Tunsberg
Glemt passord?

Bøker til Biopati

I tillegg til bøkene på denne siden er 5 kompendier i naturmedisin obligatoriske. De kan enten skrives ut eller bestilles når du får tilgang til nettskolen.


NB! Klikk på bokens tittel for å bestille

Menneskekroppen

Forfatter: Sand, Sjaastad, Haug m.fl
ISBN: 9788205504820

Boken gir en grundig gjennomgang av kroppens anatomi og fysiologi. Boken anbefales også til alle som er interessert i hvordan vår fantastiske kropp er bygd opp og fungerer. Praktiserende terapeuter vil ha stor glede og nytte av å ha denne boken som oppslagsverk. NB! Dette er 3.utgave av boken. Du kan bruke tidligere utgaver, men det kan da være litt jobb å finne frem etter anvisning i studieveiledning ol.

Pensum i faget grunnmedisin, del 1

Klikk her for å bestille

Patologi, menneskets sykdommer

Forfatter: Bjørn Bertelsen
ISBN: 9788205405608

Dette er boken vi benytter som lærebok i Patologi. 2. utgave.

Pensum i faget grunnmedisin, del 1

Klikk her for å bestille

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Forfatter: Trygve Tjade
ISBN: 9788245014976

Forfatteren kobler i denne boken sammen infeksjonssykdommer med kunnskap om mikroorganismene som forårsaker disse. Leseren vil få vite hvordan forebyggelse, diagnostikk og behandling av sykdommene foregår, i tillegg til bakgrunnen for metodene.

Pensum i faget grunnmedisin, del 1

Klikk her for å bestille

Revolusjon i vitenskapen

Forfatter: Ervin Laszlo; Henrik B. Tschudi (Oversetter)
ISBN: 9788292773758

Ervin Laszlo samler trådene fra kosmologi, kvantefysikk, biologi og bevissthetsforskning. Han gir oss et intenst fascinerende bilde av oss selv og vår egen utvikling i et univers og et kosmos som er givende, stimulerende og ikke minst meningsfylt. Han gir oss en innfallsport til en helhetlig og vitenskapelig basert virkelighetsforståelse, med dyptgripende betydning for oss. Her presenteres et alternativt paradigme til det rådende innen medisinsk forskning.

Pensum i faget naturmedisinsk filosofi, første år.

Klikk her for å bestille

Nytt lys på medisinen

Forfatter: Vilhelm Schjelderup
ISBN: 9788202117498

I denne boken bruker Schjelderup ny kunnskap fra moderne fysikk til å forklare hvordan kroppens helbredelsessystem er bygget opp.

Pensum i faget naturmedisinsk filosofi

Klikk her for å bestille

ECIWO-biologi

Forfatter: Vilhelm Schjelderup
ISBN: 9788276342017

Forfatteren redegjør for ECIWO-biologien og dens praktiske anvendelse innen medisinen. ECIWO står for Embryo Containing Information Whole Organism, og er en forklaringsmodell for hvordan behandlingsmetoder som fotsoneterapi, øreakupunktur, irisanalyse m.m. fungerer.

Pensum i faget naturmedisinsk filosofi

Klikk her for å bestille

Biokjemi

Forfatter: Hauge Jens G. , Aakvaag Ruth Kleppe , Christensen Terje B.
ISBN: 9788251839563

Boka gir en kortfattet innføring i biokjemi, spesielt for sykepleier- og bioingeniørstudenter. Det er lagt vekt på de deler av biokjemi som beskriver sykdomstilstander der kjemiske og biokjemiske målemetoder er viktige. Boka kan brukes i alle studieretninger på universitets- og høgskolenivå hvor biokjemi inngår i fagkretsen.

Pensum i faget kost og ernæring

Klikk her for å bestille

Näringsmedicinska uppslagsboken

Forfatter: Peter Wilhelmson
ISBN: 9789163179105

Over 800 sider om kost og ernæring. Omfattende oppslagsbok om kost og kosttilskudd.

Pensumsbok i kost og ernæring

Klikk her for å bestille

Takk for maten?

Forfatter: Eva Fjeldstad
ISBN: 9788230012758

Hvordan og hvorfor maten du får kjøpt i norske butikker gjør deg syk. Boken omhandler blant annet hvordan stoffer i maten dreper tarmbakterier.

Pensumsbok i kost og ernæring

Klikk her for å bestille

Takk for maten!

Forfatter: Eva Fjeldstad
ISBN: 9788230016954

Tror du at å spise sunt er tørt og kjedelig? Her er en bok med oppskrifter på mer enn 50 spennende og utsøkte retter som samtidig gir deg bedre tarmhelse. Og alle oppskriftene inneholder en begrunnelse for hvorfor akkurat den maten gleder tarmbakteriene og fordøyelsen for øvrig.

Pensumsbok i kost og ernæringKlikk her for å bestille

Sunn tarm, klart hode

Forfatter: David Pearlmutter
ISBN: 9788202561741

Nevrologen David Perlmutter formidler i denne boka revolusjonerende ny forskning som viser hvor avhengig hjernen vår er av en sunn tarmflora. Han forteller om dramatisk bedring av helsen ved hjelp av enkle kostholdsendringer, nå og da hjulpet av tilleggsbehandling for å gjenoppbygge en sunn tarmhelse.

Pensumsbok i faget immunterapi


Medisinplanter i Norge

Forfatter: Rolv Hjelmstad
ISBN: 9788205419148

Medisinplanter i Norge beskriver hvordan planter har vært brukt og fremdeles kan brukes som medisin mot små og store plager og sykdommer. Boken tar for seg den tradisjonelle anvendelsen av plantene, men omtaler også forskning som har dokumentert urtenes medisinske virkning.

Pensum i faget urtemedisin

Klikk her for å bestille

Ny kunnskap i soneterapi

Forfatter: Terje Horpestad
ISBN: 978-3131480019

Denne boken inneholder ny kunnskap.i soneterapi. Boken har blitt til gjennom 20 års daglig praksis og forskning og presenterer et nytt unikt sonesystem. Denne lærebok er skrevet for de som skal studere soneterapi og til terapeuter som vil videreutvikle sin kompetanse.

Pensumsbok i faget soneterapi


Øreakupunktur

Forfatter: Eckhard Bick
ISBN: 9788789621081

Forfatteren tar utgangspunkt i flere forskjellige systemer: blant annet det kinesiske og franske. For de som er godt kjent med terminologien i kinesik medisin, er boken informativ i forhold til hvordan den klassifierer sykdommer og lidelser.

Pensum i faget øreakupunktur

Klikk her for å bestille
Totalt ca. kr 5900

Anbefalt litteratur

Dette er bøker som ikke er obligatoriske. Det er ikke meningen at du skal lese alle, men velge ut noen som tar for seg emner du har lyst til å lese mer om.

Text book of Ayurveda
Forfatter: Vasant Ladd
Pris: 38,-
ISBN: 1883725070
Anbefalt i tema: 2
Klassisk akupunktur
Forfatter: Eckhard Bick
Pris: 720,-
ISBN: 12927
Anbefalt i tema: 2
Biological Medicine, The Future of Natural Healing
Forfatter: Thomas Rau
Pris: $27,-
ISBN: 9783925524646
Anbefalt i tema: 3
Mat, menneske og evolusjon, E-bok
Klikk her for å bestille Forfatter: Iver Mysterud
Pris: 265,-
ISBN: 9788205444928
Anbefalt i tema: 4
Kinesisk kostlära
Forfatter: Peter Torssell
Pris: 134,-
ISBN: 9789163091360
Anbefalt i tema: 4
Fordøjelse en fornøjelse!
Klikk her for å bestille Forfatter: Eva Lydeking-Olsen og Marianne Fjordgaard
Pris: 554,-
ISBN: 9788792041692
Anbefalt i tema: 4
Supermat
Klikk her for å bestille Forfatter: John Oppsahl
Pris: 379,-
ISBN: 9788283040104
Anbefalt i tema: 4
Bedre uten brød (2010)
Klikk her for å bestille Forfatter: Lutz, Allan, Veiersted
Pris: 399,-
ISBN: 9788292605905
Anbefalt i tema: 4
Planetary Herbology
Forfatter: Michael Tierra m.fl.
Pris: 125,-
ISBN: 9780941524278
Anbefalt i tema: 5
Immunologi
Forfatter: Bjarne Bogen ; Ludvig A. Munthe
Pris: 405,-
ISBN: 9788215010939
Anbefalt i tema: 6
Saying no to Vaccines, a Resource Guide for All Ages
Forfatter: Sherri J. Tenpenny
Pris: $29,55,-
ISBN: 0979091047
Anbefalt i tema: 6
Bechamp or Pasteur, a Lost Chapter in the History of Biology
Forfatter: D. Hume
Pris: $16,99,-
ISBN: 0979091047
Anbefalt i tema: 7
Intergrated Iridology
Forfatter: Tony Miller
Pris: $280,-
ISBN: 0980546907
Anbefalt i tema: 8
Tongue Diagnosis in Chinese Medicine
Forfatter: Giovanni Maciocia
Pris: $45,-
ISBN: 0980546907
Anbefalt i tema: 8
Ny kunnskap i soneterapi
Forfatter: Terje Horpestad
Pris: 525,-
ISBN: 978-3131480019
Anbefalt i tema: 9
Auriculotherapy
Forfatter: Raphael Nogier
Pris: $54,99,-
ISBN: 978-3131480019
Anbefalt i tema: 10


© 2019 Tunsberg Medisinske Skole