Tunsberg
Glemt passord?

Bøker til Grunnmedisin


NB! Klikk på bokens tittel for å bestille

Menneskekroppen

Forfatter: Sand, Sjaastad, Haug m.fl
ISBN: 9788205504820

Boken gir en grundig gjennomgang av kroppens anatomi og fysiologi. Boken anbefales også til alle som er interessert i hvordan vår fantastiske kropp er bygd opp og fungerer. Praktiserende terapeuter vil ha stor glede og nytte av å ha denne boken som oppslagsverk. NB! Dette er 3.utgave av boken. Du kan bruke tidligere utgaver, men det kan da være litt jobb å finne frem etter anvisning i studieveiledning ol.

Klikk her for å bestille

Patologi, menneskets sykdommer

Forfatter: Bjørn Bertelsen
ISBN: 9788205405608

Dette er boken vi benytter som lærebok i Patologi. 2. utgave.

Klikk her for å bestille

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Forfatter: Trygve Tjade
ISBN: 9788245014976

Forfatteren kobler i denne boken sammen infeksjonssykdommer med kunnskap om mikroorganismene som forårsaker disse. Leseren vil få vite hvordan forebyggelse, diagnostikk og behandling av sykdommene foregår, i tillegg til bakgrunnen for metodene.

Klikk her for å bestille
Totalt ca. kr 1800

Anbefalt litteratur

Dette er bøker som ikke er obligatoriske. Det er ikke meningen at du skal lese alle, men velge ut noen som tar for seg emner du har lyst til å lese mer om.

Arbeidsbok til Menneskekroppen
Klikk her for å bestille Forfatter: Øystein V. Sjaastad; Kari C. Toverud; Olav Sand; m.fl.
Pris: 279,-
ISBN: 9788205348080
Anbefalt i tema: 1
Anatomisk atlas
Klikk her for å bestille Forfatter: Budowick, Bjålie, Rolstad
Pris: 679,-
ISBN: 9788200037705
Anbefalt i tema: 1
Norsk medisinsk ordbok
Klikk her for å bestille Forfatter: Arnt Jacobsen
Pris: 310,-
ISBN: 9788270460717
Anbefalt i tema: 1


© 2019 Tunsberg Medisinske Skole