfattende latinsk ordbok for alle med behov for mer kunnskap om nomenklaturen innen medisin og biologi. Medisinsk-biologisk ordbok latin-gresk-norsk er den mest omfattende boken i sitt slag i Skandinavia.


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole