Tunsberg

Terje Varpe

Terje er utdannet innen soneterapi ved European College of Natural Medicine (ECNM) hvor han startet i 1977 og som Heilpraktiker ved Naturheilschule Skandinavien hvor han tok sin eksamen som Heilpraktiker i 1984. I sin utdannelse har Terje også studert en rekke andre fag som bl.a. homøopati, akupunktur, Bachs blomstermedisin, ernæringslære, Sanum-terapi, kiropraktikk, urtemedisin, kinesiologi, Baunscheidterapi, magnetfeltterapi, tonsillsuging, hydroterapi, Qi gong og mørkefeltmikroskopi.

Terje ble valgt inn i styret i Collegium Medicum Norge i 1987. Han ble valgt til nestleder i 1989 og til leder i 1990. Han så tidlig behovet for et enda sterkere forbund og som leder av interimsstyret var han sentral i dannelsen av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) i 1994 hvor han også ble første leder. I forbindelse med de store politiske fremgangene for bransjen var han medlem av Sosial- og helsedepartementets referansegruppe for alternativ medisin fra 1996 – 1998 og nestleder i SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner) fra 2003 - 2009.

Terje Varpe startet i 1982 Nøtterøy Naturmedisinske Center, hvor han fortsatt arbeider hovedsaklig med soneterapi. I sin praksis har han gjennomført mer enn 100 000 behandlinger med soneterapi. 

I 1998 startet Terje å undervise i soneterapi, først enkeltstående grupper av terapeuter som ønsket å lære seg soneterapi. I 2002 overtok han som lærer i soneterapi ved Naturheilschule Skandinavia og var der fram til skolen opphørte i 2007. I 2008 begynte han å undervise i soneterapi ved Tunsberg Medisinske Skole.

Terje er i dag medlem av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH), International Council of Reflexology (ICR) og ICR og deltar på American Reflexology Certification Board (ARCB) sine lærerkonferanser.

Han etablerte sammen med Tonje og Robert Ersdal firmaet Ersdal og Varpe Ans i 1998. Dette for å videreføre Charles Ersdals (grunnlegger av Ersdal Zone Therapy (EZT)). I dag organiserer han, i tillegg til soneterapiundervisningen på Tunsberg Medisinske Skole, utdannelser i Finland og USA/Canada. Videre arbeides det med å videreutvikle soneterapien til en enda bedre behandlingsform.

Terje ble i 1993 utnevnt til æresmedlem i Collegium Medicum Norge og i 2012 kåret til årets terapeut av Vitalkost.

Utdannelse

 • European College of Natural Medicine1977 – 1981
  • Eksamen i soneterapi 1980
 • Naturheilschule Skandinavia 1981 – 1984
  • Eksamen øreakupunktur 1984
  • Heilpraktikereksamen    1984
  • Eksamen kiropraktikk   1990

Andre yrkesoppgaver

 • Styremedlem i Collegium Medicum Norge 1987 - 1989   
 • Nestleder i Collegium Medicum Norge 1989 - 1990  
 • Leder i Collegium Medicum Norge 1990 - 1994       
 • Leder interimstyret Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) 1992 - 1994                                                 
 • Leder i NNH 1994 - 1995
 • Nestleder i NNH 1995 - 1999
 • Medlem av Sosial- og helse-departementets referansegruppe for alternativ medisin 1996 - 1998
 • Rådgiver i NNH 1999 - 2001
 • Hovedlærer i soneterapi v/Naturheilschule Skandinavia a/s 2002 - 2007
 • Nestleder i SABORGs (Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner) arbeidsutvalg 2003 - 2009
 • Medlem av Strategiutvalget NNH 2005 -
 • Lærer i soneterapi v/Tunsberg Medisinske Skole 2008 –© 2024 Tunsberg Medisinske Skole