Tunsberg

Smitteveileder

Det er viktig at skolens studenter og ansatte jobber sammen for å minimere risiko for smitte. Skolen sørger for å legge til rette for god kapasitet for håndhygiene (håndsprit/håndvask). Kontaktflater desinfiseres jevnlig og vi foretar hyppigere renhold.

Følgende regler gjelder under samlinger

  • Dersom du har luftveissymptomer eller har fått påvist smitte av Covid-19, kan du ikke delta på samlinger og må holde deg hjemme.
  • Ha god hånd- og hostehygiene. Alle har ansvar for å vaske hendene ofte og rengjøre etter seg. Vask hendene med såpe og vann eller bruk håndsprit. Dette gjelder spesielt hver gang du har vært utendørs, og før og etter måltider.
  • Ved hver inngang står en automatisk antibac-dispenser, som du må bruke hver gang du kommer inn på rommene. 

 

Oppdatering 4. februar 2022

Vi går nå tilbake til en mer normal hverdag. Unntak er aktiviteter av sosial karakter hvor vi følger generell anbefaling om å holde avstand. 

Institusjonene skal ha smittevernfaglig forsvarlig drift, og tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Studentene bør få en normalisert studiehverdag og et godt studiemiljø så langt det er mulig innenfor gjeldende anbefalinger. Anbefalingen om en meter avstand kan fravikes ved undervisning og i andre læringssituasjoner, som for eksempel på lesesaler og bibliotek, i kollokvierom og lignende.

 

Oppdatering 09. desember 2021

Regjeringen har innført flere nasjonale og regionale tiltak for å forsinke spredningen av omikronvarianten av koronaviruset.

Regjeringen anbefaler at det ved universiteter, høyskoler og fagskoler så raskt som mulig innføres mer undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning for å redusere risiko for smitte.

Vi har ikke noe mer planlagt undervisning i desember, men vil gjøre tiltak dersom anbefalingene fortsatt gjelder i januar. 

Alle eksamener vil inntil videre gjennomføres digitalt. 

 

Oppdatering 28. september 2021

Regjeringen har opphevet de fleste nasjonale regler, blant annet avstandskrav. Men helsemyndighetene oppfordrer til fortsatt god håndhygiene og at man bør holde seg hjemme ved sykdom. Får du symptomer på luftveisinfeksjon bør du teste deg. Har du påvist covid-19 kan du ikke delta på samling eller møte på skolen. 

Vi jobber fortsatt for å sørge for at læringsutbytte til studentene ikke skal være dårligere enn det som var planlagt og har fortsatt satt inn ekstra ressurser. 

 

Følgende er tatt bort fra reglene og gjelder ikke lenger

  • Husk å unngå håndhilsning.
  • Hold minst én meter avstand til medstudenter under samlingene. 

 

Oppdatering 26.07.21

Høsten 2021 vil det være mulig å gjennomføre fysisk undervisning, og studentene bør ha full tilgang til lesesaler og andre fasiliteter. Det gis også fritak fra avstandskrav under selve undervisningen på dette tidspunktet, slik at universitetene og høyskolene kan planlegge for tilnærmet normal undervisning.

Både i Tønsberg og Asker er det nasjonale regler som gjelder.

https://www.fhi.no

Oppdatering 27.05.21

Både i Tønsberg og Asker er det nasjonale regler som gjelder.

Dette betyr at vi åpner opp for fysisk undervisning for mindre grupper.  

https://www.asker.kommune.no/korona/dette-gjelder-for-asker-na/

https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/koronavirus/rad-og-regler-i-tonsberg/#skoler

 

Oppdatering 26.04.21

Asker: Tiltaksnivå B, høyt tiltaksnivå

Der det er avtalt med lærer, kan man nå møte på skolen. Dette gjelder hovedsakelig undervisning som ikke kan gjennomføres digitalt. 

Fra helsenorge.no

Fra og med 16. april kan lokaler på campus holde åpent der tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, der det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet, og studentene testes jevnlig for covid-19 i samsvar med råd fra smittevernmyndigheten i kommunen.

 

Oppdatering 22.04.21

De forsterkede koronatiltakene som Tønsberg har hatt de siste ukene går ut natt til 23.april. Tønsberg legger seg da på de nasjonale tiltakene.

Dette betyr at vi åpner opp for fysisk undervisning for mindre grupper.  

https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/koronavirus/rad-og-regler-i-tonsberg/#skoler

 

Oppdatering 16.03.21

Både lokalene i Asker og i Tønsberg er stengt for studenter og all undervisning foregår via nett. 

 

Oppdatering 04.01.21

På grunn av forsterkede nasjonale smitteverntiltak vil skolen være stengt for stedbasert undervisning fra og med 4. januar og i 14 dager. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

 

Oppdatering 22.09.20

Styret har i et ekstraordinært møte i dag vedtatt følgende: 

Siden smittesituasjonen har økt flere steder i landet, vil vi gjøre det enklere for studenter som ikke ønsker eller ikke kan være til stede på skolen. Vi legger til rette for at det skal være mulig å følge undervisning på annen måte. 

For semesteret høsten 2020 vil derfor ikke krav til fysisk oppmøte gjelde, men lærer vil opplyse om hvilke arbeidskrav som eventuelt må gjennomføres som en kompensasjon. Unntaket er undervisning i soneterapi som gjennomføres som planlagt. 

Les også informasjon fra FHI: Råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole