Tunsberg

Stig Bruset

Stig er utdannet lege fra UiO og studerte samtidig ved Norsk Akademi for Naturmedisin fra 1979-83. Han har alltid hatt interesse for tverrfaglig tilnærming til helse og har mottatt Brobyggerprisen for å ha arbeidet for samarbeid mellom skolemedisin og komplementær behandling. I årenes løp har han deltatt i flere offentlige utvalg inkludert Aarbakkeutvalget 1998, Kreftforeningen og Norges Forskningsråd. Siden 2011 har han arbeidet som medisinsk ansvarlig for Regnbuen Helsesenter i Lier, et lokalmedisinsk og tverrfaglig helsesenter med hovedfokus på egeninnsats for egen helse. Han har vært forfatter og medforfatter av flere bøker, rapporter og deltatt i flere forskningsprosjekter. Det siste var IMCR studien som testet gjennomførbarheten av systematisk helsebygging i forhold til langtidsplager etter amalgamfyllinger i samarbeid med Helsedirektoratet og NAFKAM. Han har undervisningserfaring fra 1985 og har vært universitetslektor ved Det medisinske fakultet fra 2006-2022. Når det gjelder erfaring fra media, har han medvirket i "Legens brevkasse", "Refleks" og "Puls" i NRK samt fagjournalist i "Mat og helse" og "VOF". 

Hos oss underviser Stig i Helsecoaching på terapeututdanningene. © 2024 Tunsberg Medisinske Skole