Tunsberg

Bøker til Spesialisering i SIBO og andre dysbioser

Pensum i dette studiet består av artikler som du får tilgang til inne på skolen. Artiklene er sammendrag av mange ulike bøker og forskningsartikler. Det er referanser i hver artikkel. 

Det du ser på denne siden er anbefalt litteratur. Dette er bøker du kan vurdere å kjøper dersom du ønsker å fordype deg i det emne. Anbefalt litteratur

Dette er bøker som ikke er obligatoriske. Det er ikke meningen at du skal lese alle, men velge ut noen som tar for seg emner du har lyst til å lese mer om.

Building a Better Biome
Forfatter: Dr. Mark Pimentel
Pris: 249,-
ISBN: 9781572843097
Anbefalt i tema: 1

An accessible, multi-faceted resource aimed at readers contending with SIBO, IBS, and related GI issues, as well as toward everyone interested in learning more about their microbiome and improving their digestive health.
Gut and Psychology Syndrome
Klikk her for å bestille Forfatter: Dr Natasha Campbell-McBride
Pris: 299,-
ISBN: 9780954852023
Anbefalt i tema: 2

Natural Treatment for Autism, Dyspraxia, A.D.D., Dyslexia, A.D.H.D., Depression, Schizophrenia. GAPS-dietten kan brukes under SIBO-behandling.
Breaking the Vicious Cycle
Klikk her for å bestille Forfatter: Elaine Gloria Gottschall
Pris: $229,-
ISBN: 9780969276814
Anbefalt i tema: 2

Handler om sammenhengen mellom mat og tarmsykdommer og beskriver dietten Spesifikk Karbohydratdiett (SCD). Dietten kan brukes under SIBO-behandling.
Why Isn't My Brain Working?
Klikk her for å bestille Forfatter: Datis Kharrazian
Pris: 309,-
ISBN: 9780985690434
Anbefalt i tema: 2

Why Isn't My Brain Working? will teach you strategies to save and improve brain function. You will learn how simple diet and lifestyle changes and nutritional therapy can profoundly impact your brain health and thus the quality of your life. Don't waste another day wondering why your brain is not working. Learn what you can and should do about it. Why Isn't My Brain Working? harnesses cutting-edge scientific research for safe, simple, and truly effective solutions to declining brain function.
Pust - nøkkelen til styrke, helse og glede
Klikk her for å bestille Forfatter: Audun Myskja
Pris: 187,-
ISBN: 978827201648
Anbefalt i tema: 2

Pusten er undervurdert, både av leger og blant folk flest. I denne boka skriver overlege Audun Myskja om hvordan pusten kan brukes til å få kropp og sinn over i gode, positive spor. I hverdagen kan pusten hjelpe deg med å takle de vonde følelsene, når du blir sint eller såret. Konkrete metoder gjør treningen mer effektiv, avspenningen dypere eller konsentrasjonen skarpere. Pusteteknikker hjelper mot stress og slitenhet. Pusten kan også brukes terapeutisk for de som sliter med angst og andre psykiske plager, med luftveissykdommer eller med kronisk tretthet. Den kan vise deg en vei ut når dårlige mønstre har grodd fast i kroppen og i tankene. Med enkle grep kan du finne tilbake til din naturlige pust - til barnets dype, ivrige, rolige og frigjørende pust.
Why Do I Still Have Thyroid Symptoms?
Klikk her for å bestille Forfatter: Datis Kharrazian
Pris: 182,-
ISBN: 9780985690403
Anbefalt i tema: 3

Are your thyroid symptoms worsening while your lab tests always look the same? Or have you been told you have Hashimoto’s and there’s nothing that can be done? Don’t waste another day feeling lousy because you’re trapped in outdated standards of health care. Why Do I Still Have Thyroid Symptoms? harnesses cutting-edge scientific research and clinical experience for a safe, simple and truly effective approach to hypothyroidism, Hashimoto’s and autoimmune diseases in general.
Functional Gastroenterology: Assessing and Addressing the Causes of Functional Gastrointestinal Disorders
Klikk her for å bestille Forfatter: Steven Sandberg-Lewis
Pris: $33,-
ISBN: 9780692864661
Anbefalt i tema: 3

In Functional Gastroenterology, Steven Sandberg-Lewis, ND, DHANP, draws on skills and knowledge he has built during four decades of Naturopathic practice and teaching. He articulates clinical pearls and presents a thorough review of the relevant published research. This text focuses on the underlying causes of functional GI disorders as well as their diagnosis, treatment and management.
Dirty Genes
Klikk her for å bestille Forfatter: Ben Lynch
Pris: 194,-
ISBN: 9780062698148
Anbefalt i tema: 3

A leading expert in epigenetics, Dr. Ben Lynch provides a revolutionary, personalized approach to improve how your genes behave, preventing and reversing chronic illness-cardiovascular disease, autoimmune disorders, anxiety, depression, digestive issues, and obesity, among others-and improving overall health.
The Devil in the Garlic
Forfatter: Greg Nigh
Pris: $191,-
ISBN: 9781988645339
Anbefalt i tema: 4

How Sulfur in Your Food Can Cause Anxiety, Hot flashes, IBS, Brain Fog Migraines, Skin Problems, and More, and a Program to Help You Feel Great Again
Fiber Fueled
Klikk her for å bestille Forfatter: Will Bulsiewicz
Pris: 356,-
ISBN: 9780593084564
Anbefalt i tema: 5

The benefits of restrictive diets like paleo and keto have been touted for more than a decade, but as renowned gastroenterologist Dr. Will Bulsiewicz, or "Dr. B," illuminates in this groundbreaking book, the explosion of studies on the microbiome makes it abundantly clear that elimination diets are in fact hazardous to our health. What studies clearly now show--and what Dr. B preaches with his patients--is that gut health is the key to boosting our metabolism, balancing our hormones, and taming the inflammation that causes a host of diseases. And the scientifically proven way to fuel our guts is with dietary fiber from an abundant variety of colorful plants.


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole