Tunsberg

Andreas Aubert

Andreas er lærer på kurset Helsecoaching. Han holder også nettbasert studiecoaching for skolens studenter, individuelt og i grupper, der formålet er å støtte studentene til å få mer klarhet i hvordan de best kan organisere studiehverdagen sin.

Andreas har hatt en brennende interesse for helhetlige tilnærminger til psykologi, selvutvikling, helse og livsstil siden 2004. Som journalist har han skrevet om disse temaene siden 2006. Andreas har utforsket og researchet en rekke ledende sentre for selvutvikling både i Norge og internasjonalt – i Canada, Europa, Thailand, Bali og India. 

I 2015 valgte han å utdanne seg til psykoterapeut, coach og gruppeleder gjennom en 2-årig utdanning ved Rhodes Wellness College i Vancouver, Canada. Etter dette har han jobbet med klienter via sin private praksis i Oslo og på nett, samt jobbet som miljøterapeut ved to institusjoner innen tung psykiatri og rehabilitering av rusmisbrukere. 

Andreas sin tilnærming til menneskelig vekst handler om å støtte klientene i å oppnå dyp, autentisk kontakt med seg selv og andre, samt å ta sine indre ressurser aktivt i bruk i livet. Hans ønske er å veilede andre ikke utelukkende til å fungere bedre i hverdagen, men til å avdekke det de brenner for og å leve dypt meningsfulle liv.

Oppholdene i Asia eksponerte Andreas for store mengder miljøgifter, parasitter m.m., som bidro til at han utviklet ME. Gjennom en 5-årig personlig helseprosess ble han frisk bl.a. gjennom kostholdsendring, bruk av kosttilskudd og avgiftningsprotokoller. Dette har gitt han god teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om fagområdene som Tunsberg Medisinske Skole underviser i.

Utdanning

  • 2007–nå: Opplæring og trening, individuelt og i grupper, fra den fransk-norske psykoterapeuten og meditasjonslæreren Eirik Balavoine 
  • 2011: Cultivating Emotional Balance Teacher Training, i regi av Santa Barbara Institute for Consciousness Studies + et 2-måneders meditasjonsretreat med B. Alan Wallace
  • 2015–2017: Professional Counsellor Diploma ved Rhodes Wellness College, Vancouver, Canada (Utdanning i psykoterapi, coaching og gruppeledelse)
  • 2018–2021: Utdanning i Enhetsterapi ved lege og forfatter Audun Myskja

Arbeidserfaring

  • 2006–nå: Frilans journalist for norske medier, deriblant Mat&Helse, Nationen, Ny Tid, Bedre Helse, Vi Menn, Magasinet Flux og Dagbladet Magasinet
  • 2013–nå: Frilans arbeid som skrivekonsulent for bedrifter og privatpersoner
  • 2017–nå: Privat praksis i psykoterapi og coaching i Oslo og på nett
  • 2021–nå: Miljøterapeut ved rusrehabiliterings-institusjonen Villa Berg, Kirkens Bymisjon
  • 2022–nå: Miljøterapeut ved Omsorgspartner AS, omsorgsboliger innen tung psykiatri


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole