Tunsberg
Glemt passord?

Bøker til Grunnmedisin


NB! Klikk på bokens tittel for å bestille

Menneskekroppen

Forfatter: Sand, Sjaastad, Haug m.fl
ISBN: 9788205504820

Boken gir en grundig gjennomgang av kroppens anatomi og fysiologi. Boken anbefales også til alle som er interessert i hvordan vår fantastiske kropp er bygd opp og fungerer. Praktiserende terapeuter vil ha stor glede og nytte av å ha denne boken som oppslagsverk. NB! Dette er 3.utgave av boken. Du kan bruke tidligere utgaver.

Boken er pensum i grunnmedisin del 1, men vil også være nyttig i del 2. Klikk her for å bestille

Patologi, menneskets sykdommer

Forfatter: Bjørn Bertelsen
ISBN: 9788205405608

Dette er boken vi benytter som lærebok i Patologi. 2. utgave.

Boken er pensum i grunnmedisin del 2Klikk her for å bestille

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Forfatter: Trygve Tjade
ISBN: 9788245014976

Forfatteren kobler i denne boken sammen infeksjonssykdommer med kunnskap om mikroorganismene som forårsaker disse. Leseren vil få vite hvordan forebyggelse, diagnostikk og behandling av sykdommene foregår, i tillegg til bakgrunnen for metodene.

Boken er pensum i både grunnmedisin del 1 og del 2 Klikk her for å bestille
Totalt ca. kr 1700

Anbefalt litteratur

Dette er bøker som ikke er obligatoriske. Det er ikke meningen at du skal lese alle, men velge ut noen som tar for seg emner du har lyst til å lese mer om.

Arbeidsbok til Menneskekroppen
Klikk her for å bestille Forfatter: Øystein V. Sjaastad; Kari C. Toverud; Olav Sand; m.fl.
Pris: 279,-
ISBN: 9788205348080
Anbefalt i tema: 1

Denne boken er ikke pensum men vi legger den ut her fordi mange studenter har sagt at de har god bruk for den.

Boken inneholder ulike typer oppgaver og illustrasjoner som vil lette tilegnelsen av stoffet og hjelpe studenten til å få en bedre forståelse av fysiologiske prinsipper, og hvordan kroppen er oppbygd og hvordan organene fungerer.
Anatomisk atlas
Klikk her for å bestille Forfatter: Budowick, Bjålie, Rolstad
Pris: 679,-
ISBN: 9788200037705
Anbefalt i tema: 1

I tillegg til anatomiske beskrivelser og ordforklaringer, har boka blokker med kliniske eksempler som utdyper og letter forståelsen av stoffet.
Norsk medisinsk ordbok
Klikk her for å bestille Forfatter: Braut, m.fl.
Pris: 384,-
ISBN: 9788252175073
Anbefalt i tema: 1

Boka er til bruk for dei fleste personellgruppene i helsetenesta. Rundt 25 500 oppslagsord med ord og uttrykk, definisjonar, forklaringar og etymologiske opplysningar frå alle spesialområde innan medisin og frå vanleg medisinsk arbeid. Det er i nokon grad teke med oppslagsord frå tilliggjande fagspråk, som t.d. psykologi, sjukepleie og jus.
Medisinsk–biologisk ordbok
Klikk her for å bestille Forfatter: Steinar Risnes
Pris: 636,-
ISBN: 9788202403409
Anbefalt i tema: 1

Dette er en omfattende latinsk ordbok for alle med behov for mer kunnskap om nomenklaturen innen medisin og biologi. Medisinsk-biologisk ordbok latin-gresk-norsk er den mest omfattende boken i sitt slag i Skandinavia.


© 2021 Tunsberg Medisinske Skole