Tunsberg

Litt om våre utdanninger

Vi tilbyr en rekke kurs og utdanninger over nett.

Vi tilbyr en rekke kortere utdanninger over nett uten obligatoriske samlinger. I noen tilfeller er det mulig å være med på en eller flere samlinger, mot en ekstra kostnad. I de fleste utdanningene er det frivillige samlinger via Zoom. 

Studiet kostholdsveileder skal gi deg kunnskap til å veilede mennesker med lettere plager knyttet til kosthold og livsstil. Når du er ferdig og har bestått studiet, kan du starte med rådgivning av klienter. Vi tilbyr kostholdsveileder både som rent nettstudium og med samlinger i Tønsberg. Det er mulig å kombinere de to. 

Vi anbefaler at du som vil arbeide som kostholdsveileder også tar grunnmedisin slik at du er bedre rustet til å vurdere klientens situasjon. Dette er særlig viktig i forhold til å avdekke behovet for medisinsk behandling. 

Studiet helsekostveileder er laget spesielt for deg som jobber innenfor helsekostbransjen, men passer også for ernærings- og naturterapeuter og kostholdsveiledere som ønsker mer produktkunnskap. Det legges vekt på god produktopplæring, hva som påvirker opptak og utnyttelse av kosttilskudd, god kundebehandling og grunnleggende kunnskaper om ernæring og helse. Studiet er produkt- og leverandørnøytralt.

Treningsveileder er et studium for deg som ønsker å lære om hvordan du ved hjelp av riktig ernæring, individuelt tilpasset trening, restitusjon, stressregulering og bruk av enkelte kosttilskudd vil oppnå optimale resultater for prestasjon og kroppssammensetning.

Naturmedisinsk grunnutdanning passer for deg som ønsker en grundig utdanning innen naturmedisin. Studiet gir deg solid kunnskap innen naturmedisin, både den tradisjonelle østlige og den moderne vestlige.

Spesialisering i SIBO og andre dysbioser er en omfattende videreutdanning i tarmhelse. Det er hovedvekt på SIBO, men man vil også lære mye om andre viktige dysbioser. Kurset egner seg for biopater, ernæringsterapeuter, kostholdsveiledere og leger og annet helsepersonell med etterutdanning i ernæring eller funksjonell medisin.

 

Trenger du hjelp til å planlegge din utdanning, er du velkommen til å ta kontakt med oss for studieveiledning på 33 61 10 90

Alumni

I mange av våre utdanninger har vi et fast faglig tilbud til studentene etter at de har fullført utdanningen. De vil da kunne følge med på undervisning og benytte seg av skolens ulike ressurser. Har du en aktiv Alumni, vil du få halv pris når du bestiller Alumni for andre utdanninger/kurs. 

Våre studenter begynner blant annet å jobbe som:

 • Selvstendig terapeut, eller i et fellesskap (klinikk)
 • Kursholder
 • Foredragsholder
 • Blogg (for seg selv eller andre)
 • Utvikle fysiske kurs og/eller nettkurs
 • Forfatter av helsebøker
 • På treningssenter
 • I helsekostbutikk eller helsekostbransjen
 • Utvikling av produkter/matvarer innen helse
 • I annen helserelatert virksomhet

Ofte vil det være fornuftig å kombinere flere måter å jobbe på f.eks. arbeid i klinikk med litt foredrag og/eller kursvirksomhet. 

Du kan også lese hva noen av våre studenter bruker sin utdanning til på skolens blogg

Skolen tilbyr markedsføring for terapeuter for å at du skal kunne lære deg å starte en praksis med gode faglige og økonomiske resultater. Dette faget er inkludert i de 4-årige terapeututdanningene. Vi har også et eget kurs som heter pedagogogikk for terapeuter for deg som ønsker å tilby dine tjenester på nett.

Skolens ernæringsfilosofi

Før du melder deg på en av våre utdanninger i ernæring, bør du kjenne til skolens ernæringsfilosofi. Kort fortalt går den ut på å velge naturlig mat med høyt næringsinnhold. Ferske råvarer, gjerne økologiske, som er minst mulig bearbeidet bør utgjøre den største delen av kostholdet. Det vil bidra til et stabilt blodsukker, jevn energi og god konsentrasjon. Ved valg av råvarer og bearbeidingen av de, er det fornuftig å lære av våre gamle mattradisjoner for å sikre et høyest mulig næringsinnhold og best mulig utnyttelse av råvarene.

Hva er mennesket skapt for å spise?

Mennesket er, naturlig nok, bygget for å spise den maten man finner i naturen. I dagens moderne samfunn er det dessverre slik at de fleste matvarer har fjernet seg mye fra det opprinnelige. Mange av dagens helseproblemer oppstår fordi kroppen vår ikke er tilpasset dette kostholdet.

Poteten ble først introdusert i kostholdet en gang på 1600-tallet, og raffinert sukker var en luksusvare nesten helt fram til midten av forrige århundre. Kryssing og foredling har gitt høyere matproduksjon, men samtidig har matens egenskaper blitt forandret i disse prosessene. Det kan være årsaken til noen av de problemene vi ser med reaksjoner på vanlige matvarer. 

Ny forskning viser at store mengder karbohydrater har mange negative konsekvenser i kroppen. Dette gjelder spesielt raske og raffinerte karbohydrater. Likevel anbefaler Nasjonalt råd for ernæring et kosthold basert hovedsakelig på karbohydrater. Vi mener det er behov for en annen tilnærming til kosthold og ernæring. Interessant nok har man i de siste nordiske kostholdsanbefalingene (NNR 2012) gått vekk fra konkrete anbefalinger om energifordeling mellom karbohydrater, proteiner og fett. I stedet har man gitt en ramme hvor man åpner for mer fett, opp til 40E%, og mindre karbohydrater, ned til 45E%. Det er forandringer som etter vår mening går i riktig retning.

Ernæringsstudiene hos Tunsberg Medisinske Skole har en evolusjonær tilnærming til kostholdet. Det betyr at vi skal spise mest av det vi er genetisk tilpasset. Animalske matvarer inneholder proteiner og fett som er optimale for menneskekroppen. Kombinert med mye grønnsaker, noe frukt, nøtter og frø gir dette et næringsrikt kosthold som kan bidra til å gjenopprette og vedlikeholde god helse. Fordi genene våre ikke har forandret seg i takt med introduksjonen av nye matvarer, er det nå et misforhold mellom hva vi spiser og hva kroppen faktisk tåler. Årsakene til mange livsstilssykdommer og adferdsproblemer er ofte å finne i de ”nye” matvarene som er introdusert etter jordbruksrevolusjonen.

Et moderne, hektisk og stressende liv setter store krav til næringen i maten vi spiser. Samtidig ser vi en reduksjon i matens innhold av de næringsstoffene vi trenger. Vi mener derfor at det kan være fornuftig å benytte noen kosttilskudd for å kompensere for dette. Dette er selvfølgelig avhengig av situasjonen til hvert enkelt menneske. For eksempel under sykdom og stress, vil behovet for næring øke. I tillegg vil mange ha glede av å styrke fordøyelsesfunksjonen, der grunnlaget for god helse legges.

Fordi vi er så forskjellige, finnes det ikke ett kosthold som er riktig for alle. Sunn mat er ikke bare et spørsmål om næringsinnhold og energi. Hvilken påvirkning våre vanlige matvarer faktisk har på kroppen, er avgjørende. Derfor legger vi vekt på å gi en grundig innføring i matens egenskaper, og forklarer hvordan man kan sette sammen et kosthold tilpasset den enkeltes behov. 

 

Referanser:

 1. http://www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012
 2. Fassano_2013_Non-Celiac Gluten Sensitivity- The New Frontier of Gluten Related Disorders
 3. Pelsser_2011_Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial
 4. Siri-Tarino_2010_Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease
 5. Schwingshackl 14 Dietary fatty acids in the secondary prevention of coronary heart disease - a systematic review, meta-analysis and and meta-regression.pdf
 6. Frassetto_2009_Metabolic and physiologic improvements from consuming a paleolithic, hunter-gatherer type diet
 7. Lindeberg_et al_2007_A Palaeolithic diet improves glucose tolerance more than a Mediterranean-like diet_Diabetologia
 8. Paoli_2013_Therapeutic_use_of_Ketogenic_diet_Eur_J_Clin_Nutr