Tunsberg

Bøker til Terapeututdanninger

Pensum for de første to årene i våre terapeututdanninger.

Mye av pensum vil du også få tilgang til inne på skolen, i form av artikler, videoer og opptak av forelesninger. Du vil også få tilgang til mange verktøy som du vil bruke for å tilegne deg kunnskapen. Til hvert tema finnes en studieveiledning som forklarer deg hva som er pensum i de ulike bøkene og i artikler/videoer. 


NB! Klikk på bokens tittel for å bestille

Menneskekroppen

Forfatter: Sand, Sjaastad, Haug m.fl
ISBN: 9788205504820

Boken gir en grundig gjennomgang av kroppens anatomi og fysiologi. Boken anbefales også til alle som er interessert i hvordan vår fantastiske kropp er bygd opp og fungerer. Praktiserende terapeuter vil ha stor glede og nytte av å ha denne boken som oppslagsverk. NB! Dette er 3.utgave av boken. Du kan bruke tidligere utgaver.

Pensum i faget Grunnmedisin og i Ernæring, livsstil og miljø.Klikk her for å bestille

Patologi, menneskets sykdommer

Forfatter: Bjørn Bertelsen
ISBN: 9788205405608

Dette er boken vi benytter som lærebok i Patologi. 2. utgave.

Pensum i faget Grunnmedisin

Klikk her for å bestille

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Forfatter: Trygve Tjade
ISBN: 9788245035469

Medisinsk mikrobiologi er læren om virus, bakterier og andre mikroorganismer som kan forårsake infeksjonssykdommer. Vi har gode metoder for å forebygge, påvise og behandle disse sykdommene, men de er likevel et stort helseproblem: De er vanlige, ofte smittsomme og noen ganger farlige. I denne boken blir kunnskap om infeksjonssykdommer knyttet til mikroorganismene som forårsaker dem. Dette er 5. utgave.

Pensum i faget Grunnmedisin

Klikk her for å bestille

Bedre uten brød (2010)

Forfatter: Lutz, Allan, Veiersted
ISBN: 9788292605905

Boken presenterer et kosthold som inneholder lite karbohydrater og mer fett og protein. Legen Wolfgang Lutz har behandlet nærmere 15000 personer, og deres opplegg beskrives i denne boken. Pasienter med lidelser i mage- og tarm, hjerte- og karsykdommer, overvekt og diabetes og en rekke andre sykdommer har fulgt hans opplegg og spist seg friske. Boken inneholder norske pasienthistorier og er gjennomarbeidet for norske forhold.

Pensum i faget Ernæring, livsstil og miljø

Klikk her for å bestille

Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid

Forfatter: Annechen Bahr Bugge
ISBN: 9788202549343

Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere tar blant annet for seg spørsmålene: Hva og hvordan har nordmenn spist opp igjennom tidene? Hvordan har ferdigheter, kunnskaper og ideer blitt reprodusert og endret? Hvordan har hendelser, nye betingelser og erfaringer influert på spisevanene? Hvilke ingredienser, matretter og innovasjoner har særlig bidratt til endringer? Boken retter seg mot studenter innenfor samfunnsfag, kulturhistorie og ernæring. Den vil også være aktuell for opinionsformere og beslutningstakere på matområdet, som produsenter, aktører i næringslivet, journalister, politikere og forvaltere.

Pensum i faget Ernæring, livsstil og miljø.

Boken gir en grunnleggende forståelse av vår egen matkultur, og hvordan vi adopterer nye trender innen ernæring. Den gir et viktig perspektiv til studenter som ønsker å hjelpe mennesker å forbedre kostholdet sitt. Det å kunne møte mennesker der de er i sin matkultur, i sine matvaner og livsstil, gjør at man som terapeut letter forstår hva som skal til for å endre våre matvaner og oppnå bedre helse. Vi må forstå hvorfor vi spiser som vi gjør, for å klare å hjelpe andre til å endre sine vaner.

Boken er en solid og overraskende lettlest bok om hvorfor vi spiser som vi gjør i Norge i dag. Hun har beskrevet i detalj om mat fra 1500 tallet og frem til 2019 hvor hun dekker matkonsepter som avspeiler sosioøkonomiske forskjeller, kjønnsroller, ernæringsstatus av kosthold og hvordan vi har havnet i et samfunn hvor hurtigmaten dominerer.

Mye av hennes informasjon er basert medisinhistorie av Lege Fredrik Grøn (1871-1947) som fokuserte sin forskning på norsk kosthold og folkemedisin, og hvordan dette påvirket folkehelsen gjennom tider. Den kan leses som en historiebok fylt med anekdoter og fortellinger og den kan også brukes som et oppslagsverk for alle som har interesse av mat, helse og ernæring. 

Her er noen pressemeldinger og anmeldelser om bokenKlikk her for å bestille
Totalt ca. kr 3300

Anbefalt litteratur

Dette er bøker som ikke er obligatoriske. Det er ikke meningen at du skal lese alle, men velge ut noen som tar for seg emner du har lyst til å lese mer om.

Revolusjon i vitenskapen
Klikk her for å bestille Forfatter: Ervin Laszlo; Henrik B. Tschudi (Oversetter)
Pris: 249,-
ISBN: 9788292773758
Anbefalt i tema: 3

Ervin Laszlo samler trådene fra kosmologi, kvantefysikk, biologi og bevissthetsforskning. Han gir oss et intenst fascinerende bilde av oss selv og vår egen utvikling i et univers og et kosmos som er givende, stimulerende og ikke minst meningsfylt. Han gir oss en innfallsport til en helhetlig og vitenskapelig basert virkelighetsforståelse, med dyptgripende betydning for oss. Her presenteres et alternativt paradigme til det rådende innen medisinsk forskning.
Intelligente celler
Forfatter: Bruce H. Lipton
Pris: 312,-
ISBN: 9788702193688
Anbefalt i tema: 3

Intelligente celler er et banebrydende værk inden for den nyere biologi. Den internationalt anerkendte cellebiolog, Bruce Lipton, har i mere end 20 år forsket i de mekanismer, hvorigennem celler modtager og behandler information, og i Intelligente celler formidler han denne nye videnskab, kaldet epigenetik, på seriøs, humoristisk og tilgængelig vis, illustreret med tegninger og eksempler fra hverdagen.
Clinical Naturopathic Medicine
Klikk her for å bestille Forfatter: Leah Hechtman
Pris: 1350,-
ISBN: 9780729542425
Anbefalt i tema: 3

Boken beskriver grunnleggende prinsipper innen holistisk naturmedisin. Har omfattende kildehenvisninger til forskning. Systematisk og pedagogisk fremstilling av stoffet.
Tenke, fort og langsomt
Forfatter: Daniel Kahneman
Pris: 187,-
ISBN: 9788253036465
Anbefalt i tema: 8

Hvorfor gjør vi feil? Og hvorfor i all verden fortsetter vi å gjøre de samme feilene gang på gang? Daniel Kahneman viser at vi tenker i ett av to systemer- enten raskt, intuitivt og følelsesdrevet, eller langsomt, rasjonelt og logisk. Begge systemene er nødvendige, og begge har sine svakheter. Gjennom å forstå de to systemene, og hvordan de kan balanseres og virke sammen, skjønner vi mer av oss selv og hverandre - og samtidig lærer vi hvordan vi selv kan ta bedre avgjørelser, personlig og økonomisk.
Når kroppen sier nei
Forfatter: Gabor Matè
Pris: 410,-
ISBN: 9788283840209
Anbefalt i tema: 8

Kan ensomhet gjøre oss syke? Er det en forbindelse mellom vår evne til å vise følelser, helse og utvikling av sykdom? Vi vet i dag at følgene av barndomstraumer og voksne menneskers levde liv sjelden tas hensyn til i behandlingsapparatet. Moderne medisinsk forskning bekrefter imidlertid det man egentlig lenge har visst - at det er en sammenheng mellom følelser og fysisk helse. I denne boken gir Gabor Maté oss en grundig dokumentasjon på at vi utvikler skjult stress, en tilstand vi ofte ikke er klar over at vi lider av - vi fortrenger negative opplevelser i fortiden for å takle livet i nåtiden.
Klassisk akupunktur
Forfatter: Eckhard Bick
Pris: 720,-
ISBN: 12927
Anbefalt i tema: 11

Solid og omfattende lærebok som også kan brukes som oppslagsverk.1. del omhandler den tradisjonelle kinesiske fysiologi og sykdomslære, samt generell punkt- og meridianlære. 2. del gjennomgår samtlige klassiske akupunkturpunkter. 3. del tar for seg diagnoseteknikker med særlig vekt på tunge- og pulsdiagnosen. 4. del er en oppsummering av forskjellige terapeutiske teknikker.


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole